!"#$%

#&

'&

'

(

)

"%

*+

,

-1-060-002 

СК "Антибиотик" 

Разград 

Разград 

2025,00  8100,00 

1-060-003 

СК  "Динамикс" 

Силистра 

Силистра 

1071,00  4284,00 

1-060-004 

СКСЛКА  "Етър – 78"  

В. Търново  В. Търново 

1897,00  7588,00 

1-060-007 

СК "Робин Худ" 

София 

София 

711,00  2844,00 

1-060-014 

АКСЛ "Атила" 

Пловдив 

Пловдив 

669,00  2676,00 

1-060-015 

СКСЛ "Херос" 

Казанлък 

Ст. Загора 

703,00  2812,00 

1-060-017 

СК "Габарит" 

София 

София 

437,00  1748,00 

1-060-018 

СК "Джамбо -2006" 

Русе 

Русе 

1696,00  6784,00 

1-060-019 

СК "Йотов Арчъри Академи"  Разград 

Разград 

481,00  1924,00 

10 

1-060-020 

СК "Авитохол" 

София 

София 

185,00 

740,00 

  

  

  

  

.

/

01

2

3

4

53

4