LENGTE: 20 km
VERTREKPUNT: Op het gemeenteplein van Lobbes in de provincie Henegouwen
AANDACHTSPUNTEN: Enkele paden door weiden en over akkers, hou rekeing met
begroeiing en gewassen. Een enkele keer moet je onder een prikkeldraad kruipen.
Rond Hourpes zijn de paden steil en vooral de afdaling vraagt voorzichtigheid.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 46/5­6 en 52/1­2 (1:20.000)

De vallei van de Boven­Samber

LOBBES

Lobbes ligt aan de Samber, de ‘rivière tranquille’ die ontspringt in de Aisne in
Frankrijk en bij Erquelinnes ons land binnenstroomt. In de 7de eeuw werd er een
benedictijnerabdij gesticht die Lobbes tot een belangrijke middeleeuwse stad zou
maken. Onze wandeling loopt even langs de oude abdijmuur en langs de Portelette,
een poort uit de 17de eeuw waar de bezoekers van de abdij van Lobbes verwelkomd
werden. Karel de Grote stichtte in Lobbes een school met een belangrijke bibliotheek
die de stad haar naam gaf: ‘Lobbes la Savante.’ De etymologie van ‘Lobbes’ is ‘beek
waarvan het water niet koud is.’
In de tweede helft van de wandeling komen we in Hourpes dat ongeveer honderd
inwoners telt. In dit merkwaardige en afgelegen gehucht aan de Samber getuigt een
kasteel van een rijk industrieel verleden van ijzersmelterijen. Een fabriekseigenaar
liet het kasteel in 1888 bouwen voor zijn dochter en gebruikte als model een Duits
kasteel, dat hij op een van zijn vakanties gezien had. De industriëlen weigerden
partij te kiezen voor de Duitsers tijdens de eerste wereldoorlog en die
bombardeerden uit wraak dan maar de fabrieken van Hourpes. Vandaag nog leidt er
slechts een smalle doodlopende weg naartoe. Als bij wonder stopt er af en toe nog
een trein, maar alleen tijdens de week. Naar het schijnt blokkeerden de bewoners
van Hourpes in de jaren ’90 een internationale trein van Keulen naar Parijs om het
behoud van hun halte van de NMBS af te dwingen.

Naast bos­ en veldwegen gebruikt deze wandeling ook enkele verrassende paden
door weiden en akkers. In Lobbes is een groep van natuurliefhebbers actief die met
veel enthousiasme en ijver vele publieke voetpaden redt uit de vergetelheid.

BESCHRIJVING

Vertrek op het gemeenteplein van Lobbes, met de rug naar het politiekantoor. Steek
de straat over en ga de trappen op. Bij een oorlogsmonument ga je naar links een
uitgehakt pad tussen muren op. Je komt op een ander trappenpad, dit pad steek je
over en je volgt een volgend trappenpad. Je komt uit in een straat dat je rechtdoor
volgt. Zonder rekening te houden met zijwegen of –paden, loop je deze straat
helemaal uit. Op het einde steek je de N559 over en rechts naast het huis met
nummer 47 sla je linksaf in een pad. Het pad daalt even door bos en loopt dan naast
een beekje en pluimvee. Over een oprit kom je tussen de huizen en je slaat rechtsaf
in een klein asfaltwegje. Loop dit asfaltwegje helemaal uit, tot aan de Portelette. Hier
steek je de rijweg over en je gaat een mooi pad op dat naast de oude abdijmuur
loopt. Bij het einde van de muur ga je nog 25 wandelpassen verder en dan verlaat je
het evidente pad: je slaat rechtsaf in een weinig gebruikt pad. Dit pad loopt in het
bos, bovenaan de helling en langs de bosrand. Blijf dit pad volgen tot bij een
koeienweg. Deze koeienweg moet je oversteken. Aan de rechterkant kruip je onder
de prikkeldraad, je steekt schuinlinks de koeienweg over en links naast een eik kruip
je weer onder de prikkeldraad. Enkele meters hoger vind je een zeer weinig gebruikt
spoor dat de bosrand volgt. Na een tijdje duikt het spoor in een geultje. Links
beneden zie je door het bos gebouwen, een dalend pad brengt je uit het bos bij deze
Gîte du Moulin. Hier kom je op een brede kiezelweg. Voor een halte bij de Samber
kan je deze weg even naar links volgen, voor het vervolg van de wandeling volg je
deze weg naar rechts. De weg loopt een tijdje door bos en dan door open veld. De
weg eindigt op een verkeersweg.
Volg de verkeersweg even naar rechts maar verlaat hem snel aan de linkerkant voor
een grasweg die langs de bosrand loopt. Wat verder eindigt de weg voor een akker
maar je blijft het brede grasspoor naar links volgen, langs de bosrand. Op het einde
van het bos maak je een kleine uitwijking naar links om dan in dezelfde richting
verder te lopen, tot op een verkeersweg. Sla rechtsaf en volg de weg ongeveer 100
meter lang en zoek dan links een doorgang naar een akker. Je vindt deze doorgang
onder een electricteitsleiding. Je staat nu voor een akker. Je moet helemaal aan de
overkant van de akker geraken, ter hoogte van de linkerkant van een sparrenbosje
dat je vanuit de verte ziet. Soms is er een spoor te zien dat dwars over de akker
loopt, soms moet je eerst even naar rechts om dan tussen twee akkers de oversteek
te maken. Aan de overkant kom je op een brede veldweg. Enkele meters naar rechts
biedt een vervallen kapel een fijne rustplaats maar de wandeling steekt de brede
veldweg schuinlinks over om een brede grasstrook langs de rechterrand van een
akker te volgen. Je loopt langs een omheind domein met een transformator. Draai
mee naar rechts en hou halt precies in het midden van een grote pyloon, ter hoogte
van de transformator. Hier moet je naar links, de uitgestrekte akker over. Je loopt in
een rechte lijn over de akker, onder de electriciteitsleiding. Na 250 meter kom je bij
een volgende pyloon, hier verandert de electriciteitsleiding van richting maar jij niet:

