ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ο Ελληνικός Λαός βάσει του άρθρου 120 παρ. 4 Σ

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Κατάργηση Μνημονίων και Μνημονιακών Νόμων με τον ίδιο 

τρόπο που ψηφίστηκαν.

2. Αποπληρωμή του δημοσίου χρέους με ρήτρα ανάπτυξης με 

τον ίδιο τρόπο που έγινε στην Σύνοδο του Λονδίνου το 1953.

3. Δημιουργία Ελληνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Καταγραφή των Γερμανικών χρεών στον επόμενο Προϋπολο-

γισμό της Ελλάδος.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΤΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΑΥΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΑΧΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΑΝΑ

ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ,

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.