Ιερή δήλωση ενεργοποίησης και εφαρμογής του Άρθρου 120 και καταγγελία κατά των  εις βάρος του λαού και του Έθνους  
διαπραχθέντων κακουργημάτων:
Α. Της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, 
Β. Της από 24/11/2011 και έκτοτε, κακουργηματικής παράλειψης διώξεων του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας. 
Γ. Της από κοινού απόπειρας  με δόλο και πρόθεση των πολιτικών και του κάθε υπεύθυνου, να προχωρήσουν σε αλλαγές 
και αναθεωρήσεις Συντάγματος κατεχόμενης Χώρας ( της Ελλάδας). 

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ-, ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, προς όλα τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα και 
προς τον κάθε Πολίτη, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 45, 46, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
Ημερομηνία: …...... ...…. 2017           (εκδ.εγρ. 26/05/2017)
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ : Προς και δια του Αστυνομικού Τμήματος .................................
Υπόψιν Αξιωματικού Υπηρεσίας , Ανακριτικού υπαλλήλου και Διοικητή κ......................

Όνομα: ………...
Επώνυμο: …….
Όνομα Πατρός: ……
Όνομα Μητρός: ……
Διεύθυνση: …….......
Περιοχή: ……............ 
Τ.Κ.: ……..
Α.Φ.Μ. : ……..
Αρ. Ταυτ.: ……..
Αρχή Έκδοσης: ……...
Ημερ. Έκδοσης: …….
Ημ. Γεννήσεως: ……..
Ιθαγένεια:……............... 
Θρήσκευμα: ……

Κατ’ αρχήν ζητώ να ενημερώσετε πάσα εισαγγελία και αρχή που λαμβάνει δικόγραφο ανάλογο ετούτου, να μην το αρχειοθετεί, 
όπως και κάθε όργανο να μην το αγνοεί 
καθώς όπως άλλωστε κι εσείς διαπιστώνετε, ότι το παρόν είναι δικαστική εντολή 
απορρέουσα από το ίδιο το Σύνταγμα της Ελλάδος και ότι η ενέργεια αυτή αρχειοθέτησης ή αγνόησής του καθώς προπάντων η 
παρεμπόδιση των ενεργειών που δηλώνονται εντός του αυτού, αποτελούν ξεκάθαρη εχθρική ενέργεια κατά της πατρίδας. Η

 

παρεμπόδιση του έργου που το Σύνταγμα όταν καταλύεται αναθέτει και επιβάλλει στον κάθε πολίτη προς την επίτευξη της ομαλής 
του λειτουργίας, είναι κακούργημα διαρκές. Δεν παραγράφεται και συνιστά εκ των πραγμάτων ξεκάθαρη εχθρική ενέργεια κατά της
πατρίδας ,απόπειρα, άμεση συνέργεια σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος και σε εσχάτη προδοσία, δόλο, και πρόθεση. Και 
τιμωρείται με την επαναφορά της έννομης τάξης, αλλά ταυτόχρονα τιμωρείται και κατά την διάρκεια της κατοχής ή της βίαιης 
κατάλυσης του Συντάγματος και βάσει του Άρθρου 120 παρ.4 του Συντάγματος με αυτοδικία από τον κάθε πολίτη ή από ομάδα 
πολιτών με την ποινή ακόμη και της εκτέλεσης. Και κάθε ενέργεια κατά πολίτη που σας έχει καταθέσει και εφαρμόζει ανάλογο του 
παρόντος έγγραφο- καταγγελία – δήλωση, αποτελεί παρεμπόδιση στο έργο που το Σύνταγμα όταν καταλύεται αναθέτει και 
επιβάλλει στον κάθε πολίτη προς την επίτευξη της ομαλής του λειτουργίας. 

Καλείστε να πράξετε άμεσα και σεις τα δικαστικά 

όργανα , οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι στρατιωτικοί, τα καθήκοντα που το σύνταγμα υποχρεώνει όλους μας να 
πράξουμε όταν εκείνο καταλύεται και να μας παρέχετε απρόσκοπτα τη συνδρομή σας στον αγώνα μας για την 
απελευθέρωση της χώρας μας και την επίτευξη της ομαλής λειτουργίας του Συντάγματος.

Συμπληρωματική και σχετική των κάτωθι καταγγελιών:

 ετική των κάτωθι κατ

α) Της από 05/05/2012 και υπ. αριθμόν 9009|20|27 κατάθεσης-δήλωσης-αίτησης-καταγγελίας κατά της Κυβέρνησης και όλων των 
κομμάτων για συναυτουργία και συνέργεια σε εσχάτη προδοσία.
β) Την ένσταση κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών 2015, που έχει κατατεθεί στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στις 19/01/2015
και με αριθμό πρωτοκόλλου 17, όπου σύμφωνα με αυτήν οι Έλληνες Πολίτες για δεύτερη φορά (μετά την ανακοίνωση από την έδρα 
της Bουλής της δικογραφίας για εσχάτη προδοσία) κατήγγειλαν και καταδίκασαν για συναυτουργία και συνέργεια σε εσχάτη 
προδοσία όλους τους πολιτικούς αλλά και όλους όσους συμμετείχαν ως υποψήφιοι οι οποίοι εν μέσω κατοχής και εσχάτης 
προδοσίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επανάληψη αποπειράθηκαν με δόλο και πρόθεση να διεξάγουν εκλογές με απώτερο σκοπό να
νομιμοποιήσουν την κατοχή στην Ελλάδα.
γ) Την από 14/09/2015 και υπ. Αριθ. 9009|20|34.Καταγγελία-εφαρμογή του Άρθρου 120, κατά παντός υποψηφίου και ψηφοφόρου 
συμμετέχοντα σε κατοχικές εκλογές στις 20/09/2015. 

δ) Συμπληρωματική και σχετική 

με την από τις …………………………….. και με αρ. Πρωτ.: …………………………….

Αναφορά-

Δήλωση-Καταγγελία-Εφαρμογή του Άρθρου 120 υπόψιν όλων των Δημάρχων, όλων των υπευθύνων, όλων των πολιτών, 
κατά του (λαθρο)

μεταναστευτικού, που σας έχω καταθέσει και που της οποίας το περιεχόμενο βεβαιώνει αφενός, ότι αποκλειστικά 

προς όφελος της πατρίδας και του Συντάγματος είναι που εφαρμόζω στην πράξη το Άρθρο 120 του Συντάγματος και όχι για 

[1/14]

προσωπικά οικονομικά ή άλλα οφέλη, αφετέρου και κυρίως βεβαιώνει ότι οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον μου είναι εχθρική 
ενέργεια κατά της πατρίδας τού Συντάγματος και του λαού.
Προς Υπουργεία Εσωτερικών και Ενόπλων Δυνάμεων. 
Προς Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής.
Προς Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με τον νόμο 3528 του 2007, στο ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 26 της 9/2/2007 Τεύχος Πρώτο, στο μέρος Β’ που αφορά τις 
υποχρεώσεις, τους περιορισμούς, τα κωλύματα και την Αστική Ευθύνη τους, αναφέρονται επί λέξει τα κάτωθι: 
Άρθρο 24. 
Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του κράτους, 
υπηρετεί μόνο το λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση 
στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία. 
Άρθρο 25.

