5/31/2017

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

1/10

Kamer van Koophandel, 31 mei 2017 ­ 16:26

Uittreksel

KvK­nummer 34052468

 

 

Rechtspersoon
RSIN

005869134

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Statutaire naam

Siveco (Netherlands) B.V.

Statutaire zetel

Amsterdam

Datum akte van oprichting

25­08­1981

Datum akte laatste
statutenwijziging

25­07­2003

Geplaatst kapitaal

EUR 360.000,00

Gestort kapitaal

EUR 360.000,00

Deponering jaarstuk

De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeerd op 30­01­2017.

 

 

Onderneming
Handelsnaam

Siveco (Netherlands) B.V.

Startdatum onderneming

25­08­1981

Activiteiten

SBI­code: 6420 ­ Financiële holdings

Werkzame personen

0

 

 

Vestiging
Vestigingsnummer

000001637738

Handelsnaam

Siveco (Netherlands) B.V.

Bezoekadres

Laan van Vredenoord 33, 2289DA Rijswijk

Telefoonnummer

0653371039

Datum vestiging

25­08­1981

Activiteiten

SBI­code: 6420 ­ Financiële holdings
Houdster­ en financieringsmaatschappij

Werkzame personen

0

 

 

Enig aandeelhouder
Naam

Ruepp, René Kurt

Geboortedatum en ­plaats

08­06­1949, Sarmenstorf AG, Zwitserland

Enig aandeelhouder sedert

05­08­2011 (datum registratie: 05­08­2011)

 

 

Bestuurder
Naam

Ruepp, René Kurt

Geboortedatum en ­plaats

08­06­1949, Sarmenstorf AG, Zwitserland

Datum in functie

31­03­2003

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

 

 

Gevolmachtigde
Naam

von Aesch, Harry Peter Felix

Geboortedatum en ­plaats

25­05­1944, Groningen

Datum in functie

15­12­2015 (datum registratie: 15­12­2015)

Titel

Procuratiehouder

Inhoud volmacht

Volledige volmacht

 

 

 

 

Gegevens zijn vervaardigd op 31­05­2017 om 16.32 uur.

5/31/2017

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

2/10

Historie

27 34052468 Siveco (Netherlands) B.V. telnr: 0653371039
Laan van Vredenoord 33 2289DA Rijswijk

Oude statutaire namen zoals vastgelegd sinds 01­10­1993

Statutaire naam

Bufas B.V.

Datum ingang

***Onbekend***

Datum einde

25­07­2003

Oude handelsnamen zoals vastgelegd sinds 01­10­1993

Handelsnaam

Bufas B.V.

