ብስራት መጽሔት 9

 ዓመት እትም ቁ.24 ነሃሴ 2008 ዓ/ም 

45 

 

ይዘት                                                       ገጽ 

 

የብስራት መፅሄት መልዕክት……………………………………………...46  

 

ድርጅታዊ መግለጫ………………………………………………………47  

 

የማያባራ ማዕበል………………………………………………………….49 

 

ፅኑ መሠረት………………………………………………………………55 

 

ቃለ-መጠይቅ ከታጋይ መኮነን ተስፋይ…………………………………..56 

 

ፖለቲካዊ ክንዋኔዎች…………………………………………….............69 

 

የተባበረ ክንድ ለማይቀረው ድል………………………………………….72 

 

ሐቀኛ ሚድያ………………………………………………………………76 

 

ወታደራዊ ዘመቻዎች………………………………………………………78 

 

ግጥም………………………………………………………………………87 

 

 

 

                   

                   

 

                  ቴሌፎን………………………..00291-153947 

                  ፋክስ………………………….00291-153946 

                  ፖስታ ሳጥን ቁጥር……………1653 

                  ዌብ-ሳይት………… www.demhitonline.com  

                                           www.tpdm.net 

                  ኢ-ሜይል…………. tpdm1993@yahoo.com  

 

 

 

 

ብስራት መጽሔት 9

 ዓመት እትም ቁ.24 ነሃሴ 2008 ዓ/ም 

46 

 

 

 የብስራት መፅሄት መልዕክት 

 

የድርጅታችን ልሳን የሆነችው ብስራት መፅሄት በ1999 ዓ/ም አሃዱ ብላ የመጀመሪያ 

እትም  ከጀመረች  እስከ  አሁን  ድረስ፣  በአገራችንና  በህዝባችን  ጉዳይ  እንዲሁም  ህዝባዊ 

ትግላችንን አስመልክታ የተለያዩ አጀንዳዎችን በማንሳት በ23 እትሞች ለንባብ በቅታለች። 

 

አሁን ደግሞ እንኳን ለ2

ኛው

 የትህዴን ድርጅታዊ ጉባኤና ለአዲሱ አመት 2009 ዓ/ም 

አደረሰን፥ አደረሳችሁ፣ እያለች ለ24

 እትሟ በከፍተኛና በጠነከረ መልኩ የተለያዩ ወቅታዊ 

ሁኔታዎችን በመያዝ ቀረባለች። 

 

ብስራት  መፅሄት  በአሁኑ  እትሟ  በሃገራችን  እያጋጠመ  የቆየውንና  እስከ  አሁንም 

ያሉትን  ህዝባዊ  ተቃውሞዎች  በአገራችን  እየተካሄዱ  ከመጡት  ምርጫዎች  ጋር  ተያይዞ 

ወዴት አቅጣጫ እያመራ እንዳለ “የማያባራ ማዕበል” በሚል አጭር ርዕስ ዳስሳዋለች። 

 

የድርጅታችን አመሰራረት እንዲሁም የትግሉን አስፈላጊነትና ወቅታዊነት አስመልክታ 

ደግሞ  “ፅኑ መሠረት”  በሚል  አጭር  አርእስት  ማብራሪያ  ከሰጠች  በኋላ፥  የትህዴን  ከፍተኛ 

አመራር ከሆነው ታጋይ መኮነን ተስፋይ ጋር ያካሄደችው ቃለ መጠይቅ ለንባብ ታቀርባለች። 

  

ትህዴን ድርጅት ከተመሰረተ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴው ምን 

እንደሚመስል፣  “ፖለቲካዊ  ክንዋኔዎች”  በሚል  አርእስት  እንዲሁም፣  “ሐቀኛ  ሚድያ”  በሚል 

አጭር  ርዕስ  ደሰሳ  የሚድያ  ክፍል  ስራዎች  የአሁኑ  የብስራት  መፅሄት  እትሟ  አንዱ  ይዘት  

ሆኗል። 

በመጨረሻ  ደግሞ  ትህዴን  በኢህአዴግ  ስርዓት  ወታደሮች  ላይ  የወሰዳቸው  ሰፋፊ 

ወታደራዊ  እርምጃዎች  በመዳሰስ  የአሁኑ  እትሟ  “የስኬት  ጎዳና”  በሚል  ግጥም  የንባብዋን 

ማሳረጊያ ታደርጋለች።   

 

በዚህ  አጋጣሚ  ብስራት  መፅሄት  ለመላው  የኢትዮጵያ  ህዝብ  አሁን  እየተቀበልነው 

ያለን  አዲስ  አመት  2009  ዓ/ም  ብሩህ  ዘመን  እንዲሆንለት  መልካም  ምኞቷን  በመግለፅ፣ 

እንኳን ለታሪካዊው 2ኛው የትህዴን ድርጅታዊ ጉባኤ አደረሰን አደረሳችሁ ትላለች፣ መልካም 

ንባብ፦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ብስራት መጽሔት 9

 ዓመት እትም ቁ.24 ነሃሴ 2008 ዓ/ም 

47 

 

ድርጅታዊ መግለጫ 

 

