LENGTE: 15 km
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Everbeek­Beneden.
AANDACHTSPUNTEN: Een paar smalle en half tot volledig overgroeide voetpaadjes
waar nog zelden een mens doorkomt.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 30/5­6 (1:20.000)

Taalgrenswandeling

EVERBEEK

Het Livierenbos, de Everbeekse bossen en het Brakelbos vormen een natuurlijke
grens tussen Vlaanderen en Wallonië. Het toponiem “Bois de la Louvière”, in het
Nederlands Livierenbos, heeft een Romaanse oorsprong en duidt een verblijfplaats
van wolven aan. Er werden hier tot in de 17de eeuw wolven waargenomen, wat
telkens tot verwoede klopjachten aanleiding gaf. Het bos stond ook bekend om zijn
grote hoeveelheden geneeskrachtige kruiden.
Everbeek, een van de zeven deelgemeenten van Brakel, telt twee gemeenschappen:
Everbeek­Boven en Everbeek­ Beneden, elk met hun eigen parochiekerk. Beide
waren vroeger Waals grondgebied en werden pas in 1963 bij Vlaanderen gevoegd.
De inwoners van Everbeek­Beneden noemen Everbeek­Boven nog steeds
"Boembeke". Deze spotnaam ontstond in 1873 toen die van Everbeek­Boven de
oude klok, die ze van het naburige Zarlardinge hadden gekregen, dagenlang lieten
“boemen”. Hiermee wilden ze vieren dat hun zelf gebouwde kerk tot parochiekerk
verheven werd.
We vertrekken onze wandeling aan de Sint­Mariakerk in Everbeek­Beneden. In een
buitenmuur zit een merkwaardige zonnewijzer en je kan er nog op een oude
roepsteen klimmen. Buiten het dorp zal je nauwelijks gehoor vinden: daar strekken
zich golvende weiden, akkers en dichte bossen uit. De bewoning is schaars, de
plaasteren beeldjes en kruis­lieveheren in de vele kapelletjes buiten beschouwing
gelaten.
Een aantal korte maar toch te lange stroken rijweg hebben we niet kunnen

vermijden. Hier is het opletten voor roekeloze chauffeurs. Voor het overige volgen
we in het eerste deel veel smalle en half tot volledig overgroeide voetpaadjes waar
zelden een mens doorkomt. Onder andere maken we gebruik van het netwerk van
voetwegen dat bewegwijzerd werd in het kader van een actieplan voor behoud en
herstel van bosgebieden in de Vlaamse Ardennen. In het Livierenbos volgen we
uiteraard boswegen en in het laatste deel van de wandeling lopen we over
veldwegen.

BESCHRIJVING

Met de rug naar de kerk ga je naar rechts de Reepstraat in. Bij huisnummer 42
linksaf. Voorbij het laatste huis vertrekt een pad aan de rechterkant van een weide.
In de zomer kan dit pad overgroeid en moeilijk begaanbaar zijn, maar je komt er wel
door. Een keer splitst zich een pad af naar links, dit neem je niet. Je komt na een
eind op een meer gebruikt pad. Samen met de Walmken­Brand wandeling ga je hier
rechtdoor. (De wandelaars die het overgroeide pad bij nummer 42 niet zien zitten,
kunnen trouwens de Reepstraat verder volgen tot aan een kapel en daar linksaf met
de Walmken­brand wandeling de Koreelweg nemen om weer op ons parcours te
komen.) Bij een kapel van Notre Dame de la Salette aan een asfaltweg ga je
rechtsaf, een half holle en zeer mooie weg. Deze klimt zacht naar een asfaltweg.
Deze volg je even naar links, maar al snel neem je linksaf Dries. Aan een huis met
paardenstallen verdwijnt de wegverharding. Van hier is de weg weinig tot niet
gebruikt. Je kan richten op een smal rechthoekig bosje boven op de heuvel recht
voor je. Je loopt tussen akkers evenwijdig met dit bosje. Bij een overgroeid
dwarspad maak je even een knik maar je moet in dezelfde richting rechtdoor verder
klimmen, dit keer met een bredere grasweg. Deze weg maakt deel uit van de GR5A,
de wandelronde van Vlaanderen. Op een rijweg linksaf. Een 400 meter verder op het
kruispunt neem je de tweede weg llinks, een voor het verkeer doodlopende weg.
Deze loopt rechtlijnig door de velden en kronkelt op het einde naar een asfaltweg.
Even rechts hier maar zeer snel links in een volgende veldweg. Waar de
wegbedekking asfalt wordt, ga je rechtsaf in een grasweg. Op een splitsing rechtdoor
een smal pad tussen afsluitingen. Aan de rijweg even naar links maar zeer snel,
tussen nummers 35 en 37, weer rechts in een smal voetpad tussen afsluitingen. Aan
een gerestaureerd huis gaat de wandeling rechtsaf, het veld in. Hier kan je echter
verpozing zoeken bij de kerk van Everbeek­Boven door even naar links te gaan door
Muiterij.
Aan het gerestaureerd huis loop je dus het veld in, je volgt hierbij de afsluiting aan
de linkerkant. Dit pad werd in 2007 door Natuurpunt bewegwijzerd maar de boeren
houden hier duidelijk geen rekening mee. Onderweg steek je een bredere veldweg
over en je blijft de afsluiting volgen. Ook wanneer de afsluiting twee hoeken maakt,
blijf je ze volgen. Uiteindelijk kom je op een asfaltwegje. Linksaf hier en even verder
weer links het bos in, met het GR­pad. Het pad slingert door het bos en steekt
enkele beekjes over. Wanneer je uit het bos komt en op een veld staat, ga je
resoluut links. Je volgt hierbij de paaltjes van Natuurpunt. Het pad loopt door dichte
begroeiing. Je loopt voorbij een klappoortje aan je linkerhand en je komt op een
bredere weg: linksaf. De weg stijgt, eerst door bos en verder door open veld. Bij het

