LENGTE: 15 km
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Impe, deelgemeente van het Oost­Vlaamse Lede.
AANDACHTSPUNTEN: De wegen en paden liggen er hier dikwijls zeer modderig bij.
Een enkele keer moet je over akkers een verdwenen pad zoeken.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 22/7­8 (1:20.000)

Beschermde landschappen langs de

Molenbeken

IMPE

Vlaanderen is rijk aan Molenbeken. Op deze wandeling lopen we langs twee van
dergelijke beken: de ene is zijrivier van de Schelde en de andere van de Dender.
Wat maakt het uit, de Dender mondt toch in de Schelde uit. Wel mag duidelijk zijn
dat water een grote rol speelt op deze tocht.
We bevinden ons vlakbij de middelgrote stad Aalst in Oost­Vlaanderen. Verschillende
westelijke uitvalswegen uit de stad zorgen hier voor wat verkeerslawaai, maar er is
hier nog een rijkdom aan veldwegen en voetwegels.
Vanuit Impe trekken we door het veld richting Lede, waar we langs magnifieke
paden door Honegem trekken. In Honegem werd meer dan 100 hectare landschap
geklasseerd en er is een natuurgebied bestaande uit weiden, meersen, bosjes en
oude turfputten.
De tocht loopt dan naar de Molenbeek en de Cottemmolen van Erpe, een
beschermde en uitstekend onderhouden korenmolen met metalen bovenslagrad.
Het laatste deel van de wandeling loopt door gemengd bebost landschap langs die
andere Molenbeek.

BESCHRIJVING

www.originelewandelingen.be

Vertrek aan de kerk van Impe en volg de Ledestraat richting Lede. Nog voor de
Molenbeek, een kleine 200 meter na het vertrek aan de kerk, sla je linksaf in een
brede veldweg. Deze versmalt verderop tot pad en eindigt bij een huis met nummer
74. Rechtsaf hier over een pad langs de bosrand. Aan het einde van het bos steek je
de Molenbeek over. Het pad loopt nog even naast de grote beek en zoekt verder een

kleiner beekje op. Je komt bij een rustplaats met informatiebord over verschillende
soorten bomen.
Hier volg je rechtsaf de brede kiezelweg. Nog voor de huizen neem je rechtsaf een
voetpad. Het brengt je in de woonwijk Hulst. Je gaat rechtdoor op asfalt en je volgt
het westelijk uiteinde van de woonwijk. Bij huisnummer 1 neem je schuinlinks een
brede, berijdbare veldweg. Je let hier niet op zijpaden. Waar het beton begint, neem
je links een smal asfaltpad langs de muur van een huis. Op het nabije kruispunt van
paden rechtsaf, langs achtertuinen. Op de betonweg linksaf en tegenover
huisnummer 13 rechtsaf in een wegje betegeld met rode stenen. Dit wegje brengt je
op de Overimpestraat. Je steekt de straat schuinlinks over en volgt de Heerselweg.
Bij de splitsing aan het huis met nummer 23 neem je het asfaltwegje links. Let op:
neem niet het linkerpad enkele meters voor het huis met nummer 23. Voorbij de
laatste huizen loop je rechtdoor in een graspad dat je door de velden loodst. Het pad
komt uit op een betonweg die je rechtsaf volgt. Deze betonweg moet je meer dan
400 meter volgen.
Voorbij een rechterzijweg en enkele meters voorbij een plaats met mestzakken aan
de linkerkant, bij een bord dat het verkeer over de betonweg beperkt, sla je linksaf
in een breed spoor (zie opmerking bij * onderaan de beschrijving). Dit spoor draait
naar rechts en loopt dood op een akker. Daal links de berm voor de akker af en volg
de rand van de akker. Bij het einde van de akker rechts begint rechts een weide.
Blijf in de gracht rechtdoor lopen, langs de korte zijde van de weide rechts. Bij het
einde van de weide sla je rechtsaf en je volgt nu de lange zijde van de weide. Het is
hier niet zo eenvoudig stappen over het grasspoor waaronder zich putten en bulten
bevinden. Volg in elk geval de afsluiting van de weide en toon het grootste respect
voor het werk van de landbouwers. Je komt bij een volgende akker. Met een kleine
uitwijking naar rechts kan je de afsluiting van de lange weide nog verder in dezelfde
richting volgen. Op het einde enkele meters naar links langs de afsluiting en dan
vind je rechts de originele weg terug. Deze wordt een asfaltweg die tussen de huizen
slingert. Een zijpad rechts neem je niet maar je blijft het asfaltwegje volgen. ** Je
komt zo uit Hoeksken op de Leedsesteenweg. Je steekt gewoon over en volgt de
Groenstraat aan de overkant.
Bij het kruispunt met Keiberg sla je rechtsaf in een smal pad tussen een haag en een
afsluiting. Bij het einde van de afsluiting loop je verder in dezelfde richting
rechtdoor. Zo loop je een open populierenbos in. Bij het einde van het open bos aan
de linkerkant hou je halt. In de verte recht voor je zie je misschien al de gebouwen
van de Kottemmolen. Maar je moet hier linksaf, en wel in een pad dat scherp links in
het open bos terugloopt. We bedoelen hier dus niet het grasspoor dat aan het einde
van de populierenaanplanting links loopt, maar wel het pad dat enkele meters eerder
vertrekt. Het smalle pad kronkelt door het open bos en blijft op een afstand van een
zwart houten gebouwtje in het bos. Het pad komt te lopen tussen een beekje links
en een weide met damherten rechts. Langs de omheinde weide loopt het pad verder
tot op de Honegemstraat.
De Honegemstraat steek je gewoon over en je volgt een brede veldweg in de richting
van een grote schuur rechts voor je, een natuurreservaat in. Je volgt de brede
veldweg langs de schuur. Twee weiden verder aan de rechterkant na de schuur,

