#1 2016

Nytt tillskott 

i redaktioNeN

Vi Välkomnar korren  

    med flera till tofsen

Humor i kvadrat

interVju med rickard 

ulVshammar från 

Grotesco och 

anders jansson, båda 

aktuella i GöteborG

Puzzel returNs

denna GånG är det  

GöteborGs uniVersitet 

som utGör målet

Nonogram / Kalendarium / Reportage / Intervjuer / Teknikexperiment

+ adult coloriNg 

Pubrundekarta

Tofsen #1 • 2016

Bild:

 Mickaela Södergren

Tofsen #3• 2015

3

CHefredaktörens sida

ansvarig utgivare:

Lovisa Jäberg

chefred@tofsen.chs.chalmers.se

Tel. 073-8445912

redaktionen

Lovisa Jäberg , Jonas Lindberg, Danny 

Lam, Anja Bröyn, Mickaela södergren, 

Raha Dadgar, Johanna schüldt, Alexandra 

Kettil

Medverkande i detta nummer:

neda farhand, erik Öhrn, 

Per-olof nilsson

Omslag:

Pubrundekarta:

Lovisa Jäberg

Hemsida:

www.tofsen.se

Postadress:

Tofsen

Teknologgården 2

412 58 Göteborg

tryck:

Billes Tryckeri AB

upplaga:

2 500 exemplar

Vill du vara med i nästa tidning?

skicka ditt bidrag till 

chefred@tofsen.chs.chalmers.se innan 

den 29/2. Vi förbehåller oss rätten att 

korrigera och korta ner för långt material. 

Bilder skall vara högupplösta (minst 300 

dpi).

Om:

Tofsen är Chalmers studentkårs med-

lemstidning. Åsikter och värderingar som 

uttrycks i en artikel är artikelförfattarens 

egna och speglar inte nödvändigtvis 

inställningen hos redaktionen eller 

Chalmers studentkår. Tidningen ges ut 

fyra gånger per år och finansieras helt av 

annonsintäkter. Redaktionen ansvarar 

inte för obeställt material. Insänt material 

antas vara avsett för publicering om inget 

annat anges. Allt material lagras elektro-

niskt och kan göras tillgängligt på internet 

och i databaser om inte förbehåll mot 

detta görs av skribenten/fotografen/illus-

tratören. Eftertryck utan redaktionens 

skriftliga tillstånd är inte tillåtet.

chalmers studentkårs 

samarbetspartners:

Jul och nyår har som vanligt swishat för-
bi som om tiden gick i ultraspeed. Det är 
konstigt hur tiden går fortare och fortare 
ju äldre man blir. Mindfulness är ju väl-
digt inne men hur ska man kunna vara i 
nuet när nuet är igår så fort man hinner 
blinka. Jag överhörde en flicka i 9-årsål-
dern berätta en sak för, vad jag tror var 
morfar eller farfar, medan de väntade på 
spårvagnen:
  “Morfar, visste du att man levt halva li-
vet när man är 11 år?”
  “Nja, det vet jag inte om det stämmer..”
  “Jo, när man är elva år känns det som 
man levt halva livet eftersom det går så 
fort sedan.”
Morfar skrattade och sade att “Ja, så kan 
det ju vara” men försökte ändå övertyga 
henne om att hon hade väldigt mycket att 
se fram emot i livet så riktigt så fort skulle 
det nog inte gå. Tillsammans med mina 
kompisar beklagar jag mig ofta över hur 
tidsuppfattningen förändras och det som 
tog evigheter när man var liten är idag 
över på vad som känns som en knapp mi-
nut. Jag hoppas ändå att jag inte hade levt 
halva mitt liv redan för 13 år sedan.. 

