Ngày 19 tháng 3, 2017 

Thông Báo Ngày Tu Quán Niệm Với Thầy Thích Tâm Hạnh 

Tại Chùa Linh-Sơn AUSTIN & LEANDER, Leander, TX 

Thứ Bảy & Chủ Nhật. 25 – 26 tháng 3, 2017 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính thưa quí Phật tử, 

     Chùa  Linh-Sơn  Leander, TX hội đủ  duyên lành và  thể  theo lời  thỉnh nguyện  của Ban  Tu Học,  Thầy 
Thích Tâm Hạnh hoan hỷ đến trợ duyên cho Phật tử trong việc tu tập qua hai ngày tu học sẽ được tổ chức 
tại 

Chùa Linh-Sơn AUSTIN & LEANDER 

theo ngày giờ được ấn định dưới đây. Thiết nghĩ không gian 

yên tĩnh cũng là môi trường thích hợp cho ngày tu quán niệm, vì thế ngày đầu của khóa tu tập lần này sẽ 
được tổ chức tại Chùa Linh-Sơn Leander (Thứ Bảy 25 tháng 3).  Lý do ngày Chủ Nhật được tổ chức tại 
Chùa Linh-Sơn Austin là vì Thầy Thích Tâm Đạo (tu sĩ người Mỹ) có một buổi nói chuyện với các em 
trong GĐPT Linh-Sơn.     

Thầy Thích Tâm Hạnh sẽ chia sẻ với đại chúng phương pháp tu tập thực tiễn áp dụng trong đời sống hàng 
ngày.  

  Thứ Bảy,  25 tháng 3, 2017 tại 

Chùa Linh-Sơn Leander

 (19904 Apple Springs Dr., Leander, TX): 

10g00 sáng – 4g00 chiều: 

Pháp thoại, pháp đàm, thực hành, dùng cơm trong chánh niệm. 

  Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017 tại 

Chùa Linh-Sơn Austin

 (4604 Duval Rd., Austin, TX): 

10g00 sáng – 4g00 chiều: 

Pháp thoại, pháp đàm, thực hành, dùng cơm trong chánh niệm. 

    
     Để tiện việc chuẩn bị cơm chay trưa cho đại chúng, kính mong quí Phật tử hoan hỷ hồi âm cho biết sẽ 
tham dự. Hy vọng quí Phật tử sẽ nhín chút thời giờ của ngày cuối tuần về Chùa sống những giây phút trọn 
vẹn cho chính mình. Kính chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường.

  

 

Chùa Linh-Sơn Austin, TX  
Kính thông báo & kính mời. 

Linh-Son Buddhist Association of Austin, Texas 

4604 Duval Road, Austin, Texas 78727 - Phone: (512) 794-8998 

19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - Phone: (512) 259-2615 

 

 

Chùa Linh-Sơn