moet je linksaf een pad nemen. Het pad vertrekt rechttegenover een groen, ijzeren
hek. Er staat hier een informatiebord van Natuurpunt over het Solegembos. Het
weinig gebruikte pad is smal en drassig. Het volgt de rand van het bos met links
weiden. Onderweg is er rechts een smal zijpad maar je blijft de bosrand volgen. Na
een omheinde weide aan de rechterkant loop je nog langs een stukje bosrand met
een beekje naast het pad. Bij het einde van het bos kom je bij een ander pad, waar
het beekje onderdoor loopt. Sla hier rechtsaf en volg het mooie, smalle pad, nu
noordwaarts langs de bosrand.
Na 150 meter maakt het pad een haakse bocht naar rechts en loopt nu langs een
afsluiting. Het pad blijft een hele tijd de afsluiting volgen. Bij een volgend
informatiebord loopt een smal pad naar rechts het bos in, maar jij volgt links, langs
weids open veld. Bij een splitsing sla je rechtsaf en je loopt langs een sparrenhaag.
Je komt op asfalt en je slaat rechtsaf. De Hendrikstraat laat je links liggen en je gaat
rechtdoor. Bij de laatste huizen ga je rechtdoor en je krijgt zicht op het beschermde
landschap. Na een korte links­rechts loop je in een mooie rechte grasweg. Deze
grasweg brengt je 200 meter verder op een kruispunt. Je slaat linksaf en even
verder, bij de ingang van een weide, neem je rechts een smal pad tussen
afsluitingen. Een beekje over en het pad brengt je op een bredere grasweg. Je vindt
hier een informatiebord over het gebied ‘Den Doorn’, zo genoemd omwille van de
vele heesters en struiken die hier groeien.
De grasweg maakt een bocht naar links en even verder naar rechts. In de bocht naar
rechts echter verlaat je deze grasweg en je loopt rechtdoor in een pad. Het pad
brengt je door een bosje en verder, tussen afsluitingen, in de richting van de
Molenbeek. Aan de Molenbeek sla je rechtsaf in de brede veldweg. Al snel loop je
naast de beek op het asfalt van de Honegemmeersenweg. Waar de Honegemstraat
over de Molenbeek loopt, steek je de straat over en je gaat rechtdoor in de
Molenweg. Het asfalt eindigt snel en je volgt verder de Molenbeek over een grasweg.
De weg brengt je bij de Kottemmolen. Bij de gebouwen van de molen sla je rechtsaf.
Er zijn hier onmiddellijk drie wegen: kies de middelste. De weg loopt voorbij wat
rommel en komt langs de rand van een bos te lopen, draait naar links en brengt je
op de Leedsesteenweg.
Je steekt over en volgt de Kleine Steenweg. Op het kruispunt met de Bossestraat
neem je, schuinlinks, een smal pad, waarvan de gemotoriseerde toegang beperkt is
tot landbouwvoertuigen. Het pad brengt je op een bredere grasweg. Rechtsaf op
deze grasweg. Links van de weg is een weide met een houten stal. Aan het einde
van deze weide sla je linksaf, langs de afsluiting van de weide. Aan het einde van de
weide vind je rechtsaf een smal pad, Het pad loopt over een beekje en loopt verder
langs achtertuinen. Het pad eindigt op de steenweg Aalst­Gent. Je volgt de drukke
steenweg naar rechts en passeert aan de rechterkant de Bossestraat.
Bij huisnummer 230 verlaat je de steenweg en je kiest rechtsaf een smal pad dat
langs de watertoren loopt. Het pad brengt je in de Boskouterstraat: linksaf over deze
straat. Aan het nabije kruispunt volg je verder rechtdoor nog 400 meter de
Boskouterstraat. Waar de straat een bocht naar links maakt om op de steenweg uit
te komen, sla je rechtsaf in een veldweg. Deze brengt je na een bocht naar links via
de Ledeweg op een asfaltweg. Je slaat rechtsaf op asfalt maar slechts even verder