För att ändå göra som man brukar och 
tänka på framtiden så är väl ändå vår-
terminen den bästa terminen? Man har 
cortègen, påsklov (i avsaknad av ett rik-
tigt jullov, som man hade förr, är väl ändå 
detta höjdpunkten på varje chalmersår?) 
och examensdagar (för vissa) att se fram 
emot samt ett strålande väder som vär-
mer oss vinterdeppiga göteborgare. Att 
Göteborg inte är en vinterstad är det väl 
många som kunnat konstatera vid det här 

laget men sommar tycker jag ändå vi kan, 
ibland. Jag ser absolut fram emot det där, 
framför allt solen, men kanske ska man 
ändå försöka se till det som är nu och inte 
bara leva i den tid som ligger framför oss. 
Det är svårt när man är student och man 
hela tiden har grejer att göra, inlämnings-
uppgifter och tentaplugg då man bara kan 
se ett ljus i tunneln; eftertentafesten eller 
tanken på att vakna upp en morgon och 
inte ha n å g o n t i n g som måste göras. 

Vi i Tofsen känner ändå att vi kan vara lite 
mer i nuet nu när vi fyllt på med fräscht 
blod i redaktionen. Vi sitter fortfarande in 
på natten med sista layoutgrejerna men är 
inte alls lika stressade och hoppas att det 
fortsätter såhär!

Lovisa Jäberg
Chefredaktör 15/16

förr, när vi 

Hade jullov.

foto:

nO

elle Mad

Sen

Tofsen #1 • 2016

vill du få en text publicerad i tofsen eller har förslag på 
saker du vill att vi tar upp? Hör av dig till redaktionen på 
chefred@tofsen.chs.chalmers.se

5

6

7

8

9

10

12

Aktuellt

Välkommen, Korren!

Nya redaktionen

Kåraktuellt

Blended Learning

Chalmers bambatant 

Kalendarium

14

Anders Jansson

16

Grotesco

Innehåll

Studentjobbstips

Prokrastinering
Intervju med 

Kommunikationsavdelningen

26

How to Get Over a Bad 
Tenta

28

Puzzel the Explorer II

32

P-Os Teknikexperiment

33

Pyssel

14

28

Tofsen #1 • 2016

19

20

24

5

Kalendarium

Tofsen #1 • 2016

5

27 FEB

MarSkalkäMbetet

det är dags för Marskalksämbetets sångbokssittning! om 

du gillar god mat, god stämning och att sjunga en melodi 

eller två, så är detta ett tillfälle du inte ska missa! Biljettför-

säljningen sker tisdag den 23 februari.

21 JAN

Pubrunda

som vanligt startar läsperioden med en rejäl pubrunda! 

samtliga kårmedlemmar bjuds in till alla pubar på campus. 

För den djärve finns altid valet att gå par, alltså att lyckas 

besöka samtliga pubar under kvällen. av hälso- och studie-

resultatsskäl kan detta dock ej rekomenderas.

24 FEB

MarSkalkäMbetet - aSPning

vill du vara med i Chalmers studentkårs Marskalksämbete 

nästa år, och få anordna baler, sittningar samt vara involve-

rad i kårens och högskolans högtider? då ska du boka in 

24 februari i kalendern, då marskalks aspning drar igång! 

aspningen kommer börja med ett informationsmöte, men 

självklart går det att ansluta senare om man är upptagen 

just den dagen.  

för mer info, kontakta marskalk@marskalk.chs.chalmers.se, 

eller håll utkik på vår facebook-sida; Marskalksämbetet.

21 JAN, 8:00

gaSquek - MyStiSkt

Gasquek har valt att endast lämna följande beskrivning till 

deras tillställning: 

 

herp derp

 

 

Vad detta kan betyda går det att grunna på länge, men 

Redaktionen kan nu komma med ett definitivt svar. 

Beskrivningen är helt klart ett anagram av “Herr depp” 

och åsyftar såklart till Johnny Depp som i Pirates of the 

Caribbean sökte erövra en kista med guldmynt. Efter lite 

grävande journalistik i våra fickor har vi hittat ett guldmynt, 

på vilket vi hittar en avbildning av  kung Carl Xvi Gustaf, 

någon som tofsen redan avslöjat har starka kopplingar till 

Gasquen (se: nr 2, 2015). 

