Καταγγελία – εφαρμογή του Άρθρου 12ο

 

κατά παντός υπευθύνου και των 

διαπραχθέντων.

 

α)Της εν μέσο κατοχής

 

απόπειρας κατασκευής Τεμενών -Τζαμιών, καθώς της επίσης 

εν μέσο κατοχής και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος απόπειρας εγκατάστασης 
και νομιμοποίησης  λαθρομεταναστών στην χώρα. 
β)Της συνέργειας σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος και σε εσχάτη προδοσία.

 

Ημερομηνία ....../...../2016         

(λήψη υπογραφών)

Όνομα                     Όνομα πατρός                        Επώνυμο                          Υπογραφή    

Καταγγελία – εφαρμογή του Άρθρου 12ο

 

κατά παντός υπευθύνου και των 

διαπραχθέντων.

 

α)Της εν μέσο κατοχής

 

απόπειρας κατασκευής Τεμενών -Τζαμιών, καθώς της επίσης 

εν μέσο κατοχής και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος απόπειρας εγκατάστασης 
και νομιμοποίησης  λαθρομεταναστών στην χώρα. 
β)Της συνέργειας σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος και σε εσχάτη προδοσία.

 

Ημερομηνία ....../...../2016         

(λήψη υπογραφών)

Όνομα                     Όνομα πατρός                        Επώνυμο                          Υπογραφή