ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | DETAILED PROGRAM 

 

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού 

ATHENS VIDEO DANCE PROJECT 2017 

27, 28, 29 & 30 Απριλίου, 2017 

 

Σε συνεργασία με το Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το  αφιέρωµα  US-and-THE  OTHERS  υλοποιείται  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  "Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου  Δυναµικού,  Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση"  και  συγχρηµατοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό  Ταµείο  και  από  εθνικούς  πόρους.Πρόκειται  ουσιαστικά  για  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  του  ΕΣΠΑ 
που ασχολείται µε την εκπαίδευση και την απασχόληση. Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν 
στην  ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας, βελτίωση της ποιότητας 
της  εκπαίδευσης,  της  Διά  Βίου  Μάθησης,  της  ευαισθητοποίησης  για  την  περιβαλλοντική  εκπαίδευση,  στη 
σύνδεση  της  εκπαίδευσης  µε  την  αγορά  εργασίας,  ενδυνάµωση  της  κοινωνικής  συνοχής  και  της  κοινωνικής 
ένταξης  ευάλωτων  κοινωνικά  οµάδων  (ΕΚΟ).  Η  εκδήλωση  πραγµατοποιείται  στο  πλαίσιο  των  επετειακών 
εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και παράληλλα συµµετέχει στις δράσεις της 
πανευρωπαϊκή  εκστρατεία  επικοινωνίας   Η  Ευρώπη  στην  περιοχή  µου  2017  (Europe  in  my  Region),  η  οποία 
στοχεύει  να  ενθαρρύνει  τους  πολίτες  να  δουν  και  να  µάθουν  περισσότερα  για  τα  έργα  που  συγχρηµατοδοτεί  η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους.

FRIDAY | 28 APRIL 
 

17.15 > FRESH SHORTS.I – 52’ > CINEMA   
 

 

 
"One Day" Paris | Direction & Choreography Nina Dipla | France/Greece | 4' 
A Seat in Athens | Direction & Choreography Ioannis Sidiropoulos | Greece | 6' 
The rosetta mission vol.1 | Direction & Choreography Anastasia Diga | Greece | 3' 
Endotera | Direction & Choreography Garefi Maria and Symeonidou Margarita | Greece | 4' 
Fragile Nothing | Direction Kleanthis Kokkoris | Choreography Chrysiis Liatziviry | Greece | 3' 
Whispers and wishes | Direction & Choreography Stella Fotiadi | Greece | 3' 
Y3 | Direction Margherita Morello | Choreography Paula Quintas | Spain | 5' 
October Fourth | Direction Giacomo Daverio | Choreography Francesca Gironi | Italy | 2' 
IN side out | Direction Fenia Kotsopoulou | Choreography Sara Marasso | Greece | 4' 
Jupiter's Guest | Direction Artyom Hankishiev | Choreography Anya Senognoeva | Belgium | 2' 
An Other Drop | Direction Padelis Paradisis | Choreography Athina D | Greece | 9' 
ARK(xy) | Direction Benjamin Juhel | Choreography Melodie Serena & Elodie Guillotin | France | 5' 
 

17.15 > MEDIUMS – 18’ > HALL   
 

 

 
Juana  and  the  Sacred  Shores
  |  Direction  Antonne  Santiago  |  Choreography  Aisha  Polestico  | 
Philippines | 18' 
 
Juana  and  the  Sacred  Shores  is  a  student  dance  film  that  revolves  around  a  beautiful  maiden  living 
peacefully in her island. While dancing in the middle of the sea, she sees how vast the waters are, and 
suddenly realizes that she is alone. To satisfy her longing, she does an animistic ritual and prays for a 
companion.  A  man  arrives,  and  her  world  changes.  The  film  is  an  allegory  of  post-colonialism  –  it 
discusses the implications of colonialism, and focuses on how it continuously affects the socio-cultural, 
economic, and political structure of Philippine society. Using semiotics, the film delves into the issue of 
colonial  hegemony,  and  alludes  to  key  ideas  under  post-colonialism  such  as  ambivalence,  exoticism, 
orientalism, and hybridity.  

The filmmaker intends to emphasize the struggle of the Filipino people towards true political and national 
autonomy,  hoping  that  we  may  soon  be  able  to  break  free  from  the  chains  of  imperialism,  by 
remembering, and never forgetting our historical past. 
Juana and the Sacred Shores is a personal-political piece by the dancer-filmmaker. It is a manifestation 
of  his  identity  as  a  Filipino  artist.  It  talks  about  US  imperialism,  and  neo-colonialism  in  the  Philippines 
through the amalgamation of film and dance – through movement, rhythm, soul, and emotion. 