Datum ingang

***Onbekend***

Datum einde

25­07­2003

Oude vestigingsadressen zoals vastgelegd sinds 01­10­1993

Adres

J DE WINDSTRAAT 2, 1945SX BEVERWYK

Datum ingang

***Onbekend***

Adres

JAN DE WINDTSTRAAT 2, 1945SX BEVERWIJK

Datum ingang

***Onbekend***

Adres

JAN DE WINDSTRAAT 2, 1945SX BEVERWIJK

Datum ingang

***Onbekend***

Adres

VAN BAERLESTRAAT 57 HS, 1071AR
AMSTERDAM

Datum ingang

13­04­1999

Adres

Van Baerlestraat 57 HS, 1071AR Amsterdam

Datum ingang

13­04­1999

Adres

Stadhouderskade 125 hs, 1074AV Amsterdam

Datum ingang

01­11­2001

Adres

Stadhouderskade 125 hs, 1074AV Amsterdam

Datum ingang

31­05­2003

Adres

Zandkant 3 A, 5473TA Heeswijk Dinther

Datum ingang

31­05­2003

Adres

Zandkant 3 A, 5473TA Heeswijk Dinther

Datum ingang

18­08­2005

Adres

A. Hofmanweg 5 A, 2031BH Haarlem

Datum ingang

18­08­2005

Adres

Weteringschans 26, 1017SG Amsterdam

Datum ingang

12­10­2007

Adres

Van Heuven Goedhartlaan 11 A, 1181LE
Amstelveen

Datum ingang

15­07­2015

Adres

Herenweg 115, 2105MG Heemstede

Datum ingang

19­10­2015

Oude rechtsvormen zoals vastgelegd sinds 01­10­1993

*** Geen historie voor dit onderdeel***

Oude bedrijfsomschrijvingen zoals vastgelegd sinds 01­10­1993

Datum ingang

***Onbekend***

Bedrijfsomschrijving

HET BEMIDDELEN BY HET SLUITEN VAN  
OVEREENKOMSTEN TERZAKE VAN
VERZEKERINGEN, 
FINANCIERINGEN EN LEASING, ALS
GEMACHTIGDE 

5/31/2017

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

3/10

OPTREDEN VOOR VERZEKERINGS­EN 
FINANCIERINGSMAATSCHAPPYEN, HET GEVEN
VAN  
ADVIEZEN TERZAKE, HET VOEREN VAN
ADMINISTRATIES  
VAN DERDEN

Datum ingang

22­07­1995

Bedrijfsomschrijving

HET BEMIDDELEN BIJ HET SLUITEN VAN  
OVEREENKOMSTEN TERZAKE VAN
VERZEKERINGEN, 
FINANCIERINGEN EN LEASING, ALS
GEMACHTIGDE 
OPTREDEN VOOR VERZEKERINGS­ EN 
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJEN, HET GEVEN
VAN  
ADVIEZEN TERZAKE, HET VOEREN VAN
ADMINISTRATIES  
VAN DERDEN

Datum ingang

22­07­1995

Bedrijfsomschrijving

Het bemiddelen bij het sluiten van  
overeenkomsten terzake van verzekeringen,  
financieringen en leasing, als gemachtigde 
optreden voor verzekerings­ en  
financieringsmaatschappijen, het geven van  
adviezen terzake, het voeren van administraties  
van derden

Datum ingang

22­07­1995

Bedrijfsomschrijving

Het bemiddelen bij het sluiten van  
overeenkomsten terzake van verzekeringen,  
financieringen en leasing, als gemachtigde 
optreden voor verzekerings­ en  
financieringsmaatschappijen, het geven van  
adviezen terzake, het voeren van administraties  
van derden

Datum ingang

25­07­2003

Bedrijfsomschrijving

Houdster­ en financieringsmaatschappij

Functionarisgegevens Uitgetreden functionaris(sen) rechtspers.

Enig aandeelhouder:

Naam

ZENTVELD EN VAN BREEMEN BEHEER B.V. / 6

Adres

J DE WINDSTRAAT 2, 1945SX BEVERWYK

Inschrijving
handelsregister 
onder dossiernummer

34030422

Enig aandeelhouder
sedert

25­08­1981

Uit functie

06­07­1999

Naam

Sommariva, Giorgio / 7

Geboortedatum en ­
plaats

11­05­1939, Pesaro, Italië

Enig aandeelhouder
sedert

05­07­1999

Uit functie

15­03­2002

5/31/2017

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

4/10

Naam

VBT Corporation N.V. / 9

Adres

Caracasbaaiweg 201, Curacao, Nederlandse  
Antillen

Ingeschreven in

Handelsregister Curaçao van de Kamer van
Koop­  
handel & Nijverheid te Curaçao, Ned. Antillen  
onder nummer 78430

Enig aandeelhouder
sedert

15­03­2002

Uit functie

24­07­2003

Naam

Natram Management B.V. / 12

Adres

Zandkant 3 A, 5473TA Heeswijk Dinther

Inschrijving
handelsregister 
onder dossiernummer

34137206

Enig aandeelhouder
sedert

24­07­2003

Uit functie

12­12­2003

Bestuurder(s):

