REGULAMIN  

Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego 2016/17 

 

I. 

Cel :  popularyzacja tej dyscypliny sportu, rozwój aktywności ruchowej wśród 
dzieci, propagowanie zdrowego trybu życia. 

 

II. 

Terminy :  
I    Turniej – 26  październik 2016 ( środa )  
II  Turniej  - 23  listopad 2016 ( środa )  
III  Turniej – marzec 2017   ( do uzgodnienia ) 
IV Turniej – kwiecień 2017 ( do uzgodnienia ) 
 
Miejsce : hala sportowa MOSiR w Dukli    
 
8:00-8:30 potwierdzenie zgłoszenia  
8:30-8:55 rozstawienie zawodników  
8:55-9:00 otwarcie turnieju 
9:05 rozpoczęcie gier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Uczestnicy : turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych                         
z podziałem na dziewczęta i chłopców. W zawodach mogą wziąć udział szkoły                  
z  Gminy Dukla.  
W każdej kategorii wiekowej szkoły reprezentuje troje zawodników niekoniecznie 
tych samych – do ogólnej punktacji szkół zaliczamy dwóch najlepiej 
punktujących.  
 
I  kategoria – klasy 1-3 szkoła podstawowa ( roczniki 2007 i młodsi ) 
II  kategoria – klasy 4-6 szkoła podstawowa ( roczniki 2004-2006 ) 
III kategoria – klasy 1-3 gimnazjum ( roczniki 2001-2003 )  
 
Zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualny dowód tożsamości,                                                
np. legitymacja szkolna. 
 

      IV.       Organizator : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli 

V. 

Nagrody : 

organizator zapewnia po każdym turnieju medale, dyplomy za miejsca I - III 

w każdej kategorii wiekowej. Po zakończeniu wszystkich turniejów i podsumowaniu 
punktacji szkół, najlepsze trzy szkoły podstawowe  i gimnazjalne otrzymują dodatkowo 
nagrody finansowe ( bon na zakup sprzętu sportowego), puchary, i dyplomy.  

 
 
 

VI. 

System rozgrywek :

  

 

  Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego.   
  Rozgrywki indywidualne. 
  System do dwóch przegranych ( tabela ) , lub każdy z każdym ( grupa ) w zależności 

od ilości zawodników. 

  W pierwszym turnieju zawodnicy zostaną rozstawieni drogą losowania zachowując 

zasadę, że z jednej szkoły nie mogą się spotkać w pierwszej rundzie.  

  W każdym następnym turnieju o rozstawieniu decydować będzie ogólna punktacja po 

rozegranych  turniejach. 
 

VII. 

Punktacja :  

1  m  

50  pkt.  

2  m  

47  pkt.         

3  m 

 45  pkt.  

4  m  

43  pkt.  

5  m  

41  pkt.  

       

6  m             39  pkt.  
7  m  

37 pkt.   

8 m  

35 pkt.   

9 - 12 

33 pkt. 

13 - 16        31 pkt. 
17 - 24        29 pkt.     
25 - 32        27 pkt. 
 
 

VIII.  Zgłoszenia :

 Obowiązkowo na dwa dni  przed każdym turniejem na karcie 

zgłoszeniowej.   

- osobiście w siedzibie MOSiR Dukla  ul. Armii Krajowej 1a,  

- mailowo: 

mosirzgloszenia@dukla.pl

    

 

 

 

 

 

IX. 

Sprawy różne :

  

1.  organizator nie zwraca kosztów przyjazdu na zawody. 
2.  organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

3. 

obowiązkowy strój sportowy , zamienne obuwie sportowe z jasną  podeszwą.

 

4. 

W razie pytań kontakt : 885 684 885