LENGTE: 16 km
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Moerbrugge, een vijftal kilometer ten zuidoosten
van Brugge
AANDACHTSPUNTEN: Je wandelt op deze wandeling over populierendreven,
graspaden langs knotbomen en jaagpaden. In het natuurgebied Assenbroekse
Meersen lopen de paden door enkele weiden.

Het Brugse Ommeland

MOERBRUGGE

Het

kanaal

Gent­Oostende,

de

Gentse

Vaart,

behoort

tot

de

oudste

scheepvaartwegen van ons land. De Bruggelingen begonnen in de 14de eeuw met
het uitgraven van het kanaal richting Gent. De Gentenaren zagen dit kanaal niet
zitten en trokken meermaals ten strijde tegen de gravers. Er kwam zelfs een oorlog
van: de Slag van het Beverhoutsveld in 1382. Pas in 1614 werd er verder gegraven.
In 1623 was de 42 kilometer lange verbinding tussen Brugge en Gent klaar. Tot het
begin van de 19de eeuw was er op het kanaal een 'bargedienst': een door paarden
getrokken schuit vervoerde passagiers in 6 uur tussen de twee steden. Deze
wandeling volgt kilometers lang het jaagpad langs het kanaal. Dit jaagpad is meestal
gebetonneerd ten behoeve van de fietsers maar door de Leiemeersen, een gebied
beheerd door Natuurpunt, volgen we de kanaaloever over een mooi en smal
graspad. De oever van het kanaal is er afgeboord met meer dan honderd jaar oude
populieren. Langs het kanaal zien we ook de moderne keersluis van Beernem. Deze
moet de stad Brugge beschermen tegen overstromingen door Leiewater dat via het
kanaal naar Brugge stroomt.
De wandeling verkent ook uitvoerig de uitgestrekte natuur ten noorden van het
kanaal. De Assebroekse Meersen vormen een complex van laaggelegen vochtige
weiden en hooilanden, omzoomd door rijen knotwilgen en populieren. De naam
verwijst naar de moerassige aard van het gebied en het gebruik ervan voor het
houden van paarden door de machtige leenheren in de middeleeuwen. Om de

Meersen droog te leggen, werd het gebied dooraderd met sloten. Tijdens deze
wandeling ontmoeten we de grootstse sloten uit het gebied, het Sint­Trudoledeke en
de Hoofdsloot. De Assebroekse Meersen maken deel uit van het als landschap
beschermde Meersengebied ten zuidoosten van Brugge. Een 75­tal hectare in het
kerngebied van de Assebroekse Meersen is inmiddels eigendom van het Agentschap
voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid beheert het
gebied in samenwerking met de lokale landbouwers.

BESCHRIJVING

Via de Sint­Godelievestraat ga je richting kanaal. Net voor de brug sla je rechtsaf in
de Kattestraat. Reeds na het eerste huis aan de linkerkant kan je over een parking
links naar het kanaal gaan. Volg het betonnen jaagpad naar rechts. Je komt dan
toch snel weer terug in de Kattestraat maar even verder kan je weer het jaagpad
op. Volg het jaagpad over een kleine kilometer. Waar het asfalt ophoudt, verlaat je
het kanaal over een kiezelweg. Op een betonweg rechtsaf. Je loopt nu door het
industriegebied Lieverstede. Op de drukke Legeweg sla je linksaf en je volgt deze
weg nog een kleine halve kilometer. Onderweg laat je eerst de Van Cailliedreef
rechts liggen en stap je verder over de Hoofdsloot.
Ongeveer honderd meter na de Hoofdsloot en tegenover een tankstation verlaat je
de rijweg: je slaat rechtsaf in een veldweg. Je loopt tussen een akker links en een
manège rechts. Bij het eind van de akker volg je de weg verder rechtdoor, nu tussen
bos links en paardenweiden rechts. Na de paardenweiden volgt een koeienweide. Bij
de toegang tot de koeienweide sla je linksaf in een bosweg. Al snel kom je bij een
kruispunt: hier rechtdoor langs de rand van een akker. Na de akker loop je
rechtdoor over een pad het bos in maar let op: slechts enkele tientallen meters
verder verlaat je het pad en je slaat rechtsaf in een grasweg langs een sloot. Waar
een bosweg van rechts komt, ga je rechtdoor. Enkele meters verder laat je een
grasweg links liggen en je blijft op de brede weg rechtdoor gaan. Voorbij het bos
draait de weg naar rechts en snel weer naar links. Na een streepje bos volgen nog
twee haakse bochten. De weg is nu meer met gras overgroeid en eindigt wat verder
bij de ingang van een weide.
Via een klapdeurtje kan je rechtsaf een pad opgaan. Het pad loopt tussen
afsluitingen. Bij het einde van het pad ga je weer door een klapdeurtje en je staat
bij de Hoofdsloot. Linksaf hier over een pad langs de rand van een akker. Bij het
eind van de akker naar rechts en wat verder sta je alweer bij de Hoofdsloot. Linksaf
in een mooie dreef langs de sloot. Je komt uit op een asfaltweg.
Volg de asfaltweg naar rechts maar ga al snel linksaf in de Koeiendreef. Al snel laat
je een veldweg rechts liggen en je steekt met de Koeiendreef de Hoofdsloot over.
Aan de linkerkant van de dreef kom je voorbij twee rustbanken. Een halve kilometer
voorbij de Hoofdsloot kom je bij een volgende zijweg rechts, er staat op dit
kruispunt een bank aan de rechterkant van de Koeiendreef. Iets eten of drinken kan
aan de kerk van Ver Assebroek die je van hier mooi ziet staan. Dit kost je heen en
terug een kilometer extra want de wandeling verlaat aan het kruispunt met bank de
Koeiendreef en kiest voor de veldweg.
De grasweg krijgt een zanderige ondergrond en komt naast de sloot Sint­

