СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА 

ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ОТ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

ЧЛЕНОВЕ НА БФ “ СТРЕЛБА С ЛЪК “ . 

 

1.

 

  СК “ Антибиотик “- гр.Разград 

 

На закрито – Спорният салон на СОУ „ Христо Ботев „ 

 

На открито – Спортния комплекс на СК „ Антибиотик „ в парка. 

2.

 

 АСКСЛ „ Атила „ – гр. Пловдив 

 

На закрито – Търговско хале на ЕТ Джива Георги Василев 

 

На открито – Стадион „ Спартак „ 

3.

 

  СК “ Феникс Арчъри „ - гр.София 

 

На закрито – Спортния комплекс на ВТУ „ Тодор Каблешков „ 

 

На открито – Спортния комплекс на ВТУ „ Тодор Каблешков „ 

4.

 

 СК „ Габарит „ – гр. София 

 

На закрито –

 

121 СОУ „Георги Измирлиев”   

 

На открито – 121 СОУ „Георги Измирлиев” 

5.

 

СК „ Загорски стрелец „ – гр. Стара Загора 

 

На закрито - физкултурният салон на VІІ ОУ 

 

На открито - лекоатлетически полигон на стадион "Берое"   

6.

 

СК “ Джамбо – 2006  “ – гр.Русе 

 

На закрито – Зала „ Дунав „. 

 

На открито – Спортния терен над стадион „ Дунав „ 

7.

 

  СК “ Динамикс ” – гр. Силистра. 

 

На закрито – Спортната зала на ул. „ Петър Мутафчиев „ № 74 

 

На открито – Стадион „ Доростол „. 

8.

 

  СК “ Етър 78 “-гр.Велико Търново 

 

На закрито - Спорния салон на СОУ „ Раковски „ 

 

На открито – Старото военно училище ( пригоден е спортен терен за стрелба с 
лък )  

9.

 

  СК “ Й.А.Академи “-гр.Разград 

 

На закрито – 89 СОУ, ж.к. „Дружба” –гр.София 

 

На открито – 89 СОУ, ж.к. „Дружба”-гр.София 

10.

 

 СК “ Робин Худ “-гр.София 

 

На закрито – 145 СОУ  "Симеон Радев" - жк .Младост-1А 

 

На открито – 145 СОУ  "Симеон Радев" – жк. Младост-1А 

 

 

 

11.

 

СК „ Раптор Арчери „ – гр. Казанлък 

 

На закрито - Спортен комплекс „ Арсенал „ 

 

На открито – Стадион „ Севастополис „. 

12.

 

ОСК „Млади стрелци”-гр.Варна 

 

На закрито – В коритото на бившия басейн "Юрий Гагарин"  

бул. "Осми Приморски" и бул. "Васил Левски" 

 

На открито – Стадион "Локомотив" - до залата за борба 

13.

 

Сдружение ОМСК Садово“-гр.Садово  

 

На закрито – Читалище „Христо Смирненски” 

 

На открито – Помощния стадион в гр.Садово