Naam

SCHOUTEN, RUDOLF / 1

Geboortedatum en ­
plaats

11­04­1950, LEIDEN

Infunctietreding

25­08­1981

Titel

DIREKTEUR

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Uit functie

24­08­1988

Naam

Valkering, Alexander Bernardus / 3

Geboortedatum en ­
plaats

29­05­1960, Egmond­Binnen

Infunctietreding

01­10­1988

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Uit functie

01­06­1992

Naam

Wilmink, Egbert Jan Hendrik / 5

Geboortedatum en ­
plaats

12­03­1949, Velsen

Infunctietreding

01­06­1992

Titel

DIRECTEUR

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Uit functie

11­02­1993

Naam

Van Baerle Trust Company B.V. / 8

Adres

Stadhouderskade 125 H, 1074AV Amsterdam

Inschrijving
handelsregister 
onder dossiernummer

33294538

Infunctietreding

06­07­1999

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Uit functie

31­03­2003

Naam

Cusack, Timothy Thomas Patrick / 10

Geboortedatum en ­

13­08­1957, Oxford, Verenigd Koninkrijk

5/31/2017

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

5/10

plaats
Infunctietreding

31­03­2003

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Uit functie

18­08­2005

Naam

von Aesch, Harry Peter Felix / 13

Geboortedatum en ­
plaats

25­05­1944, Groningen

Infunctietreding

18­08­2005

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Uit functie

15­12­2015

Naam

ZENTVELD EN VAN BREEMEN BEHEER B.V. / 2

Adres

J DE WINDSTRAAT 2, 1945SX BEVERWYK

Inschrijving
handelsregister 
onder dossiernummer

34030422

Functie en
infunctietreding

Persoon krachtens statuten bevoegd bij  
ontstentenis/belet van de bestuurder(s),  
24­08­1988

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Uit functie

06­07­1999

Overige functionarisgegevens Uitgetreden

*** Geen historie voor dit onderdeel***

Deponeringen

algemene gegevens

naam

Siveco (Netherlands) B.V.