የኢትዮጵያ ህዝብ ከትውልድ እስከ ትውልድ፣ ከጥንት ዘመናት ጀምሮ ከሩቅና ከቅርብ 

የገዥዎች ጦር የተወረወረበት፤ ለማንበርከክና ነፃነቱን ለመንጠቅ፣ የባዕዳን ወራሪዎች አፈሙዝ 

የተወደረበት  ህዝብ  ቢሆንም  እንኳ፣  አልምበረከክም  ነፃነቴን  አሳልፌ  አልሰጥም  ባይነቱ  ግን 

ቃላት  ብቻ  ሆኖ  አልቀረም።  የባዕዳን  ወራሪዎችን  መድፍና  መትረየስ  በጦርና  በጋሻ  መክቶ 

ነፃነቱን  ሊጎናፀፍና  በቅኝ  ገዥዎች  ስር  ለሚኖሩ  ጥቁር  ህዝቦች  የነፃነትና  የፅናት  ተምሳሌት 

ለመሆን የበቃ ታጋይ ህዝብ ነው። 

ለባእዳውያን ወራሪዎች የማይደፈር እምባ መሆኑን በተግባራዊ ቋንቋ የነገረ ህዝብ ሳለ፣ 

መጥፎ  አጋጣሚ  ሆኖ  ከዘመነ  መሳፍንት  አንስቶ  ከማህፀኑ  የወጡ  በየወቅቱ  የስልጣን  ኃይል 

የተቆናጠጡ  ነገስታት፣  ነፃነቱንና  የአገሩን  ክብር  በደሙና  በአጥንቱ  ያረጋገጠውን  ህዝብ 

ለማንበርከክ  ጭቆናዊ  አስተዳደር  ለማስፋፋት  ተፈትነዋል።  ይሁን  እንጂ  ይህ  ህዝብ  ሃይሉ 

በአንድነቱ፤ በፅናቱ፤ በኢትዮጵያዊ ማንነቱ ክብር፣ የተመረኮዘ ህዝብ ስለሆነ በጠመንጃ ሃይል 

ተማምነው  እንገዛሃለን  ያሉትን  መሳፍንትና  ፋሽስት  በክቡር  ደሙንና  መስዋዕትነቱ  ጠራርጎ 

ጥጋቸውን አስይዟቸዋል። 

ሌሎችን  ተጋድሎዎች  ትተን  ፋሽስታዊ  ስርዓት  አስፋፍቶ  በኢትዮጵያ  ህዝብ  ላይ 

እንደፍላጎቱ  መደለቅ  የጀመረውን  የደርግን  ስርዓት  ገና  እያለ  ለመደምሰስ  በተካሄደ  መራራ 

ትግል  በገንዘብ  የማይተመን  ከባድ  ዋጋ  ከፍሏል።  በዚህ  የትግል  ጉዞ  ከሌሎች  የኢትዮጵያ 

ህዝቦች በላይ ከባድ መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ 

ተወዳዳሪ  የሌለው  መስዋዕትነት  በመክፈሉ  በደርግ  ላይ  ያነጣጠረው  የትጥቅ  ትግል  በድል 

ተጠናቋል።   

ይህ ሁሉ ደም የፈሰሰ፤ ይህ ሁሉ ወጣት የህዝብ ልጆች እምቡጥ ህይወት የተከፈለ፤ 

የህዝብ  ንብረት  የወደመው  ግን  እየታዘብነው  እንዳለነው  የህዝብን  የመስዋዕት  ፍሬ  ከንቱ 

የሚያደርግ፣  በደርግ  ምትክ  ሌላ  ዓመፀኛ  ለመተካት  አልነበረም።  ይሁን  እንጂ  ይህንን 

በኢትዮጵያ ህዝቦች መስዋዕትና ስንክልና የመጣ ስልጣን በወያኔ ኢህአዴግ መሪዎች በሃይል 

ተነጥቆ  የጥቂቶች  ማላገጫ  ነው  የሆነው።  አላማውን  አምኖ  በትግሉ  ሁለመናውን  የገበረ 

ህዝብም ሁሉ ነገሩን ተክዷል። 

 

እነሆ  የህዝብ  መስዋዕትና  ስንክልና  ውጤት  ሲኮማተር፤  ወንድም  እህቶቻችን 

የወደቁበት መስመር አቅጣጫውን ሲስት፤  ዋጋ ከፍለን ያመጣነው ስልጣን  ተመልሶ የህዝብ 

መጨፍጨፊያ ሲሆን፤ በአጠቃላይ የትግሉ አላማዎች ሲካዱና በላያቸው ላይ ፀረ ዴሞክራሲ 

ተግባሮች  ሲያንሰራራ  ታዝበን  ልባችን  ስለቆሰለ፤  የሰማእቶቻችን  አጥንት  እንቅልፍ  ሊነሳን 

ሲጀምር ገና ከጅምሩ የጨነገፈ የህዝባችንን ጥያቄ አንግበን ከግቡ ለማድረስ፣ የካቲት 19 ቀን 

1993  ዓ.ም  የትግራይ  ህዝብ  ዴሞክራሲያዊ  ንቅናቄ  (ትህዴን) በሚል  ተደራጅተን  ጠመንጃ 

አንስተን በረሃ ልንወጣ ተገደናል። 

 

ክቡራትና  ክቡራን፦  ይህንን  እሳት  የሚተፋ  የትግል  መድረክ  ደፍረን  ስንገባው 

የሚጠይቀውን  ከባድ  ዋጋ  ወይም  ደግሞ  የመስዋእትና  ስንክልና  ትርጉም  ምን  እንደሆነ 

ጠፍቶን  አይደለም።  ይሁን  እንጂ  ለህዝባችንና  ለሃገራችን  ደም  እያስለቀሰ  ያለው  ስርዓት 

የሚወገድበት አማራጭ ይሄ ብቻ ስለሆነ ነው። 

 

ብስራት መጽሔት 9

 ዓመት እትም ቁ.24 ነሃሴ 2008 ዓ/ም 

48 

 

ስለዚህ ይህ ሳንወድ ተገደን የገባነው በህወሃት ኢህአዴግ ላይ ያነጣጠረ የትጥቅ ትግል 

ይዞት  የተነሳ  የመታገያ  አላማና  ፕሮግራም፣  ወቅታዊና  ፍትሐዊ፤  የህዝብን  ጥያቄና  ፍላጎት 

መሰረት  ያደረገ  በመሆኑ  ብዙ  ተከታዮችን  አግኝቶ  እስካሁን  እያጋጠሙት  ለመጡ  የትግል 

መሰናክሎች  ተቋቁሞ  ረጅም  ርቀት  ሊጓዝና  በአገራችን  ተፈላጊና  ወሳኝ  ትግል  ለመሆን 

በቅቷል። 

ድርጅታችን  እስካሁን  ድረስ  ባካሄደው  ጉዞ  እንዳልነበር  ለማድረግ  ከእለተ  ልደቱ 

አንስቶ  በጠላታችን  ማለቂያ  የሌላቸው  የመርዝ  ፈተናዎች  ተደርገዋል።  ይሁን  እንጂ 

በአገራችንና  በህዝባችን  ታሪክ  ተንበርካኪነት  ነውር  ስለሆነ፤  ይህ  ትግል  መሠረታዊ  የህዝብ 

ጥያቄን  ስለያዘ፤  በፅኑዎችና  የማይወላውሉ  ታጋዮች  ሁሉንም  እያመከነ  አሁን  ካለንበት 

መድረክ ላይ ደርሷል። 

ክቡራትና  ክቡራን፣-  ድርጅታችን  በእነዚህ  ባሳለፍናቸው  15  ዓመታት  አወንታዊና 

አሉታዊ ጎኖቹን በመገምገም ወደ ተሻለ ደረጃ ለመሸጋገር ያተኮሩ አራት ታላላቅ መድረኮች 

አስተናግዷል። ሦስት ኮንፈረንስና አንድ ታሪካዊ ድርጅታዊ ጉባኤ፣ በእነዚህ መድረኮች በኩል 

ለሚያጋጥሙት  እንቅፋቶች  እያስወገደ  ስለመጣ  ደግሞ  እነሆ  አምስተኛ  መድረክ  2

 

