FAX

Datum:

21.04.2017.g.

Broj strana uklju~uju}i naslovnu 
stranu:

1

PRIMA: 
Медији

Telefon:
Fax :
CC:

[ALJE: ED Pancevo, DC

      

    

Telefon:

315-020    319-220

Fax :

335-940

 
    TGR-029

REMARKS:

Urgent

For your review

Reply ASAP

Please comment

ПАДИНА

Маршала Тита од Андреја 
Сладковича  до Хвјездославове

24. и 25. 

04.2017

08.00-15.00

У случају временских непогода, могуће је отказивање