 
18.30 > SPECIAL – 75’ >
 CINEMA  
 

 

 

In the Bell's Shadow | Direction Mary Wycherley | Choreography Joan Davis | Ireland | 75' 
 
Exploring  cycles  of  life  and  decay  in  a  world  defined  by  the  senses,  ‘In  the  Bell’s  Shadow’  is  a  filmic 
collaboration  between  screendance  director  Mary  Wycherley  and  contemporary  dance  pioneer  Joan 
Davis. Vivid imagery, heightened by Jürgen Simpson’s striking original score, featuring the Irish Chamber 
Orchestra, provides audiences with a unique and thought provoking cinematic experience. 
 

19:00 > PERFORMANCES edu/fresh > Theater 
 
EDU  

 

Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Ακτίνα  
Serendipity 

Χορογραφία: 

Ντάγκα 

Λίνα

 

Χορευτές: 

Βάσω Βασιλείου,  Ισιδώρα  Ηλία,  Καλλιόπη  Ν.Κούρου,  Μαρίνα 
Τσαπέκου, Αγγελική Τσούπρα

 | Μουσική: Mira Calix «Sparrow» | Υπό 

την  καθοδήγηση  της Αγγελικής  Στελλάτου  |  Φωτογραφία: Φανή 
Ποζίδη 

2' 

 
Μία  ερμηνεία  του  όρου  serendipity αναφέρεται  στην  ανάγκη  ενός 
ατόμου να είναι επαρκώς οξύνους ώστε να είναι σε θέση να συνδέει 

φαινομενικά  άσχετα  γεγονότα  εξάγοντας πολύτιμα  συμπεράσματα. Η  χορογραφία  Serendipity  διερευνά 
με χορογραφικούς όρους, κατά πόσο το τυχαίο διαμορφώνει τη σχέση μας με τον κόσμο σε ένα κοινό 
χώρο, κινούμενο βάση προσωπικού χρόνου. Μελετά τη χορευτική θεμελίωση των πιθανοτήτων κάτω από 
τη συνθήκη επιτηδευμένης προσθήκης τυχαιότητας και τη δημιουργία τυχαιοποιημένων αλγορίθμων. 

 

 
AKTINA Higher Professional Dance School 
Serendipity  |  Choreography:  
Ntagka  Lina  |  Dancers:  Vasο Vasileiou,  Isidora  Ilia,  Kalliopi  N.Kourou, 
Marina  Tsapekou,  Aggeliki  Tsoupra

  |  Music:  Mira  Calix  «Sparrow»  |  Mentor:  Aggeliki  Stellatou 

Photography: Fani Pozidi | 2' 

 
An  interpretation  of  the  term  "serendipity"  could  be  the  actual  need  one  could  have,  of  always being 
adequately  smart,  in  order  to  be  able  to  connect  the  dots  in  between  phenomenically irrelevant  facts, 
extracting valuable assumptions. The "Serendipity", goes in depth through the 
terms  of  choreography,  in  order  to  explain  the  connection  between  our  relations  with  each  other,  at  a 
common space, moved by the concept of personal time. It studies the roots around the possibilities of 
dancing under the threshold of pretentious randomization and the creation of randomized algorithms.

 

 

Ανώτερη Επαγγελματική σχολή χορού Βασιλικής Μαρούλη  
Salmacis  |  Xορογραφία:  Αγγελική  Κορομπίλη,  Ιωάννα  Ντούρου  | 
Χορεύουν:
  Αγγελική  Κορομπίλη,  Ιωάννα  Ντούρου   |  Μουσική  σύνθεση: 
Δημήτρης Τσούκας

 | 4' 

 
Πόσο  σημαντικό  είναι  να  υπάρχουν  αντιθέσεις  σε  μια  εποχή  όπου  η 
διαφορετικότητα  και  η  μοναδικότητα  του  καθενός  τείνουν  να 
εξαφανιστούν; Η διαφορά μας είναι αυτό που μας ενώνει και εκεί βρίσκεται 
η δύναμη.

