!"#$%

#&

'&

'

(

)

"%

*+

,-

 

1-060-002  СК “ Антибиотик “ 

Разград 

Разград 

3993,50 

998,38 

1-060-003  СК “ Динамикс “ 

Силистра 

Силистра 

2430,40 

607,60 

1-060-004  СКСЛКА  “Етър – 78 “   В. Търново  В. Търново  4343,85 

1085,96 

1-060-007  СК “ Робин Худ “ 

София 

София 

2065,35 

516,34 

1-060-008  СК “ Център “ 

София 

София 

2035,95 

508,99 

1-060-014  АКСЛ " Атила " 

Пловдив 

Пловдив 

3131,10 

782,78 

1-060-015  СКСЛ " Херос " 

Казанлък 

Ст. Загора 

1413,65 

353,40 

1-060-018  СК “ Джамбо -2006 “ 

Русе 

Русе 

5086,20 

1271,55 

  

  

  

.

/

01

2

3

42

5