NL

Beoogd gebruik

Medische doeleinden

Dit product is bedoeld voor het inhaleren van medicijnen tegen 

luchtwegaandoeningen.

Doelgroep

• Wettelijk gediplomeerde medisch deskundigen, zoals artsen, 

verpleegkundigen en therapeuten.

• Zorgverleners of patiënten onder begeleiding van een bevoegd medisch 

deskundige voor thuisbehandeling.

• De gebruiker moet ook in staat zijn de algemene werking van de 

A3 Complete en de inhoud van de gebruiksaanwijzing te begrijpen.

Beoogde patiënten

Personen die last hebben van luchtwegaandoeningen en medicatie moeten 

inhaleren.

Omgeving

Dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

Gebruiksduur

De gebruiksduur is als volgt, ervan uitgaande dat het product 3 keer per

dag gedurende 10 minuten per keer bij kamertemperatuur (23 °C) wordt 

gebruikt voor het vernevelen van een zoutoplossing.
De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomgeving.
 

Compressor (hoofdeenheid) 

5 jaar

 

Vernevelset 

1 jaar

 

Mondstuk 

1 jaar

 

Neusstuk 

1 jaar

 

Luchtslang (PVC, 100cm) 

1 jaar

 

Luchtfilter 

70 behandelingen

 

Masker (PVC) 

1 jaar

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die in de gebruiksaanwijzing 

staan beschreven, moeten in acht worden genomen.

Onderdelen van het apparaat

Belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken alle informatie die inde gebruiksaanwijzing 

staat en alle andere documenten die in de doos zijn meegeleverd.

 

Waarschuwing

:

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet 

vermeden wordt, kan leiden tot ernstig letsel.

(Gebruik)

•  Gebruik door één patiënt wordt aanbevolen.

•  Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan voor verneveling bij 

aërosoltherapie. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor foutief gebruik van 

het apparaat.

•  Gebruik alleen originele OMRON-accessoires, zoals aangegeven in de 

gebruiksaanwijzing voor dit apparaat.

•  Volg voor type, dosis en gebruik van het medicijn de aanwijzingen van uw 

arts of ademhalingstherapeut. Controleer voor gebruik de stand van de 

vernevelingsdoseringsring.

•  Wanneer u tijdens het gebruik van het apparaat iets ongebruikelijks bemerkt, moet u 

onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en uw arts raadplegen.

•  Gebruik voor het inhaleren nooit alleen water in de vernevelaar.

•  Houd het apparaat buiten bereik van kinderen die niet onder toezicht staan. 

Het apparaat kan kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt.

•  Vanwege de lengte kunnen het snoer en de luchtslang wurgingsgevaar opleveren.

•  Berg de luchtslang niet op zolang er nog vocht of medicijn in zit.

•  Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het in contact kan komen met 

schadelijke dampen of vluchtige stoffen.

•  Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het in contact kan komen met brandbaar gas.

•  Leg tijdens het gebruik geen deken, handdoek of enig ander soort afdekking over de 

compressor.

•  Gooi eventueel overgebleven medicatie altijd weg na gebruik en gebruik elke keer 

vers medicijn.

•  Niet gebruiken in circulatiesystemen voor anesthesie of beademing.

•  Houd de ventilatieopeningen open. Plaats het apparaat nooit zodanig dat de 

ventilatieopeningen kunnen worden afgesloten terwijl het apparaat werkt.

•  Bewaar de onderdelen op een schone plaats om infectie te voorkomen.
(Risico van elektrische schok)

•  Haal de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact en steek deze nooit met 

natte handen in het contact.

•  De compressor en het snoer zijn niet waterbestendig. Mors geen water of andere 

vloeistoffen op deze onderdelen. Als u toch vloeistof morst op deze onderdelen dient u 

direct de stekker uit het stopcontact te trekken en de vloeistof op te nemen met een 

gaasdoekje of ander absorberend materiaal.

•  De compressor mag niet worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof.

•  Gebruik het apparaat niet in een vochtige ruimte en berg het daar ook niet op.

•  Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is.

•  Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
(Reinigen en desinfecteren)

Neem de onderstaande regels in acht bij het reinigen of desinfecteren van onderdelen. 

