LENGTE: 17 km
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Onkerzele, deelgemeente van Geraardsbergen
AANDACHTSPUNTEN: In de verschillende bossen op de wandeling moet je goed
opletten om de kleine paadjes te vinden.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 30/7­8 (1:20.000)

Het stiltegebied tussen Dender en

Mark

ONKERZELE

Onkerzele ligt in de vallei van de Dender. Het provinciaal domein De Gavers ligt
vlakbij en dat zorgt gedurende de zomermaanden voor nogal wat drukte in de vallei.
Ten zuiden van Onkerzele strekt zich echter het stiltegebied Dender­Mark uit.
Door zijn jachtige levensstijl heeft de moderne mens meer dan ooit behoefte aan
momenten van rust en stilte. Het grote aantal geluidsbronnen zorgt er echter voor
dat het aantal plaatsen in Vlaanderen waar je deze rust kan vinden als zeer schaars
geworden zijn. In Vlaanderen is er geen specifieke wetgeving over stiltegebieden.
Wel zijn stiltegebieden al sinds verschillende jaren opgenomen in het leefmilieubeleid
van de Vlaamse Regering. De ontwikkeling van stiltegebieden wordt als één van de
prioriteiten naar voor geschoven. In 1994 werd door de Vlaamse milieuadministratie
een globale screening gedaan naar stiltegebieden. Stilte betekent hier niet de totale
afwezigheid van geluid maar wel een aangenaam geheel van geluiden. Het eerste
concrete project rond stiltegebieden was het pilootproject Dender­Mark. Dit project
heeft in de loop van de jaren geleid tot een groot aantal acties, niet enkel op het
vlak van leefmilieu maar ook op heel wat andere terreinen zoals plattelandsbeleid,
cultuur, vorming, onderwijs,... Onderweg op de wandeling zullen je de bordjes van
het ‘Stiltepad’ opvallen. Wat soms ook opvalt is dat quads en vliegtuigen zich niets
aantrekken van het stiltegebied.
Een groot deel van de tocht is bebost. Je loopt door het Moerbekebos, het
Raspaillebos, het Karkoolbos en het Kluysbos. Deze bossen liggen alle op de flanken

van de Bosberg, de wereldberoemde passage uit de Ronde van Vlaanderen. Het
Raspaillebos en het Kluysbos zijn aankoopprojecten van Natuurpunt. Het
Moerbekebos en het Karkoolbos zijn grotendeels eigendom van de Afdeling Bos en
Groen van de Vlaamse overheid. Het Moerbekebos en het Raspaillebos zijn
dooraderd met wandelpaden, geliefkoosde zondagswandeling bij de lokale bewoners.
Het Kluysbos is slechts 12 ha groot maar heeft veel van zijn oude eigenheid mogen
bewaren. In dit bos loopt geen bewegwijzerd pad, wel een prachtig verborgen pad.
In het Karkoolbos wordt een nietsdoenbeheer toegepast, wat betekent dat bomen
mogen sterven, vallen en blijven liggen als ze daar zin in hebben. In 2003 werd het
Karkoolbos een bosreservaat en besliste het Agentschap Natuur en Bos van de
Vlaamse overheid om het bos ontoegankelijk te maken.
Wie deze wandeling op een weekdag doet, moet zeker een bezoek brengen aan het
natuurcentrum De Helix. De Kerkuil heeft een vaste stek in de Helix. Buizerd,
Sperwer, Wespendief, Torenvalk en Bosuil hebben hun horsten binnen het bos. In de
knotwilgen erbuiten broeden Ransuil en Steenuil. De beboste hellingen tussen de
valleien van Dender en Mark zijn bovendien een belangrijk richtpunt voor
tienduizenden vogels op hun trek naar het zuiden.

