Cung  Chuùc Taân  Xuaân    

Bính Thân 2016 

 

 

 

Chùa Linh-SÖn

 

4604 Duval Rd. 

Austin, TX 78727 

(512) 794-8998 

 

19904 Apple Springs Dr. 

Leander, TX 78641 

 
 

Chương Trình Lễ  

Tết Nguyên Đán  

Bính Thân tại Chùa Linh-Sơn  

Austin & Leander

 

 

Lễ Tất Niên Đón Giao-Thừa 

Tối Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016     

(29 tháng chạp, Ất Mùi) 

 

 

   

*

Tại Chùa Linh-Sơn Leander 

 

   7g00 - 8g00 tối:  Sám Hối cuối năm  
   9g00 tối: Lễ Giao thừa-Đón Xuân-Phát Lộc 
  

  **

Tại Chùa Linh-Sơn Austin  

11g00 tối: Lễ Giao thừa-Đón Xuân-Phát Lộc  
 

 

Chương trình các khóa lễ từ mùng 1 

   đến  mùng 3 tại Chùa Linh-Sơn Austin: 

     Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016 (mồng 1) 

-11g trÜa:  Cúng ng† - ti‰n linh (cúng vong) 
-6g00 chiều: Khóa lễ tụng kinh Di Lặc 

 
Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016 (mồng 2) 

-11g trÜa:  Cúng ng† - ti‰n linh (cúng vong) 
-6g00 chiều: Khóa lễ tụng kinh Phổ Môn 

 
Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016 (mồng 3) 

-11g trÜa:  Cúng ng† - ti‰n linh (cúng vong)  
-6g00 chiều: Khai kinh Dược Sư cầu quốc thái  
          dân an đầu năm và tụng mỗi tối 
          cho tới ngày rằm tháng giêng  
           (22 tháng 2, 2016) 

Chương Trình Lễ  

Rằm Tháng Giêng 

tại Chùa Linh-Sơn Austin 

 

 Chủ Nhật 14 tháng 2, 2016 

(Mùng 7 tháng giêng âm lịch, Bính Thân) 

 

11g00 trưa: Cúng ngọ tiến linh. 
12g00 trưa: Thọ Trai 
 1g00 trưa:   Văn nghệ chủ đề “Xuân Về” do  
 

        GĐPT LS trình diễn    

2g30 trưa:   Dâng sớ cúng sao giải hạn cầu 
 

        bình an.  

5g00 chiều: Lễ thí thực cô hồn 
 

        Hoàn mãn. 

 

Xin lưu ý: 

Quý Phật tử muốn cúng sao giải hạn đầu năm 
cho  thân  quyến,  xin  vui  lòng  điền  mẫu  sớ  và 
gởi về: 
 

Chùa Linh-Sơn 

4604 Duval Rd. 

Austin, TX 78727 

 

trước ngày 14 tháng 2, 2016 để Chùa kịp thời 
gian lập sớ.