ድርጅታዊ ጉባኤ ለማካሄድ በቅቷል። 

ስለዚህ ሁላችሁም የትግላችን ወዳጆች፤ ደጋፊና ተከታዮች፣ ድርጅታችን ትህዴን እስከ 

ዛሬ  ከፊቱ  የገጠሙትን  ማዕበልና  ውርጅብኝ  ተሻግሮ  አሁን  ወደ  አለንበት  2

  ድርጅታዊ 

ጉባኤ  ለመድረስ  በተደረገ  እርብርብ  ድጋፋችሁ  ስላልተለየን  እንኳን  አደረሳችሁ  አደረሰን 

ለማለት እንወዳለን። 

ይሄ  መድረክ  ዝም  ብሎ  የመጣ  አይደለም።  ትግላችንን  ለመቅጨት  እንዳልነበረ 

ለማድረግ  በጠላታችን  ከተሴሩ  የጥፋት  መርዞች  ጋር  ገጥመን  ከባድ  ዋጋ  ከፍለንበታል። 

ምክንያቱም ሱሪ አጥልቀን የጀመርነውን ትግል ለጥፋት ኃይሎች አሳልፎ መስጠት፣ ታሪክህን 

ከማበላሸት አልፎ የአገርንና የህዝብን ታሪክ ማበላሸት ስለሆነ ትግላችን አሁንም ቀጣይ ነው። 

 

ትግል እንደስሙ ትግል ስለሆነ ከእንግዲህም መሰናክል አያጋጥመንም አንልም። ግን 

ደግሞ  ያለንን  የትግል  ተሞክሮ  በ2

  ድርጅታዊ  ጉባኤያችን  እንዲጠናከር  በማድረግ  በእኛ 

ላይ  ለሚታለም  የጥፋት  ሴራ  እያመከንን  የትግል  ድላችንን  ለማቀላጠፍ  ጠንክረን 

እንረባረባለን። 

ስለዚህ ሁላችሁም የትግላችን ወዳጆችና ደጋፊዎች፣ እንዲሁም ኣባሎቻችን የኢትዮጵያ 

ህዝብ  እየተመኘው  ያለውን  የስርዓት  ለውጥ  በአጭር  ጊዜ  ገሃድ  ለማድረግ  እያካሄድነው 

ባለነው  የትጥቅ  ትግል  ድርሻችሁን  እንድታበረክቱና  ድጋፋችሁ  እንዳይለየን፣  የኢትዮጵያ 

ህዝብ ደግሞ ጀምረኸው ያለኸው በስርዓቱ ላይ ያነጣጠረ ህዝባዊ ተቃውሞ ከማንኛውም ጊዜ 

በበለጠ  ሁኔታ  አጠናክረህ  እንድትቀጥልበት  ጥሪያችንን  እናቀርባለን።  ትህዴን  ዛሬም 

እንደቀደሙ  የወያኔ  ኢህአዴግ  ስርዓትን  ዕድሜ  ለማሳጠር  በአንዲትና  ጥምርት  ኢትዮጵያ 

ከሚያምኑ ተቃዋሚ ድርጅቶች ጋር ተባብሮና ተቀራርቦ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ደጋግሞ 

ያረጋግጣል። 

የተከበራችው የትህዴን ታጋዮች፣ የህዝባችሁ ስቃይ ተሰምቷችሁ፤ የአገራችን ውርደት 

ውርደታችን  ነው  ብላችሁ፤  ህዝባችንንና  አገራችንን  ፀረ  ዴሞክራሲ  ከታጠቀው  የድህነት 

ዋርድያ  የሆነ  በቁሙ  ከበሰበሰ  ስርዓት  ነፃ  ለማውጣት  የጀመራችሁትን  ተጋድሎ  ከግቡ 

ለማድረስ  ከማንኛውም  ጊዜ  በላይ  2

  ድርጅታዊ  ጉባኤያችን  ለሚወስናቸው  ውሳኔዎች 

ተግባራዊ ለማድረግ ጠንክራችሁ ልትረባረቡና ቃላችሁን ልታድሱ፤ የሰማእቶቻችሁን አላማ 

ከግቡ ለማድረስ እንድትረባረቡ ድርጅታችሁ ጥሪውን ያቀርባል።  

ብስራት መጽሔት 9

 ዓመት እትም ቁ.24 ነሃሴ 2008 ዓ/ም 

49 

 

በመጨረሻም  ይህ  እየተቀበልነው  ያለነው  የ2009  አዲስ  ዓመት  መልካም  ዘመን 

ይሆንልን  ዘንድ  መልካም  ምኞታችንን  እየገለፅን፣  ድርጅታችን  ትህዴን  የህወሃት-ኢህአዴግ  

ስርዓትን  ለማስወገድ  እየተካሄደ  ላለው  ትግል  ማንኛውንም  ዓይነት  አማራጭ  ይወስዳል። 

ድልና ድምቀት ለ2

 ድርጅታዊ ጉባእያችን! ክብርና ሞገስ ስለ ህዝብና ስለ ሃገር  ለወደቁ 

ሰማዕቶቻችን ይድረሳቸው። 

ድል ለጭቁኖች!! 

ነሃሴ 2008 ዓ/ም 

የማያባራ ማዕበል!! 

 

የትግራይ  ህዝብ  በገዢ  መደቦች  በላዩ  ላይ  ሲደርስበት  ከነበረው  መደባዊና  ብሄራዊ 

ጭቆና  ተላቅቆ  ወደ  አዲስ  የዴሞክራሲያዊ  መድረክ  እንዲሸጋገር፣  ተስፋዎችን  ሰንቆ 

በዘውዳዊው  የኃይለስላሴ  ስርዓት  ላይ  ሲካሄድ  የነበረው  ህዝባዊ  አመፅና  ያልተደራጀ  ትግል 

የበኩሉን  በማበርከት፣  በዩንቨርስቲ  ተማሪዎች  ሲካሄድ  የነበረው  ለስርዓቱ  አንቀጥቅጦት 

በነበረው አመፅ ላይ ከፍተኛ አስተዋፅኦ አበርክቷል።  

     

ከኃይለስላሴ  ስርዓት  ውድቀት  በኋላም  የህዝቡን  ዓመፅ  ተጠቅሞ  የስልጣን  ወንበሩን 

የተቆናጠጠው ደርግ የአፈና መረቡን ሊዘረጋና የኔ ተገዢ ሁኑ የሚል አዋጅ ሲያውጅ ጊዜ 

ስላልወሰደ፣  የትግራይ  ህዝብ  በድብቅ  ሲካሄድ  የቆየውን  ትግል  በከፍተኛ  መልኩ  በመቀጠል 

የካቲት 11 ቀን 1967 ዓ/ም ጠመንጃ  አንስቶ ደርግን ለመፋለም በረሃ ወጣ።  

 

