Ngày 10 tháng 3, 2017 

Thông Báo & Thơ Mời Lễ Vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nhập Niết Bàn 

Tại Chùa Linh-Sơn Austin, TX (4604 Duval Rd.) 

Ngày Chủ Nhật 12 tháng 3, 2017 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng 2 âm lịch, Phật tử khắp nơi trên thế giới thành tâm tưởng niệm ngày 
Đức Bổn Sư từ phụ Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn. Để tưởng niệm ân đức từ bi vô lượng đó, Chùa Linh-
Sơn Austin trân trọng tổ chức lễ vía dưới sự chứng minh   và chủ lễ của Ni Sư Thích Nữ Như Hiếu theo 
ngày giờ được ấn định như sau:  

Địa điểm:  Chùa Linh-Sơn Austin, 4604 Duval Rd., Austin, TX 78727

 

Ngày:  Chủ Nhật 12 tháng 3, 2017 (15 tháng 2 âl) 

 

- 5g45 sáng – 7g00 sáng: 

Khoá lễ công phu, kinh hành 

 

- 7g00 sáng – 8g00 sáng: 

Tiểu thực (điểm tâm)  

 

- 9g00 sáng:   

 

Phật tử tề tựu 

 

- 10g00 sáng:   

 

Khoá lễ niệm hương bạch Phật 

 

 

 

 

 

Lễ Tam Bảo 

 

 

 

 

 

Khai kinh 

 

 

 

 

 

Sám nhập Niết Bàn 

 

 

 

 

 

Pháp thoại 

 

 

 

 

 

Cúng ngọ 

 

 

 

 

 

Cúng vong 

 

 

 

 

 

Quá đường thọ trai 

 

 

 

 

 

Phật tử dùng cơm thanh đạm cùng bổn tự 

 

 

 

 

 

Chỉ tịnh (nghĩ trưa) 

 

- 4g00 chiều:   

 

Thỉnh đại hồng chung 
Cúng thí thực 

 

 

 

 

 

Hoàn mãn. 

     Trân trọng kính mời quý Phật tử nhín chút ít thì giờ về Chùa để cùng nhau tưởng niệm, chiêm bái ân 
đức vô lượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 
     Cầu xin chư Phật gia hộ cho quí Phật tử và gia quyến thân tâm an lạc. 

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 

Kính thông báo 
Chùa Linh-Sơn Austin, TX

 

Linh-Son Buddhist Association of Austin, Texas 

4604 Duval Road, Austin, Texas 78727 - Phone: (512) 794-8998 

19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - Phone: (512) 259-2615 

 

 

Chùa Linh-Sơn