Het niet opvolgen van deze regels kan leiden tot schade, inefficiënte verneveling of 

infectie. Raadpleeg de paragraaf “Reinigen en desinfecteren” voor de instructies.

•  Reinig en desinfecteer de vernevelset, het masker en het mond- of neusstuk:

-  de eerste keer na aanschaf

- wanneer het apparaat lange tijd niet is gebruikt

- wanneer meerdere personen hetzelfde apparaat gebruiken

•  De onderdelen moeten na gebruik altijd worden gewassen of afgenomen, grondig 

gedesinfecteerd, gedroogd en opgeborgen op een schone plaats.

•  Laat geen reinigingsvloeistof in de onderdelen zitten.

 

Let op:

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet vermeden 

wordt, kan leiden tot licht tot matig letsel of fysieke schade.

(Gebruik)

•  Zorg voor streng toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, voor of in de 

buurt van kinderen of gehandicapten.

•  Verzeker u ervan dat de onderdelen correct zijn bevestigd.

•  Verzeker u ervan dat het luchtfilter correct is bevestigd.

•  Verzeker u ervan dat het luchtfilter schoon is. Wanneer het luchtfilter voor meer dan 

70 behandelingen is gebruikt, moet het worden vervangen.

•  Kantel de vernevelset niet zo ver dat deze in een van de richtingen een hoek van 

meer dan 45 graden maakt en schud de set niet tijdens het gebruik.

•  Gebruik het apparaat niet en berg het niet op wanneer de luchtslang geknikt is.

•  Gebruik uitsluitend de originele vernevelende onderdelen, de originele luchtslang en 

het originele luchtfilter en afdekplaatje van het luchtfilter.

•  Breng niet meer dan 12 ml medicijn in het medicijnreservoir.

•  Verplaats de vernevelset niet en laat deze niet achter zolang het medicijnreservoir 

medicijn bevat.

•  Laat de meter niet zonder toezicht bij zuigelingen of personen die geen toestemming 

kunnen geven.

•  Dit product mag niet worden gebruikt bij patiënten die bewusteloos zijn of niet 

spontaan ademen.

•  Onderwerp het apparaat niet aan sterke schokken, laat het bijvoorbeeld niet op de 

grond vallen.

•  Zorg dat de verstuiver niet wordt vervormd en steek niet met een speld of ander 

scherp voorwerp in de sproeikop van het medicijnreservoir.

•  Steek geen vingers of voorwerpen in de compressor.

•  Haal de compressor of het snoer niet los of uit elkaar en probeer deze niet te repareren.

•  Bewaar het apparaat of de onderdelen hiervan niet bij extreem hoge of lage 

temperaturen of in direct zonlicht.

•  Maak de houder van het luchtfilter niet dicht.

•  Gebruik dit apparaat nooit terwijl u slaapt of wanneer u versuft bent.

•  Uitsluitend goedgekeurd voor gebruik bij mensen.

•  De compressor kan tijdens werking heet worden.

•  Raak de compressor alleen aan voor noodzakelijke handelingen, zoals het 

uitschakelen van het apparaat tijdens het vernevelen.

•  Reinig het gezicht van de gebruiker nadat u het masker hebt verwijderd, om te 

voorkomen dat er medicijn achterblijft.

•  Duw het neusstuk niet achter in de neus, om te voorkomen dat het neusslijmvlies 

beschadigd raakt.

•  Controleer vóór gebruik of de verstuiver correct is bevestigd.

•  Gebruik geen beschadigde vernevelset, mondstuk of neusstuk.

•  Veranderingen of aanpassingen die niet door OMRON HEALTHCARE zijn 

goedgekeurd, maken de garantie ongeldig.

Optionele medische accessoires

(binnen het bereik van EG-richtlijn 93/42/EEG betreffende medische 

hulpmiddelen)

Model

Code

A3 Complete, accessoireset

(inhoud: vernevelset, luchtslang, mondstuk, neusstuk, 

masker voor volwassenen, masker voor kinderen)

NEB6001

Overige optionele/vervangende onderdelen

Productbeschrijving

Model

A3 Complete, Luchtfilters

(inhoud: 3 stuks)

3AC408

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de OMRON A3 Complete.