ብዙ  ዝርዝር  ውስጥ  ሳንገባ  ደግሞ  ለ17  አመታት  ያህል  የተካሄደው  መራራ  የትጥቅ 

ትግል ዓለምን ጉድ ያሰኘ ታሪኮች ፈፅሟል። ተራራና ተዳፋቱ እየተባለ ሲተረትበት የነበረው 

የደርግን ስርዓት ድባቅ መቶታል። የትግራይ ህዝብ ይህንን ሲያደርግ ግን ከባድ ዋጋ ከፍሎ 

ነው። ለዚህ ከባድ ዋጋ ሲከፍል ደግሞ ገሃድ እንዲሆንለት የሚመኘው ራኢና አላማ ነበረው።  

 

አምባገነንነትና  ልዩነት  አብቅቶ  ዴሞክራሲያዊት  ኢትዮጵያን  በመገንባት  በሰላምና 

በፍቅር፣ ከሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አብሮ ለመኖርና የዴሞክራሲን ጣዕም ለማጣጣም 

የሚል  ተስፋና  ምኞት  ነበረው።  ይህንን  እውን  ለማድረግ  ደግሞ  በትግሉ  ጎራ  ተሰልፎ 

ሊገፈተር  ይችላል  ተብሎ  የማይገመተውንና  እስከ  አፍንጫው  ድረስ  ከታጠቀው  ደርግ  ጋር 

ገጥሞ በትግሉ ጠራርጎ አስዎግዶታል። ይሁን እንጂ ተስፋዎች ግን ወዲያውኑ ጊዜ ሳይሰጥ 

ጨልሞበታል።  

 

የትግራይ  ህዝብ  የታገለላቸው  አላማዎች  ተረስተው  የሰማእታት  ደም  ሳይደርቅና 

ሰውነታቸውና ሥጋቸው ሳይለያይ አደራቸው ከተካደ በኋላ፥ በአዲሱ መቃብራቸው ላይ ፀረ 

ዴሞክራሲ  ተግባራት  ተመልሶ  ለማንሰራራት  ሲጀምር  ህዝባችን  ደግሞ  ቸኩሎ  ወደ  እርምጃ 

አልገባም። ከግንቦት 20 1983 ዓ/ም ድል ማግስት ጀምሮ ለ10 አመታት ያህል በትዕግስትና 

በአርቆ  አሳቢነት  ህወሓት  ሊያሻሽል ይችላል  በሚል  ተስፋ  ጠበቀው።  ከዚህ  ጎንለጎን  ደግሞ 

ህዝብ በየተመቸው መንገድ አንዳንዱ በድብቅ በስርዓቱ ጉያ ስር በመሆን ሲንቀሳቀስ፤ ሌላው 

በስደት መልክ፤  በሽፍትነት መልክ፤ ሌላው ደግሞ ከተቃዋሚ የኢትዮጵያ ድርጅቶች ጋር 

በመሆን ተቃውሞውን ሲገልፅ ቆይቷል።   

 

ብስራት መጽሔት 9

 ዓመት እትም ቁ.24 ነሃሴ 2008 ዓ/ም 

50 

 

ይሁን እንጂ ህወሓት  የአፈናና ጸረ ዴሞክራሲ መረቡን ሊያስፋፋ እንጂ ሊያስተካክል 

አልቻለም። ኢህአዴግ ኢትይጵያን ሊጠቅማት የሚችል ፌደራላዊ ስርዓት ነው የምከተለው፤ 

በመድብለ ፓርቲ የታነፀ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ነው የማምነው፤ በማለት በየአምስት አመቱ 

ምርጫ  ያካሂዳል።  በነዚህ  በየጊዜው  ሲካሄዱ  በነበሩት  ምርጫዎች  ደግሞ  በርከት  ያሉ 

የፖለቲካ ድርጅቶች ይሳተፉ እንጂ ድል አድርገው ግን ታይተው አያውቁም።   

 

ምክንያቱም  የሚካሄደው  ምርጫ  ፍትሃዊነትና  ቅንነት  የጎደለው  ስለሆነ።  ኢህአዴግ 

ራሱ  አስመራጭ፤  ታዛቢ፤  ራሱ  ደግሞ  መራጭ  ሆኖ  ስለሚያካሂደው  የምርጫ  ሳጥኑ  በእጁ 

ቁጥጥር  ነው።  በፈለገው  ሰዓት  እንደፈለገው  ነው  የሚያደርገው።  ህዝብ  ነፃ  ሆኖ  መምረጥ 

አይችልም  ነፃነቱን  ተጠቅሞ  የመሰለውን  እንዳይመርጥ  የተለያዩ  አፋኝ  ተፅእኖዎች 

ስለሚወርድበት ነፃ ሆኖ ሊመርጥ ይሁን ሊመረጥ አይችልም፣ መብት የሚባል የለም። ለዚህ 

ሁሉም መሰናክሎችን አልፈው በድምፅ ያሸነፉት የተቃዋሚ ድርጅቶችን  ደግሞ በማጥላላት 

አስሮ  ሲቀጠቅጣቸው  ለአንዳንዶቹም  አሸባሪ  በሚል  ስም  የነሱን  ምስል  በማይገልፅ 

ሲፈርጃቸው እያየን መጥተናል። 

ኢህአዴግ  ወደ  ስልጣን  ከወጣ  እስከ  አሁን  ድረስ  አምስት  ምርጫዎች  አካሂዷል። 

በ1987  ዓ/ም  የመጀመሪያ  ምርጫ፤  በ1992  ዓ/ም  ሁለተኛው  ዙር  ምርጫ፤  በ1997  ዓ/ም 

ሶስተኛ  ዙር  ምርጫ፤  በ2002  ዓ/ም  ደግሞ  አራተኛ  ዙር  ምርጫ  ተካሄደዋል።  ከአምስት 

አመት በኋላም በ2007 ዓ/ም አምስተኛው ዙር ምርጫ ደረሰ። 

  