ingeschreven onder
nummer

34052468

Deponeringen

Boekjaar

2015

Datum deponering

30­1­2017

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

30­1­2017

Boekjaar

2014

Datum deponering

22­1­2016

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

9­9­2015

Boekjaar

2013

Datum deponering

29­1­2015

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

5/31/2017

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

6/10

Soort jaarstukken

Voorlopige jaarrekening

Boekjaar

2012

Datum deponering

31­1­2013

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

28­1­2013

Boekjaar

2011

Datum deponering

31­1­2013

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

28­1­2013

Boekjaar

2010

Datum deponering

31­1­2012

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

30­1­2012

Boekjaar

2009

Datum deponering

31­1­2012

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

30­1­2012

Boekjaar

2008

Datum deponering

31­1­2012

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

30­1­2012

Boekjaar

2007

Datum deponering

31­1­2012

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

30­1­2012

Boekjaar

2006

Datum deponering

31­1­2012

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

5/31/2017

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

7/10

Datum vaststelling
jaarstuk

30­1­2012

Boekjaar

2005

Datum deponering

31­1­2012

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

30­1­2012

Boekjaar

2004

Datum deponering

25­9­2006

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

20­9­2006

Boekjaar

2003

Datum deponering

25­9­2006

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

20­9­2006

Boekjaar

2002

Datum deponering

25­9­2006

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

20­9­2006

Boekjaar

2001

Datum deponering

25­9­2006

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

20­9­2006

Boekjaar

2000

Datum deponering

26­6­2002

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

22­6­2002

Boekjaar

1999

Datum deponering

25­9­2006

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

5/31/2017

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

8/10

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

20­9­2006

Boekjaar

1998

Datum deponering

26­1­2000

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

1­11­1999

Boekjaar

1997

Datum deponering

9­11­1998

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

3­11­1998

Boekjaar

1996

Datum deponering

11­2­1998

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

30­1­1998

Boekjaar

1995

Datum deponering

18­11­1996

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

14­11­1996

Boekjaar

1994

Datum deponering

13­3­1996

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

11­3­1996

Boekjaar

1992

Datum deponering

18­10­1994

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

25­7­1994

Boekjaar

1987

Omvang

klein

Maand einde boekjaar

12

5/31/2017

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

9/10

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Datum vaststelling
jaarstuk

7­9­1988

Plaats deponering
jaarverslag

Bij de kamer

Boekjaar

1986

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Boekjaar

1985

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Boekjaar

1984

Soort jaarstukken

Jaarrekening

Juridische gegevens

Rechtspersoon :
Rechtsvorm

Besloten vennootschap met gewone structuur 

Statutaire zetel

Amsterdam 

Akte van oprichting

25­8­1981

Akte laatste statuten
wijziging

25­7­2003

Geplaatst kapitaal

EUR  360.000,00

Gestort kapitaal

EUR  360.000,00

Jaarrekening(en)

Meest recente vennootschappelijke jaarrekeningen
van inschrijvingsnr. : 34052468
 
Naam rechtspersoon:

Siveco (Netherlands) B.V.

Adres:

Laan van Vredenoord  33  
2289 DA  Rijswijk

Statutair gevestigd:

Amsterdam

Datum oprichting:

25­8­1981

Rechtsvorm:

Besloten vennootschap met gewone
structuur

 

 

 

 

 

 

 

Algemene gegevens over de jaarrekening
 
Boekjaar:

2015

2014

2013

Balansdatum:

31­12­2015

31­12­2014

31­12­2013

Datum deponering:

30­1­2017

22­1­2016

29­1­2015

Vastgesteld:

definitief

definitief

definitief

Winstbestemming:

na

na

na

Lengte boekjaar in
maanden:

12

12

12

Werknemers:

0

0

100% dochters:
Overige deelnemingen:
 

 

 

 

 

 

 

Balans
Boekjaar:

2015

2014

2013

Type jaarrekening:

vennootschappelijk

vennootschappelijk

vennootschappelijk

Winstbestemming:

na

na

na

Bedrag:

x 1

x 1

x 1

Valuta:

EUR

EUR

EUR

5/31/2017

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

https://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.htm

10/10

 
Activa
financiële vaste activa

1.778.425

1.778.425

1.778.443

VASTE ACTIVA

1.778.425

1.778.425

1.778.443

 
vorderingen en
overlopende activa

807.834

805.700

405.700

liquide middelen

59.759

80.014

99.273

VLOTTENDE ACTIVA

867.593

885.714

504.973

 
TOTAAL ACTIVA

2.646.018

2.664.139

2.283.416

 
Passiva
gestort en opgevraagd
kapitaal

360.000

360.000

360.000

overige reserves

1.900.419

1.911.627

1.916.652

EIGEN VERMOGEN

2.260.419

2.271.627

2.276.652

 
kortlopende schulden <
1 jaar

385.599

392.512

6.764

OVERIGE PASSIVA

385.599

392.512

6.764

 
TOTAAL PASSIVA

2.646.018

2.664.139

2.283.416

 
 

 

 

 

 

 

 

Er zijn bij bovenstaande jaarrekeningen geen winst­ en verliesrekeningen
 

 

 

 

 

 

 

Kengetallen 
Boekjaar:

2015

2014

2013

 
Liquiditeit
current ratio

2,25

2,26

74,66

quick ratio

2,25

2,26

74,66

gouden balans

0,79

0,78

0,78

 
Solvabiliteit
balanstotaal/ vreemd
vermogen

6,86

6,79

337,58

eigen vermogen/
balanstotaal

0,85

0,85

1,00

eigen vermogen/
vreemd vermogen

5,86

5,79

336,58

garantievermogen

1

/

balanstotaal

0,85

0,85

1,00

1) garantievermogen = eigen vermogen + achtergestelde lening
 
Overige kengetallen
aantal werknemers

0

0

 
Bedrag:

x 1

x 1

x 1

Valuta:

EUR

EUR

EUR

werkkapitaal

481.994

493.202

498.209

Bron: gedeponeerde jaarrekeningen Kamer van Koophandel