1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη Συνταγματικότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. 
2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί 
παράνομη οφείλει πριν την εκτελέσει, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση. 
Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.                       
3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική η παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την 

εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή.
4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εκτελούμενη ενεργεία, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η 
θεώρηση του, οφείλει να την διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. 
Εάν το παραλείψει, θεωρείται ότι 
προσυπέγραψε η θεώρησε.
Ως εκ τούτου, αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή 
ή η θεώρησή του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. 

Προς: 
1. 
Όλα τα Σώματα Ασφαλείας, το Δικαστικό Σώμα, τους υπαλλήλους της Εφορίας, του Σ.Δ.Ο.Ε και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών,
προκειμένου να ενημερωθούν ότι από σήμερα και στο εξής οφείλουν να εξετάζουν τις εντολές που λαμβάνουν και να κρίνουν οι 
ίδιοι κατά πόσο θα τις εκτελέσουν, τις αγνοήσουν, καταδικάσουν ή και καταγγείλουν και εκείνες και τους εντολείς των. Καθώς από 
σήμερα ενημερώνονται και επίσημα, ότι αφενός η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατοχή, αφετέρου δε και κυρίως για το γεγονός ότι η 
Ελληνική Δικαιοσύνη, έχει εις βάρος υπουργών μελών της κυβέρνησης, σχηματίσει από τις 24/11/2011, δικογραφία για το 
κακούργημα της εσχάτης προδοσίας
. Και ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι αλλά και οι συνεργοί δια της σιωπής και υπόθαλψης του 
εν λόγω εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας, είναι συγχρόνως οι εντολείς των σωμάτων ασφαλείας, του Δικαστικού Σώματος, της 
Δ.Ο.Υ και λοιπών κρατικών μηχανισμών, οι οποίοι μάλιστα υπηρετούν θεσμούς, ασκούν καθήκοντα στα υπουργεία Δικαιοσύνης, 
Δημόσιας τάξης, Οικονομικών και άλλων, είναι με τη σφραγίδα της Δικαιοσύνης αναξιόπιστοι.

Από σήμερα λοιπόν, ενημερώνεστε και επισήμως, για το ότι οι διωκόμενοι με την 
προαναφερθείσα δικογραφία υπηρετούν θεσμούς, ασκούν καθήκοντα σε καίριες θέσεις στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας 
Τάξης και Οικονομικών και έχουν κριθεί προδήλως αλλά και νομίμως αναξιόπιστοι. (έτσι ακριβώς όπως αναλύεται λεπτομερώς 
και με πραγματικά περιστατικά στην παρούσα καταγγελία). Επειδή οι διαταγές που δίνονται προς την Αστυνομία, προς το Δικαστικό 
Σώμα και προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς προέρχονται από αναξιόπιστους (συνεργούς δια της σιωπής των στην προδοσία 
και κατηγορούμενους εσχάτης προδοσίας
), ο αστυνομικός, ο δικαστικός υπάλληλος, πολιτικός ή ο εφοριακός, στο εξής 
οφείλει προηγουμένως να τις εξετάζει ο ίδιος και να αποφασίζει ο ίδιος για το εάν τις θεωρεί εκτελέσιμες ή όχι σεβόμενος πάντα 
εμάς τους Έλληνες πολίτες που αντιστεκόμαστε στον εχθρό, δεν συγκαλύψαμε εσχάτη προδοσία, δεν καταπατήσαμε το 
Σύνταγμα και που βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα αντιστεκόμενοι στην κατοχή, και που σας καταθέσαμε εγκαίρως και 
εμπρόθεσμα τούτη εδώ την Ιερή Δήλωση της εφαρμογής του άρθρου 120, και προπάντων σεβόμενοι το άρθρο 120 
παράγραφος 2 και ότι αυτό ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ! 
     2. Την Δ.Ο.Υ, 
την κάθε αρμόδια Εθνική και Διεθνή Αρχή της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πολίτη, τα 
ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και όλων των Εκλογοδικείων. 
     3. 
Προς επίσημη ενημέρωση όλων των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων, πως όλοι οι ανώτεροι-ανώτατοι Αξιωματικοί, 
ενσυνείδητα έχουν καταπατήσει τον Όρκο τους, από τις 24/11/2011 έως και σήμεραΘα θεωρηθούν εχθροί εάν δεν σταματήσουν 
άμεσα να υπακούουν στις εντολές των πολιτικών προϊσταμένων των, οι οποίοι από τις 24/11/2011 κατηγορούνται επίσημα από την 
Ελληνική Δικαιοσύνη για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας, επίσης άμεσα να σταματήσουν να υπακούουν στις εντολές 

[2/14]