እነዚህ ምርጫዎች ደግሞ የየራሳቸው እንከኖች ትተው ነው ያለፉት። ለአብነት እንኳ 

ብንጠቅስ፣-  3

  ዙር  ምርጫ  ስናይ  በፊት  ከነበሩት  ሁለት  ምርጫዎች  ትንሽ  የዴሞክራሲ 

ጭላንጭል  የታየበት  ስለነበረ  ህዝብ  በኢህአዴግ  ላይ  ቀይ  ካርድ  የደቀነበት  ምርጫ  ነው 

የነበረው።   

የምርጫው  ውጤትም  ምን  እንደሚመስል  ገና  ከጅምሩ  የተረዳው  የስርአቱ 

ጠቅላይ  ሚንስትር  የነበረው  መለስ  ዜናዊ  ግንቦት  7  ቀን  1997  ዓ/ም  በቴሌቬዥን 

መስኮት  ቀርቦ፣  ከዛሬ  ቀን  ጀምሮ  ለ30  ቀናት  ያህል  ምንም  አይነት  ህዝባዊ  ስብሰባ 

ማድረግ አይፈቀድም።  ፌደራል  ፖሊስ  ተጠሪነቱ  በቀጥታ  ለጠቅላይ  ሚንስትሩ  ሆኗል። 

ሲል የስርዓቱን ጸረ ዴሞክራሲያዊ ባህሪው በጉልህ ያሳየበትን መምሪያ አወረደ። 

  

በሰኔ  ወር  1997  ዓ/ም  ኢህአዴግ  በምርጫው  በከፍተኛ  ድምፅ  እንዳሸነፈ  የምርጫ 

ቦርዱ  በመግለፁና  ተቃዋሚዎች  ምርጫው  መደገም  አለባት  ያሏቸውን  ቦታዎች  አብዛኛዎቹ 

በመከልከላቸው  የተነሳ  በየከተማው  የህዝቡ  ቁጣ  ተቀጣጠለ።  በጊዜው  ደግሞ  ኢህአዴግ 

ብዙዎችን ገድሎ ብዙዎች ካቆሰለ በኋላ ለመረዳዳት አወንታዊ ወይም በጎ አመልካከት ስላሳየ 

በመጠኑም ቢሆን መረጋጋት አሳየ። ይሁን እንጂ ብዙ ሳይቆይ በቀጣዩ አመት ጥቅምት 22 

ቀን  1998  ዓ/ም  ነገሩ  ወደ  ከፋ  ግርግር  በማምራት  ተጠሪነቱ  ለጠቅላይ  ሚንስትሩ  የሆነው 

የፌደራል ፖሊስ ሃይል መንግስት ባመነበት ብቻ የ193 ዜጎችን ህይወት ቀጠፈ። 

 

ከተወዳደሩት  የተቃዋሚ  ድርጅቶች  በተለይ  ብዙዎች  የስርአቱ  ከፍተኛ  ባለስልጣናት 

የተወዳደሩበት አዲስ አበባ ከተማ ተቃዋሚ ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ አሸንፈው ነበር። ይሁን 

እንጂ  ኢህአዴግ  ካጋጠመው  ሽንፈት  ተንተርሶ  በጠመንጃ  ሃይል  ሲያምፅ  ታይቷል። 

በውጤቱም  ከ200  በላይ  የሚሆኑ  ንፁሃን  ዜጎች  በአውራ  መንገድ  በጥይት  ተገድለዋል። 

የድርጅቶች አመራሮች በጅምላ ወደ እስር ቤት ታጉሮው ከባድ በደል ደርሶባቸዋል። በኋላም 

ብስራት መጽሔት 9

 ዓመት እትም ቁ.24 ነሃሴ 2008 ዓ/ም 

51 

 

በደረሰባቸው  ግፍ  በመሰናበድ  ወደ  ውጭ  ሃገሮች  ተበታተኑ።  ስርዓቱ  ደግሞ  የደረሰበትን 

ሽንፈት በእንደዚህ አይነት እርምጃ አድበስብሶት አለፈ። 

 

የ2002 ዓ/ም ምርጫ ቢሆንም ወያኔ ከ1997 ዓ/ም ትልቅ ትምህርት አግኝቶ ስለቆየ፣ 

የምርጫውን  አፈፃፀም  አስቀድሞ  ነው  ጨርሶት  የቆየው።  ገና  ምርጫው  ሳይጨረስ 

የመራጮች  ካርድ  ሳይቆጠር  99.6%  አሸነፍኩኝ  ብሎ  አወጀ።  የምርጫውን  አፈፃፀም 

በሚመለከት ግን ለመናገር  የሚያሳፍር ነው የነበረው።  

 

የ2007  ዓ/ም  ምርጫ  ስናይም  ከ2002  ዓ/ም  በማይለይ  መልኩ  በማደናገርና 

በማጭበርበር  ሰለተካሄደ  አስቀድመውም  ጨርሰውት  ስለቆዩ፣  ኢህአዴግ  መቶ  ከመቶ 

አሸነነፍኩኝ  ብሎ  ጨርሶታል።  ተቃዋሚዎች  እሪ  ቢሉም  የሚሰማቸው  አላገኙም። 

ምክንያቱም  የህግ  አስፈፃሚዎችም  ራሳቸው  ከፍተኛ  የስርአቱ  ባለስልጣናት  ስለሆኑ።  “ጅብ 

ፈርተው ዛፍ ላይ ቢሰቀሉ ነብር አገኛቸው” እንደሚባለው  ነው የገጠማቸው። 

 

በድምሩም  እነዚህ  እስከ  አሁን  ድረስ  ተካሄዱ  የተባለላቸው  አምስት  ዙር  ምርጫዎች 

ለይስሙላ ተካሄዱ እንጂ አላማቸው ለለውጥ ታስቦ አይደለም። ለይስሙላ በፖለቲካ ውድድር 

የሚያምን  ነው  ተብሎ  እንዲነገርለት  ብቻ  የታሰበ  የማደናገሪያ  አጀንዳዎችን  ያዘሉ  ነው 

የነበሩት።  ስለዚህ  የኢህአዴግ  ስርአት  ወደ  ስልጣን  ከወጣ  ጀምሮ  እስከ  አሁን  ድረስ 

በፖለቲካዊ ትግል አድርገህ ከስልጣኑ ለማስወገድ የተካሄደ ትግል ውጤታማ አልነበረም። 

   