 

 
Vasiliki Marouli Higher Professional Dance School 
Salmacis  |  Choreography:
  Aggeliki  Korobili,  Joanna  Ntourou  |  Dancers:  Aggeliki  Korobili,  Joanna 
Ntourou

 | Music: Dimitris Tsoukas 4' 

 
How  important  are  the  contradictions  in  an  era  where  diversity  and  uniqueness  are  disappearing?  
Our difference is what unites us and there is where we can find strength. 
 

Ανώτερη  Επαγγελματική  Σχολή  Χορού  "Άννα  Πέτροβα  -  Μάρω 
Μαρμαρινού" (Γ' Έτος) 
 
I(V)mprovised Corpus |Χορογραφία - Ερμηνεία: Ναταλία Βουκελάτου- 
Κολυβά,  Χαρά  Καβαλλιεράτου,  Αναστασία  Μαργούτα,  Ειρήνη  Πόκκια 

Μουσική: Controlling crowds – Archive | 6' 
 
Οι  τέσσερις  χορεύτριες  μεμονωμένα  αλλά  και  ως  σύνολο 
αμφιταλαντεύονται,  αγνοούν,  βρίσκουν  μια  λύση ή  δοκιμάζονται  σε  μια 

χορογραφία που το προσωπικό στυλ εναλλάσσεται με την δυναμική της ομάδας. 
 
Anna Petrova- Maro Marmarinou Higher Professional Dance School 
I(V)mprovised  Corpus
  |  Choreography  -  Performance: Natalia  Voukelatou  -  Kolyva,  Hara 
Kavallieratou, Anastasia Margouta, Eirini Pokkia 

| Music:  Controlling crowds – Archive | 6' 

 
The four dancers acting separately or as a unison wave through, ignore, find solutions or get tested in a 
piece where the personal style alternates to group dynamics and vice versa. 
 

Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού "Ραλλού Μάνου"  
Συν-ύπαρξη  |  Χορογραφία:  Βουδούρη  Σοφία,  Μαυρομάτη  Κατερίνα, 
Παναγιώτου  Γεωργία,  Παληά  Μαριαλένα,  Σαρρή  Μαρία 

|  Χορεύουν: 

Βουδούρη Σοφία, Μαυρομάτη Κατερίνα, Παναγιώτου Γεωργία, Παληά 
Μαριαλένα, Σαρρή Μαρία 

| Μουσική:  Maurice Ravel  -Hagen Quartet 

-  String  Quartet  in  F  -  Assez  vif,  Très  rythmé  (2/4) 

|  Φωτογραφία: 

Βασίλης Πανταζής 

7' 

 
 Όπως  κάθε σύνολο  απαρτίζεται  από  μονάδες,η  χορογραφία  μας 

αποτελείται  από  πέντε  άτομα  όπου  το  κάθε  ένα αντιπροσωπεύει  κάτι  διαφορετικό,  αναδεικνύοντας  τη 
προσωπικότητα του σε ένα κοινό περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συνυπάρχουν αρμονικά 

πάντα, καθώς επηρεάζουν τακτικά το ένα το άλλο και μάλιστα ανά διαστήματα λειτουργούν όμοια. 
 
Rallou Manou Higher Professional Dance School 
Coexistence  |  Choreography:
  Voudouri  Sofia,  Mavromati  Katerina,  Panagiotou  Georgia,  Palia 
Marialena,  Sarri  Maria 

|  Dancers:  Voudouri  Sofia,  Mavromati  Katerina,  Panagiotou  Georgia,  Palia 

Marialena,  Sarri  Maria 

|  Music: Maurice  Ravel   -Hagen  Quartet  -  String  Quartet  in  F  -  Assez  vif,  Très 

rythmé (2/4) 

| Photography: Vasilis Pantazis 7' 

  
As  every  whole  is  composed  by  units,  our  choreography  consists  of  five  persons  where  everyone 
represent something different, showing off their personality in a shared environment. However, this does 
not mean that they always coexist in a harmonic way; they affect each other regularly and, in fact, every 
now and then they behave in a common way.

 

 

FRESH 

OHANA  |  Χορογραφία:  Νικολέττα  Σοφία  |  Χορευτές:  Μαρμαροκόπου 
Βασιλική, Μιχαλοπούλου Θεώνη, Παντερμαλή Αγγελική, Πρίμπα Ισιδώρα, 
Σοφία Νικολέττα 

| Μουσική: Κωνσταντίνος Βελενής 15’  

 
“Ohana  σημαίνει  οικογένεια...οικογένεια  σημαίνει  κανέναν  δεν 
ξεχνάμε,κανέναν δεν αφήνουμε πίσω...”  
 