Med detta kan vi dra slutsatsen att Gasquek äntligen kom-

mer komma med ett erkännande angående sina skum-

raskigheter. 

 

att räkna ut var detta kommer ske lämnas som en övning 

för läsaren.

2 FEB, 10:00

cHarM

CHarM is Chalmers student union’s career fair and is 

also one of scandinavia’s largest fairs of its kind. there are 

149 companies from different areas of business coming 

to CHarM to meet our students and show the students 

what they have to offer during and after their studies. As 

a student at Chalmers the fair is a perfect opportunity to 

expand your professional network and see what the future 

has to offer. 

Come visit CHARM on February 2nd and 3rd!

Studentjobbstips

Prokrastinering
Intervju med 

Kommunikationsavdelningen

Puzzel the Explorer II

P-Os Teknikexperiment

Pyssel

foto:

 cffc

Aktuellt

Tofsen #1 • 2016

6

P

å Maskinkinteknossektionens 150-årsjubileum invegs 

deras nya bautasten, som ståtligt står på Hörsalsvägen för 
alla att beskåda.

e

nligt konstens alla regler är stenen huggen ur ett stycke 

ganit  och  nedgrävd  så  att  inga  gladlynta  förbipasserare 
ska kunna välta ned den eller föra annat otyg.  

n

är  projektet  för  att  införskaffa  en  bautasten  på  allvar 

drogs igång 2013 kunde man genom att bidra med mer 
än 500 kr få sitt namn graverat på en plack.

i

nsamlingsplacken finns att beskåda rakt framför stenen 

för alla att se, med hundratals namn angivna.

s

tenens relevans för M-sektionen kommer från deras 

skyddshelgon, Asterix, vars goda vän Obelix ofta avbildats 
kringbärande på just bautastenar.

Bautastenen

Tofsen #1 • 2016

7

Välkommen, Korren!

kOrren

YrkE: Grävande reporter med expertis 
inom alla områden, extraknäcker som 
korrläsare.
INtrEssEN: samlande av exotiska 
trädfrukter från norra europa.
FAvorItmAt: Bittermandel

Ett nytt år och en ny Tofsen-redaktion. Bland våra nyinvalda finns det en karaktär som sticker ut lite 

mer än de andra. en reporter som gräver djupare än andra, som kan mer om allt än andra och som 

outtröttligt söker mer information än andra på fler ställen än andra. Denna reporters namn är Korren 

och hen har tilldelats en helt egen sida i tofsen där hen kommer svara på frågor om allt mellan himmel 

och jord. Det finns ingen fråga som är för stor, för liten, för lätt eller för svår för Korren. Så har du nå-

got du undrar över? tveka inte, utan släng direkt iväg ett mail till 

korren@tofsen.chs.chalmers.se!

Tofsens senaste tillskott:

arbetSkaMraterna OM

kOrren

Hur känns det att ha fått med 

korren i redaktionen?

 - Fantastiskt kul med en ny medlem 

i redaktionen, säger Danny.

jonas muttrar lite.

Hur är korren som person?

 - Likeable, säger Danny

 - Hårig, säger jonas.

Hur tror du att korren kommer 

påverka tidningen?

 - Med positivitet, gemenskap, glädje 

och kärlek, säger Danny

jonas muttrar. 

Korrens sida

Reportage

MORE NEWS

Bye bye Birgitta

She’s helped thousands of students throughout 

her 30 years in service at the Student Union. Bir-

gitta Hanson has decided to manage her own time 

completely by herself since November 2015. We 

asked her some fi nal questions before she left, 

read more on: 

bit.ly/byebyebirgitta

Fot

o: 

No

ell

M

ad

se

n

Every year the Student Union invites all members 

to meet the committed people behind everything 

from the highest decision making body to those 

throwing Sweden’s largest indoor parties. During 

the Student Union day you can try out fun stuff  

from all the committees, socities and companies 

and see what it’s like to being involved. Event and 

info will be posted on the student union facebook 

page: 

www.facebook.com/chalmersstudentkar

The Student 

Union Day

18/2

Fot

o: 

CF

FC

Foto: CFF

C

Sign-up for summons 

and briefs:

http://bit.ly/maillist_fum

* More about the council:

www.chalmersstudentkar.se/

en/student-unions-council-fum

WHAT 

WE DID:

Easier access 

to summon 

and briefs on 

Facebook and 

homepage. 