ሁሉም  የኢትዮጵያ  ህዝብ  ደግሞ  ኢህአዴግ  የሚባል  ስርዓት  በፖለቲካዊ  ትግል 

ስልጣኑን  ሊያስረክብ  የሚችል  ስርአት  እንዳልሆነ  ሙሉ  በሙሉ  አረጋግጧል።  የፖለቲካ 

ድርጅቶችም  ቢሆኑ  ትግሉን  ማቋረጥ  ስለተሳናቸው  እንጂ  ተስፋ  በሌለው  ነገር  የጊዜ 

መስዋእትነት እየከፈሉ መሆናቸውን ያውቃሉ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ከ5

ኛው

 ዙር ሃገራዊና 

ክልላዊ  የሃገራችን  ምርጫ  በሁዋላ  ሲያጋጥሙ  የመጡትን  በህዝቡ  የተነሱ  ተቃውሞዎች 

በቁጥራቸው  በርከት  ያሉ  ቢሆኑም  እንኳ  ዋና  ዋናዎቹን  በወሳኝ  መልኩ  ነካ  ነካ 

እናደርጋቸዋለን መልካም ንባብ፣- 

በጋምቤላ ክልል ሙርሌ በተባሉት የታጠቁ የደቡብ ሱዳን ሃይሎች በተከሰተው ዘረፋ 

ከ225  በላይ  የጋምቤላ  ክልል  ተወላጆች  ሲገደሉ፤  225  የሚሆኑ  ህፃናት  ደግሞ  ታፍነው 

ሲወሰዱ፤  ከ2000  በላይ  የሚሆኑት  የጋምቤላ  ህዝብ  ከብቶች  ደግሞ  በነዚህ  ከደቡብ  ሱዳን 

በመጡት  የታጠቁ  ሃይሎች  ተወስደዋል።  ይህ  ደግሞ  ስርዓቱ  የክልሉን  ሰላምና  ፀጥታ 

አስተማማኝ  ሊያደርገው  ባለመቻሉ  የተከሰተ  ችግር  ነው።  ከክልሉ  ሳንወጣም  በአኝዋክና 

ሙርሌ  በተነሳው  ቀጣይነት  ያለው  ግጭት  በሁለቱም  መካከል  በአስራዎች  የሚቆጠሩ  ሰዎች 

ተገድለዋል።  

የኢህአዴግ  ስርዓት  አዲስ  አበባ  ከተማን  ከኦሮምያ  ክልል  አገናኛቸዋለው  በማለት 

ያነሳው ሃሳብ የህዝቡን ጥቅም መሰረት ያላደረገ ማስተር ፕላን በመሆኑ በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ 

ተቃውሞ  አጋጥሞታል።  ይህ  ከህዳር  ወር  እስከ  ግንቦት  ብሎም  እስከ  አሁን  ድረስ  በመላ 

አካባቢዎች  እየተቀጣጠለ  ያለውን  የህዝብ  ተቃውሞ  ለማስቆም  በወሰደው  የሃይል  እርምጃ 

ደግሞ ከ400 በላይ ወገኖች ሲገደሉ፤ ከ10 ሺ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ታስረዋል። ይህ ፍፃሜ 

ደግሞ  ስርአቱ  የህዝቡን  ጥቅም  ሳይጠብቅና  ሳያረጋግጥ  በመሄድ  ላይ  እንዳለ  የሚያመላክት 

ነው።   

ብስራት መጽሔት 9

 ዓመት እትም ቁ.24 ነሃሴ 2008 ዓ/ም 

52 

 

በደቡብ  ህዝቦች  ውስጥ  የሚኖር  የቁጫ  ብሄረሰብ  እኛ  ጋሞ  አይደለንም።  ወላይታም 

አይደለንም  ቁጫ  ነው  ማንነታችን  ህጋዊ  እውቅና  ሊሰጠን  ይገባል  የሚል  ጥያቄ  አንስቶ 

ነበር።  ስርአቱ  ደግሞ  ህጋዊ  መልስ  ከመስጠት  ፈንታ  አነሳሾች  ናቸው  ያላቸውን  ሰዎች 

ስላሰራቸው  ጥያቄያቸው  እስከ  አሁን  ድረስ  ዘላቂ  መፍትሄ  ሊያገኙ  ስላልቻሉ  በከፍተኛ 

ግጭት  ገብተው  ይገኛሉ።  የተለያዩ  አካላት  ጉዳዩ  በሰከነ  መንፈስ  ታይቶ  ተገቢው  መልስና 

መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል ቢሉም እንኳ ስርአቱ ግን እስከ አሁን ድረስ ጀሮ ዳባ ልበስ ብሎት 

ይገኛል።  

በሌሎች  በርካታ  ዞኖችና  ወረዳዎች  የሚገኙ  የደቡብ  ክልል  ብሄረሰቦችና  ህዝቦች 

ራሳችን  በራሳችን  እናስተዳድራለን  የሚል  ጥያቄ  ተነስቷል።  ሰገን  አካባቢ  በተባለው  ዙሪያ 

ባለው ዞን ውስጥ ያሉት ጎሳዎች አንዱ የሆነው የኮንሶ ብሄረሰብ ራሱ-በራሱ  የሚተዳደርበት 

የዞን  አስተዳደር  እንዲኖረው  በማስመልከት  ያነሳው  ጥያቄ  አመታትን  አስቆጥሮ  ይገኛል። 

ይሁን  እንጂ  ይህም  በስርአቱ  ተቀባይነት  ስላላገኘ  ትገቢውን  ምላሽ  ሳይሰጠው  ተዳፍኖ 

በመሄድ ላይ ያለ ሌላው አደጋ ነው። 

   

አማራ  ክልልም  ተቃውሞ  ያልተለያት  ክልል  ሆና  እናገኛታለን።  ለምሳሌ  በክልሉ 

ሲኖሩ  የነበሩትን  142  የሚሆኑ  ጣብያዎች  የቅማንት  ብሄረሰብ  ራሳቸው  በራሳቸው 

ሊያስተዳድሩ ሲጠይቁት የቆዩትን የማንነት ጥያቄ ተከትሎ። ለ42 ብቻ መልስ ሰለተሰጣቸው 

አንድ  አይነት  ባህልና  ልምድ  ያላቸው  ብሄረሰቦች  እንደዚህ  አይነት  ልዩነት  ያለው  አካሄድ 

መከተል  ፍትሃዊ  አይደለም  በማለት  ከአካባቢው  አስተዳደር  ጀምሮ  እስከ  የክልሉ  ፌደረሽን 

ምክር  ቤት  ህገ-መንግስታዊ  መብታችን  ይከበርልን  ብለው  ጥያቄያቸው  ያቀረቡ  እንኳ 

ቢሆኑም  ሰሚ  አካል  አላገኙም።  የዚህ  ውጤትም  ህዳር  30  ቀን  2008  ዓ/ም  በአማራና 

በቅማንት መካከል ግጭት ስለተነሳ በስርአቱ በርካታ ዜጎች ሲገደሉ ብዙዎችም ታስረዋል። 

  

