РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА  

ОТ МФВС ЗА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г.

 

 

 
 

 
 
Забележка:  Схемата  на  разпределението  на  финансовите  средства  от  МФВС  е  приета  на 
заседание  на  Управителния  съвет  на  БФСЛ,  проведено  в  гр.София  на  18.02.2012г.,  с 
Протокол №2., т.2 от дневният ред. 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

 

Регистр. 

№ НР при 

МФВС 

 

Наименование на СК 

по съдебно решение 

 

Седалище 

гр. / с 

 

Област 

Сума за 

тримесечие в 

лева 

Сума за 

2012г.,  

в лева 

1.  1-060-002 

СК “ Антибиотик “ 

Разград 

Разград 

579.00 

2316.00 

2.  1-060-003 

СКСЛ “ Динамикс “ 

Силистра 

Силистра 

332.00 

1328.00 

3.  1-060-004 

СКСЛКА  “Етър – 78 “  

В. Търново 

В. Търново 

2185.00 

8740.00 

4.  1-060-007 

СК “ Робин Худ “ 

София 

София 

1310.00 

5240.00 

5.  1-060-014 

АКСЛ „ Атила „  

Пловдив 

Пловдив 

1227.00 

4908.00 

6.  1-060-015 

СКСЛ „Раптор-Арчери „   Казанлък 

Ст.Загора 

326.00 

1304.00 

7.  1-060-017 

СК „ Габарит „ 

София 

София 

1023.00 

4092.00 

8.  1-060-018 

СК “ Джамбо-2006 “ 

Русе 

Русе 

2829.00 

11316.00 

9.  1-060-019 

СК „Йотов Арчъри 
Академи” 

Разград 

Разград 

4174.00 

16696.00 

10.  1-060-021 

Сдружение „Стрела” 

Варна 

Варна 

100.00 

400.00 

11.  1-060-022 

СКСЛКА „Банкя 78” 

София 

София 

536.00 

2144.00 

12.  1-060-024 

СК „Стрелците от 
Мечковец” 

с. Брястово 

Хасково 

156.00 

624.00 

13.  1-060-025 

СК „Загорски стрелец” 

Ст. Загора 

Ст. Загора 

98.00 

392.00 

 

 

 

 

 

ОБЩО: 

 

14875.00 

 

59500.00