www.originelewandelingen.be

je blijft rechtdoor gaan, over de akker. Je kan je richten op de zijgevel van een wit
huis. Op het eind van de akker kies je een graspad naar links, langs enkele
achtertuinen en langs de rand van de akker. Je loopt onder de electricteitsleiding
door en je moet goed opletten: bij het begin van een koeienweide aan de
rechterkant, ruim voor een groepje bomen langs het pad, kan je de weide ingaan via
een poortje. Ga schuinlinks door de weide en richt je op het huis aan de overkant
van de weide. Via verschillende doorgangen kom je uit de weiden. Ga verder op de
toegangsweg van het huis en draai naar links, door een hek, en verder op de
verharde weg tot op een straat. Linksaf. Na 200 meter verlaat je de straat en kies je
rechts een brede veldweg.
Na een halve kilometer ben je bij het bos. Sla linksaf in een pad langs de bosrand.
Na 350 meter kom je bij een kiezelpleintje bij de bosrand. Hier sla je scherp rechtsaf
in een brede en rechtlijnige sparrendreef. Na 350 meter staat er links van de dreef
een bakstenen gebouwtje, op deze plaats verlaat je de dreef en kies je rechts een
rechtlijnig graspad. Na 400 meter kom je bij een volgende brede dreef. Deze dreef
steek je over en aan de overkant kies je het rechtse van de twee paden. Na een
halve kilometer volgt alweer een dreef, weer steek je over en je volgt rechtdoor de
grasweg. De weg is nu breder. Bij een splitsing hou je rechts en je komt op een weg
die verhard is met grove kiezel. Steek deze weg over. Je verlaat nu het bos en je
volgt de brede weg langs een akker. Na een kleine kilometer kom je bij een
tankstation met shop op de N59.
Steek deze gevaarlijke weg over en volg aan de overkant de verharde weg. Je blijft
deze weg meer dan een kilometer volgen, langs een boerderij, eerst tussen akkers
en dan langs de bosrand. Net voor het einde van het bos sla je rechtsaf in de
richting van het Maison au Bois. Hier sla je rechtsaf, een mooie weg langs de
bosrand. Na 600 meter langs de bosrand en bij het einde van de akker aan de
rechterkant, ga je niet rechtdoor het bos in maar sla je linksaf, een bosweg in. De
weg versmalt, steekt een beekje over en klimt dan naar een splitsing. De weg
rechtdoor is verboden dus sla je linksaf. De volgende halve kilometer volg je een
prachtpad, smal en dwars door een groot bos. Het pad eindigt op een brede bosweg
die je naar rechts volgt. Een goede honderd meter verder draait de bosweg naar
links maar jij gaat hier rechtdoor, een smaller pad op. Dit is alweer een prachtpad
dat tussen jachtgebieden loopt. Na 600 meter, op een plaats waar van rechts een
afgesloten en overgroeide weg komt, draai je met het pad mee naar links. Enkele
honderden meters verder kom je op een splitsing met een pad naar links bij een
wandelpaaltje met nummer 39. Neem niet het linkse pad maar ga rechtdoor. Deze
prachtige holle weg daalt stevig. Bijna beneden sla je op een kruispunt van paden
rechtsaf en vervolgens weer rechts. Je loopt nu via een vlakke weg het bos uit.
Steek een beek en een weg over en ga rechtdoor. Bij een pleintje met containers sla
je rechtsaf en wat verder linksaf in de Chemin de Beaufaux. Je loopt langs het
kasteel van Hourpes.
Bij de watertoren ga je rechtdoor maar al snel verlaat je de asfaltweg: je slaat
namelijk rechtsaf in een bospad richting Chêne Maillard. Het pad stijgt maar brengt
je vlug boven op een brede bosweg. Linksaf over de brede bosweg. Na 700 meter
kom je bij de bosrand. Net voor het einde van het bos kan je links een paadje volgen