www.originelewandelingen.be

eerste huis ga je rechtsaf in een smal pad, bewegwijzerd als GR en als een
wandeling van Natuurpunt. Het pad slingert langs betonplaten. Op een T­kruispunt
volg je even het geasfalteerd dwarspaadje naar rechts maar al zeer snel, bij de
volgende splitsing, kies je linksaf een smal pad tussen afsluitingen. Het pad is soms
zeer sterk overgroeid en was ooit onderdeel van een GR­pad. Wie het einde van dit
pad haalt, komt op een asfaltweg. Deze volg je even naar rechts. Bij huisnummer 6
ga je links in een smal pad tussen afsluitingen. Het pad gaat rechtdoor langs de rand
van een akker in de richting van het bos. Je loopt verder op de grens tussen akker
en bos. Je blijft het pad rechtdoor volgen, verderop wordt het breder. Op de
Poerensberg rechtsaf en verder, op de Poerensberg weer rechtsaf. Je volgt het asfalt
niet helemaal tot aan het bos want al snel ga je linksaf in een smal pad dat naar de
bosrand toeloopt. Het pad volgt een hele tijd de bosrand. Paden die rechts het bos
inlopen, neem je niet. Uiteindelijk, in een hoek van een akker, draait het pad vanzelf
naar rechts het bos in en daalt.
Je bent nu in het Livierenbos. Na de oversteek van een beekje stijgt de bosweg naar
de centrale dreef door het bos. Linksaf. Je let niet op zijwegen. Een halve kilometer
verder ga je linksaf in een bospad: dit is een 25­tal meter voor een metalen
afsluiting, een pad wordt ook gevolgd door een menroute. Het pad loopt langs een
open plek in het bos en komt uiteindelijk uit op een asfaltweg. Hier ga je even links
en je neemt zeer snel rechtsaf de veldweg. Deze loopt lange tijd rechtdoor maar
versmalt dan, begint te bochten, daalt naar een beek en stijgt naar een asfaltweg.
Linksaf. Je moet nu een kilometertje over asfalt lopen. Je komt voorbij een manège.
Aan een vijfsprong laat je Crimpont en de Kreemstraat links liggen en je volgt
rechtsaf Hemelrijk. Bij de volgende vijfsprong neem je de tweede straat links. Het
asfalt verdwijnt snel. Je loopt nu over een mooie grasweg. Op asfalt even naar
rechts maar snel weer links in de volgende veldweg. Bij een merkwaardige
geïsoleerde naalboom volg je links. Je komt aan een boerderij op asfalt: rechtsaf
over asfalt. Aan een boerderij stopt het asfalt. Je gaat rechtsaf, steekt een beek over
en je neemt de eerstvolgende grasweg links, reeds op het einde van de eerste
weide. De weg versmalt en wordt een pad dat je weer in Everbeek­Beneden brengt.

www.onverhard­wandelen.be

www.originelewandelingen.be

www.onverhard­wandelen.be

www.originelewandelingen.be