LENGTE: 18 km
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Akrenbos, deelgemeente van Bever

.

AANDACHTSPUNTEN: In het Bois d'Acren volgt de wandeling enkele paden die
nauwelijks nog gebruikt worden en waar enig doorzettingsvermogen vereist is. Een
paar keer moet je over een akker wandelen.

De vallei van de Mark

AKRENBOS

Akrenbos is een gehucht dat bij het vastleggen van de taalgrens in 1963
overgeheveld werd van Deux­Acren naar Bever, en daarmee ook van de provincie
Henegouwen naar Vlaams­Brabant. Omdat Akrenbos op 5 km (of één uur stappen)
gelegen is van de kerk van Deux­Acren, liet een bewoner van Akrenbos er in 1849
een bidhuis bouwen met bijhorende pastorie. In 1857 werd de kapel vergroot en in
1863 werd ze als parochiekerk ingewijd. De oude pastorie herbergt tegenwoordig
taverne ’t Platteland, een betere uitvalsbasis voor een wandeling is nauwelijks
denkbaar.
De wandeling vertrekt richting het bos van Akren of Bois d’Acren. In de lente wordt
het onderhout opgefleurd met tapijten van boshyacinten, maagdenpalm en
narcissen. De oude bomen trekken spechten en roofvogels aan. Meerdere bronnen
vormen een biotoop voor watersalamanders, kikkers en padden. Bijna vijf kilometer
lang kronkelt onze wandeling door het bos, over boswegen maar ook over paden die
nauwelijks nog gebruikt worden en waar enig doorzettingsvermogen vereist is.
Uit het bos vangen we in de verte een glimp op van de beroemde steengroeven van
Lessines. In de 19de eeuw zorgden deze steengroeven voor een grote economische
expansie van de streek. Het porfier dat men uit de steengroeven won, werd verwerkt
tot steengruis, blokstenen en plaveien. In het begin van de 20ste eeuw werden nog
21 steengroeven geëxploiteerd, momenteel resten er nog twee. Ze stellen samen

nog 200 steenkappers of ‘cayoteux’ tewerk. De meeste van de in onbruik geraakte
steengroeven ontwikkelen zich nu als waardevolle biotopen, een enkele biedt
onderdak aan een megalomaan project van enkele slimme jongens.
Langs de rand van Deux­Acren leidt de wandeling naar de Marcq of Mark. Deze
visrijke rivier mondt na een loop van 25 kilometer bij Deux­Acren uit in de Dender.
De naam van de rivier vindt zijn oorsprong in een Oud Gotische taal waarin ‘mark’ de
betekenis ‘grens’ had.
Het natuurreservaat ‘De Rietbeemd’ is gelegen in de open, bebouwingsvrije vallei
van de Mark. Het is het enige taalgrensoverschrijdend natuurreservaat van ons land.
Vogels, zoogdieren, amfibieën en insecten hebben hun stek in dit stukje paradijs.
Knotwilgen, hagen, natte weiden, bossen, toefjes bos en rietlanden verfraaien het
gebied. Het Rietbeemdwandelpad van Natuurpunt loodst ons door de mooiste delen
van het reservaat.
Na het verlaten van de Markvallei en de Rietbeemd heb je nog enkele kilometers
door de velden tegoed. Onderweg krijg je weidse vergezichten, onder andere op de
bergen van de Denderstreek: de Bosberg, de Congoberg en de Grote Buizemont.