www.onverhard­wandelen.be

kies je links voor de Martelaarsweg. Op de volgende asfaltweg rechtsaf en in de
bocht linksaf in de Leirekensweg. Je volgt het asfaltwegje en aan de laatste huizen
brengt een tegelpad je op de steenweg.
Volg nogmaals de drukke steenweg naar rechts maar al snel, nog voor kilometerpaal
33,3, kies je rechtsaf voor een veldweg. Deze loopt even langs het erf van een
boerderij en draait naar links in een bebost landschap. Je loopt tijdelijk vlak langs de
Molenbeek en verder loop je over een brede grasweg. Deze brengt je op een t­
kruispunt. Kies hier linksaf in een minder gebruikte grasweg. Voor weiden, met zicht
op gebouwen van een oude molen, draait het pad naar rechts. Zo een 250 meter
verder, bij het einde van een bos aan de linkerkant, sla je linksaf in een rechtlijnig
pad langs de bosrand. Het pad brengt je bij een brugje over de Molenbeek. Je
gebruikt dit brugje niet en je volgt verder de Molenbeek, die hier prachtig stroomt.
Je blijft de beek volgen en ook een tweede brugje, een linker zijpad brengt je er
naartoe, gebruik je niet. Je volgt de beek verder. Uiteindelijk steek je de beek
vanzelf over en op asfalt loop je weer tot op de Ledestraat.

(* In het gedeelte dat hier volgt zijn verschillende officiële paden door de boeren
ingepalmd. Vooral in de zomer, als de gewassen hoog staan, zal niet iedereen hier
met evenveel gemak doorkomen. Om dit minder gemakkelijk gedeelte te vermijden,
kan je de betonweg Krevelhoek nog 700 meter verder volgen. Helemaal op het einde
sla je linksaf in de linkse van de twee wegen, de Bossestraat. Wat verder sla je
linksaf en je volgt de hoofdweg, de Puttestraat. Ongeveer 100 meter voor de
Leedsesteenweg, bij een lantaarnpaal met het getal 1800, sla je linksaf in een
graspad. Dat pad brengt je in het straatje Hoeksken dat je rechtdoor volgt. Je komt
snel bij de Leedsesteenweg en je herneemt dan de beschrijving bij **)

www.originelewandelingen.be