BESCHRIJVING

Vanop de parkeerplaats en met de rug naar de kerk laat je de hoofdstraat achter je
en je gaat, langs een huis met nummer 4, het kleine asfaltwegje op. Na 200 meter,
ter hoogte van B&B Den Ahthayet, sla je linksaf in een veldweg. Ter hoogte van een
voetbalveld, dat je links ziet liggen, versmalt de weg tot pad en loopt vlak langs een
huis. Je gaat rechtdoor over een kiezelweg en je komt uit in de straat, een
klinkerweg. Je slaat rechtsaf en je loopt deze straat helemaal uit. Onderweg laat je
de Bosstraat rechts richting Atembeke liggen en je volgt verder de straat. Bij de
laatste huizen verdwijnen de klinkers en loopt de weg over de beek. Net over de
beek sla je onmiddellijk rechtsaf, een weg tussen akker en weide. De weg brengt je
na een goede 400 meter bij de rand van het Raspaillebos. Volg hier de weg langs de
bosrand naar links.
Zowat 150 meter verder verlaat je de weg langs de bosrand en je neemt rechts een
smal pad, voorbehouden voor voetgangers, dat het bos inloopt. Al snel loop je door
een zone met kreupelhout. Verder loopt het pad het bos in en komt voorbij enkele
bankjes. Het pad eindigt bij een brede bosweg, neem deze bosweg naar links. Je
loopt in de richting van een eenzaam wit huis. Bij een infobord kom je op een ander
pad: ga hier niet in de richting van het huis maar kies rechts, het bos in. Wat verder
bij de splitsing volg je het rechtse pad. Je blijft 300 meter rechtdoor gaan op het
kaarsrechte pad, zonder te letten op zijpaden. Je komt uit op de brede hoofddreef
door het bos. Rechts zijn er op deze dreef enkele bankjes. Ga de hoofddreef niet op
maar kies scherp links, alweer een mooi recht bospad. Na 120 meter ga je bij een
kruispunt rechtdoor, 130 meter verder doe je hetzelfde. Een kleine 400 meter verder
kom je opnieuw op een kruispunt. Het pad rechtdoor is verboden, sla hier linksaf,
een weg die je snel het bos uit brengt.
Uit het bos blijf je rechtdoor gaan en je komt op een kruispunt van berijdbare
veldwegen. Linksaf hier. Deze brede weg brengt je na 400 meter bij het witte huis

www.originelewandelingen.be

bij de bosrand dat je herkent van eerder op de wandeling. Ga langs het huis naar
rechts, een brede weg langs de bosrand. Na 220 meter verlaat je de bosrand en je
gaat rechtdoor over een veldweg. Waar een electriciteitsleiding over de weg loopt,
sla je rechtsaf in een grasweg. Deze weg wordt na 300 meter een brede kiezelweg
en loopt langs een houten huisje. Wat verder ga je bij een kruispunt van brede
wegen rechtdoor. Wat verder kom je langs De Helix, interessante plaats voor een
kleine pauze. De wandeling vervolgt rechtdoor over de brede weg met twee
betonstroken voor auto’s.
De weg stijgt en brengt je bij een kruispunt: rechtdoor een veldweg, links een
asfaltweg, rechts een graspad: jij slaat rechtsaf in het graspad. Het pad loopt tussen
weiden en daalt af naar een beekje. Voorbij dit beekje vervolg je over het mooie
boomwortelpad langs knotwilgen. Je komt uit op een klein asfaltwegje dat je rechtsaf
neemt. Voorbij de huizen verdwijnt het asfalt: hier sla je linksaf in een grasweg
langs weiden links en een berm rechts. De weg is in het begin dikwijls zeer modderig
maar hogerop verbetert de staat van de weg. Tussen akkers en weiden brengt de
weg je naar het Raspaillebos. Een eindje in het bos is er rechts een verboden zijpad
en je blijft dus de hoofdweg volgen. De bosweg stijgt verder. Na een bocht naar
rechts en een bocht naar links zie je, rechts beneden in het bos, de vervallen
Juffrouwkapel liggen. Een eindje verder, bij een houten afsluiting, moet je scherp
naar links een pad opgaan dat je in geen tijd bij de bosrand brengt. Je blijft rechts
van de open plek en je volgt rechts het pad dat verder stijgt door het bos. Je komt
boven uit bij de rand van het bos, voor een camping. Hier moet ja scherp linksaf
slaan, langs de afsluiting. Enkele meters verder kan je langs een slagboom een
veldweg opgaan, langs de rand van een akker. Na 150 meter draait de weg naar
rechts en brengt je op asfalt. Je moet de rijweg naar rechts volgen over een afstand
van 200 meter.
Bij een huis met nummer 44 verlaat je de rijweg en je kiest naast het huis aan de
linkerkant een veldweg. Deze daalt naar een beekje en klimt dan in de richting van
huizen. Je steekt de Bruinsbroekstraat over en je gaat de Waterschaapstraat in. Je
bocht met de weg mee naar rechts. Aan de linkerkant heb je een mooi uitzicht. In de
volgende bocht naar links verlaat je de weg en je gaat rechtdoor, langs een inox
brievenbus, een veldweg op. Je bocht met de weg naar rechts en je komt bij een
alleenstaand huis aan de bosrand. Achter het huis kan je door een poortje het bos
ingaan. Het mooie pad klimt door het bos en brengt je al snel bij de bosrand. Er is
hier een spoor dat over de akker loopt maar jij draait naar links en blijft in het bos.
Slechts enkele meters verder hou je bij een splitsing links aan en je daalt. Het pad
daalt door een prachtig kloofje en brengt je na een tijdje bij de bosrand. Via enkele
trapjes ga je een smal pad op. Dat pad draait verder naar rechts. Je steekt een
beekje over en wat verder, bij de bosrand, sla je linksaf. Je loopt nu door grasland.
Het pad brengt je bij een straatje maar je laat de huizen links liggen en je gaat een
grasweg op. Een beetje verder wringt de weg zich tussen afsluitingen. Op een
splitsing sla je rechtsaf. Langs een achtertuin kom je in een straatje dat je naar links
volgt. Wat verder laat je een weg rechts liggen en je volgt de Paulusstraat rechtdoor.