συνεργών δια της σιωπής και της υπόθαλψης στην εσχάτη προδοσία. Καθώς βάσει του εθνικού και διεθνούς δικαίου, οι 
κατηγορούμενοι και οι δια της σιωπής συνεργοί των πολιτικοί ως επίορκοι αυτού του κακουργήματος, της εσχάτης προδοσίας και 
της παραβίασης καθήκοντος, έχουν βάσει του Συντάγματος καταπατήσει τον Όρκο, έχουν συνεργήσει στην βίαιη κατάλυση 
του Συντάγματος δια της σιωπής των. Με την νέα τους ιδιότητα αυτή των κατηγορούμενων και ενόχων για εσχάτη προδοσία 
έχουν χάσει την ιδιότητα που είχαν ως προϊστάμενοι των Ενόπλων Δυνάμεων.
      4. 
Προς Στρατοδικεία.
      5. 
Κάθε Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Κύριε Εισαγγελέα, ζητώ να αφαιρεθεί άμεσα το όνομά μου από τα τηρούμενα βιβλία των καλπών έτους 2012 και να 
διαγραφεί εκείνη η συγκεκριμένη συμμετοχή μου. Την ανακαλώ. Και δηλώνω ότι το αφαιρώ εγώ με την παρούσα επίσημη 
δήλωσή μου. 
Καταγγέλλω 
εκείνες τις εκλογές του 2012 και επίσης ανακαλώ τη συμμετοχή που είχα σε αυτές, όπως αντιστοίχως καταγγέλλω και 
ανακαλώ για τους ίδιους λόγους τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στις 25/01/2015αλλά και το Δημοψήφισμα που έγινε στις 
05/07/2015. Και Δηλώνω, ότι και στις 6 Μαΐου 2012, στις 17Ιουνίου 2012,στις 25 Ιανουαρίου 2015,στις 05 Ιουλίου 2015 και στις 20 
Σεπτεμβρίου 2015 αλλά και σε όσες εκλογές-δημοψηφίσματα έγιναν ή πρόκειται να γίνουν τούτη την περίοδο της βίαιης συνεχόμενης 
Κατάλυσης του Συντάγματος και πριν ξεκινήσουν διώξεις για το έγκλημα της Εσχάτης Προδοσίας, εγώ και οι συμπολίτες μου 
εξαπατηθήκαμε, λαμβάνοντας μέρος σε δημοψήφισμα και εκλογές κατοχικές, εγκληματικές και παράνομες, διεθνώς καταδικαστέες 
και άκυρες, που είχε στήσει ο εχθρός με δόλιες διαδικασίες μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. 
Δηλώνω, ότι συμφωνώ απόλυτα με όλους τους συμπολίτες μου εκείνους οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν στις 6 Μαΐου 2012, στις 17 
Ιουνίου 2012, στις 25 Ιανουαρίου 2015, στις 05 Ιουλίου 2015 και στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 δια της αποχής των από τη διεξαγωγή 
των κατοχικών και παράνομων εκλογών και δημοψηφίσματος. Συμφωνώ επίσης με εκείνους τους συμπολίτες μου οι οποίοι είχαν στις
5/5/2012, καταθέσει προς τις εισαγγελικές αρχές την υπ’ αριθμόν 9009|20|27 δήλωση-αίτηση-καταγγελία & στις 19/01/2015 με αρ. 
Πρωτ. 17 (ΑΕΔ) αντιστοίχως. Στις οποίες και εγώ από σήμερα είμαι συγκαταγγέλλων και σας τις ξανακαταθέτω εδώ τώρα.
Οι εκλογές και το δημοψήφισμα σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία παραθέτω, ήταν εθνικώς και διεθνώς παράνομες, 
κατοχικές, άκυρες και καταδικαστέες.

Κύριε Εισαγγελέα: Όπως γνωρίζετε, η παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας, εκ των πραγμάτων συνιστά 
κατοχή! 
Και ότι σε καιρούς κατοχής (όπως και επί Γερμανικής κατοχής του 1940) και καθ΄όλη την διάρκεια της κατοχής, οι 
υποχρεώσεις της υπό κατοχής χώρας, ως προς τις διεθνείς συμβάσεις που είχε πριν την κατοχή ή κατά τη διάρκεια της 
κατοχής υπογράψει, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο, παύουν να ισχύουν. Και εχθρός της πατρίδας είναι ο 
οποιοσδήποτε ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό.

Κύριε Εισαγγελέα, σας ανακοινώνω, όπως άλλωστε και το Σύνταγμα με υποχρεώνει να πράξω, πως από σήμερα όχι μόνον 
σταματώ να αναγνωρίζω την Βουλή και την κυβέρνηση ως νόμιμη Βουλή και κυβέρνηση της Ελλάδας, αλλά και ότι εκ του 
Συντάγματος δικαιούμαι και παράλληλα υποχρεούμαι να ενεργήσω εναντίον των με οποιοδήποτε μέσο. Αφού, υπό τον ζυγό και την 
κατοχή της κομματοκρατίας και όλων των πολιτικών κομμάτων, εγώ και οι συμπολίτες μου πλέον φοβόμαστε, μήπως είμαστε τα 
επόμενα θύματα αυτοκτονιών από χρέη ή θύματα από οποιαδήποτε άλλη αιτία προερχόμενη από την υποδούλωση την οποία 
καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε και ορκιζόμαστε ότι θα την πολεμήσουμε με οποιοδήποτε δυνατό η αδύνατο μέσο. 
Ενώ, στη συνείδηση εμού και των συμπολιτών μου, ο κάθε ένας εξ αυτών -όλων των πολιτικών- δια της υπεκφυγής του να 
προσφερθεί και να υπογράψει πρώτος προς την συμπλήρωση των εν λόγω 30 υπογραφών, ευθύνεται για τις μέχρι στιγμής 
αυτοκτονίες συμπολιτών μου από χρέη, αφού δια της ενσυνείδητης παραλείψεως του, ως εχθρός του λαού και της πατρίδας πλέον, 
κανείς εκ των βουλευτών του κοινοβουλίου, ακόμη και τώρα μετεκλογικά δεν έχει κάνει κάποια δήλωση και να πει ότι προσφέρει την 
υπογραφή του προς τη συμπλήρωση των 30 υπογραφών που απαιτούνται προκειμένου να αρθούν οι ασυλίες των 173 
βουλευτών που κατηγορούνται για εσχάτη προδοσία από την Ελληνική Δικαιοσύνη, ή και να ασκηθούν διώξεις εναντίον όλων των 
πολιτικών που έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα (τακτική δικαιοσύνη, εισαγγελικές διώξεις) και που έχουν καταπατήσει τον ΟΡΚΟ, 
παραβιάζοντας το Σύνταγμα, εκτελώντας ενσυνείδητα εντολές του εχθρού, και φέρνοντας εν μέσω κατοχής, δια της βίας και 
παρανόμως στη Βουλή προς ψήφιση, απορριπτέα και καταδικαστέα από το Σύνταγμά μας, κατοχικά νομοσχέδια και διασύροντας - 
απαξιώνοντας  δια της εγκληματικής των σιωπής και με τον πιο χυδαίο και προκλητικό τρόπο, την Ελληνική Δικαιοσύνη και τις 
Ελληνικές Εισαγγελικές Αρχές, που τόλμησαν τούτη την περίοδο κατοχής και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, να διατυπώσουν 
κατηγορίες εις βάρος πολιτικών και δικογραφία για το ειδεχθές εκείνο κακούργημα της Εσχάτης Προδοσίας -προδοσίας της χώρας ή 
και άλλες κατηγορίες εις βάρος των,  οι οποίες συνιστούν αξιόποινες πράξεις.
Ενώ αλήθεια είναι ότι, στις περιπτώσεις βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος  στο άρθρο 120 παράγραφος 2, το ίδιο το Σύνταγμα,  μας
επιβάλλει σε όλους τους πολίτες  (άρα και στους δικαστικούς αλλά και στα όργανα της τάξης ) την ανυπακοή των νόμων που δεν 
είναι σύμφωνοι με αυτό.

