GIA ĐÌNH PHẬT TỬ LINH SƠN AUSTIN 

4604 DUVAL ROAD, AUSTIN, TEXAS 78727  

Điện Thoại: (512) 794-8998

  

  

 

 
 

Số: 1609-1/GĐPTLS/LĐT 

 

 

 

 

P.L. 2560, ngày 6 tháng 9 năm 2016 

 

Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ Nạn Nhân Lũ Lụt ở Baton Rouge, Lousiana 

 

Kính gởi: 

 Phụ Huynh Đoàn Sinh GĐPT Linh Sơn, Phật Tử và Đồng Hương vùng Austin 

Trích yếu: 

 Buổi bán cơm chay gây quỹ từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa Chủ Nhật ngày 11 tháng     
9 năm 2016 tại chùa Linh Sơn - Duval 

 

Thưa quý Phụ Huynh, 
Thưa quý Phật Tử và Đồng Hương, 
 
Như quý bác và quý anh chị đã biết, vào ngày 12 tháng 8 năm 2016, một cơn mưa 
như vũ bão đổ khoảng 7,000 tỷ gallons nước xuống vùng chung quanh thủ phủ 
Baton Rouge, tiểu bang Lousiana đã làm 20 quận hạt bị lụt lội tới gần nóc nhà, nước 
ngập gần 3 mét trong vòng 15 giờ.  Hàng chục ngàn người phải di tản, có 13 người 
không may đã chết, chưa kể các thú vật.  
 
Nhằm yểm trợ cho nạn nhân trong trận lụt vừa qua tại thành phố Baton Rouge, LA 
theo tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chùa Linh Sơn và Gia Đình Phật Tử Linh Sơn sẽ 
tổ chức một buổi bán cơm chay gây quỹ từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa Chủ Nhật 
ngày 11 tháng 9 năm 2016 tại chùa Linh Sơn - Duval
. Chùa sẽ có 150 hộp cơm chay 
với giá $5 cho mỗi hộp. Số quỹ thu được sẽ gởi về đồng bào Việt Nam cũng như các 
anh chị em trong Gia Đình Phật Tử Thiện Ái đã thiệt hại trong trận lụt vừa qua. 
 
Chúng  tôi  xin  kêu  gọi  quý  vị  hoan  hỷ đóng  góp  cho  chương  trình  cứu  trợ  này.  Gia 
Đình Phật Tử Linh Sơn thành kính tri ân sự đóng góp và lòng Từ Bi của quý vị. 

Thay mặt GĐPT Linh Sơn, 

 

 

Tâm Bao Dung Nguyễn Quốc Kỳ