Ngày 10 tháng 3,  2017 

Thông Báo & Thơ Mời Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh 

Tại Chùa Linh-Sơn Austin, TX (4604 Duval Rd.) 

Ngày Chủ Nhật 19 tháng 3, 2017 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Chúng con cung kính nghe rằng:  

“Lắng nghe giọt nước cành dương 

Tịnh bình ban rải tình thương muôn trùng 

Như lai Bồ Tát viên thông 

Thanh lương cam lộ tắt dòng khổ đau” 

     Hàng năm, cứ đến ngày 19 tháng 2 âm lịch, Phật tử khắp nơi trên thế giới thành tâm tưởng niệm ngày 
Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh. Để tưởng niệm ân đức từ bi vô lượng đó, Chùa Linh-Sơn Austin trân 
trọng tổ chức lễ vía dưới sự chứng minh và chủ lễ của Ni Sư Thích Nữ Như Hiếu theo ngày giờ được ấn 
định như sau:  

Địa điểm:  Chùa Linh-Sơn Austin, 4604 Duval Rd., Austin, TX 78727

 

Ngày:  Chủ Nhật 19 tháng 3, 2017 (22 tháng 2 âl) 

 

- 5g45 sáng – 7g00 sáng: 

Khoá lễ công phu, kinh hành 

 

- 7g00 sáng – 8g00 sáng: 

Tiểu thực (điểm tâm)  

 

- 9g00 sáng:   

 

Phật tử tề tựu 

 

 

- 10g00 sáng:   

 

Khoá lễ niệm hương bạch Phật 

 

 

 

 

 

Lễ Tam Bảo – Khai Kinh 

 

 

 

 

 

Tụng kinh Đại Bi Chú 

 

 

 

 

 

Pháp thoại 

 

 

 

 

 

Cúng ngọ 

 

 

 

 

 

Cúng vong 

 

 

 

 

 

Quá đường thọ trai 

 

 

 

 

 

Phật tử dùng cơm thanh đạm cùng bổn tự 

 

 

 

 

 

Chỉ tịnh (nghĩ trưa) 

 

- 4g00 chiều:   

 

Thỉnh đại hồng chung 
Cúng thí thực 

- 5g00 chiều:   

 

Dược thực 

- 6g00 chiều:   

 

Khóa lễ niệm hương bạch Phật - Lễ Tam Bảo – Khai Kinh 

 

 

 

 

 

Tụnh Kinh Phổ Môn – Lễ Mười Hai Câu Nguyện Quán Âm  

 

 

 

 

 

Thỉnh đèn - Nhiễu Phật đọc thánh hiệu Đức Quán Thế Âm 

 

 

 

 

 

Hồi hướng – Hoàn mãn. 

     Trân trọng kính mời quý Phật tử nhín chút ít thì giờ về Chùa để cùng nhau tưởng niệm, chiêm bái ân 
đức vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. 
     Cầu xin chư Phật gia hộ cho quí Phật tử và gia quyến thân tâm an lạc. 
 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 

Kính thông báo 

Chùa Linh-Sơn Austin, TX 

 

Linh-Son Buddhist Association of Austin, Texas 

4604 Duval Road, Austin, Texas 78727 - Phone: (512) 794-8998 

19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - Phone: (512) 259-2615 

 

 

Chùa Linh-Sơn