BESCHRIJVING

Je vertrekt met de kerk aan je rechterhand en je volgt de rijweg. Bij het nabije
kruispunt ga je rechtdoor en je steekt Akrenbos over, maar ja, alle straten hier
heten Akrenbos. Je volgt de rijweg nog een kleine halve kilometer en je slaat dan
linksaf in een berijdbare weg die door een strook bos loopt. Bij het einde van de
strook bos draait de weg naar links en loopt het bos uit. Over een grasweg loop je in
de richting van enkele huizen. Je komt uit bij enkele huizen en een betonweg maar
je slaat rechtsaf in een veldweg. Na een haakse bocht naar rechts loopt deze
veldweg weer naar het bos. Bij het einde van een akker links van de weg loop je het
bos in en je draait met de bosweg mee naar links. Even verder hou je rechts aan en
je daalt met de bosweg af naar een valleitje. Over een beekje hou je onmiddellijk
links aan en je loopt het bos uit.
Tien meter voorbij de bosrand aan de linkerkant staat er een knotboom links van de
weg en tien meter voorbij deze boom moet je de weg verlaten: je slaat rechtsaf in
een niet zo zichtbaar pad door het bos. Bij het begin van het pad vind je een bord
dat de toegang voor gemotoriseerde weggebruikers verbiedt. Je blijft dit pad volgen,
de richting is noord­noordwest. Op plaatsen waar het licht in het bos kan
doordringen zal je jezelf wellicht een weg moeten banen door struiken en takken. Na
vierhonderd meter steek je een gracht over, even verder sla je rechtsaf een beekje
over en je loopt door tot op een brede bosweg. Linksaf.
De mooie bosweg brengt je na een halve kilometer op een kruispunt met heel wat
verbodsborden. Sla hier rechtsaf in de rechtlijnige bosweg. Driehonderd meter
verder, bij een slagboom en alweer verbodsborden, ga je rechtdoor. Ongeveer 200
meter voorbij de splitsing met slagboom verlaat je de rechtlijnige bosweg en je kiest
een andere bosweg schuin links. Het begin van deze bosweg is gemerkt met een
rood­wit Sint­Andrieskruis. Deze weg ligt er af en toe lekker modderig bij. Aan de
rechterkant kan je door de bomen een open plek zien. Hou deze open plek in het

www.originelewandelingen.be

oog. Bij het einde van deze open plek en bij een wandelpaaltje links van de bosweg,
moet je een graspad rechts kiezen. Dat pad brengt je het bos uit. Vervolg in dezelfde
richting langs de linkerrand van de open plek die nu een akker blijkt te zijn. Op asfalt
rechtsaf.
Honderdvijftig meter verder, op de grens van Bois­de­Lessines en Deux­Acren, sla je
rechtsaf. Over een beukendreef loop je weer het bos in. Minder dan een halve
kilometer verder sta je weer op het kruispunt met het Sint­Andrieskruis: dit keer sla
je hier linksaf in een brede bosweg. De weg wordt steeds minder gemakkelijk. Daal
niet af naar het beekvalleitje dat wat rechts van de weg loopt maar blijf steeds de
noordoostelijke richting aanhouden. Je komt voorbij een houten slagboom en vanaf
hier is het hek echt van de dam: je moet je een weg banen door de struiken die de
weg volledig inpalmen. Hopelijk geraak je tot op een brede bosweg. Zie je dat je hier
al eerder was? Linksaf nu op de brede bosweg. Op het einde van de weg kies je links
en je komt bij de bosrand.
Volg de brede aardeweg langs de bosrand. Na een tijdje verdwijnt ook links het bos
helemaal. Je passeert een weg links. De wegbedekking wordt asfalt en je komt
voorbij enkele huizen. Wanneer de weg begint te dalen laat je rechts een graspad
liggen en 150 meter verder, bij een oud boerderijtje met nummer 40, kies je een
veldweg links. Na een haakse bocht naar rechts steekt de weg een beekvalleitje
over. De veldweg loopt naar een straat maar je gaat niet zover: nog voor de straat
sla je rechtsaf in een brede en berijdbare kiezelweg. Na een halve kilometer sla je op
een asfaltwegje linksaf. Je komt in de bewoning van Deux­Acren en je blijft het
asfaltwegje altijd maar volgen. Bij het einde van deze Marais d’Acren ga je nog even
rechtdoor en bij het einde van de Rue d’En Bas rechtsaf, Remincourt op. Reeds na
enkele tientallen meters verlaat je de hoofdstraat en je slaat linksaf, een kleiner
asfaltwegje op. Na enkele honderden meters, bij een huis met nummer 16 en in een
bocht naar rechts, verlaat je het asfalt en je gaat rechtdoor in een veldweg. Na brug
over een gracht hou je rechts op de splitsing, je laat dus links twee wegen liggen. Je
loopt nu in de groene en onbewoonde vallei van de Mark. Over een brugje met
kasseien ga je rechtdoor, de weg wordt nu een smaller graspad. Het pad leidt
afwisselend door bos en grasland. Het pad brengt je op een asfaltwegje maar je
moet niet zover: net voor deze asfaltweg sla je linksaf, met de rood­witte
bewegwijzering, in een smal pad dat evenwijdig met de afsluiting van een weide
loopt. Het pad loopt door wildernis maar brengt je toch snel bij de Mark die je
oversteekt.
Na het brugje sla je onmiddellijk linksaf. Je volgt nu meer dan een halve kilometer
lang het mooie pad langs de Mark. Uiteindelijk kom je aan een zijbeek met
waterschap. Hier volg je even een smal asfaltwegje maar je moet heel goed
opletten: reeds waar aan de rechterkant een grote akker begint moet je het
asfaltwegje naar rechts verlaten. Misschien vind je wel een blauwe wandelpijl rechts
van het asfaltwegje. Je stapt langs de rechterrand van de grote akker en je doet dit
een halve kilometer lang. Je komt uit op een asfaltwegje en je volgt dit naar rechts.
Links van de weg is er een vijver achter een omheining. Bij het einde van de vijver,
waar het asfaltwegje naar links bocht, kies je rechtsaf een graspad. Dit pad brengt je
weer bij de Mark, in de omgeving van het brugje dat je eerder overstak. Deze keer

