Karta zgłoszeniowa 

Szkolna Liga tenisa stołowego 2016/2017 

 

nazwa szkoły:    …………………………………………………………………………………………………… 

 

kategoria: klasy 1-3 dziewczynki (szkoła podstawowa roczniki 2007 i młodsi) 

Lp. 

Nazwisko 

Imię 

Data urodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategoria: klasy 1-3 chłopcy (szkoła podstawowa roczniki 2007 i młodsi) 

Lp. 

Nazwisko 

Imię 

Data urodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategoria: klasy 4-6 dziewczynki (szkoła podstawowa roczniki 2004-2006) 

Lp. 

Nazwisko 

Imię 

Data urodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategoria: klasy 4-6 chłopcy (szkoła podstawowa roczniki 2004-2006) 

Lp. 

Nazwisko 

Imię 

Data urodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategoria: klasy 1-3 gimnazjum dziewczęta (gimnazjum  roczniki 2001-2003) 

Lp. 

Nazwisko 

Imię 

Data urodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategoria: klasy 1-3 gimnazjum chłopcy (gimnazjum  roczniki 2001-2003) 

Lp. 

Nazwisko 

Imię 

Data urodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis opiekuna