OHANA  |  Choreography:  Nikoletta  Sofia  |  Dancers:  Marmarokopou 
Vasiliki, Mihalopoulou Theoni, Primba Isidora, Pandermali Aggeliki, Sofia 

Nikoletta 

| Original music: Konstantinos Velenis 15’  

 
“Ohana means family...family means nobody gets left behind or forgotten...”

 

 
20.00 > FILM LOOK – 19’ >
 CINEMA 
 

 

 

The Regret | Direction Mariana Cobra | Choreography Patricia Bergantin | Brasil | 10' 
A Full Circle - Movement #3 | Direction Rodrigo Rocha-Campos | Choreography Michael Ethan Kong 
and Erika Mitsuhashi | Canada | 9' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.30 > OFFICIAL SHORTS.I – 32’ > CINEMA   
 

 

 
Irma  –  It  Ain't  Easy  |  Direction  Jeremy  Lepine  &  Katya  Rybka  |  Choreography  Jeremy  Lepine  | 
Belgium/France/Ukraine | 5' 
60pulses | Direction Aliki Chiotaki | Choreography Christina Mertzani | Greece | 4' 
Abismo | Direction Pablo Diconca | Choreography Catherine Gaudet  | Canada | 8' 
Reinforce | Direction & Choreography Afroditi Bitzouni | Greece | 4' 
Body studies | Direction Norbert Komenczi | Choreography Kata Juhasz  | Hungary | 2' 
Desirous  |  Direction  Katerina  Malichin  &  Michalis  Valasoglou  |  Choreography  Michalis  Valasoglou  | 
Greece | 4' 
La Démiurge#1 | Direction & Choreography Alain El Sakhawi | Italy | 1' 
Shunpo | Direction Steven Briand | Choreography Fabrice Domenet | France | 4' 

 
21.15 > MEDIUMS – 35’ >
 CINEMA   
 

 

 
Voices  of  Finance  |  Direction  Clara  van  Gool  |  Choreography  by  several  choreographers  |  The 
Netherlands | 35' 
 
Docudrama  based  on  Joris  Luyendijk's  Banking  Blog  in  The  Guardian  about  the  financial  heart  of 
London.  We  follow  ten  different  characters  through  the  financial  world  in  London,  whose  monologues 
are  embodied  through  dance.  The  characters  create  a  chain  reaction  similar  to  the  competitive, 
glamorous exhaustive, uncertain and stressful financial world, in which every day could be your last. 
 
21:15 > OFFICIAL PERFORMANCE > Theater 

Black  Leg  (an  audio  visual  dance  performance)  |  Ιδέα-Σύλληψη, 
έρευνα,  live  video,  performance:  
Παντελής  Μάκκας  |Τραγούδι,  φωνή, 
σύνθεση,  performance:  
Άννα  Παγκάλου  |  Χορός,  χορογραφία, 
performance:  
Μαριέλα  Νέστορα  |  Φωνή,  μουσική  επίβλεψη, 
performance
:  Νέστορας  Κοψίδας  |  Κοστούμια:  Ελευθερία  Αράπογλου  
30’  
 
Καθ' όλη την ιστορία, η πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας φαίνεται 
απρόθυμη  να  δεχθεί  ή  ακόμα  και  να  συζητήσει  τις  νέες  ιδέες  απλώς  και 

μόνο  επειδή  δεν  είναι  σε  θέση  να  κατανοήσει  με  τα  όρια  της  περιορισμένης  νόησης  του,  τον  φυσικό 