www.onverhard­wandelen.be

www.originelewandelingen.be

www.onverhard­wandelen.be

volg je de oever naar de andere kant, linksaf langs de Mark dus. Je volgt het
oeverpad tot op een brug waarlangs auto’s de Mark kunnen oversteken. Linksaf over
de weg en vrijwel onmiddellijk, tenzij je de rustbank links van de weg vindt, weer
rechtsaf in een bosweg die het natuurreservaat inloopt.
Bij het einde van het bos en bij de ingang van een weide gaat het pad naar rechts en
loopt langs de Mark verder. Je kan ook de weide ingaan. De verschillende
weidedoorgangen door dit gebied zijn erop voorzien om door wandelaars geopend te
worden. Uiteraard sluit je weer alle hekken die je opent. In elk geval moet je meer
dan 700 meter lang de rivier volgen, door weiden en als je wil soms ook vlak langs
de oever. De blauwe wandelpijlen van Natuurpunt leiden je uiteindelijk via een
voetgangersbrugje de Mark over. Op de andere oever linksaf en enkele meters
verder weer rechtsaf. Je stijgt uit de vallei en op een asfaltwegje ga je rechtdoor.
Je komt uit Chapelle Saint­Pierre, je steekt de gekasseide Rue de Viane over en je
volgt aan de overkant een veldweg. Deze weg is ongeveer niet gebruikt en stijgt
licht. Op het hoogste punt van het veld loopt de weg dood: je stapt hier gewoon in
dezelfde richting verder, een eindje dwars over een akker en een eindje op de grens
van twee akkers. In de zomer kan het zijn dat je hier even blindelings je weg moet
zoeken door hoog opgeschoten maïs. Je komt uit op een rechtlijnige grasweg, volg
deze naar links. Vierhonderd meter verder, bij grote stallen links, sla je rechtsaf in
een andere rechtlijnige grasweg. Vanop deze weg heb je mooie uitzichten op het
Bois d’Acren en op de bergen van de Denderstreek. Op het einde van deze weg ga je
even naar links en dan vrij snel weer naar rechts, een volgende veldweg. Een
kilometer lang hou je hier dezelfde richting aan. Onderweg passeer je links het
verkavelde Domein Akrenbos. Je komt uit op de rijweg tussen Akrenbos en Deux­
Acren. Voor Akrenbos moet je natuurlijk de weg naar links volgen.Beschrijving

www.originelewandelingen.be