በተነሳው  ግጭት  ላይ  33  ንፁኃን  ዜጎች  የተገደሉ  ሲሆን፣  በአስራዎች  የሚቆጠሩ 

ወገኖችም ቆስለዋል። ቁጥራቸው በውል ያልታወቁት ደግሞ በጊዜው የታሰሩ ሲሆን፣ ከአራት 

ወረዳዎች ብቻ 150 ሚልዮን ብር የሚገመት ንብረት ወድሟል። ይህንንም ተከትሎ ታህሳስ 

9 ቀን 2008 ዓ/ም የብአዴን ባለ ስልጣናት ለሁለቱም ህዝቦች ስብሰባ ያደረጉላቸው ሲሆን፣ 

የቅማንት  ብሄረሰብ  ተወላጆች  “እኛ  ማንነታችን  ይታወቅልን  ራሳችን  በራሳችን 

እናስተዳድራለን  ስላልን  ብቻ  ብአዴን  በላያችን  ላይ  ጥቃት  እንዲፈፀም  አድርጓል።”  ካሉ 

በኋላ፣  “የቅማንት  የማንነት  ጥያቄ  መልሰነዋል  የምትሉት  የቅማንትን  ብሄረሰብ    የሚበታትን 

ነው። ማለት ከ142 የቅማንት ብሄረሰብ ጣብያዎች 42 ናቸው የተመለሰላቸው። ይህ ደግሞ 

ልዩነት  መፍጠር  ነው።  ስለምንድነው  የማይመለስልን  ቅማንት  እንደ  ቅማንት  የየራሱ 

የሚበታትን ቅኑ ያልሆነ አስተዳደራዊ ተግባር ነው።” ሲሉ ተቃውሟቸውን ገልፀዋል።  

  

ብዙ  የሰው  ህይወት  ከጠፋና  ብዙዎች  ከታሰሩ  በኋላ  የስርዓቱ  ባለ  ስልጣናት፣ 

“ህገመንግስታችን  ያልመለሰው  የማንነት  ጥያቄ  የለም።”  ሲሉ  እንዳልነበሩ  በአሁኑ  ጊዜ 

ጥያቄያችሁን  ተቀብለነዋል።  በዚህ  መሰረትም  አብዛኛው  ህዝብ  ውሳኔውን  ካመነለት  በዛ 

እንሄዳለን በሚል ቋሚ ያልሆነ አቋም በመስጠት እስከ አሁን ድረስ ሳይፈታ ውስጥ ለውስጥ 

እየቀጠለ ይገኛል። እንዲሁም በትግራይና በአማራ ክልል መካከል  የማንነት ጥያቄ ተከትሎ  

የተነሳው  ግጭት  ዘላቂ  መፍትሄ  ስላልተደረገለት  ከጊዜ  ወደ ጊዜ  ተቀጣጥሎ  በመቀጠል  ላይ 

ስለሚገኝ ዜጎቻችን በተዘዋዋሪ ይሁን በቀጥታ እየተገደሉና እየታሰሩ ይገኛሉ።    

 

ብስራት መጽሔት 9

 ዓመት እትም ቁ.24 ነሃሴ 2008 ዓ/ም 

53 

 

በትግራይ  ክልል  ምዕራባዊ  ዞን  ወልቃይት  ወረዳና  አከባቢዋ  የሚኖሩ  የወልቃይት 

ተወላጆች  በህወሓት-ኢህአዴግ  ስር  ሆነው  ከሚተዳደሩ  ጀምሮ  ሲያነሱት  ከቆዩት  በርከት 

ያሉት  ጥያቄዎች  ትኩረት  አግኝተው  በክልሉ  አስተዳደሮች  ይሁን  በዞኑ  ተገቢ  ምላሽ 

ያልተሰጣቸው  ህዝባዊ  ጉዳዮች፣  “በመሬታችን  ተጠቃሚ  መሆን  አልቻልንም፤  መልካም 

አስተዳደር  የሚባል  የለም፤  የገዢው  ስርአት  አጀንዳዎች  እንድንሰማ  እንጂ  ጉዳያችን  ሰሚ 

አካል  አላገኘም፤  ከአካባቢያችን  ያልወጡ  ሰዎች 

ናቸው  እያስተዳደሩን  ያሉ፤  ለምንድነው  ራሳችን 

በራሳችን የማስተዳደር ህገመንግስታዊ መብታችን 

የማይከበርልን” የሚሉና ሌሎችም ሲሆኑ እስካሁን 

ትኩረት 

የሚሰጠው 

መንግስታዊ 

አካል 

ባለማግኘታቸው  የህብረተሰቡ  ተወካይ  የሆኑ 

ሽማግሌዎች  በጎንደር  አካባቢ  ተሰብስበው 

መሰረታዊ መፍትሄ ያመጣል የሚሉትን ውይይት 

እስከማካሄድ ደርሰዋል።  

 

የዚህ  ውጤትም  የወልቃይት  ህዝብ  አማራ  ነን  የሚል  የማንነት  ጥያቄ  አንስቶ 

ተቃውሞ  አካሂዷል።  ስርአቱ  ደግሞ  ይህንን  ጥያቄ  ያነሱትን  34  ሰዎች  ያለምንም  ርህራሄ 

ገደሏቸዋል።  ከ93  በላይ  የሚሆኑ  ደግሞ  በየጊዜው  ታፍነው  ስለተወሰዱ  እስከ  አሁን  ድረስ 

አድራሻቸው አይታወቅም።   

በዚህም  የማንነት  ጥያቄ  ምክንያትም  በርከት  ያሉ  ዜጎች  የተለያየ  ግፍ  ደርሶባቸዋል፣ 

12 የሚሆኑ ነዋሪዎች ደግሞ መኖሪያ ቤታቸውና የእርሻ መሬታቸውን ሲቀሙ፣ 173 ወገኖች 

ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። 

 