κόσμο.  Στον  τομέα  των  μεταμοσχεύσεων,  μία  αχαρτογράφητη  και  αμφιλεγόμενη  ιδέα  έχει  αρχίσει  να 
προκύπτει ως αποτέλεσμα της έννοιας που είναι γνωστή ως κυτταρική μνήμη. Τι είναι κυτταρική μνήμη, 
ιδίως σε σχέση με την τεχνολογία της μεταμόσχευσης; Είναι η κυτταρική μνήμη στην πραγματικότητα μια 
έγκυρη έννοια που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση; 
Ο εικαστικός και βίντεο καλλιτέχνης Παντελής Μάκκας προσκαλεί για την περφόρμανς “Black leg” την 
μέτζο  σοπράνο  Άννα  Παγκάλου,  την  χορεύτρια-  χορογράφο  Μαριέλα  Νέστορα  και  τον  ηθοποιό-
περφόμερ Νέστορα Κοψιδά να μελετήσουν και να ανακατασκευάσουν επί σκηνής τον ζωγραφικό πίνακα 
A  Verger's  Dream,  ο  οποίος  βασίζεται  στην  περιγραφή  που  βρέθηκε  σε  ένα  βιβλίο  του  1275  από  τον 
Jacobus  de  Voragine,  Legenda  Aurea  (Ο  χρυσός  μύθος).  Ο  πίνακας  απεικονίζει  την  ιστορία  ενός 
επιτρόπου  που  κατοικούσε  στην  εκκλησία  του  Κοσμά  και  Δαμιανού  στη  Ρώμη  και  έπασχε  από  μια 
ασθένεια που κατέτρωγε τη σάρκα του ποδιού του. Ένα βράδυ ο επίτροπος είχε ένα όραμα, στο οποίο 
εμφανίστηκαν  οι  δύο  άγιοι  και  του  έκοψαν  το  πόδι  του  αντικαθιστώντας  το  με  το  πόδι  ενός  νεκρού 
Αφρικάνου, ο οποίος μόλις είχε ταφεί σε ένα κοντινό νεκροταφείο. Όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι είχε 
ένα υγιές μαύρο πόδι, ενώ διαπιστώθηκε ότι στο σώμα του Αφρικάνου έλειπε τώρα το ένα του άκρο. 
 
Black  Leg  (an  audio  visual  dance  performance)  |  Concept,  research,  live  video,  performance: 
Pantelis  Makkas

  |  Singing,  voice  and  singing  composition,  performance:  Anna  Pangalou  |  Dance, 

choreography,  performance:  Mariela  Nestora  |  Voice,  music  supervision,  performance:  Nestor 
Kopsidas

 | Costumes, costume supervision: Eleutheria Arapoglou30’ 

 
Throughout  history,  the  majority  of  the  scientific  community  seemed  reluctant  to  accept  or  even  to 
discuss new ideas simply because they were unable to explain the natural world within the boundaries of 
their  limited  understanding.  In  the  field  of  transplantation,  an  uncharted  and  controversial  territory  has 
opened  as  a  result  of  a  concept  known  as  cellular  memory.  What  is  cellular  memory,  particularly  in 
relation  to  the  technology  of  transplantation?  And  is  cellular  memory  in  fact  a  valid  concept  that 
deserves further investigation? 
The visual and video artist Pantelis Makkas invites for his new performance “Black leg” mezzo soprano 
Anna  Pangalou,  dancer-choreographer  Mariela  Nestora  and  actor-performer  Nestor  Kopsida  to  study 
and reconstruct on stage the painting A Verger's Dream, which is based on the description found in a 
book  of  1275  by  Jacobus  de  Voragine,  Legenda  aurea  (The  golden  legend).  The  painting  depicts  the 
story of a verger living in the church of Cosmas and Damian in Rome suffering from a disease which is 
eating away the flesh of his leg. One night the verger had this vision in which the two saints came and 
cut off his suffering limb replacing it with the leg of a dead African (Ethiopian) who had just been buried 
in a nearby churchyard. When he awoke, the verger found that he had a healthy black leg while it was 
discovered that the African's body now lacked a limb. 
 

22.15 > DOC – 100’ > CINEMA   

 

 

Mr. Gaga | Direction Tomer Heymann | Israel | 100' 
Enter the world of Ohad Naharin, renowned choreographer and artistic director of the Batsheva Dance 
Company.  Using  intimate  rehearsal  footage,  extensive  unseen  archive  materials  and  stunning  dance 
sequences, the film captures the elusive beauty of contemporary dance and tells the fascinating story of 
an artistic genius who redefined the language of modern dance.  