 Και ειδικότερα μας επιβάλει να καταπολεμήσουμε αυτούς τους απορριπτέους νόμους, αλλά επίσης να 

[3/14]

πολεμήσουμε με οποιοδήποτε μέσο και ως εχθρό της πατρίδας μας, τον όποιον φυσικό και ηθικό αυτουργό θα επιχειρήσει 
να επιβάλει την εφαρμογή των. 

Άρθρο 120 Παράγραφος 2.:
O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία 
αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.                        

Επίσης θέλω να επισημάνω και να καταδικάσω το γεγονός, ότι τουλάχιστον όλοι όσοι διετέλεσαν πολιτικοί από τις 24/11/2011 έως 
και σήμερα, από κοινού συνεχίζουν να αποκρύπτουν, συγκαλύπτουν και υποθάλπουν το γεγονός ότι έχει από την έδρα της Βουλής 
ανακοινωθεί εσχάτη προδοσία, υποθάλπουν επίσης ότι διεπράχθη παράλειψη διώξεων εσχάτης προδοσίας, ότι η παράλειψη 
διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας συνιστά επίσημη κατοχή από ξένες εχθρικές δυνάμεις και ότι η κατοχή της χώρας 
συνιστά επίσης και βίαιη κατάλυση του Συντάγματος! 
Καθώς αλήθεια είναι, ότι από τις 24/11/2011 έως και σήμεραπολλοί εκ των
πολιτικών μιλούν για προδοσία, αλλά ωστόσο ούτε μία επερώτηση δεν έχει κανείς εξ αυτών καταθέσει στη Βουλή, αλλά ούτε και στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν έχει γίνει ποτέ έως τώρα κάποια ανακοίνωση από κανέναν τους, για εκείνο το μείζον θέμα, της 
δικογραφίας που έχει η δικαιοσύνη σχηματίσει και την κακουργηματική παράλειψη διώξεων. Διότι ακόμη και με το Άρθρο 36 του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπου σε περιόδους ειρήνης και δημοκρατίας, για αυτεπαγγέλτως διωκόμενα ποινικά αδικήματα και 
κυβερνητικά εγκλήματα όπως είναι αυτό της Εσχάτης Προδοσίας, επιλαμβάνεται και ξεκινά η ποινική διαδικασία έγκαιρα και δεν 
χρειάζεται η άδεια της Βουλής. 
Το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ποινική δίωξη, επιβεβαιώνει και τεκμηριώνει ότι η πατρίδα 
μας βρίσκεται επίσημα υπό εχθρική κατοχή  και ότι οφείλουμε να αντισταθούμε με κάθε μέσο.   
      Δηλώνω προς την εφορία, προς κάθε ενδιαφερόμενη αρχή και προς κάθε φυσικό πρόσωπο 
που υπηρετεί ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, ότι από σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια που η Πατρίδα μου, το Σύνταγμα, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη τελούν υπό 
εχθρική κατοχή , δεσμεύομαι να πολεμήσω μέχρι τελικής πτώσης τον όποιο φυσικό ή και ηθικό αυτουργό, ανεξαρτήτου 

 

  

ι  διότητας που κατέχει, Δικαστικό ή αστυνομικό όργανο θα αποπειραθεί ή σκεφθεί τούτη την περίοδο κατοχής και βίαιης 
κατάλυσης του Συντάγματος 
να επιβάλλει σε μένα ή τους συμπολίτες μου την εφαρμογή των κατοχικών νόμων  που έχουν 
θεσπιστεί   από επίορκους νομοθέτες και πολιτικούς  κατηγορούμενους από την Δικαιοσύνη για το κακούργημα της εσχάτης 
προδοσίας

 

     αλλά και από νομοθέτες - πολιτικούς που δια της σιωπής των συγκάλυψαν, την  από 24/11/2011 ανακοινωθείσα από την

έδρα της Βουλής, δικογραφία εσχάτης προδοσίας.  Δηλαδή, από νομοθέτες ήδη ένοχους βάσει του άρθρου 120 για συνέργεια σε 
εσχάτη προδοσία, βίαιη κατάλυση του Συντάγματος,  
 οι οποίοι συγκάλυψαν και υπέθαλψαν την εν λόγω δικογραφία που 
ανακοινώθηκε στις 24/11/2011 από την έδρα της Βουλής, δηλαδή από όλους τους μέχρι στιγμής πολιτικούς,  που συνέργησαν στην 
κακουργηματική παράλειψη διώξεων προδοσίας με σκοπό την εγκαθίδρυση και τη  νομιμοποίηση της κατοχής στη Χώρα.

Δεσμεύομαι, ότι θα καταπολεμήσω ως εχθρούς   όσους τοπικούς φορείς,  Δημάρχους,  μέλη Μ.Κ.Ο.,  οι οποίοι ετούτη την περίοδο 
κατοχής της χώρας μου και επικαλούμενοι φιλανθρωπικές ευαισθησίες, κατοχικούς νόμους, κονδύλια, επιδοτήσεις,  διεθνείς 
συμβάσεις, κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες μάλιστα είναι παράνομες και άκυρες λόγω της κατοχής της χώρας, 
προχωρούν στις 
κατά τόπους περιοχές των σε έγκριση εγκατάστασης λαθρομεταναστών – εισβολέων,  ασκώντας ψυχολογική βία στους πολίτες, 
συνεργώντας σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα.
       Η παραβίαση των συνόρων  σε κατεχόμενη Χώρα συνιστά εισβολή αφ'ενός και αφ'εταίρου δεν νοείται χορήγηση ασύλου
εντός κατεχόμενης χώρας.

Έχω διαπιστώσει κ. Εισαγγελέα, ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν παίρνουν θέση επί του θέματος, δεν μιλούν, δεν αντιδρούν, επειδή 
φοβούνται γνωρίζοντας ότι οι συνομώτες (που πληρώνονται μάλιστα και από τις ΜΚΟ για να εγκρίνουν εγκατάσταση 
λαθρομεταναστών) είναι πολλοί και βρίσκονται σε διοικητικές θέσεις.
Κύριε Εισαγγελέα, σύμφωνα με τα παραπάνω ανάγλυφα γεγονότα που σας παραθέτω,  σας  δηλώνω πως δεν αναγνωρίζω τη 
νομιμοτητα του κοινοβουλίου, ούτε την Κυβέρνηση ως νόμιμη Κυβέρνηση της Ελλάδος.  Ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν αναγνωρίζω 
καμία απόφαση , κανένα ψήφισμα   και καμία εξουσία , αλλά όλα όσα απορρέουν από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, τα 
καταδικάζω και τα καθιστώ εχθρικά.   Ακόμα, τυχόν κούρεμα καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών που 
βρίσκονται επισήμως σε άμυνα υπέρ της Πατρίδος και του Συντάγματος, σημαίνει πόλεμος.
Εμπρόθεσμα, σας δηλώνω επίσης, ότι την κυβέρνηση που είχε προκύψει από τις παράνομες εκλογές στις 6 Μαΐου 2012 και όσες 
κυβερνήσεις προέκυψαν από κατοχικές εκλογές που έγιναν έως και σήμερα, όχι μόνο δεν τις αναγνωρίζω αλλά  καταγγέλλω όλες τις 
κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα, τα οποία συμμετείχαν σε εκλογές σε χώρα που τελεί υπό κατοχή , είναι διεθνώς παράνομες και 
κυρίως εχθρικές προς την Πατρίδα μου και τους συμπολίτες μου.  Τους καταγγέλω  και καταδικάζω για σύσταση, συναυτουργία, 
απόπειρα και από κοινού δράση. Καθώς ενήργησαν με δόλο και πρόθεση, με σκοπό να βλάψουν ανεπανόρθωτα την Πατρίδα μου, 
τους συμπολίτες μου και εμένα τον ίδιο. 

