ПОКАНА  

 

 ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР  

за Купата на кмета на СО Район "Младост"  

на открито 

2-4 Юни 2017г., София 

 

 

 

 

До спортните клубове, 

членове на БФСЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ, 

 

СК  „Робин  Худ“  -  София  съвместно  със  СО  Район  „Младост“  Ви  канят,  да 

вземете участие в турнир за купата на кмета на СО Район „Младост“ на открито  

за мъже/жени, младежи/девойки. В дисциплините олимпийски стил и компаунд. 

 
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

 

2-4 Юни 2017 гр. София, стадион Горубляне 

Местоположение: 
София кв. Горубляне GPS координати: 42.6330034 23.406222 

 

 

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 

Според Наредбата на БФСЛ за провеждане на състезания 2016-2017 г.

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:  

 
 

 

 

Петък –02.06.2017 г.  

18.30ч. - 19.45ч.  - Официална тренировка 

19.45ч. - 20.00ч.   - Техническа конференция 

 

 

 

 

Събота –03.06.2017 г.  

 

09.00ч. - 09.40ч.  - Прострелка. 
09.45ч. - 09.55ч.   - Откриване на състезанието; 

10.00ч. - 11.20ч.  - Квалификации 1  
11.40ч. - 13.00ч.   - Квалификации 2  

13.20ч. - 14.00ч.   - 1/16 Елиминации. 

14.00ч. 

- Отборни елиминации    

 
 

 

 

Неделя –04.06.2017 г. 

 

 

 

 

09.00ч. - 09.40ч.  - Прострелка. 
09.45ч.   

- Индивидуални елиминации 

14.00ч. 

- Награждаване и закриване на състезанието  

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:

 В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в 

програмата, без да се променя началният час на състезанието. 

Подробна  програма  ще  Ви  бъде  изпратена  допълнително,  след  като  се  получат 

всички заявки от спортните клубове. 

 

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

1.   Състезателите имат право да участват в състезания от календара на БФСЛ 

във  всички  категории,които  им  позволява  възрастта,  но  могат  да  вземат 

участие само в едно държавно първенство на закрито и едно на открито. 

2.   Състезател има право да участва на едно състезание само в една категория 

и дивизия. 

3.   Клуб, който участва с повече от един отбор в една дивизия и категория на 

едно състезание, трябва да заяви състава на своите отбори преди началото 
на  елиминацията.  Ако  това  не  бъде  направено  отборите  се  сформират 

според класирането от квалификацията (1-ви отбор – 1-ви, 2-ри и 3-ти от 

  

квалификацията, 2-ри отбор – 4-ти, 5-ти и 6-ти от квалификацията ). 

4. 

Такса участие: 10 лв. на състезател. (включва вода  на терена) 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

  

 

 

Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви 
спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.

 

  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1.  

Актуален  списък  на  състезателите  в  различните  възрастови  групи  и 
категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб 

или негов заместник и подпечатан с печата на клуба. 

2.  

Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 

на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с 
печата на здравното заведение. 

3.  

Копие  от  списъка  за  картотекиране  на  състезателите  за  спортно-

състезателната 2016-2017 година подписан и подпечатан от БФСЛ. 

 
СРОКОВЕ:

  

1.  

Да се изпрати 

предварителна заявка

 за участие по имейл до 23.05.2017

която  да  съдържа  броя  на  състезателите  по  категории,  в  които  се 

състезават,  треньорите  и  ръководителите.  Заявката  да  се  пусне  до  СК 
„Робин  Худ

“ 

info@scrobinhood.com

  ,  с  копие  до  Атанас  Темелков 

atanas.temelkov@atatem.com

  и БФСЛ 

bfsl@abv.bg

 

 

2.  

Да се изпрати 

окончателна заявка

 за участие по имейл до 28.05.2017г., в 

която  да  се  отразят  настъпилите  промени.  Заявката  да  се  пусне  до  СК 
„Робин  Худ“ 

info@scrobinhood.com

  ,  с  копие  до  Атанас  Темелков 

atanas.temelkov@atatem.com

  и БФСЛ 

bfsl@abv.bg

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. 

Предварителната  заявка  или  отказа  за  участие  в  състезание  е 

задължително за всички клубове членове на БФСЛ 

2. 

При  повече  от  една  каквато  и  да  е  промяна  от  финалната  заявка, 

гостуващият  клуб  трябва  да  заплати  на  организатора  на  състезанието 
глоба в размер на 20.00лв. / Двадесет лева/  на състезател,  на промяна.  

3. 

Клуб, който е подал отказ от участие в дадено състезание губи правото си 

на участие. 

4. 

Клуб,  който  не  заплати  дължимите  глоби  не  се  допуска  до  участие  в 
състезанията от календара на БФСЛ. 

5. 

Клубове, които имат финансови задължения към БФСЛ и други членове на 

федерацията, не се допускат до картотекиране. 

 

НАГРАДИ: 

 

Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали. 

 

Отборното класиране: от първо до трето място – купи. 

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

Ръководителят  (треньорът)  на  отбора  е  длъжен  да  осигури 

присъствието  на  състезателите  за  откриване  и  закриване  на  състезанието. 

Състезателите, които са завоювали медали и не се явят в определеното време за 

награждаване губят право на наградата и награден фонд.

 

 

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:

  

Главен съдия: Даниела Станева 

Директор на стрелбата: Валентин Стефанов 
Съдии на линията: Даниела Гигова, Звезда Русева 

Компютърна обработка: Пламен Димитров 

 

НАСТАНЯВАНЕ:

  

Хотел МОНТЕСИТО: 
 

Настаняване 

Брой 

Единично 

Двойно 

Тройно 

Специална цена 

лично плащане 

Стандартна стая   

18 

50 лв  

66 лв  

Специална цена 

лично плащане 

Луксозна стая 

60 лв  

82 лв  

96 лв  

 
Цените  са  на  стая  на  ден  и  включват:  закуска,  интернет  достъп  -  безжичен,   
паркинг, туристически данък и ДДС. 
 
Час за настаняване и напускане на хотела 
  Часът за настаняване в хотела е 14.00, а за напускане 12.00 часа 
  Ако гост желае да напусне хотела по-късно от 12.00 ч. (но не по-късно от 18.00 

ч.) ще бъдат начислени допълнително 50% от стойността на една нощувка. 

Условия за резервация и анулация 

 

 

  Резервация  по  специалната  оферта  е  обект  на  потвърждаване  от  страна  на 

хотела. Безплатна анулация до ден преди настаняване. 

 

 
 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

 

Венцислав Великов - тел: 0887/799590 

Атанас Темелков -  

atanas.temelkov@atаtem.com