РЕД ВОЖЊЕ- Међумесни саобраћај

 Важи од: 01.01.2017. године

Р - радни дан, С - субота, Н - недеља и празник

ПАНЧЕВО - БЕОГРАД

- Не саобраћа током распуста

Пол. из Панчева:

4:45 5:00 5:30 5:30 5:45 6:00 6:00 6:15 6:30 6:30 6:45 7:00 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:15 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

р

р с н

р

с

р

р

с н

р

р

с

р

р

с н

р

р

р

р

с н

р

с

р с н

р

р с

р с н

р с

р с н

р с

р с н

12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:30

р

р с

р

р с н

р

р с

р

р с н

р н

р с

р

р с н

р

р с

р

р с н

р с

р с н

р с

р с н

р с

р с

р

р с н

р с н

р

р с

р с

- саобраћа новим путем

Пол. из Београда:

5:15 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00

р

р с н

р

р с

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р н

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

р

р с н

19:15 19:30 19:45 20:00 20:10 20:15 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00

р

р с н

р

р

р с н

р

р с н

р с н

р

р с н

р с н

р с н

ПАНЧЕВО - БЕОГРАД - ЛАСТА
Пол. из Панчева

5:00 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:30 9:45 10:15 10:30 10:45 11:15 11:30 11:45 12:15 12:30 12:45 13:00 13:30

р

р с н

р

р

р

р с н

р с

р

р с н

р с н

р

р с

р с

р н

р

н

р

р

н

р

р

н

р

р с

н

р

р с

р с н

14:05 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 21:00 21:45 22:00 22:45 23:15

р

р н

р

р н

р

н

р

р

н

р

р

н

р

р с н

р

с н

с н

р с н

р с н

р с н

р с н

Пол. из БГД-Ласта

6:15 6:25 7:00 7:15 7:30 8:00 8:15 8:25 8:30 8:55 9:00 9:05 9:15 9:30 10:15 10:30 11:00 11:15 11:30 12:15 12:30 13:00 13:15 13:45 14:00 14:00 14:15 14:35

н

р с

р

р н

р с

р

р с н

р

р

р с

р

р с

н

р

н

р

р

н

р

н

р

р

н

р

р

с

н

р

15:05 15:15 15:25 16:00 16:15 16:25 17:00 17:15 18:00 18:15 18:30 19:00 19:15 19:30 19:55 20:00 20:15 21:45 22:20 22:45 23:30 0:00

р

н

р

р

н

р

р

н

р

н

р

р

н

р

р с н

р

с н

с н

р с н

р с н

р с н

р с н

- саобраћа новим путем

ПАНЧЕВО - МРАМОРАК
Пол. Из Панчева:

3:50 4:50 5:50 7:50 10:50 14:10 15:30 17:10 19:10 20:10 22:30

р с н 

р с н

р

р

р с н

р с н

р

р с н

р

р с н

р с н

р с н

Пол. Из Мраморка:

3:00 4:40 5:40 5:40 6:40 8:40 11:40 15:00 16:20 18:00 20:00 21:00

р с н

р с н

р

с н

р

р

р с н

р с н

р

р с н

р

р с н

Саобраћа преко Долине

ПАНЧЕВО - ДЕБЕЉАЧА - САМОШ
Пол.из Панчева:

5:05 6:20 9:15 11:00 13:20 15:15 17:15 19:30 22:30

Пол.из Самоша:

4:15 6:15 7:40 10:45 12:25 14:40 16:25 18:35 20:55

р с н

н

р с

н

р с

р

р

р с н

р с н

р с

р с н

н

р с

н

р с

р

р

р с н

Не саобраћа преко Дебељаче, полазак у 05:05, суботом и недељом из Панчева не саобраћа преко Дебељаче

ПАНЧЕВО - ПАДИНА
Пол. Из Панчева:

4:30 4:50 5:20 15:15 17:15

Пол.из Падине:

5:30 5:50 6:30 16:25 18:25

с

р

р

с н

с н

с

р

р

с н

с н

Преко Дебељаче

ПАНЧЕВО - ДЕБЕЉАЧА - КОВАЧИЦА
Пол. Из Панчева:

9:30 12:15 13:00 14:30 20:30

Пол.из Ковачице 10:30 13:15 14:05 15:30 21:25

н

р

р 

р

р

н

р

р

р

р

Не саобраћа преко Дебељаче

ПАНЧЕВО - ДЕБЕЉАЧА

ПАНЧЕВО - ЦРЕПАЈА

Пол. Из Панчева:

5:10

Пол.из Дебељаче:

5:50

Пол. Из Панчева: 11:30 19:30 22:30

Пол.из Црепаје:

3:00 12:00 20:00

р

р

р

р

н

р с н

р

р

ПАНЧЕВО - ОПОВО

ПАНЧЕВО - УЗДИН

Пол. Из Панчева:

3:40 5:00 5:40 6:30 9:00 10:00 11:00 11:45 13:30 14:30 15:30 19:30 22:30

Пол. Из Панчева:

4:40

н

р с 

р с 

р  н

с

н

р

с н

р

н

р с

р с н

р с н

р

Пол. Из Опова:

3:00 4:30 5:50 6:30 7:20 9:50 10:50 12:00 12:35 14:20 15:30 16:20 20:30

Пол. Из Уздина:

5:40

р с н

н

р с

р с

р н

с

н

р

с н

р

н

р с

р с н

р

ПАНЧЕВО - ДЕВОЈАЧКИ БУНАР

(период важења од 1.5. до 27.9.2016. године)

Пол. Из Панчева:

7:30 18:00

Пол.из Дев. бунара:

8:30 19:00

с

н

с

н