www.originelewandelingen.be

Trudoledeke te lopen en wat verder is er een zijweg rechts. Deze zijweg neem je
niet en je volgt verder de sloot. Je moet nu goed uitkijken naar de volgende zijweg
rechts, ongeveer driehonderd meter voorbij de eerste. Op de plaats waar je deze
tweede zijweg moet vinden zie je links in de verte een hoeve met rode dakpannen,
ongeveer op 300 graden. Deze tweede zijweg sla je in en je verlaat Sint­
Trudoledeke. De weg loopt door een jungle van hoog gras en knotwilgen en kan bij
nat weer wat moeilijk begaanbaar zijn. Op het einde steekt de weg de Hoofdsloot
over en je komt op een andere grasweg, linksaf hier. Deze jonge dreef brengt je op
een pad langs de Hoofdsloot. Op het pad ga je even naar rechts en bij de
samenvloeiing van verschillende sloten met een paaiplaats voor vissen sla je linksaf
in de bewegwijzerde weg langs de Hoofdsloot. Wat verder, bij het hek van een weide
links, bocht je mee naar rechts. Je komt nu in Beverhoutsveld en je stapt over een
fotogenieke populierendreef. Verderop krijgt de dreef kasseien.
Je wandelt de dreef helemaal uit en onderweg steek je een zoveelste keer de
Hoofdsloot over. De dreef brengt je bij een asfaltweg. Steek deze weg gewoon over
en vervolg aan de overkant met een grasweg. Na 350 meter bocht je met de
grasweg naar links. De weg brengt je in een volgende brede dreef. Stap de dreef
naar rechts op. Je wandelt de dreef helemaal uit en je neemt geen van de zijwegen.
Je komt uit in de Beekstraat. Rechts zie je een informatiebord van het
Beverhoutsveld wandelpad en aan de overkant van de weg een groepje huizen. Volg
de rijweg slechts heel kort naar links. Bij de populierendreef aan de rechterkant van
de weg ben je al te ver: je moet een grasweg vinden die achter het groepje huizen
loopt. Deze weg vertrekt vlak langs de schuur naast nummer 111 en tegenover een
wandelpaaltje van het Beverhoutsveld wandelpad dat links van de rijweg staat.
De weg loopt tussen akkers en eindigt op een bredere kiezelweg. Neem deze
kiezelweg naar links tot op een kruispunt. Links een dreef, rechts een asfaltwegje, jij
gaat hier rechtdoor, langs een brievenbus. Voorbij de gerestaureerde hoeve vervolg
je over een mooie veldweg die je, na twee bochten, op een asfaltweg brengt.
Rechtsaf. Je blijft op asfalt tot bij de alleenstaande hoeve die je al van ver ziet
staan. Bij deze hoeve met rode poort sla je scherp linksaf in een grasweg die tussen
de akkers loopt.
Voorbij een alleenstaand huis zie je in de verte de imposante keersluis van Beernem.
Daar moet je naartoe en je kiest dus op het volgend kruispunt, bij ’t Hof
Bloemeghem, een asfaltwegje naar rechts. Bij het kanaal laat je de keersluis links
liggen en je slaat rechtsaf, langs het jaagpad. Je hebt nog drie kilometer langs het
kanaal te gaan tot in Moerbrugge, de eerste kleine kilometer over beton en de rest
over een graspad.

www.onverhard­wandelen.be

www.originelewandelingen.be