In een interactieve leeromgeving 
worden kinderen uitgedaagd tot 
het nemen van initiatief en het 
dragen van verantwoordelijkheid. 

Leerkracht en leerlingen zijn 
samen actief binnen de 
leeromgeving. 

De opdrachten van Jan zijn 
gericht op authentiek leren; leren 
op basis van intrinsieke motivatie.  

Leerinhouden zijn betekenisvol én 
functioneel in de thematische 
(doch levensechte) context. 

Uitdagend Onderwijs

Jan's wereldreis spreekt tot de 

verbeelding van de kinderen, zij gaan 

als het ware met hem mee op 

avontuur.  

De wereld vormt het decor van de 

leeromgeving.  

Jan vraagt kinderen steeds om hulp 

door concrete en levensechte 

problemen of opdrachten naar de 

klassen te sturen.  

De opdrachten bieden uitzicht op 

succes; er zijn vele wegen naar 

Rome. De groep bepaalt zelf hoe de 

opdracht aangepakt wordt. 

samenwerkend leren komt tot stand 

in groepen, maar ook tussen 

groepen onderling. 

Groepen ontvangen steeds 

positieve waardering van Jan 

Jan op Zee valt of staat met de 
betrokkenheid en het handelen van 
de leerkracht in de klas. Door hun 
interventies ontstaat; 

Overzichtelijkheid en samenhang. 

Een betekenisvolle context. 

Ruimte voor eigen inbreng van 
leerlingen. 

Hoge eisen stellen aan jezelf en de 
ander. 

Ruimte voor leren door 
onderzoeken. 

Differentiatie in taken, met 
gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid en resultaat. 

Vieren van succes

Jan Op Zee heeft als voornaamste 

doel; het stimuleren van de 

ontwikkeling van de zogenoemde 

21st century skills. 

Kennisconstructie ontstaat door 

vakoverstijgende opdrachten, 

waarbij leerdoelen behaald 

worden via niet-routinematige 

werkvormen. 

Doelmatige inzet van ICT, mogelijk 

met beperkte middelen. 

Activiteiten kosten tijd; planmatig 

werken is een voorwaarde om de 

opdrachten te doen slagen.  

Creativiteit, probleemoplossend 

vermogen, samenwerkend leren 

en noodzaak tot goede 

communicatie worden steeds 

opnieuw aangesproken. 

Opdrachten worden intentioneel zo samengesteld dat zij uitdagen tot 

ontwikkelen van hogere denkvaardigheden.  

De taxonomie van Bloom vormt daarvoor de basis.  

Sociale media dienen als platform, waardoor mediawijsheid al doende wordt 

ontwikkeld.

Jan Op Zee wordt stap voor stap 
ontwikkeld, met veel enthousiasme 
en voortschrijdend inzicht. 

Onze ambities: 

Het tot stand brengen van co-
creatie met deelnemende 
leerkrachten. 

Het uitbreiden van het Jan Op Zee 
netwerk 

Het "in real life" ontmoeten van Jan 
& team Visit Seattle in Den Helder 
in juli 2016 

Het vastleggen van ervaringen en 
publiceren van aanbevelingen voor 
het primair onderwijs. 

Het ontwikkelen van nieuwe 
leeravonturen voor schooljaar 
2016-2017 

Welkom aan boord