REGULAMIN 

 

   OTWARTYCH ZAWODÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM                                                     

O PUCHAR BURMISTRZA DUKLI   

   Chyrowa 12.01.2017r.

 

1.Organizator

 

-  

MOSiR    Dukla 

- Gmina Dukla 

- Stacja Narciarska Chyrowa – SKI 

2.Cel   

popularyzacja narciarstwa alpejskiego w Gminie Dukla 

- popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży 

 

3.Charakterystyka imprezy: 

- impreza ma charakter rekreacyjno- sportowy,   

- zawody odbędą się na stoku narciarskim w Chyrowej,     

- wytyczona trasa slalomu będzie taka sama dla wszystkich uczestników zawodów,

 

- każdy zawodnik ma jeden przejazd startowy,

 

- młodzież ze szkół gminy Dukla

 otrzymuje karnet czasowy od godziny 9:00 do godz. 14:00 

oraz ciepły posiłek,

 

- dorośli i wszyscy zawodnicy z poza gminy Dukla otrzymują karnet na 3 przejazdy.

 

4.Termin i miejsce     

- 12.01.2017 r. (czwartek) Chyrowa – wyciąg narciarski   

 

5. Program

 

8:00-8:45 – biuro zawodów

 

8:50 - oficjalne otwarcie zawodów -    przydzielenie numerów startowych zawodnikom

 

9:00 -    rozgrzewka dla wszystkich zawodników, zapoznanie się z trasą – równolegle do niej                                         

( zakaz przejazdu po trasie przed zawodami ). 

 

9:30 – 15: 00    starty zawodników – począwszy od najmłodszej kategorii wiekowej     

15:00 – posiedzenie komisji sędziowskiej 

 

15:15 – ogłoszenie wyników , wręczenie nagród

 

15:30 – oficjalne zakończenie zawodów

 

   11:00 - wydawanie gorących posiłków dla uczestników zawodów

 

- ze względu na ilość uczestników program może ulec zmianie!!! 

 

 

6. Uczestnictwo 

- prawo startu w zawodach mają wyłącznie dzieci które posiadają pisemną zgodę rodziców oraz kask 

narciarski i znajdują się na liście zgłoszeniowej 

Kategorie wiekowe:

 

- dzieci młodsze    2009 i młodsi 

- dzieci starsze        2008 – 2007 

- młodszy junior      2006 – 2005 

- junior                    2004 – 2003 

- junior starszy        2002 – 2001 

- liceum                    2000 - 1998 

- rocznik                    1997 i starsi 

7.Zgłoszenia   

Według załączonego wzoru proszę dostarczyć zgłoszenia w formie papierowej z pieczęcią szkoły                                           

i nazwiskami nauczycieli – opiekunów oraz w formie elektronicznej na adres    e – mail: 

mosirzgloszenia@dukla.pl

 do 10.01.2017r.    wraz z opłatą startową. 

 

L.p. 

Imię i nazwisko zawodnika 

Rok urodzenia 

PESEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Opłata startowa   

Wpisowe od każdego uczestnika    15 zł – wpłacane w dniu zgłoszenia listy zawodników w MOSiR 

Dukla do 10.01.2017 r. dotyczy szkół z gminy Dukla,(    pozostałe chętne osoby w biurze zawodów od 

8:00 do 8:45 w dniu zawodów) 

 

9. Nagrody   

Puchary , dyplomy, medale-    za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej.

 

 

10. Uwagi   

- zgłoszenia tylko do 10.01.2017 r. !! DOTYCZY SZKÓŁ Z GMINY DUKLA

 

MOSiR    Dukla jako organizator zawodów ubezpiecza zawody od OC. Prosimy 

zadbać o to, aby dzieci biorące udział w zawodach były ubezpieczone, jeśli jest to 

ubezpieczenie zbiorowe w szkole to prosimy o sprawdzenie, czy ubezpieczenie to nie 

ma zastrzeżeń np. z    wyłączeniem zawodów sportowych. W sytuacji braku śniegu 

zawody zostaną odwołane.

 

Informacje dotyczące zawodów będą przesyłane sukcesywnie. W związku z nowymi 

przepisami każdy uczestnik zawodów musi posiadać kask narciarski. Dojazd na 

zawody we własnym zakresie.

 

ORGANIZATORZY

 

 

 

Dodatkowe informacje w biurze zawodów oraz

 

Tel.    885   684 885

 

e-mail: mosirzgloszenia@dukla.pl