СПИСЪК НА СЪДИИТЕ РЕГИСТРИРАНИ В БФСЛ ПРЕЗ 2015Г.

           СЪОБРАЗНО ТЯХНАТА  КАТЕГОРИЯ 

РЕПУБЛИКАНСКА КАТЕГОРИЯ

Трите имена

Град

Година на 

опресняване

1

Антоанета Димитрова Димитрова

София

2016

2

Валентин Петров Стефанов 

София

2016

3

Димитър Кирилов Димитров 

В.Търново

2015

4

Иван Костадинов Божев

Пловдив

2016

5

Катя Пенчева Илиева

София

2016

6

Красимир Борисов Дяков 

Разград

2015

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ

Трите имена

Град

Година на 

опресняване

1

Атанас Йорданов Темелков

София

2016

2

Велизар Иванов Великов 

София

2016

3

Даниел Бориславов Павлов

София

2015

4

Иван Тотев Иванов 

София

2016

5

Калинка Маринова Иванова

София

2016

6

Мартин Георгиев Матев

София

2015

7

Павлин Василев Стоянов

Садово

2016

8

Станимир Димитров Андонов

Ст. Загора 

2016

ВТОРА КАТЕГОРИЯ

Трите имена

Град

Година на 

опресняване

1

Албена Димитрова Църова

Банкя

2015

2

Александра Николаева Тягова

Варна

2015

3

Даниела Валентинова Станева

Борово

2015

4

Исай  Валентинов Исаев

София

2015

5

Калина Йорданова Ханева

София

2015

6

Александър Ананиев Пърпов

Ст. Загора

2015

7

Венелина Кирилова Тягова 

Варна

2015

8

Виктор Петров Николов

Русе

2015

9

Елена Георгиева Борисова

София

2015

10

Иван Джанков Проданов

Ст. Загора

2015

11

Йордан Стоянов Джамбазов

Русе

2015

12

Николай Христов Тягов

Варна

2015

13

Ганчо Димитров Петров

Разград

2015

14

Десислава Енчева Бадинова

Варна

2015

15

Кадрие Юкселова Исмаилова

София

2015

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Трите имена

Град

Година на 

опресняване

1

Величко Златев Кайков

София

2015

2

Звезда Христова Русева

София

2015

3

Ивелина Василева Славчева

София

2015

4

Анка Богданова Богданова

Ст. Загора

2015

5

Валентина Първанова Андонова

Банкя

2015

6

Василка Иванова Георгиева

Пловдив

2015

7

Даниела Георгиева Гигова

София

2015

8

Добромира Йорданова Данаилова

В.Търново

2015

9

Красимир Ганчев Георгиев

Садово

2015

10

Николай Борисов  Данев

Варна

2015

11

Станислава Стойчева

София

2015

12

Христо Василев Христов

Русе

2015

13

Георги Недялков Абаджиев

Ст.Загора

2015

14

Десислав  Красимиров Димитров

Варна

2015

15

Димитър Стоянов Чортов

Садово

2015

16

Елена Иванова Атанасова

Варна

2015

17

Ралица Венциславова Василева

София

2015

18

Росица Иванова Джамбазова

Русе

2015

Забележка: 

– Година на опресняване на курса, това е годината в която съдиите трябва да се явят на курс,  
за да могат да съдийстват през следващата година.

20.01.2015г.                            ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БФСЛ: КАЛИНКА ИВАНОВА /П /