Voor een succesvolle behandeling van astma, chronische 

bronchitis, allergieën en andere aandoeningen van de luchtwegen, 

is voor de ontwikkeling van dit product samengewerkt met 

ademhalingstherapeuten. 

Dit is een medisch apparaat. Dit apparaat mag uitsluitend 

worden gebruikt volgens de aanwijzingen van uw arts en/of 

ademhalingstherapeut.

Hoe werkt de vernevelset

Het medicijn dat door het 

medicijnkanaal wordt gepompt, wordt 

gemengd met samengeperste lucht 

die wordt gegenereerd door een 

compressorpomp. 

Het mengsel van samengeperste lucht 

en medicijn wordt omgezet in fijne 

deeltjes en verstoven doordat het in 

contact komt met het keerschot. 

Fabrikant

3A Health Care S.r.l.

Via Marziale Cerutti, 90/F,

25017 Lonato (BS), ITALIË

Distributeur

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND

www.omron-healthcare.com

Dochter­

ondernemingen

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK

www.omron-healthcare.co.uk
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, DUITSLAND

www.omron-healthcare.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS

14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANKRIJK

www.omron-healthcare.fr

Geproduceerd in Italië

(Risico van elektrische schok)

•  Trek na gebruik en voor het reinigen altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

•  Gebruik een stopcontact met een geschikt voltage. Zorg dat u het stopcontact niet 

overbelast en gebruik geen verlengsnoeren.

•  Zorg dat u het snoer niet verkeerd gebruikt.

•  Wikkel het snoer niet om de compressor.
(Reinigen en desinfecteren)

Neem de onderstaande regels in acht bij het reinigen of desinfecteren van onderdelen. 

Het niet opvolgen van deze regels kan leiden tot schade, inefficiënte verneveling of 

infectie. Raadpleeg de paragraaf “Reinigen en desinfecteren” voor de instructies.

•  Gebruik nooit een magnetron, vaatwasser of haardroger om het apparaat of de 

onderdelen te drogen.

•  Gebruik geen autoclaaf, ethyleenoxidegas-sterilisator of plasmasterilisator met lage 

temperatuur

•  Wanneer u onderdelen desinfecteert door ze te koken, dient u ervoor te zorgen dat 

de pan niet droogkookt. Anders kan dit leiden tot brand. 

Algemene veiligheidsmaatregelen:

•  Controleer het apparaat en de onderdelen altijd voor gebruik op problemen. Let in het 

bijzonder op het volgende:

-  De sproeikop en luchtslang mogen niet beschadigd zijn.

-  De sproeikop mag niet verstopt zijn.

-  De compressor moet goed werken.

•  Wanneer u dit apparaat gebruikt, geeft het wat geluid en trillingen die worden 

veroorzaakt door de pomp van de compressor. Ook veroorzaakt het uitstoten van 

samengeperste lucht uit de vernevelset wat geluid. Dit is normaal en het betekent niet 

dat het apparaat niet goed werkt.

•  Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het gemaakt is. Gebruik het niet 

voor andere doeleinden.

•  Gebruik het apparaat niet bij temperaturen boven de +40 °C.

•  Zorg ervoor dat de luchtslang stevig aan de compressor en de vernevelset is 

bevestigd en niet kan losraken. Draai de plug van de luchtslang enigszins wanneer 

u deze bevestigt aan de aansluitstukken voor de luchtslang. Zo voorkomt u dat de 

luchtslang tijdens het gebruik losraakt.

•  Om het apparaat volledig af te koppelen van de spanningsbron trekt u de stekker uit 

de spanningsbron.

Bewaar deze aanwijzingen voor latere raadpleging.

Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische 

compatibiliteit (EMC)

Door het gestegen aantal elektronische apparaten, zoals pc’s en mobiele telefoons, 

kan bij het gebruik van medische apparatuur elektromagnetische interferentie van 

andere apparaten optreden. Elektromagnetische interferentie kan ertoe leiden dat het 

medische apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige situatie ontstaat.

