HÁZIREND 

 
 
 
 
 

Tisztelt Vendégeink! 

 
 

A belépéssel a házirendet elfogadják és be nem tartásának következményeit 

 

Vállalják. 

 
 
 

A belépő megvásárlása csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha 

 

elfogadja a Delta Retro Bár házirendjét és a biztonsági rend szabályait, valamint 

 

tudomásul veszi, hogy annak betartását a vezetőség és a rendezők végzik.   A 

 

rendezvényeken való részvételhez érvényes személyi igazolvány és a pénztárnál 

 

megváltott karszalag szükséges! 

 
 
 

Az adott estére megváltott karszalag egyszeri belépésre jogosít.   Amennyiben nem 

 

rendelkezik, vagy nem viseli az aznap estére kiadott karszalagot ismét meg kell 

 

váltani a teljes áru belépti díjat. 

 
 
 

A karszalag használata kötelező, az azt nem viselő személyt a rendezők kivezetik. 

 

A club speciális jellegénél fogva, annak területén csak 25 éven felüliek tartózkodhatnak. 

 

A beléptetés jogát a Club fenntartja! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azokat a vendégeket, akik személyiségi jogaikra vagy egyéb okokra hivatkozva nem 

 

mutatják fel a személyi vagy egyéb igazolványukat, NEM tudjuk a diszkó területére 

 

beengedni. 

 
 
 

Alkohol, kábítószer vagy egyéb befolyásoltság hatása alatt álló személy, valamint a 

 

nem kulturált öltözékben (pl.: tréningruha, edzőruha, melegítő, rövid szárú 

 

sportnadrág, strandpapucs stb.) továbbá véres, koszos ruhában megjelenő vendég, illetve 

 

hátizsákkal, övtáskával, nyílon bevásárló szatyorral érkező személy a rendezvényt 

 

még VIP klubtagsági kártya birtokában sem látogathatja. 

 
 
 

Jegyet nem váltunk vissza. 

 
 
 

A közönséget, illetve a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy agresszív 

 

magatartást tanúsító személyeket a rendezők a szórakozóhelyről kivezethetik és 

 

véglegesen kitilthatják.   Nézeteltérés vagy esetleges verekedés esetén az összes 

 

résztvevő fél távozásra van felszólítva, ha kezdeményezett, ha nem. 

 
 
 

A helyiség területén okozott bármilyen  rongálás teljes kártérítési 

 

kötelezettséget von maga után. 

 
 
 
 

A Retro Club területére üveget, poharat, üvegtárgyat, ütő-, szúró-, vágóeszközt, 

 

fegyvert vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos.   A 

 

hatályos jogszabályok szerint nem tarthat a vendég magánál úgynevezett közbiztonságra 

 

különösen veszélyes tárgyat (8cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugós kés, gázspray, 

 

ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül, ezek észlelésénél a rendőrséget 

 

értesítjük. 

 
 
 

A club területére italt (alkoholt és alkoholmenteset egyaránt), élelmiszert 

 

semmilyen mennyiségben nem lehet behozni. Az ilyen jelleg termékeket az 

 

bejáratnál köteles mindenki a biztonsági 

 

szolgálatnak átadni vagy a bejáratnál elhelyezett kukákba kidobni. 

 
 
 

A jegy megvásárlásával egyidejűleg elfogadja, hogy a rendezvényről hang- és 

 

képfelvétel készül, amely a Delta Retro Bár és médiapartnerei weboldalán, továbbá a 

 

szórakozóhely  promóciós anyagaiban is megjelenhet. Minden résztevő, aki a 

 

felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen 

 

követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel 

 

szemben. 

 
 
 

Kép- és hangfelvételt a rendezvényről csak és kizárólag a rendezők beleegyezésével 

 

lehet készíteni. 

 
 
 

A Delta Retro Club területén és a hozzá tartozó parkolóban a vezetőség írásbeli 

 

engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni, 

 

árumintát illetve szórólapot osztogatni. 