www.onverhard­wandelen.be

dat leidt naar de laatste rustplaats van de Chêne Maillard. Deze eik stond er sinds
1600 en begaf het onlangs. De wandeling loopt via de brede weg het bos uit. Bij de
huizen sla je linksaf in de Rue du Nespériat. De weg brengt je weer naar het bos en
je gaat rechtdoor. Na een kleine halve kilometer in het bos kom je op een kruispunt
met links en rechts verboden wegen. Je gaat dus rechtdoor en je daalt af via een
zeer mooi bospad. Het pad eindigt bij een dwarspad dat je naar rechts neemt. Het
pad loopt voorbij een betonnen constructie en begint te stijgen. Je volgt altijd maar
hetzelfde pad. Links door de bomen heb je uitzicht op de beboste heuvels aan de
andere kant van de Samber. Boven kom je bij een open plein in het bos, de weg
verbreedt en wordt vlak. Je blijft de hoofdweg volgen. Bij een splitsing met een
wandelpaaltje hou je links aan over de hoofdweg. Vijftig passen voorbij dit
wandelpaaltje moet je wel even een pad naar links opgaan, dat leidt naar een mooi
maar gevaarlijk uitzichtpunt over de vallei. Keer nadien terug en volg verder de
hoofdweg. Verder is er links nog een uitzichtpunt, dit keer met een bank. De brede
bosweg leidt het bos uit. Op een asfaltwegje ga je rechtdoor en wat verder laat je de
Résidence Kennedy rechts liggen, je daalt dus met het asfaltwegje naar links. Na
350 meter laat je een weg links liggen en je stapt door tot aan de kerk van Waibes.
Links naast het kerkje ga je een voetpad met kiezels op. Dat pad brengt je naar de
N59. Schuinlinks oversteken en aan de overkant de Rue Fontaine Renaux opgaan. Je

www.originelewandelingen.be

www.onverhard­wandelen.be

laat de Chemin Geraux links liggen en je volgt het straatje tot helemaal op het
einde. Bij het laatste huis, met nummer 14, begint een oud trappenpad dat
kramikkelig afdaalt. Beneden ga je rechtdoor over een overwoekerd stuk grond. Blijf
rechtdoor gaan en je komt op een splitsing van goede paden. Neem hier het meest
rechtse van de drie paden. Het pad stijgt en loopt dan vlak verder. Waar het pad
begint te dalen is er een stijgend zijpad rechts, maar jij daalt nog even af om
beneden rechtsaf een stijgend graspad met betontrappen te nemen. Op het einde
van het trappenpad draai je mee naar links in een pad tussen hagen. Via een oprit
kom je uit op een asfaltwegje. Enkele meters naar rechts en dan linksaf een smal
asfaltpaadje op. Het paadje loopt tussen achtertuinen en brengt je in een asfaltweg.
Deze weg steek je schuinrechts over en je neemt een volgend pad tussen hagen. Bij
een oude boerderij kom je op een asfaltweg die je naar links volgt. Net voorbij het
kerkhof verlaat je de straat en sla je linksaf in een pad dat de rand van een akker
volgt. Als het pad zich splitst, blijf je rechtdoor gaan. Je volgt de rand van de akker
tot op het einde van de akker. Hier ga je rechtdoor en je steekt een grasland over.
Voorbij het grasland loopt het pad verder langs betonplaten en eindigt op een straat.
Rechtsaf, langs een vervallen kasteel. Je laat een straat rechts en verder een straat
links liggen en je komt op kasseien. Laat de kerk rechts liggen en volg de linkse
kasseistraat en sla vervolgens rechtsaf, nog over kasseien. Achter de kerk sla je
onmiddellijk linksaf in een dalend trappenpad. Je kiest nog een keer links en tussen
muren en huizen kom je weer op het gemeenteplein.

www.originelewandelingen.be