Medische instrumenten mogen zelf ook geen andere apparaten storen.

Om de vereisten voor EMC (elektromagnetische compatibiliteit) zo toe te passen 

dat onveilige situaties met betrekking tot het product worden voorkomen, is de norm 

EN 60601-1-2:2007 geïmplementeerd. Deze norm definieert de mate van immuniteit 

voor elektromagnetische interferenties en de maximale elektromagnetische 

uitstralingen voor medische apparatuur.

Dit medische apparaat dat is gefabriceerd door 3A Health Care voldoet aan deze 

norm EN60601-1-2:2007, zowel voor immuniteit als voor uitstralingen.

Desalniettemin dienen speciale voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:

•  Gebruik geen mobiele telefoons en andere apparaten die een sterk elektrisch 

of elektromagnetisch veld genereren in de buurt van dit medische apparaat. Dit 

kan ertoe leiden dat het apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige 

situatie ontstaat. 

Wij raden aan minimaal 7 meter afstand te houden. Controleer bij een kortere 

afstand of het apparaat goed werkt.

Meer documentatie met betrekking tot de overeenstemming met EN 60601-1-2:2007 

is verkrijgbaar bij OMRON HEALTHCARE EUROPE, op het adres dat in deze 

gebruiksaanwijzing staat vermeld.

Documentatie is ook beschikbaar via www.omron-healthcare.com.

 

Correcte verwijdering van dit product

 

(Elektrische en elektronische afvalapparatuur)

Overeenkomstig de richtlijn 2012/19/EU-AEEA duidt dit merkteken op het product of 

het bijbehorende informatiemateriaal erop dat het niet met ander huishoudelijk afval 

verwijderd mag worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade 

aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering 

te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een 

verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen 

wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit 

product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen voor informatie over 

waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene 

voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product moet niet worden 

gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

NE-C28P-E_A_M03_121025.pdf

Achteraanzicht

Stekker

Ventilatie-openingen

Netsnoer

Ventilatie-openingen

Aan-uitschakelaar

Afdekplaatje luchtfilter

Aansluitstuk 

luchtslang

Houder vernevelset

Luchtinlaat inhalatie

Verstuiver

Compressor­vernevelaar

A3 Complete

(NE­C300­E)

Gebruiksaanwijzing

Compressor (hoofdeenheid) x 1

Vernevelset x 1

Neusstuk x 1

Mondstuk x 1

Masker voor 

volwassenen (PVC) x 1

Masker voor 

kinderen (PVC) x 1

Luchtslang 

(PVC, 100 cm) x 1

Draagtas x 1
Gebruiksaanwijzing

Extra luchtfilters x 3

IM-NE-C300-E-01-07/2014

3A3178 rev.00

Vernevelings-

doseringsring

Vernevelkap

Sproeikop

Medicijnreservoir

Aansluitstuk luchtslang

14D0887

Keerschot

Aerosol

Medicijn 

Aerosol

Sproeikop

Medicijn 

Samengeperste lucht

Technische gegevens voor de OMRON A3 Complete-compressor met de 

A3 Complete-vernevelset:

Geschikte medicijnvolumes:

Minimaal 2 ml - maximaal 12 ml

Geluid:

Geluidsniveau (op 1 m afstand) 65 dB

Vernevelings-

doseringsring in 

stand 1

Vernevelings-

doseringsring in 

stand 2

Vernevelings-

doseringsring in 

stand 3

Deeltjesgrootte (MMAD)

Circa 10 μm

Circa 5 μm

Circa 3 μm

Vernevelingssnelheid 

(op basis van 

gewichtsvermindering):

Circa  

0,7 ml/min

Circa  

0,5 ml/min

Circa  

0,3 ml/min

Aërosolafgifte 

(3 ml, 1% NaF):

Circa  

0,45 ml

Circa  

0,53 ml

Circa  

0,36 ml

Aërosolafgiftesnelheid 

(1% NaF):

Circa  

0,15 ml/min

Circa  

0,12 ml/min

Circa  

0,1 ml/min

MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter

Resultaat van metingen met cascade-impactor voor deeltjesgrootte

100,0

10,0

1,0

0.1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Cumulatief ondermaats % deeltjesmassa van natriumfluoride

Cumulatief ondermaats %

Deeltjesgrootte Dp (µm)

Stand 1

Stand 2

Stand 3

Opmerkingen:

•  Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

•  Het apparaat werkt mogelijk niet wanneer temperatuur en voltage verschillen van de 

omstandigheden die zijn gedefinieerd in de specificaties.

