ვორქშოფის სააპლიკაციო ფორმა 

რეგისტრაცია შესაძლებელია 2017 წლის 10 მაისამდე  ( გთხოვთ გამოაგზანოთ ელ. ფოსტით 
როგორც  pdf დანართი)


          ლარი 
ჟაკარდის ვორქშოფი, 15-16-17 მაისი .............................             

150.-

ტრენერი: ვიბეკე ვესტბი 
 
 
გამომგზავნი  
 
გვარი, სახელი: _____________ 
ქუჩის ნომ.         ______________ 
ქალაქი, ქვეყანა________________
პროფესია:        __________________
ორგანიზაცია:  ___________________
ტელეფონი:______________________
ელ.ფოსტა:______________________
 
 
თანხის გადახდა

გადავიხდი საბანკო გადარიცხვით შემდეგ ანგარიშზე:


საბანკო კოდი:   TBCBGE22

     მიმღების დასახელება:  აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის მეგობრობის ასოციაცია

ანგარიშწორების ანგარიში: GE63 TB79 7573 6020 1000 04

 
 
თარიღი:_______________________

ხელმოწერა:___________________
 
 
რეგისტრაციის ბოლო ვადა 2017 წლის 10 მაისი. გაუქმება შესაძლებელია 10 მაისამდე. 
დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: აბრეშუმის სახელმწიფო 
მუზეუმი: ცაბაძის 6, 0112 თბილისი, საქართველო. silkmuseum2017@gmail.com 
+995595515317