Thông Báo 

Buổi Thuyết Giảng Của 

a Thượng Thích Viên Minh 

Tại Chùa Linh-Sơn Austin, TX  

Vào ngày Thứ Hai, Thứ Ba (15 & 16 tháng 5, 2017) 

 

Kính thưa quí Phật tử, 

     Nhân  mùa  lễ  Vesak,  đầy  đủ  phúc  duyên  được  cung  thỉnh  Hòa  Thượng  Thích  Viên 
Minh, Viện Chủ Tổ Đình Bửu Long, Việt Nam, từ bi quang lâm Chùa Linh-Sơn Austin, 
TX ban hai thời thuyết giảng và vấn đáp với đề tài: “Thông Điệp Ngày Đản Sanh Của Đức 
Phật Thích Ca” theo ngày giờ ấn định như sau: 

  Thứ Hai, 15 tháng 5, 201:  

7g00 tối – 9g00 tối

 

  Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017:  7

g00 tối – 9g00 tối

 

     

Cũng nhân dịp Ngài đến trợ duyên cho đại chúng trên con đường tu học, Chùa Linh-Sơn  

sẽ kính biếu hai quyển sách do Ngài viết “Sống Trong Thực Tại & Như Áng Mây Bay” để 
đại chúng đọc tham khảo thêm. 

     

Kính mong quí Phật tử nhín chút thời giờ quý báu đến nghe pháp và tham dự pháp đàm 

ngỏ hầu lợi lạc cho việc tu tập. Kính chúc quí Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết 
tường. 

Kính thông báo và kính mời. 

 
Thay mặt Chùa Linh-Sơn Austin/Leander, TX 
                    Sư Thầy Giám Viện  
         Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Hiếu 
 

Linh-Son Buddhist Association of Austin, Texas 

4604 Duval Road, Austin, Texas 78727 - Phone: (512) 794-8998 

19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - Phone: (512) 259-2615 

 

 

Chùa Linh-Sơn