•  Het apparaat voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijn 93/42/EEG betreffende 

medische hulpmiddelen en de Europese norm EN 13544-1:2007+A1:2009 Apparatuur 

voor ademhalingstherapie - Deel 1: Verstuivingssystemen en hun onderdelen.

•  De resultaten kunnen afwijken bij bepaalde geneesmiddelvormen, zoals bij 

suspensies of hoge viscositeit. Raadpleeg voor meer informatie de door de 

leverancier van het medicijn verstrekte gegevens.

•  Ga naar de website van OMRON HEALTHCARE EUROPE voor volledige, actuele 

informatie. URL: www.omron-healthcare.com

Het luchtfilter vervangen

Wanneer het filter van kleur is veranderd of voor meer dan 70 behandelingen 

is gebruikt, moet het worden vervangen.
1.  Haal het afdekplaatje van het luchtfilter omhoog, 

zoals wordt aangegeven in de afbeelding.

2.  Verwijder het oude filter met een scherp voorwerp, 

bijvoorbeeld een tandenstoker, en plaats een nieuw 

luchtfilter. 

3.  Plaats het afdekplaatje van het luchtfilter in de 

behuizing en zorg ervoor dat het gelijk is met het 

oppervlak.

Opmerkingen:

•  Gebruik uitsluitend luchtfilters van OMRON die voor dit apparaat zijn ontworpen. 

Gebruik het apparaat niet zonder filter.

•  Probeer nooit een filter te wassen of schoon te maken. Als het luchtfilter nat wordt, 

moet het worden vervangen. Vochtige luchtfilters kunnen verstoppingen veroorzaken 

en het risico op infectie vergroten.

•  De filters hebben geen verschillende voor- en achterkant.
•  Controleer voordat u een filter plaatst of het schoon en stofvrij is.

Reiniging en dagelijkse desinfectie
Reiniging

Reinig na elk gebruik de onderdelen om medicijnresten te verwijderen. 

Dit voorkomt inefficiënte verneveling en vermindert het risico op infectie.

  Wasbare onderdelen

• Vernevelset, masker (PVC)/mondstuk, neusstuk

Was deze onderdelen in warm water met een milde (neutrale) zeep. Spoel 

de onderdelen grondig met schoon, heet kraanwater af, tik er zachtjes 

tegenaan om overtollig water te verwijderen en laat ze op een schone 

plaats aan de lucht drogen.
We adviseren de A3 Complete-vernevelset te vervangen na 100 tot 

120 behandelingen voor één patiënt of na ongeveer 20 kookcycli.

  Niet-wasbare onderdelen

• Compressor, luchtslang (PVC)

Zorg eerst dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Veeg deze 

onderdelen schoon met een zachte doek die met water of milde (neutrale) 

zeep is bevochtigd.

• Luchtfilter

Was of reinig het luchtfilter niet. Als het luchtfilter nat wordt, moet het 

worden vervangen. Een vochtig luchtfilter kan verstopping veroorzaken.

Desinfectie

Desinfecteer de onderdelen elke dag na de laatste behandeling. Als de 

onderdelen erg vuil zijn, moet u deze vervangen door nieuwe onderdelen.
Raadpleeg de onderstaande tabel om een desinfectiemethode te selecteren.

o

: van toepassing     

X

: niet van toepassing

Desinfectie-

methode

Onderdelen

Mondstuk

Neusstuk

Vernevelset

Masker voor   volwassenen (PVC) Masker voor kinderen (PVC)

Luchtslang (PVC, 100 cm)

Luchtfilter

Materiaal

PP

PP

PP

Masker: PVC (ftalaatvrij)

PVC

(ftalaatvrij)

PP

A

Desinfecterende ethanol

o o o

o

X

X

Natriumhypochloriet

o o o

o

X

X

Milton*

Quaternair ammonium

o o o

o

X

X

Osvan*

Chloorhexidine

o o o

o

X

X

Hibitane*

Amfoteer Surfactant

o o o

o

X

X

Tego*

B

Koken

o o o

X

X

X

een voorbeeld van een in de handel verkrijgbaar ontsmettingsmiddel.

