Ngày 8 tháng 4, 2017

 

 

 

 

Thư Mời Dự Đại Lễ Phật Đản 2641 (PL 2561 – DL 2017)  

T

ổ Chức Tại Chùa Linh-Sơn, Austin , TX  

Ngày Ch

ủ Nhật 7 tháng 5, 2017 

Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật 

Kính thưa quý Phật tử tại Austin và các vùng phụ cận, 

Thắp nén hương lòng con kính dâng 

Mừng ngày Phật đản, niệm hồng ân 

Nguyện cùng muôn loại đồng khai ngộ 

Thông điệp Từ bi chiếu rỡ ràng. 

 
      Để mừng ngày vị Đại Giác Ngộ ra đời, và tỏ lòng tri ân đấng cứu khổ muôn loài, Chùa 
Linh-Sơn Austin, Texas (4604 Duval Rd.) sẽ tổ chức Đại Lễ Phật-Đản vào lúc 10g30 sáng, 
Chủ Nhật ngày 7 tháng 5, năm 2017 (nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch), theo chương trình 
như sau: 

  10g30 sáng:   Lễ kỷ niệm Phật-Đản 2641 

 

 

                HT Thích Trí Huệ ban đạo từ 

 

 

                Lễ Tắm Phật 

 

 

                Cúng chư hưong linh thờ tại Chùa 

  12g00 trưa:    Cơm chay thân mật 
  1g30 trưa:      Thuyết giảng nhân mùa khánh đản 
  3g30 chiều:    Cúng Mông Sơn Thí Thực – Hoàn mãn. 

     Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử  nhín chút thời giờ về Chùa Linh-Sơn tham 
dự ngày đại lễ. Kính chúc quý vị tín tâm kiên cố, đạo niệm tin chuyên, thân tâm thường an 
lạc.  

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 

 

Linh-Son Buddhist Association of Austin, Texas 

4604 Duval Road, Austin, Texas 78727 - Phone: (512) 794-8998 

19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - Phone: (512) 259-2615 

 

 

Chùa Linh-Sơn