 
 
 

A tánctéren és a színpadon az italfogyasztás balesetveszélyes és 

 

tilos! Italfogyasztás a diszkó bármely más területén lehetséges. Az üres poharakat és 

 

üvegeket hagyják a legközelebbi italtartó pulton, és ne a földre helyezzék!, 

 

megkönnyítve a pohárszedők munkáját. 

 
 
 

A pultokba, ruhatárba, az öltözőkbe és a raktárakba továbbá a lemezlovas pultjába – 

 

a személyzeten kívül – belépni, benyúlni tilos! 

 
 
 

Asztalokon, székeken és egyéb bútortárgyakon táncolni életveszélyes és tilos!   Ha 

 

valaki felmegy egy bútordarabra azt kizárólag saját felelősségre teheti.  Ebből 

 

eredendő bármilyen sérülését vagy balesetért felelősséget nem vállalunk.   A 

 

Szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben 

 

esetlegesen keletkező károkért. A kulturált viselkedési forma és megjelenés 

 

Mindenkitől elvárt. 

 
 
 

A Delta Retro Club területén ősztöl- tavaszig ruhatár üzemel. A kabátokban, ruhaneműkben  

és táskákban elhelyezett tárcákért, pénzért, mobiltelefonokért és egyéb értéktárgyakért 

 

Felelősséget nem vállalunk! 

 
 
 

A lemezlovas pultja a vendégektől elzárt munkaterület, italtartónak, és ruhatárnak nem 

 

használható. Az ott dolgozók jogában áll az idegen tárgyakat (ruhák, táskák, 

 

kabátok, poharak, üvegek, stb.) eltávolítani, az illetékteleneket kiküldeni. 

 
 
 
 

Az elvesztett ruhatári jegy esetén a ruhanemű kiadása ruhatári jegy nélkül, kizárólag 

 

az utolsó vendég távozása után lehetséges. 

 

A ruhatárban hagyott ruhaneműket a következő rendezvény napján már át lehet 

 

venni, ezeket 2 hónapig őrizzük meg. 

 
 
 

Kérjük, a talált tárgyakat adja le a személyzet bármely tagjánál, elveszett tárgyait a 

 

bejáratnál keresse. A rendezvény után a club területén talált tárgyakat 2 hétig 

 

őrizzük. Ezeket a következő rendezvényeken a tulajdonosa a bejáratnál átveheti. 

 
 
 

A club területén elveszített értékekért felelősséget vállalni nem tudunk, ezért 

 

javasoljuk, senki ne hagyja mobiltelefonját, táskáját, ruházatát és egyéb értékeit 

 

őrizetlenül! 

 
 
 

A megrendelt italok  fogyasztás előtt, a pultnál azonnal 

 

fizetendők. 

 
 
 

Kérjük, a személyzet egyik tagját se zavarják a folyamatos munkavégzésben! 

 
 
 

Kérjük, a szórakozóhely előtt mellőzzék a hangoskodást és a szemetelést! 

 
 
 

A hirdető táblákon elhelyezett programok 

 

csak tájékoztató jellegűek. A pontos programok a Delta Retro Club honlapján, a 

 

www.deltaclub.hu címen és a folyamatosan frissülő  facebook profilon, a 

 

www. facebook. com/pages/Balatonmáriafürdő-Delta-Retro-Music-Factory/ címen 

találhatóak.   A szervezők a műsorváltozás 

 

jogát fenntartják, ezért érdemes a rendezvény napján megtekinteni a felületeken az 

 

aktuális programot. 

 
 
 

A fenti szabályok közül akár csak egy pontot is megszegő látogatókat a rendezőség 

 

a helyszínről eltávolítja és ebben az esetben a jegy árát sem köteles visszatéríteni, 

 

illetve tagság esetén a tagság megszűnését vonhatja maga után! 

 

 
 

A biztonságos szórakozás érdekében kérjük a fenti szabályok betartását. 

 
 
 

Jó szórakozást kívánunk: 

 
 
 

Delta Retro Club