ПОКАНА 

 

 
 

 ЗА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО НА ЗАКРИТО 

17-19 Март 2017г., Габрово

 

 

 

 

До спортните клубове, 

членове на БФСЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ, 

 

Българска федерация по стрелба с лък, Община Габрово и СК „Робин Худ“ - 

София  Ви  канят,  да  вземете  участие  в  Държавно  първенство  на  закрито  за 
мъже/жени, младежи/девойки. 

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

17-19.03.2017 г., в гр. Габрово,  Спортна зала "Орловец" 
Адрес: 

Габрово, ул. Орловска 111 

 

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 

Според Наредбата на БФСЛ за 2016-2017 г.

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:  

 

Петък –17.03.2017 г.  

18.30ч. - 20.00ч.  - Официална тренировка 

20.00ч.  

- Техническа конференция 

 
 

 

 

Събота –18.03.2017 г. 

 

09.00ч. - 09.40ч.  - Прострелка Компаунд 

09.45ч. - 09.55ч.   - Откриване на състезанието 

10.00ч. - 11.15ч.  - Квалификации 1 – Компаунд 

 

11.30ч. - 12.45ч.   - Квалификации 2 – Компаунд  
13.00ч. - 13.25ч.   - 1/16 Елиминация – Компаунд  

13.30ч. - 14.00ч.   - Прострелка Олимпийски стил 

14.10ч. - 15.25ч.   - Квалификации 1 – Олимпийски стил 

15.40ч. - 16.55ч.   - Квалификации 2 – Олимпийски стил 
17.10ч. - 17.35ч.   - 1/16 Елиминация – Олимпийски стил  

17.40 ч. 

- Прострелка отборни 

18.00ч. 

- Отборни елиминации    

 

Неделя –19.03.2017 г. 

 

09.00ч. - 09.40ч.  - Прострелка 

09.45ч.  

- Индивидуални елиминации, Финали алтернативна стрелба 

14.30ч.  

- Награждаване и закриване на състезанието 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:

 В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в 

програмата, без да се променя началният час на състезанието. 

Подробна  програма  ще  Ви  бъде  изпратена  допълнително,  след  като  се  получат 

всички заявки от спортните клубове. 

 

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

1. 

Състезателите имат право да участват в състезания от календара на БФСЛ 

във всички категории, които им позволява възрастта, но могат да вземат 
участие  само  в  едно  държавно  първенство  на  закрито  и  едно  на 

открито. 

2. 

Състезател има право да участва на едно състезание само в една категория 

и дивизия. 

3. 

Клуб, който участва с повече от един отбор в една дивизия и категория на 

едно състезание, трябва да заяви състава на своите отбори преди началото 

на  елиминацията.  Ако  това  не  бъде  направено  отборите  се  сформират 

според  класирането  от квалификацията  (1  ви  отбор  –  1  ви,  2  ри  и  3  ти  от 
квалификацията, 2 ри отбор – 4 ти, 5 ти и 6 ти от квалификацията ).  

4. 

На Държавните първенства всеки клуб има право на един отбор в една 

категория и дивизия. 

5. 

На всички Държавни първенства и Турнири от ДСК на открито, всеки клуб 

има право на един смесен отбор в една възрастова група и дивизия. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

  

 

 

Спортните клубове са длъжни да осигурят на  своите състезатели еднакви 
спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания. 

 

Състезатели,  чието  облекло  не  отговаря  на  изискванията,  няма  да 
бъдат допускани за участие в съответното състезание. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1.  

Актуален  списък  на  състезателите  в  различните  възрастови  групи  и 

категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб 

или негов заместник и подпечатан с печата на клуба. 

2.  

Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 

на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с 
печата на здравното заведение. 

 

3.  

Копие  от  списъка  за  картотекиране  на  състезателите  за  спортно-
състезателната 2016-2017 година подписан и подпечатан от БФСЛ. 

 

 

 
СРОКОВЕ:

  

1.  

Да се изпрати 

предварителна заявка

 за участие по имейл до 07.03.2017

която  да  съдържа  броя  на  състезателите  по  категории,  в  които  се 

състезават,  треньорите  и  ръководителите.  Заявката  да  се  пусне  до  СК 
„Робин  Худ“ 

info@scrobinhood.com

,  с  копие  до  Атанас  Темелков 

atanas.temelkov@atatem.com

  и БФСЛ 

bfsl@abv.bg

 

 

2.  