የወልቃይት ህዝብ ያነሳቸው የማንነት ጥያቄ መሰረት ያደረገ ህዝባዊ ተቃውሞ በዚህ 

አላበቃም። በቅርብ ጊዜም በጎንደር ከተማ በህዝቡና በወያኔ ኢህአዴግ ስርአት ጋሻ ጃግሬዎቹ 

መካከል  ከፍተኛ  ተቃውሞ  ተፈጥረዋል።  በዚህ  ምክንያት  ደግሞ  ህፃናትና  ወጣቶች 

የሚገኙባቸው  ከ15  በላይ  ሰላማዊ  ህዝብ  የሞተ  ሲሆን  ቡዙ  ደግሞ  ሲቆስሉ።  ከአስር  በላይ 

የፌደራል  ፖሊስ  አባላትም  በግጭቱ  ሞተዋል።  ግጭቱ  በወልቃይት  ህዝብ  የማንነት  ጥያቄ 

የተነሳ  ሲሆን  ስርአቱ  የህዝቡን  ጥያቄ  ተገቢውን  ምላሽ  ከመስጠት  ፈንታ  ጥያቄውን 

ለመጨፍለቅ  የኮሚቴ  አመራሮች  የሆኑት  ሰዎች  ለመያዝ  ባደረገው  ሙከራ  የተወሰኑትን 

ስለያዘና ስላሰረ ተቃውሞውን ሊጋጋል ችሏል።   

በጎንደር 

ህዝብና 

በወያኔ 

ኢህአዴግ  ስርአት  የፀጥታ  አባላት 

መካከል  በተፈጠረው  ግጭት  እየሰፋ 

ሄዶ  በአሁኑ  ጊዜ    ከስርአቱ  ጋር 

ቅርርብ  አላቸው  የተባሉት  የንግድ 

ድርጅቶች  ጥቃት  በማውረድ  ሰው 

አሳፍራ  ጎንደር  ከተማ  በማቋረጥ  ላይ 

በነበረችው  አንዲት  የህዝብ  ማመላለሻ 

አውቶቡስ 

የተሳፈረውን 

ህዝብ 

በማውረድ 

አውቶቡስዋን 

በእሳት 

እንድትጋይ  አድርገዋል።  ከዚህም  ሌላ  ከአምስት  በላይ  የሚሆኑ  የፖሊስ  መኪናዎች 

ብስራት መጽሔት 9

 ዓመት እትም ቁ.24 ነሃሴ 2008 ዓ/ም 

54 

 

ተቃጥለዋል። በጎንደር ከተማ የሚገኙ የፖሊስ አባላት ደግሞ ማንኛውም እርምጃ ከመውሰድ 

በመቆጠብ ከህዝቡ ጋር ሲወግኑ ታይተዋል።  

    

 ከዚህ  ግርግር  ጋር  ተያይዞም  በቦታው  የሚገኙ  አንድ  አንድ  የትግራይ  ተወላጆች 

የሆኑት የንግድ ድርጅቶች የጋዩ ሲሆን የዚህ ጥቃት ተጠያቂ  የሚሆነው ደግሞ ራሱ ስርአቱ 

ነው፣ ምክንያቱም በህዝቦች መካከል ያለመተማመንና መጠቃቃት እንዲፈጠር እያደረገ ያለው 

ራሱ ስርአቱ በመሆኑ።   

በትግራይ  ክልል  ማእከላዊ  ዞን  የሚገኝ  የእምባ-ስነይቲ  ህዝብ  ለ20  አመታት  ያህል 

ሲያቀርበው  የቆየውን  ወረዳችን  ይመለስልን  የሚለውን  ጥያቄ  መፍትሄ  ሊያገኝ  ባለመቻሉ 

የተነሳ በሺዎች የሚቆጠር ህዝብ ቁጣውን ለመግለፅ በነበለት ከተማ ሚያዝያ 10 ቀን 2008 

ዓ/ም ሰላማዊ ሰልፍ አድርጓል። 

ላለፉት 25 አመታት ከመሰረተ ልማት አገልግሎት ርቆ የቆየውን ቡዙ ቁጥር ያለው 

የእምባ  ሰነይቲ  ህዝብ  ቀደም  ሲል  በእምባሰነይቲ  ወረዳ  ሲተዳደር  የነበረ  ሲሆን፣  ያለፍላጎቱ 

ወደ  ወርዒ-ለኸ  (ዕዳጋ  ዓርቢ  ከተማ)  ተጨፍልቆ  እንዲተዳደር  በማድረግ  የተለያዩ 

የማህበራዊና  ኢኮኖሚያዊ  ችግሮች  ስለሚደርስበት  ደጋግሞ  ጥያቄውን  ለ20 አመታት  ያህል 

ሲያቀርብ  የቆየ  ቢሆንም  እንኳ  ተገቢውን  ምላሽ  ሊያገኝ  ባለመቻሉ  60  ኪሎሜትር  ያህል 

በመጓዝ የማህበራዊ አገልግሎት ሊያገኝ ችሏል። በአሁኑ ጊዜ እያነሳው ያለውን ጥያቄ ደግሞ 

ድካሙን  እንዲቀረፍለት  በቅርብ  እንድንተዳደር  የድሮ  ወረዳችን  ይመለስልን  በማለት 

ከ30,000  ህዝብ  በላይ  ከፍተኛ  ተቃውሞ 

አካሂደዋል። 

 

የእምባሰነይቲ  ህዝብ  ብዙ  የመሰረተ 

ልማት    ጥያቄ    ቢነረውም  እንኳ  ከሁሉም 

በላይ 

 

እንድትመለስለትና 

አጥብቆ 

እየጠየቀላት ያለውን ጉዳይ ደግሞ ወረዳውን 

የሚመለከት ነው። እምባሰነይቲ ወረዳ ተብሎ 

እንዲመለስለትና  ፍትህ  በቅርቡ  እንዲያገኝ 

እንዲሁም  ራሱን  በራሱ  እንዲተዳደር 

እየፈለገ፣  ጥያቄውን  በሰለጠነ  መንገድ 

ደጋግሞ ወደ ስርአቱ አቅርቧል።   

 

ይህንን  ሰላማዊ  ሰልፍ  የተከታተሉት  የስርአቱ  ካድሬዎችም  አንመልስም  ምን 

ታመጣላችሁ  በማለት  የመለሱለት  ሲሆን፣  እንደምክንያት  ካቀረቡት  ሃሳብ  ደግሞ  ከ20 

አመታት  በፊት  የነበሩ  81  የትግራይ  ወረዳዎች፣  "በጀት  ለመቆጠብ"  ተብሎ  ወደ  35 

ወረዳዎች  ስለተጨፈለቁ  በመላው  ትግራይ  ተዳፍኖ  የቆየውን  ተመሳሳይ  ጥያቄ  ሊነሳ  ነው። 

በመሰረቱ የነበለት ህዝብ ጥያቄ ልማታዊ አይደለም የሚል ነው። 

 

ይሁን  እንጂ  የህወሓት  መሪዎች  መሰረታዊና  ፍትሃዊ  የሆኑ  የህዝብ  ጥያቄዎች 

አንመልስም  ስላሉ  ብቻ  ከጫፍ  እስከ  ጫፍ  የሃገራችን  ክልሎች  ራሳችን  በራሳችን 

እናስተዳድራለን  የሚሉ  የማንነት  ጥያቄዎች፣  እንዲሁም  የመሰረተ  ልማትና  የመብት 

ጥያቄዎች  ሊቆሙ  አይችሉም።  ሁሉም  የኢትዮጵያ  ህዝብ  ልክ  እንደ  እምባሰነይቲ  ህዝብ 

ያለውን  የህዝብ  ጥያቄ  የማይመልስ  ድርጅት  "ዛሬም  ይሁን  ነገ  ድርጅታችን  አይደለም