Επίσης τους καταγγέλλω για προσχεδιασμό, διεξαγωγή εκλογών σε κατεχόμενη χώρα προδοτικών και παράνομων τόσο 
κατά τον Εθνικό όσο και κατά τον Διεθνή νόμο. 

[4/14]

Επίσης Καταγγέλλουμε, καταδικάζουμε και καταμηνύουμε για Άμεση Συνέργεια και τους Ιερωμένους αυτούς συγκεκριμένα που
δια του σφετερισμού της ιερής των θέσεως και καταχραζόμενοι την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών που είχαν απέναντι στην 
θέση που εκείνοι υπηρετούν και στο Ελληνικό Σύνταγμα της Ελλάδος, συνέργησαν άμεσα με τους άνω υπόπτους για εσχάτη 
προδοσία πολιτικούς  οι οποίοι ενσυνείδητα και έχοντας  πλήρη γνώση της ποινικά κολάσιμης πράξης των, που με δόλο ενώπιον 
Θεού διέπραξαν δια του μυστηρίου της Ορκωμοσίας, ατιμάζοντας το μυστήριο της ορκωμοσίας, διότι όρκισαν την παράνομη 
κυβέρνηση που είχε συσταθεί από ποινικά διωκόμενους και κατηγορούμενους από την Ελληνική Δικαιοσύνη για εσχάτη προδοσία 
και η οποία δεν είχε ποτέ την Λαϊκή εντολή να κυβερνήσει, -Κυβέρνηση Παπαδήμου- ενώ συγχρόνως σχεδιάζουν να επαναλάβουν 
την ίδια ποινικά κολάσιμη πράξη, επίσης με δόλο και πρόθεση να νομιμοποιήσουν κυβερνήσεις δια της ορκωμοσίας. Μάλιστα τη 
στιγμή που και ο Όρκος, είχε στις 24/11/2011 καταπατηθεί επίσημα τουλάχιστον από τις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ παράλληλα οι ίδιοι, 
επίσης εσκεμμένα, απέφυγαν  να καταγγείλουν το εν λόγω κακούργημα της παράλειψης διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας, 
ενώ όφειλαν πρώτοι να αντιδράσουν και τουλάχιστον να το καταγγείλουν! 
Κύριε εισαγγελέα, σας καταθέτω αυτή την δήλωση-καταγγελία-αίτηση για να σας ενημερώσω ότι, ως Έλλην πολίτης, όχι μόνον δεν 
αποδέχομαι την παράδοση της Εθνικής Κυριαρχίας της χώρας μου αλλά σας ενημερώνω επίσης ότι θα πολεμήσω με οποιοδήποτε 
μέσο το όποιονδήποτε, που με τις πράξεις του ή την ενσυνείδητη απραξία του, συνεργεί σε αυτήν την παράδοση. Καμία κυβέρνηση 
-και ειδικά μία ΜΗ νόμιμα εκλεγμένη- δεν δικαιούται να μου αφαιρέσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που μου παρέχει το 
Σύνταγμα της Ελλάδας.                     

Σας καταθέτω εδώ κ. Εισαγγελέα την ανακοινωμένη από την έδρα της βουλής δικογραφία εσχάτης προδοσίας, της οποίας όπως σας 
προανέφερα, οτι από το 2011 οι διώξεις λόγω της κατοχής της Χώρας και της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, παραλείπονται :  
Διεβιβάσθη στη Βουλή από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανακοινώθηκε από τον τότε 
αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Β. Αποστολάτο, ο οποίος από την έδρα της Βουλής είπε τα εξής:

 

“Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, έχω 

την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε στη 
Βουλή σύμφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγματος και του Ν.3126/2003 ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει, 
δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης”.

 

Η δικογραφία αυτή αφορά εσχάτη προδοσία. Είναι μείζονος σημασίας καθώς αφενός 

σχετίζεται με ποινές τρις ισόβιας κάθειρξης, αφετέρου, η κακουργηματική αποσιώπηση και η συγκάλυψή της, συνιστά απόπειρα 
νομιμοποίησης της προδοσίας στη χώρα, της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, αλλά προπάντων απόπειρα εγκαθίδρυσης και 
νόμιμοποίησης της κατοχής στη χώρα από εχθρικές δυνάμεις. Και όλοι όσοι έχουμε εκλογικά δικαιώματα, όχι μόνον οφείλουμε να 
γνωρίζουμε οτι το Σύνταγμα καταλύεται βιαίως και η χώρα τελεί υπό κατοχή, αλλά οφείλουμε και τουλάχιστον να αντιδράσουμε και 
να αντισταθούμε με οποιοδήποτε μέσο.

Σας

Ενώ όπως όλοι γνωρίζουμε, εσχάτη προδοσία και ειδικότερα η παράλειψη διώξεων της,  όχι μόνον συνιστά κατοχή, αλλά 

εγκυμονεί εθνοκτονία-γενοκτονία και θέτει σε άμεσο και διαρκή κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας, του κάθε πολίτη και της οικογένειάς 
του. 
Καταγγέλλω, καταμηνύω και καταδικάζω για προσχεδιασμό, απόπειρα και συνέργεια σε εθνοκτονία-γενοκτονία, σε 
προδοσία κατά της χώρας και σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος, 
τον όποιον με την σιωπή του ή με τις πράξεις του συνεργεί 
στην παράλειψη αυτή των διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας που από το 2011 ανακοινώθηκε επισημα απο την εδρα της βουλής
, οτι ισχύει δικογραφία.
Επίσης: Σύμφωνα με την υποχρέωση που το Άρθρο 120 του Συντάγματος επιβάλλει σε όλους τους πολίτες να το προασπίσουνμε με 
οποιονδήποτε τρόπο, οφείλω να αντισταθώ μέχρι τελικής πτώσης κατά των κατοχικών κυβέρνησεων και των συνεργών τωνοι οποίοι 
είναι τα μέλη όλων των εντός και εκτός Βουλής κομμάτων, κινημάτων, πολιτικών φορέων, Μ.Κ.Ο, οργανισμών και σωματείων. Έτσι, 
σας ενημερώνω πως από σήμερα και μέχρι την διεξαγωγή νόμιμων εκλογών αλλά και μέχρι να ξεκινήσουν διώξεις για το έγκλημα της 
προδοσίας, προχωρώ στις παρακάτω δράσεις: 