www.onverhard­wandelen.be

Wanneer je in de verte zicht krijgt op de Pauluskapel, sla je bij nummer 28 scherp
rechtsaf in het asfaltwegje Bosstraat. Op een kruispunt steek je de Noremansberg
over en je gaat rechtdoor een veldweg op. Deze kronkelt tussen akkers en
braakliggend land. Bij het einde van de weg kan je verder rechtdoor over een smal
pad tussen afsluitingen van weiden. Bij het einde van de weiden loop je in dezelfde
richting verder, dwars over een akker. Langs een weideafsluiting volg je de rand van
de akker dan nog even tot op een veldweg. Rechtsaf. De weg versmalt en leidt naar
het Karkoolbos. In het bos vertrekt links een prachtig avontuurlijk pad, maar je mag
er niet in van onze overheid… Rechtdoor dus. Kijk goed uit naar een smal paadje aan
de rechterkant van de weg, dat moet je nemen. Als je op de bosweg bij een weide
komt, heb je het paadje gemist en moet je even terug. Het paadje brengt je al snel
het bos uit. Bij de bosrand heb je een mooi uitzicht en kan je, rechts van de uitgang
uit het bos, een grappige foto maken. Neem de verharde weg naar links.

www.originelewandelingen.be

www.onverhard­wandelen.be

Na een kleine halve kilometer, bij een mooie picknickplaats, neem je de linkerweg.
Deze loopt in de richting van een zendmast en eindigt boven op de Bosberg. Even
naar rechts. Net voor de ingang van de camping naast het café sla je het grindpad
in. Eens in het bos verlaat je de weg: bij een doorgang voor wandelaars neem je het
pad aan de linkerkant. Dit mooie rechtlijnige pad daalt en je volgt het tot op een
kruispunt bij een informatiebord. Hier neem je de brede bosweg naar links.
Onderweg laat je een pad rechts liggen en je gaat rechtdoor tot op de brede
hoofddreef. Deze steek je over en aan de overkant neem je schuinrechts een mooi
rechtlijnig bospad. Dat pad loop je helemaal uit en na een halve kilometer kom je op
een betonweg. Hier steek je gewoon over en je volgt een grasweg die in een mooi
landschap daalt tussen weiden. Na 600 meter eindigt de grasweg op een volgende
dreef, je gaat naar links. Slechts even verder sla je rechtsaf, op asfalt. Na 200 meter
verlaat je het asfalt en je slaat linksaf in een aardeweg. De weg loopt op een berm
en eindigt op een volgend asfaltwegje. Linksaf. Op de volgende splitsing verlaat je
het asfalt en je slaat rechtsaf in een brede aardeweg. Een goede halve kilometer
verder is er een splitsing maar net voor deze splitsing moet je rechtsaf, een graspad
op. Wat verder, bij de ingang van een weide, kies je rechts een pad dat stijgt langs
de weide. Boven draai je mee naar rechts, je hebt een laatste keer mooie uitzichten.
Over de straat ben je zo weer aan de kerk van Onkerzele.

www.originelewandelingen.be