A. Gebruik een commercieel beschikbaar ontsmettingsmiddel. Volg de 

instructies van de fabrikant van het ontsmettingsmiddel.

Opmerking:  Gebruik nooit benzeen, thinner of een brandbare chemische stof.

Opmerking:  Nadat u de vernevelset met het beschikbare ontsmettingsmiddel 

hebt gewassen, dient u deze te spoelen met schoon, warm water en 

zorgvuldig te drogen voor gebruik.

B. Te gebruiken onderdelen kunnen gedurende 15 tot 20 

minuten worden gekookt.
Haal de onderdelen na het koken uit het water, schud 

het overtollige water eraf en laat de delen op een schone 

plaats drogen.

 

Let op: omgaan met de verstuiver

•  Reinig de verstuiver altijd na gebruik.
•  Gebruik geen borstel of puntig voorwerp om de verstuiver te reinigen.
•  Als u de onderdelen desinfecteert door ze te koken, let er dan op dat u ze in ruim 

water kookt.

•  Kook de verstuiver niet samen met andere voorwerpen, behalve met accessoires van 

de vernevelaar die gekookt kunnen worden.

Technische informatie over de vernevelset 

De OMRON A3 Complete-vernevelaar is een medisch apparaat dat een aërosol 

genereert met variabele eigenschappen, die kunnen worden aangepast aan de 

respiratoire pathologie van de patiënt. Door regeling van de “vernevelingsdoseringsring” 

op de vernevelkap van de vernevelaar, kan de vernevelaar een aërosol produceren 

met de juiste granulometrische eigenschappen, die een maximumhoeveelheid 

van het geneesmiddel afgeeft in de te behandelen luchtwegen. De stand van de 

“vernevelingsdoseringsring” wordt gekozen op basis van de indicatie in de volgende 

afbeelding. Raadpleeg uw arts voor advies over de beste stand voor uw behandeling.
Aanbevolen gebruik
Met de “vernevelingsdoseringsring” in stand 1:

Deeltjesgrootte is +7,5 μm en behandelt ziekten

als: rinitis, sinusitis, faryngitis, tonsillitis en 

laryngitis.
Met de “vernevelingsdoseringsring” in stand 2:

Deeltjesgrootte bevindt zich tussen 4,5 en 7,5 μm en

behandelt ziekten als: tracheïtis en tracheobronchitis.
Met de “vernevelingsdoseringsring” in stand 3:

Deeltjesgrootte bevindt zich tussen 2 en 4,5 μm en

behandelt ziekten als: astma, bronchitis, bronchiolitis, 

bronchiëctasieën en bronchopneumonie.

Het bepalen van de stand op de vernevelaar

Op de vernevelkap bevinden zich 3 stippen; de kleinste stip correspondeert met stand 

3, de middelgrote stip met stand 2 en de grote stip met stand 1. Op de ring bevindt 

zich een verhoogde tand die correspondeert met de gekozen stand.

Het wijzigen van de stand op de vernevelaar

Draaien 2

1

 Omhoog 

trekken

Als u de stand van de vernevelingsdoseringsring wilt 

wijzigen, trekt u de inhalatieluchtinlaat met één hand 

maximaal omhoog, terwijl u met de andere hand de 

ring in de gewenste stand draait.

Laat vervolgens de inhalatieluchtinlaat los om de 

stand te fixeren.

Belangrijk: Het is niet mogelijk om de ring te draaien 

als de inhalatieluchtinlaat niet omhoog is getrokken. 

Een vergrendelingsmechanisme voorkomt ongewild 

draaien.

Gebruiksaanwijzing

1.  Zorg dat de aan-uitschakelaar uit ( 

 ) staat.