• Καταγγέλλω, καταμηνύω και καταδικάζω όλους τους Ανώτερους Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων: 

1. Για καταπάτηση του Όρκου που έχουν δώσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων, να φυλλάτουν πίστη στην Πατρίδα, να 
προστατεύουν το Λαό, να υπακούουν στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, να μην υπακούουν σε εντολές 
επίορκων 
που γνωρίζουν ότι εις βάρος των, έχει ανακοινωθεί πως είναι κατηγορούμενοι για Εσχάτη Προδοσία, όπως δημοσίως και 
επισήμως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Δικαιοσύνη αλλά και από την έδρα της Ελληνικής Βουλής. Καθώς γνωρίζουν τουλάχιστον
από την 24/11/2011 ότι αυτές οι εντολές πλέον πηγάζουν από τον εχθρό της πατρίδας και δίνονται σε Αξιωματικούς από επίσημα και 
με τη σφραγίδα της Δικαιοσύνης κατηγορούμενους για εσχάτη προδοσία.
2. Για συνέργεια σε εσχάτη προδοσία και σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος καθώς επίσης και για απόπειρα.
3. Για απάτη και ληστρική κλοπή του ιδρώτα-πλούτου 
του δικού μου, όπως και όλων των φορολογούμενων συμπολιτών μου ο 
οποίος από τις 24/11/2011 έως και σήμερα, εξακολουθεί να τους συντηρεί στην επιβίωση των, μέσω των μηνιαίων απολαβών των, 
αφού εγώ και οι συμπολίτες μου, αλλά και η Δικαιοσύνη, τους θεωρούμε προδότες και συνεπώς επικίνδυνους  για την ασφάλεια
και την ακεραιότητα των συνόρων της Πατρίδας μας.

[5/14]

Ενώ, εγώ και οι συμπολίτες μου απαιτούμε από τους ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, να μας 
παραδώσουν εγκαίρως τον οπλισμό και το εθνόσημο. 
Καθώς επίσης να μας επιστραφούν οι φόροι που έχουμε από τις 
24/11/2011 έως και σήμερα πληρώσει για τις μηνιαίες απολαβές των. 

Επίσης, όπως άλλωστε και εκ του Συντάγματος οφείλω να πράξω για όσο διάστημα η χώρα τελεί υπό κατοχή και μέχρι να 
τελεσηδικήσει η εσχάτη προδοσία,  δεν αναγνωρίζω καμία χρηματική οφειλή προς το κράτος.  Έτσι, σταματώ να πληρώνω 
οποιοδήποτε φόρο, είτε έμμεσο είτε άμεσο. 
Δεν αναγνωρίζω καμία οικονομική υποχρέωση προς δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία 
που να τελεί υπό τις οδηγίες της ανωτέρω Προδοτικής Κυβερνήσεως-Βουλής ή κάθε άλλης μορφής προδοτικής συγκυβέρνησης. Δεν 
αναγνωρίζω καμία απόφαση εκτελεστικής αρχής που να τελεί υπό τις οδηγίες της, ειδικά όσον αφορά κατασχετές διαθέσεις.

Κύριε Εισαγγελέα, δηλώνω προς πάσα αρμόδια αρχή, και προς κάθε ΔΟΥ, ότι από σήμερα και μέχρι να τελεσιδικήσει η 

εκδίκαση της δικογραφίας που εκκρεμεί κατά των πολιτικών για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας-προδοσίας της χώρας και 
μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η τιμή και η αξιοπρέπεια των ιερών δεσμεύσεων -Όρκου- που θεσμοθετημένα και ανέκαθεν οι 
Ένοπλες  Δυνάμεις και η πολιτεία οφείλουν και υποχρεούνται να τηρούν απέναντι σε μένα και τους συμπολίτες μου αλλά και μέχρι να
απαντήσουν όλοι οι υπεύθυνοι που απέκρυψαν και αποσιώπησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τις 24/11/2011 έως και σήμερα
τα όσα εγώ και οι συμπολίτες μου καταγγέλλουμε με τούτη την ιερή δήλωση-καταγγελία-εφαρμογή του άρθρου 120 του Συντάγματος, 
σταματώ να πληρώνω οποιονδήποτε φόρο ή οφειλή προς δημόσιο και τις υπηρεσίες του, ή οφειλή προς τις τράπεζες. 

Ενώ, δηλώνω ότι όσα πληρώνω στο υπό κατοχή δημόσιο από τις 24/11/2011 έως και σήμερα, τα πληρώνω εκβιαζόμενος και υπό 
την απειλή των κατασχέσεων των περιουσιακών μου στοιχείων. 

Και ότι μετά την αποκατάσταση της έννομης τάξης θα τα ζητήσω πίσω εντόκως και μετά της ηθικής βλάβης που έχω από τις 
24/11/2011 έως και σήμερα υποστεί. 
Οι παραπάνω δράσεις μου θα γίνουν λόγω της κατοχής της οποίας εγώ οι συμπολίτες μου και η πατρίδα μου βρισκόμαστε, 
αλλά και από το καθήκον που μου επιβάλλει το Άρθρο 120 του Συντάγματος και προπάντων η ανθρώπινη συνείδησή μου.

Επίσης για κάθε δικαστική υπόθεση, καταγγελία ή νομική πράξη που αφορά εμένα ή που τυχόν θα προκύψει μελλοντικά, ζητώ εν 
ονόματι του Συντάγματος 
να ενσωματώνεται και να συνδικάζεται ως αναπόσπαστο κομμάτι τούτης της αναφοράς αναγγελίας που 
σας καταθέτω σήμερα.

Κύριε Εισαγγελέα, καταγγέλλω για δόλο και πρόθεση όλους τους υπεύθυνους, οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι και σήμερα δια της 
εγκληματικής των σιωπής να υποθάλπουν και να αποκρύπτουν κακουργήματα που έχουν τελεσθεί κατά της πατρίδας και του λαού 
και που τα οποία εγώ και οι συμπολίτες μου καταθέτουμε, καταγγέλλουμε, καταμηνύουμε και καταδικάζουμε εντός τούτης της ιερής 
δηλώσεως-καταγγελίας.

