INRIJ-FORMULIER

auto - camper - busje

DRIVE-IN FORM

ZICHTBAAR AANBRENGEN ACHTER VOORRUIT AUB

PLEASE MAKE VISIBLE BEHIND YOUR WINDSCREEN

KENTEKEN / LICENSE PLATE:

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

EIGENAAR/BESTUURDER / OWNER/DRIVER:

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

MOBIEL NUMMER / MOBILE PHONE:

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Dit inrij-formulier is bedoeld om de organisatie en de hulp-

diensten een beter overzicht te geven van alle voertuigen op 

de festival-camping, en de veiligheid te verhogen.

Gelieve volgende richtlijnen te respecteren:

  alleen parkeren binnen de vakken en aan de zijkant ervan

  te allen tijde de wegen op de camping vrij houden

  de organisatie wil verkeer overdag tijdens het festival ontraden,

  en dringt aan om je voertuig niet te gebruiken, enkel in

  uitzonderlijk geval 

  gebruik van voertuigen is NIET TOEGELATEN tussen 21u en 08u

The organisation and the security services intend to provide 

a better overview of all vehicles on the festival camping site,

and to increase the safety.

Please respect the following guidelines:

  park only inside the boxes and at the side of them

  at all times keep the roads free, and do not park on them

  the organisation wants to discourage traffic during the day and

  during the festival, and asks not to use your vehicle, only in

  exceptional cases

  use of vehicles is PROHIBITED between 21h and 08h