2.  Steek de stekker in het stopcontact.

3.  Verwijder de vernevelkap van het medicijnreservoir door 

deze voorzichtig omhoog te trekken. 

4.  Vul het medicijnreservoir met de correcte 

hoeveelheid voorgeschreven medicijn. 

 

 

 

 

5.  Controleer op aanwezigheid van de 

verstuiver in het medicijnreservoir. 

 

6.  Plaats de vernevelkap terug in het medicijnreservoir. 

 

Let op: Bij het sluiten van de vernevelaar zorgt u 

ervoor dat de tand van het medicijnreservoir zich op 

een lijn bevindt met de groef van de vernevelkap, 

zoals in de afbeelding. 

7.  Bevestig het masker, het 

mondstuk of neusstuk 

stevig aan de bovenzijde 

van de vernevelset. 

 

8.  Bevestig de luchtslang. Terwijl u de plug van de 

luchtslang enigszins draait, drukt u deze stevig in 

het aansluitstuk voor de luchtslang. 

 

 

 

9.  Houd de vernevelset 

rechtop, zoals rechts is 

weergegeven.

Volg de aanwijzingen 

van uw arts of 

ademhalingstherapeut.

 

Let op:

Kantel de vernevelset niet zo ver dat deze in een van de richtingen een hoek van 

meer dan 45 graden maakt. Er kan dan medicijn in de mond terechtkomen of het 

apparaat zou niet meer effectief kunnen vernevelen. 

10. Zet de aan-uitschakelaar in de stand aan (

). De compressor start, het 

vernevelen begint en er wordt aerosol aangemaakt. Inhaleer het medicijn. 

Adem uit door de vernevelset. 

11. Wanneer de behandeling is voltooid, schakelt u de compressor uit en 

trekt u de stekker uit het stopcontact. 

Problemen oplossen

Controleer de volgende punten wanneer uw apparaat niet (goed) werkt.

Probleem

Oorzaak

Remedie

Er gebeurt niets wanneer ik 

aan de aan-uitschakelaar 

draai.

Zit de stekker in het 

stopcontact?

Controleer of de stekker in het 

stopcontact zit. Trek de stekker 

indien nodig uit het stopcontact en 

steek deze er weer in.

Het apparaat staat aan, 

maar de vernevelsnelheid is 

laag of er is helemaal geen 

verneveling.

Zit er medicijn in het 

medicijnreservoir?

Breng de juiste hoeveelheid 

medicijn in het medicijnreservoir.

Zit er te veel/te weinig medicijn 

in het medicijnreservoir?
Ontbreekt de verstuiver of is 

deze niet goed in elkaar gezet?

Bevestig de verstuiver op de juiste 

wijze.

Is de vernevelset op de juiste 

manier in elkaar gezet?

Zet de vernevelset op de juiste 

manier in elkaar.

Is de sproeikop verstopt?

Zorg dat de sproeikop niet 

verstopt is.

Is de vernevelset onder een 

scherpe hoek gekanteld?

Zorg dat de vernevelset niet onder 

een grotere hoek dan 45 graden 

gekanteld is.

Is de luchtslang goed 

aangesloten?

Zorg dat de luchtslang correct is 

aangesloten op de compressor en 

de vernevelset.

Is de luchtslang geknikt of 

beschadigd?

Zorg dat er geen knikken in de 

luchtslang zitten.

Is de luchtslang verstopt?

Zorg dat de luchtslang niet 

verstopt is.

Is het luchtfilter vuil?

Vervang het luchtfilter door een 

nieuw luchtfilter.

De compressor is ongewoon 

luidruchtig.

Is het afdekplaatje van het 

luchtfilter goed bevestigd?

Bevestig het afdekplaatje van het 

luchtfilter op de juiste manier.

De compressor is erg heet.

Is de compressor bedekt?

Bedek de compressor tijdens het 

gebruik niet met een doek, van 

welke soort dan ook.

Zijn de ventilatieopeningen 

verstopt?

Houd de ventilatieopeningen open.

Opmerking:  Wanneer de voorgestelde remedie het probleem niet oplost, probeer dan 

niet om het apparaat te repareren - dit apparaat heeft geen onderdelen 

die de gebruiker zelf kan repareren. Breng het apparaat naar een erkende 

distributeur of erkend verkooppunt van OMRON.