Live report on 

Twitter with 

images, quotes 

and facts.

Photos from 

meetings 

available on 

cff c.se

Summons and 

briefs in 

English.

Audience seating 

at the meetings. 

(Meetings 

currently in 

swedish).

Easy sign-up to 

mailing list.

These steps 

will hopefully 

lead to a more 

transparent 

student union 

that feels 

accessible for 

all members. 

/chalmersstudentkar
chalmersstudentkar.se

Fot

o: 

CF

FC

Fot

o: 

CF

FC

Fo

to

: N

oe

lle

 M

ad

se

n

Here are some examples:

 

Kåraktuellt

Tofsen #1 • 2016

8

Presentation

nytt blod i redaktionen!

LAyouTAnsVARIG
Anja Bröyn H13
star wars-karaktär:Dart Vader

PR-AnsVARIG
Danny Lam IT12
star wars-karaktär: R2-D2

TexTReDAKTÖR
Johanna schüldt IT15
star wars-karaktär: Leia

HuMoRIsT
Alexandra Kettil I13
star wars-karaktär: Jar Jar Binks

BILDReDAKTÖR
Raha Dadgar IT14
star wars-karaktär: nien nunb

sKRIBenT
Jonas Lindberg f09
star wars-karaktär: en tauntaun

ILLusTRATÖR
Mickaela södergren IT15
star wars-karaktär: yoda

CHefReDAKTÖR
Lovisa Jäberg IT13
star wars-karaktär: Luke skywalker

Bild:

 cffc

MORE NEWS

Bye bye Birgitta

She’s helped thousands of students throughout 

her 30 years in service at the Student Union. Bir-

gitta Hanson has decided to manage her own time 

completely by herself since November 2015. We 

asked her some fi nal questions before she left, 

read more on: 

bit.ly/byebyebirgitta

Fot

o: 

No

ell

M

ad

se

n

Every year the Student Union invites all members 

to meet the committed people behind everything 

from the highest decision making body to those 

throwing Sweden’s largest indoor parties. During 

the Student Union day you can try out fun stuff  

from all the committees, socities and companies 

and see what it’s like to being involved. Event and 

info will be posted on the student union facebook 

page: 

www.facebook.com/chalmersstudentkar

The Student 

Union Day

18/2

Fot

o: 

CF

FC

Foto: CFF

C

Sign-up for summons 

and briefs:

http://bit.ly/maillist_fum

* More about the council:

www.chalmersstudentkar.se/

en/student-unions-council-fum

WHAT 

WE DID:

Easier access 

to summon 

and briefs on 

Facebook and 

homepage. 

Live report on 

Twitter with 

images, quotes 

and facts.

Photos from 

meetings 

available on 

cff c.se

Summons and 

briefs in 

English.

Audience seating 

at the meetings. 

(Meetings 

currently in 

swedish).

Easy sign-up to 

mailing list.

These steps 

will hopefully 

lead to a more 

transparent 

student union 

that feels 

accessible for 

all members. 

/chalmersstudentkar
chalmersstudentkar.se

Fot

o: 

CF

FC

Fot

o: 

CF

FC

Fo

to

: N

oe

lle

 M

ad

se

n

Here are some examples:

 

Kåraktuellt

PR-AnsVARIG
Danny Lam IT12
star wars-karaktär: R2-D2

TexTReDAKTÖR
Johanna schüldt IT15
star wars-karaktär: Leia

Tofsen

 #1 • 2016

9

10

Tofsen #3 • 2015

Högskolans sida

Per OlOf Arnäs

Moocen i logistik och supply chain manage-
ment planeras starta under hösten 2016. 
Chalmers alla moocs finns på edx.org/
school/chalmersx 

10

Tofsen #1 • 2016