Χριστούγεννα του χωριού

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

Χριστουγεννιάτικες  Στολές

www.KosmosHaras.gr

Μες την αχνόφεγγη βραδιά

πέφτει ψιλό-ψιλό το χιόνι, 

γύρω στην έρμη λαγκαδιά

στρώνοντας κάτασπρο σεντόνι.

Μες την αχνόφεγγη βραδιά

πέφτει ψιλό-ψιλό το χιόνι, 

γύρω στην έρμη λαγκαδιά

στρώνοντας κάτασπρο σεντόνι.

www.KosmosHaras.gr

Χριστουγεννιάτικες  Στολές

Ούτε πουλιού γροικάς λαλιά,

ούτ’ ένα βέλασμα προβάτου,

λες κι απλωμένη σιγαλιά

είναι κει ολόγυρα θανάτου.

Ούτε πουλιού γροικάς λαλιά,

ούτ’ ένα βέλασμα προβάτου,

λες κι απλωμένη σιγαλιά

είναι κει ολόγυρα θανάτου.

Χριστουγεννιάτικες  Στολές

www.KosmosHaras.gr

Μα ξάφνου πέρα απ’ το βουνό

γλυκός σημάντρου ήχος γροικιέται, 

ωσάν βαθιά απ’ τον ουρανό

μέσα στη νύχτα να σκορπιέται.

Μα ξάφνου πέρα απ’ το βουνό

γλυκός σημάντρου ήχος γροικιέται, 

ωσάν βαθιά απ’ τον ουρανό

μέσα στη νύχτα να σκορπιέται.

Χριστουγεννιάτικες  Στολές

www.KosmosHaras.gr

Κι αντιλαλεί τερπνά-τερπνά

γύρω στην άφωνη την πλάση, 

και το χωριό γλυκοξυπνά

την Άγια μέρα να γιορτάσει. 

Κι αντιλαλεί τερπνά-τερπνά

γύρω στην άφωνη την πλάση, 

και το χωριό γλυκοξυπνά

την Άγια μέρα να γιορτάσει. 

Χριστούγεννα του χωριού

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

www.KosmosHaras.gr