Groef

Tand

Medicijnreservoir

Verstuiver

Juiste hoek

Condensvocht uit de luchtslang verwijderen

Wanneer er nog vocht of vloeistof in de luchtslang zit, dient u alle vocht uit de 

luchtslang te verwijderen door de hieronder beschreven procedure te volgen.
1)  Zorg dat de luchtslang is aangesloten op de luchtaansluiting van 

de compressor.

2)  Verwijder de luchtslang van de vernevelset.

3)  Zet de compressor aan en pomp lucht door de luchtslang om het vocht 

eruit te blazen.

Technische gegevens

Productbeschrijving:

Compressor-vernevelaar

Model (-nummer):

A3 Complete (NE-C300-E)

Vermogen:

230 V ~ 50 Hz

Stroomverbruik:

140 VA

Werkingstemperatuur/ 

-vochtigheid:

+10 °C tot +40 °C / 10% tot 95% RV

Temperatuur/vochtigheid/

luchtdruk bij opslag en 

vervoer:

-20 °C tot +70 °C / 5% tot 95% RV 

690 - 1.060 hPa

Gewicht:

Circa 1,3 Kg (alleen compressor)

Afmetingen:

Circa 130 (b) x 215 (h) x 190 (d) mm

Inhoud:

Compressor, vernevelset, luchtslang 

(PVC, 100 cm), mondstuk, neusstuk, 

masker voor volwassenen (PVC), 

masker voor kinderen (PVC), 3 extra luchtfilters, 

draagtas, gebruiksaanwijzing.

   =   Klasse ll-

apparatuur

 =  Type BF toegepast 

onderdeel

  = Uitgeschakeld

   Raadpleeg  de 

gebruiksaanwijzing

 =   Droog  houden

  = Ingeschakeld

~ Wisselstroom

Garantie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een OMRON-product. Voor dit 

product is gebruikgemaakt van hoogwaardig materiaal en er is veel aandacht 

besteed aan de productie ervan. Het is ontworpen met het oog op uw 

gebruiksgemak, op voorwaarde dat het op de juiste wijze wordt bediend en 

onderhouden, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

OMRON biedt op dit product een garantie van 3 jaar vanaf de datum van 

aankoop. OMRON garandeert de degelijkheid van constructie, vervaardiging 

en materiaal van dit product. Tijdens deze garantieperiode zal OMRON, 

zonder kosten in rekening te brengen voor arbeidsloon of onderdelen, het 

defecte product of eventuele defecte onderdelen repareren of vervangen.

De garantie biedt geen dekking voor het volgende:

a. Transportkosten en transportrisico’s.

b.  Kosten voor reparaties en/of defecten die het gevolg zijn van reparaties die 

zijn uitgevoerd door onbevoegde personen.

c. Periodieke controles en onderhoud.

d.  Defecten of slijtage van optionele onderdelen of andere hulpstukken dan 

het hoofdapparaat, tenzij expliciet hierboven gegarandeerd.

e.  Kosten die voortvloeien uit afwijzing van een claim (deze worden in 

rekening gebracht).

f.  Alle schade, inclusief schade die per ongeluk of door misbruik is ontstaan.

Als u services nodig hebt die onder de garantie vallen, neem dan contact 

op met de dealer bij wie u het product hebt aangeschaft of met een erkende 

OMRON-distributeur. Raadpleeg voor het adres de beschrijving op de 

productverpakking/bijsluiter of informeer bij uw vakhandelaar.

Neem contact met ons op voor informatie als u de OMRON-klantenservice 

niet kunt vinden.

Reparaties of vervangingen die onder de garantie vallen, geven geen recht 

op verlenging of vernieuwing van de garantieperiode.

De garantie wordt alleen toegekend als het volledige product wordt 

geretourneerd, samen met de door de winkelier aan de consument verstrekte 

originele factuur/kassabon. OMRON behoudt zich het recht voor om garantie-

aanspraken af te wijzen als de informatie van de koper onvolledig of onjuist 

is.