Ενώ από την ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη απαιτούμε εγώ και συμπολίτες μου, βάσει Συντάγματος, την άμεση αναγνώριση πως 
καμία ευθύνη δεν έχουμε για τις επιπτώσεις αυτών των πράξεων, απαιτούμε επίσης την διαγραφή οποιασδήποτε τυχόν ποινής και 
προστίμου μας έχει επιβληθεί εν καιρώ κατοχής, δηλαδή από τις 24/11/2011 έως και σήμερα.
Επίσης καταγγέλλω και καταδικάζω το κατοχικό, παράνομο στημένο και απαράδεκτο σκέλος των εθνικών εκλογών, όπου στα 
ψηφοδέλτια των οποίων παρανόμως εγκληματικά και δολίως βρίσκονταν ονόματα πολιτικών οι οποίοι κατηγορούνται επίσημα από 
την Ελληνική Δικαιοσύνη για εσχάτη προδοσία και άλλων πολιτικών ή υποψηφίων που οι οποίοι έχουν αποσιωπήσει και υποθάλψει 
την άνω δικογραφία εσχάτης προδοσίας. 
Δεν αναγνωρίζουμε τις εκλογές, ούτε ως νόμιμες και ούτε ως έγκυρες.
Σας καταθέτω πραγματικά περιστατικά τα οποία συνιστούν αξιόποινες πράξεις που σε περιόδους ειρήνης, δημοκρατίας και ευνομίας,
οι εισαγγελικές αρχές επιλαμβάνουν και ασκούν ποινικές διώξεις άμεσα κατά κάθε υπεύθυνου και ανεξάρτητα εάν εγώ και οι 
συμπολίτες μου υποβάλουμε μηνύσεις ή όχι.

Υπενθυμίζω δε, ότι όλοι οι ενεργοί πολίτες που έχουν εκλογικά δικαιώματα, υποχρεούνται από το Σύνταγμα και το Νόμο, αλλά 
προπάντων από την ανθρώπινη υπόστασή των, να γνωρίζουν ότι διεπράχθησαν αξιόποινες πράξεις όπως το κακούργημα της 
παράλειψης διώξεων εσχάτης προδοσίας και της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος. Και επομένως, τώρα που έχουν και επισήμως 
ενημερωθεί, πρέπει τουλάχιστον να καταγγείλουν κι αυτοί τα όσα σχετικά με την προδοσία και τη βίαιη κατάλυση του Συντάγματος 
εγώ και οι συμπολίτες μου καταθέτουμε στην παρούσα Δήλωση-ΚαταγγελίαΕφαρμογή του Άρθρου 120 του Συντάγματος, ειδάλλως 
αποδέχονται δια της κακουργηματικής των σιωπής την προδοσία κατά της χώρας συνεργώντας παράλληλα και σε βίαιη κατάλυση 
του Συντάγματος.                                                                                                                                     Επίσης βάσει και του Άρθρου 
136 ΠΚ 

(αλλά και του Άρθρου4 παρ. 3 του Συντάγματος όπου χάνουν και την Ιθαγένειά των σε περίπτωση που συνεργήσουν σε 

υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, όπως η Έσχατη Προδοσία)

, ζητώ τουλάχιστον να τους αφαιρεθούν άμεσα τα 

πολιτικά τους δικαιώματα. 

[6/14]

ΚΑΘΩΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ : 

Άρθρο 36ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ.
Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι 
διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη .
Στην προκειμένη περίπτωση, η αξιόποινη πράξη και μάλιστα με τελεσίδικη απόφαση που εμπίπτει στο άρθρο 120, είναι η 
συγκάλυψη εσχάτης προδοσίας και η κακουργηματική παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας.                            
Άρθρο 40ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ

1.

Ακόμα και οι ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, αν αντιληφθούν οι ίδιοι 
αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε 
ανακριτικό υπάλληλο.

2.

 Στην αναφορά ή την προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την πράξη, τους 
δράστες και τις αποδείξεις.   

3.

 Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας έχει ξεχωριστά την υποχρέωση αυτή. 

Στην προκείμενη (για τον αρ. 1) περίπτωση, εκτός των όσων καταγγέλλουμε, ως ενεργοί πολίτες οι οποίοι και ασκούμε τα εκλογικά 
μας δικαιώματα κατά συνείδηση, υποχρεούμεθα από το Σύνταγμα και το Νόμο, να αντιληφθούμε εγκαίρως ότι έχουν διαπραχθεί 
αξιόποινες πράξεις αλλά και εγκαίρως να τις καταγγείλουμε σε ανακριτικό υπάλληλο. 
Δηλαδή υποχρεούμαστε από τον νόμο να γνωρίζουμε, ότι έχει από την έδρα της Βουλής ανακοινωθεί δικογραφία εσχάτης προδοσίας
και παράλληλα διεπράχθη κακουργηματική παράλειψη διώξεων των εγκλημάτων προδοσίας που αναφέρονται εντός της δικογραφίας.
Υποχρεούμαστε επίσης να καταγγείλουμε σε ανακριτικό υπάλληλο ότι το γεγονός αυτό υποκρύπτεται και συγκαλύπτεται από 
τουλάχιστον όλους τους βουλευτές και από πολίτες, ότι κατά παράβαση του νόμου δεν έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες από το 
Σύνταγμα και τον Νόμο ποινικές διώξεις, ότι η πατρίδα βρίσκεται υπό κατοχή, ότι το Σύνταγμα καταλύεται βίαια, ότι οι εκλογές μέσω 
κατοχής και οι εν μέσω κατοχής αλλαγές ή οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος είναι εγκληματικές ενέργειες κατά της πατρίδας και του 
λαού και ενέργειες οι οποίες αποβλέπουν να κατοχυρώσουν, συνταγματικά τον εχθρό που κρατά την πατρίδα υπό κατοχή, αλλά και 
απόπειρα νομιμοποίησης της κατοχής της χώρας από ξένες εχθρικές δυνάμεις

Επίσης οφείλουμε να γνωρίζουμε και τουλάχιστον να το καταγγείλουμε σε ανακριτικό υπάλληλο, ότι εγκληματική ενέργεια είναι το 
γεγονός ότι οι ανώτατοι-ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι μάλιστα έχουν στην κατοχή τους οπλισμό, από τις 
24/11/2011 έως και σήμερα, εκτελούν εντολές αναξιόπιστων και κατηγορουμένων από την Ελληνική Δικαιοσύνη για το ειδεχθέστερο 
των κακουργημάτων, εκείνο της εσχάτης προδοσίας. Και ότι με αυτήν τους την πράξη προκαλούν και θέτουν σε άμεσο και 
διαρκή κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών. 