Да се изпрати 

окончателна заявка

 за участие по имейл до 12.03.2017 г., в 

която  да  се  отразят  настъпилите  промени.  Заявката  да  се  пусне  до  СК 
„Робин  Худ“ 

info@scrobinhood.com

,  с  копие  до  Атанас  Темелков 

atanas.temelkov@atatem.com

  и БФСЛ 

bfsl@abv.bg

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. 

Предварителната  заявка  или  отказа  за  участие  в  състезание  е 

задължително за всички клубове членове на БФСЛ 

2. 

При  повече  от  една  каквато  и  да  е  промяна  от  финалната  заявка, 

гостуващият  клуб  трябва  да  заплати  на  организатора  на  състезанието 
глоба в размер на 20.00лв. / Двадесет лева/  на състезател,  на промяна.  

3. 

Клуб, който е подал отказ от участие в дадено състезание губи правото си 

на участие. 

4. 

Клуб,  който  не  заплати  дължимите  глоби  не  се  допуска  до  участие  в 
състезанията от календара на БФСЛ. 

5. 

Клубове, които имат финансови задължения към БФСЛ и други членове на 

федерацията, не се допускат до картотекиране. 

 
НАГРАДИ: 

 

Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали. 

 

Отборното класиране: от първо до трето място – купи. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

Ръководителят  (треньорът)  на  отбора  е  длъжен  да  осигури 

присъствието  на  състезателите  за  откриване  и  закриване  на  състезанието. 

Състезателите, които са завоювали медали и не се явят в определеното време за 
награждаване губят право на наградата и награден фонд.

 

 

 

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:

  

 

Главен съдия: Атанас Темелков 

Директор на стрелбата: Ганчо Петров  

Съдия на линията: Катя Илиева, Валентин Стефанов  
Компютърна обработка: Вера Димова 

Заб.:В  зависимост  от  предварителните  заявки,  могат  да  настъпят  промени  в 

съдийският състав 

 

 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

 

Венцислав Великов - тел: 0887/799590Атанас Темелков -  

atanas.temelkov@atаtem.com

 

ХОТЕЛ:

 

Учебен хотел „П АНОР АМА”

 

*

 

 

      

Разположен  е  в  живописната  местност  на  кв. 

Радичевец,  недалеч  от  центъра  на  града.  Базата 
работи  целогодишно.  Капацитетът  е  59  легла  в 
реновирани стаи /в т.ч. 2 двойни стаи лукс и 3 спални/, 
и  71  легла  в  нереновирани  стаи  /с  по  3  и  4  легла/. 
Всички  разполагат  със  собствен  санитарен  възел  и 
топла  вода.  Голяма  част  от  стаите  са  оборудвани  с 
климатик  и  телевизор. На разположение  на  гостите  е 
охраняем платен паркинг.  

 

     
 

Хотел  „Панорама”  е  ориентиран  предимно  в 

сегмента  на  училищния  и  младежкия  туризъм. 
Подходящ  е  за  домакинство  на  организирани 
ученически, спортни и културни мероприятия.  
 

Базата  е  предпочитана  от  командировани 

служители,    работни  групи,  туристи  и  др.  Гости 
на хотела са и участници в частни мероприятия, 
тържества и фестивали.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

Освен с легловата си база,  

 
 
 
 
Хотел  „Панорама”  разполага  с    физкултурен  салон,  подходящ  за 

спортна  и  танцова  подготовка.  На  разположение  е  и  добре 
организиран  учебен  ресторант,  който  може  да  се  ползва  след 
предварителна заявка. 
     

Хотелът предлага добри условия и за провеждане на семинари и обучения до 40 човека. 

     

Отбелязваме и факта, че ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово се е доказал  в организирането и 

изпълнението на висококачествени кетъринг услуги на територията на цялата област.   

 

Нощувка 15 лв. на човек 

 

                 За резервации:                

Радослав Стоянов       Тел.: 066 / 80 10 77 

Директор       GSM: 0879 40 68 50

 

 

 
 

 

Хотел „Орловец“ 

 

5300 Габрово, ул. Орловска 106A, 
България 

тел: +35966800 061 

мобилен: +359888680383 

Email: office@hotel-orlovets.com 
Email: hotelorlovetz@gmail.com 

http://www.hotel-orlovets.com/