РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА  

ОТ МФВС ЗА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г.

 

 
 

 
 
Пояснение:  Схемата  на  разпределението  на  финансовите  средства  от  МФВС  е  приета  на 
заседание  на  Управителния  съвет  на  БФ  „Стрелба  с  лък”,  проведено  на  07.03.2013г.,  с 
Протокол №3 ., т.3 от дневният ред. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.03.2013г.    

 

 

     Генерален секретар на БФСЛ: ..................................... 

Гр.София 

 

 

 

 

 

 

 

            (Калинка Иванова) 

№ 

 

Регистр. 

№ НР при 

МФВС 

 

Наименование на СК 

по съдебно решение 

 

Седалище 

гр. / с 

 

Област 

Сума за 

тримесечие в 

лева 

Сума за 

2013г.,  

в лева 

1.  1-060-002 

СК “ Антибиотик “ 

Разград 

Разград 

881.00 

3524.00 

2.  1-060-003 

СКСЛ “ Динамикс “ 

Силистра 

Силистра 

94.00 

376.00 

3.  1-060-004 

СКСЛКА  “Етър – 78 “  

В. Търново 

В. Търново 

1879.00 

7516.00 

4.  1-060-007 

СК “ Робин Худ “ 

София 

София 

1719.00 

6876.00 

5.  1-060-014 

АКСЛ „ Атила „  

Пловдив 

Пловдив 

953.00 

3812.00 

6.  1-060-015 

СКСЛ „Раптор-Арчери „   Казанлък 

Ст.Загора 

737.00 

2948.00 

7.  1-060-017 

СК „ Габарит „ 

София 

София 

1450.00 

5800.00 

8.  1-060-018 

СК “ Джамбо-2006 “ 

Русе 

Русе 

2817.00 

11268.00 

9.  1-060-019 

СК „Йотов Арчъри 
Академи” 

Разград 

Разград 

2944.00 

11776.00 

10.  1-060-022 

СКСЛКА „Банкя 78” 

Банкя 

Банкя 

864.00 

3456.00 

11.  1-060-025 

СК „Загорски стрелец” 

Ст. Загора 

Ст. Загора 

739.00 

2956.00 

12.  1-060-026 

ОСК „Млади Стрелци” 

Варна 

Варна 

640.00 

2560.00 

13.  1-060-029 

Сдружение ОМСК 
„Тракиец – Садово” 

Садово 

Пловдив 

111.00 

444.00 

 

 

 

 

 

ОБЩО: 

 

15828.00 

 

63312.00