стр.1  

 

 

       

                     

 

 

П

 О К А Н А 

 

ЗА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО НА ОТКРИТО 

30.06 – 02.07.2017 г., гр. РАЗГРАД 

 

                                                                  До спортните клубове 
                                                                  по стрелба с лък
 
                                                                  

Уважаеми

 колеги, състезатели и треньори, 

 

Българската федерация „Стрелба с лък” и СК „Антибиотик”, град Разград, Ви канят да вземете 
участие в Държавното първенство на открито за кадети, кадетки, момчета и момичета до 11 и 
14 години. 

 

I. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
Състезанието ще се проведе от 30 ЮНИ до 02 ЮЛИ 2017 г.  
на спортния комплекс по стрелба с лък; 
 

II. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Според наредбата на БФСЛ за 2017 г.; 

 

III. ПРОГРАМА: 
 
Петък

 – 30 Юни: 

 
17:00 – 19:00 ч. – официална тренировка; 
19:00 ч. – техническа конференция. 
 
Събота

 – 01 Юли: 

 
09:00 – 9:40 ч. – прострелка момчета и момичета до 11 и 14 г. рекърв и компаунд; 
09:50 ч. – откриване на състезанието; 
10:00 – 12:30 ч. – квалификации момчета и момичета до 11 и 14 г.; 
12:40 ч. – награждаване на момчета и момичета; 
13:00 – 13:30 ч. – прострелка кадети и кадетки рекърв и компаунд; 
13:40 – 15:50 ч. – квалификации кадети и кадетки рекърв и компаунд; 
16:00 ч. – отборни елиминации; 
 
Неделя

 – 02 Юли: 

 
9:00 – 9:40 ч. – прострелка; 
9:50 – 12:30 ч. – индивидуални елиминации; 
13:00 ч. – награждаване и закриване на турнира. 
 

стр.2  

 

Забележка

: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата без 

да се променя началния час на състезанието. 
 
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 

 
1. Състезателите имат право да участват в състезания от календара на БФСЛ във всички 
категории, които им позволява възрастта, но могат да вземат участие само в едно 
държавно

 първенство на закрито и едно на открито.  

2. Състезател има право да участва на едно състезание само в една категория и дивизия.  
3. Клуб, който участва с повече от един отбор в една дивизия и категория на едно 
състезание, трябва да заяви състава на своите отбори преди началото на елиминацията. Ако 
това не бъде направено отборите се сформират според класирането от квалификацията (1 
ви отбор – 1 ви, 2 ри и 3 ти от квалификацията, 2 ри отбор – 4 ти, 5 ти и 6 ти от 
квалификацията ).  
4. На Държавните първенства всеки клуб има право на един отбор в една категория и 
дивизия

 

5. На всички Държавни първенства и Турнири от ДСК на открито, всеки клуб има 
право

 на един смесен отбор в една възрастова група и дивизия.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Спортните  клубове  са  длъжни  да  осигурят  на  своите  състезатели  еднакви 
спортни  екипи,  съобразени  с  правилника  за  провеждане  на  състезания.  Състезатели,  чието 
облекло

 не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие. 

 
V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 
 
1. Списък на сътезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, 
подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на 
клуба; 
2. Списък на извършен предсъстезателен  медицински преглед образец 228 на Министерството 
на здравеопазването, подписано от лекар и подпечатан от здравното заведение; 
3. Копие от списъка за картотекираните състезатели за 2016-2017 г., подписан и подпечатан от 
БФСЛ. 
 
VI. СРОКОВЕ: 
 
Да се изпрати  предварителна заявка  до 20.06.2017 г., която да отразява броя на състезателите 
по категории в които се състезават, треньори и ръководители. Същите да се изпращат на  
еmail: 

bfsl@abv.bg

, antibiotic_rz@abv.bg;   

Краен срок  за окончателната заявка за участие, в която да се отразят настъпилите промени  до 
25.06.2017г.  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
1. Съгласно наредбата на БФСЛ раздел V: 
- Предварителната заявка или отказа за участие в  състезанието е задължителна и се изпраща   
на имейл най-късно 10 дена преди началната дата на състезанието; 
- При по-вече от една, каквато и да е промяна от финалната завка, гостуващия клуб трябва да 
заплати на организатора глоба в размер на 20 /двадесет лева/ на състезател, на промяна; 
2. Клуб, който е подал отказ от участие в дадено състезание губи право на участие; 
3. Клуб, който не заплати дължимите глоби не се допуска за участие в състезанията от 
календара на БФСЛ;  
 
VII. НАГРАДИ: 

 
Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.  
 Отборното класиране: от първо до трето място – купи.  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Ръководителят (треньорът) на отбора е длъжен да осигури присъствието 

на състезателите за откриване и закриване на състезанието. Състезателите, които са 

стр.3  

 

завоювали медали и не се явят в определеното време за награждаване губят право на 
наградата и награден фонд. 
 

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ

Главен съдия: Красимир Дяков 
Директор на стрелбата: Ганчо Петров 
Съдия на линията за стрелба: Добромир Матеев, Анатоли Кънчев 
Компютърна обработка: Росица Джамбазова;  
Забележка:  В  зависимост  от  предварителните  заявки,  могат  да  настъпят  промени  в 
съдийският състав 
 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: 
 Красимир Дяков,  GSM-+359899860170, е-mail: 

antibiotic_rz@abv.bg

     

 
VIII. НОЩУВКА И ХРАНА: 
Хотел ”Лес” – градски парк, тел. 084620620; 
Хотел „ЦЕНТРАЛ” – бул. ”Бели Лом” 40, тел. 084612121, 084 660918; 
Хотел „Интеррум”, бул. ”Бели лом” 62, тел. 0888202895, 0897833933. 
 
Информация за хранене може да получите на телефоните за контакти с горепосочените места за 
нощувкa, както и на 

antibiotic_rz@abv.bg

 

 
 
 
                                                                                     ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