 

SATURDAY | 29 APRIL 

 

17.15 > FRESH SHORTS.II – 42’ > CINEMA 
   

 

 
In the sea of languages | Direction Elena Papageorgiou | Choreography Chrysoula Tsipa | Greece | 3' 
Mneme | Direction Maria Chatzimina | Choreography Victoria Strataki | Greece | 4' 
SEEK TO SICK | Direction & Choreography 

Evangelia Kimpizi 

| Greece | 3'

adreaminadreaminadream | Direction Nikos Voulgaris | Choreography Nelly Sourla  | Greece | 5' 
PUTH | Direction & Choreography Gjergj Bodari  | Albania | 6' 
Awakening | Direction Carlos Alves | Choreography Tatiana Para | Brazil | 2' 
I heard them say__ | Direction Yiannis Pothos | Choreography VTV TEAM | Greece | 5' 
Faliro | Direction Vitoria Kotsalou and Myrto Apostolidou | Choreography Vitoria Kotsalou | Greece | 6' 
Urban Orkestra
 | Direction Vittorio Campanella | Choreography Emanuele Piras | Italy | 6' 
Work on Julius Caesar | Direction & Choreography 

Marina Miguélez-Lucena 

| Spain | 4' 

 
17.15 > MEDIUMS – 27’ >
 HALL  
 

  

 
The Wind | Direction Johan Planefeldt | Choreography Shiran Eliaserov | Germany | 27' 
 
A dance group is working on a new dance piece where they explore emotions and altered states with 
powerful  techniques.  For  Maria  it  gets  too  intense  and  she  starts  to  loose  herself  while  her  boyfriend 
Stefan pushes to go deeper. 
An hypnotic journey into the depth of the body. 

 
 
 
 
 
 

18.30  >  DOC  –  52’  >  CINEMA  >  Στο  πλαίσιο  του  αφιερώματος  US–and–THE  OTHERS  >  Είσοδος 
Ελεύθερη   

 

 

 
Storyboard  P,  a  stranger  in  Sweden  |  Direction  Matthew  D'Arcy  |  Choreography  Saalim  Muslim  | 
Sweden | 52' 
 
Storyboard P glides smoothly through the snow, carving shapes with his slender limbs. Though he has 
been sleeping rough in Stockholm for a while now, he is still flush with self-belief. “My vision takes it to 
an art level,” the Brooklyn native asserts. Will the talented dancer finally get his break? 
 

19:00 > PERFORMANCES edu/fresh > Theater 
EDU 

Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Ακτίνα  
Hiatus | Χορογραφία: Έλενα Μπότη | Καθοδήγηση: Αγγελική Στελλάτου 
| Χορεύουν: Βίκυ Αλεξανδράκη, Αλεξάνδρα Δανδράκη, Δανάη Κούβαρη, 
Λίνα  Ντάγκα 

|  Μουσική:  Cave-  Tuvan  Throat  singing  remix  | 

Φωτογραφία: Φανή Ποζίδη | 7΄ 
 
Μία  μετάβαση  τεσσάρων  σωμάτων  στο  χώρο.  Πώς  αυτή 
πραγματοποιείται και τι συμβαίνει κατά τη διαδικασία της στον ενδιάμεσο 
χώρο και στη δυναμική της σχέσης των σωμάτων αυτων; Μία αναζήτηση 

μεταξύ ισορροπίας και πτώσης,    κυριαρχίας και υποταγής. 
 
AKTINA Higher Professional Dance School 
 

Hiatus  |  Choreography:  Elena  Boti  |  Mentow:  Aggeliki  Stellatou  |  Dancers:  Vicky  Alexandraki, 

Alexandra  Dandraki,  Danae  Kouvari,  Lina  Daga 

|  Music:  Cave-  Tuvan  Throat  singing  remix  | 

Photography: Fani Pozidi | 7΄ 

 
Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Βασιλικής Μαρούλη 
 
The  invisible  dog  -work  in  progress |  Χορογραφία:  Αθανασία 
Κανελλοπούλου, Κατερίνα Γεβετζή

 | Χορεύουν: Αγγελική Κορομπίλη, 

Βανέσα Ψαλλίδα

 | Μουσική: Electralane - Long dark | 4'30’' 

 
Αυτό που μένει αυτή την ώρα είναι το βλέμμα πίσω από το σπασμένο 
καθρέφτη,  ο  αόρατος  εαυτός.  Δύο  σκιές  σε  μια  ελάχιστη 
αναπαράσταση.  Δύο  εαυτοί  μέσα  από  τις  αντανακλάσεις  του 
ανθρώπινου τοπίου. 
 

Vasiliki Marouli Higher Professional Dance School 
The  invisible  dog  -  work  in  progress  |  Choreography:
  Athanasia  Kanellopoulou,  Katerina  Gevetzi  | 
Dancers: Aggeliki Korobili, Vanesa Psalida | Music: Electralane -Long Dark 4'30’' 
 
What  remains  at  this  time  is  the  look  behind  the  broken  mirror,  the  invisible  self.  Two  shadows    to  a