Σας Ενημερώνουμε ότι δεν δεχόμαστε αλλαγή των Ταυτοτήτων μας, ή όποια άλλη αλλαγή αντιβαίνει των Συνταγματικών 
διατάξεων και δικαιωμάτων μας που θέλουν να μας επιβάλλουν οι κυβερνήσεις, όπως και οποιαδήποτε ηλεκτρονική κάρτα η οποία 
θα αποτελεί είτε αντικατάσταση αυτής είτε παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούμαστε να 
ενεργήσουμε με οποιοδήποτε μέσο εναντίον του όποιου φυσικού και ηθικού αυτουργού που θα επιχειρήσει έμμεσα ή άμεσα να μας 
επιβάλλει αυτήν την αντισυνταγματική νομοθεσία - κάρτα του πολίτη.  

Γι' αυτό και ενημερώνω πάσα αρμόδια αρχή, ότι όσα σας 

καταθέτω εντός τούτης της Δηλώσεως-Καταγγελίας είναι οι επίσημες θέσεις μου και το έγγραφο τούτο στο εξής εκτός των άλλων, 
είναι και η επίσημη Ταυτότητά μου!

Ακολουθεί ένορκη εξέταση Μάρτυρα. Στοιχεία που η Εισαγγελία ζητά από τον καταγγέλλοντα να κατατεθούν ενόρκως και με 
σαφήνεια. 

α. Τόπος τέλεσης των κακουργημάτων.
β. Χρόνος τέλεσης κακουργημάτων.
γ. Ονόματα δραστών.

Όνομα/επώνυμο μάρτυρα : ……………………………………………………………

Με την παρούσα ένορκη αναφέρομαι στην παρούσα σημερινή κατάθεσή μου,
ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 της οποίας το περιεχόμενο επιβεβαιώνω ως αληθές και συμπληρωματικά αυτής, 
κ

αταμηνύω όλους όσους συμμετείχαν ως υποψήφιοι στις εκλογές 

της 6ης Μαΐου 2012, της 17ηςΙουνίου 2012,της 25ης 

Ιανουαρίου 2015και της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 αλλά και σε όσες εκλογές-δημοψηφίσματα έγιναν ή πρόκειται να γίνουν τούτη την 
περίοδο της βίαιης συνεχόμενης Κατάλυσης του Συντάγματος και πριν ξεκινήσουν διώξεις για το έγκλημα της Εσχάτης Προδοσίας, 

[7/14]

εγώ και οι συμπολίτες μου εξαπατηθήκαμε, λαμβάνοντας μέρος σε δημοψήφισμα και εκλογές κατοχικές, εγκληματικές και 
παράνομες, διεθνώς καταδικαστέες και άκυρες, που είχε στήσει ο εχθρός με δόλιες διαδικασίες μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. 

Τα 

εγκλήματα τελέστηκαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε όλα τα εκλογικά κέντρα της Ελλάδας. 
Καταμηνύω επίσης και για συνέργεια σε εσχάτη προδοσία-προδοσία κατά της χώρας, όλους τους ανώτατους-ανώτερους 
αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι από τις 24/11/2011 έως και σήμερα διαπράττουν το έγκλημα κατά συρροή, 
κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επανάληψη. 

Τα ονόματα των πρώτων κατα μηνυόμενων είναι συγκεκριμένα και βρίσκονται εντός των τηρούμενων βιβλίων των εκλογικών 
καταλόγων 
όπου φαίνεται η κακουργηματικήτων συμμετοχή σε εκλογές κατεχόμενης χώρας (της Ελλάδας). Και αντιστοίχως τα 
ονόματα των ανωτάτων-ανωτέρων αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία και αυτά είναι συγκεκριμένα και βρίσκονται 
καταγεγραμμένα στα γενικά επιτελεία Ενόπλων Δυνάμεων. 

Επίσης βάσει και του Άρθρου 136 ΠΚ (αλλά και του Άρθρου 4 παρ. 3 του Συντάγματος όπου χάνουν τα πολιτικά δικαιώματα και την 
Ιθαγένειά των σε περίπτωση που συνεργήσουν σε υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα.

Όπως και εσείς γνωρίζετε δεν έχω τα μέσα και την δικαιοδοσία να έχω πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους όλων των εκλογικών
κέντρων της Ελλάδας, ούτε στα επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να βρω και να σας δώσω τα ονόματα εκείνων των δραστών 
όπου εν μέσω ξένης εχθρικής κατοχής εκτελούν εντολές κατηγορουμένων για εσχάτη προδοσία ή αντιστοίχως που εν μέσω κατοχής 
προσήλθαν και συμμετείχαν σε κατοχικές κάλπες διαπράττοντας τα άνω εγκλήματα. 

Εσείς έχετε αυτήν την δυνατότητα πρόσβασης κ. Εισαγγελέα ώστε να πράξετε αυτεπάγγελτα όπως η φύση των εγκλημάτων 
που καταγγέλλω απαιτεί και ασχέτως αν εγώ καταμηνύω ή όχι, να βρείτε εντός των καταλόγων τα ονόματα που μου ζητάτε 
να σας δώσω και να ασκήσετε διώξεις εις βάρος των.  Άλλωστε ως αυτεπάγγελτα τα κακουργήματα αυτά τα οποία 
καταγγέλλω, η ίδια η Δικαιοσύνη είναι υποχρεωμένη μέσω έρευνας να βρει τα ονόματα!

 

Ζητώ από την Δικαιοσύνη να πράξει τα καθήκοντα της και ανεξαρτήτως αν εγώ καταμηνύω ή όχι, να ασκήσει αυτεπάγγελτα 
διώξεις κατά 
όλων όσων συμμετείχαν ως υποψήφιοι στις εκλογές μετά την 24

η

 Νοεμβρίου του 2011, τους οποίους και εγώ 

καταμηνύω για: Δόλο, συνέργεια σε εσχάτη προδοσία, για απόπειρα νομιμοποίησης παράνομων εκλογών και 
νομιμοποίησης της κατοχής της χώρας από ξένες εχθρικές δυνάμεις, για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Και άμεσα να ακυρώσετε τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών, καθώς όπως κι εσείς κ. Εισαγγελέα γνωρίζετε, ότι εκείνες 
διεξήχθησαν εν μέσω κατοχής και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος και ότι είναι άκυρες.

Καταγγέλλω, καταμηνύω το ανώτατο δικαστικό όργανο την κυρία Βασιλική Θάνου, για συνέργεια σε εσχάτη προδοσία και 
για απόπειρα καθώς κατά την διάρκεια της περιόδου που διετέλεσε υπηρεσιακή πρωθυπουργός της χώρας (από τις 27 
Αυγούστου 2015 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2015) προκειμένου να νομιμοποιήσει την προδοσία και την κατοχή της χώρας από 
ξένες εχθρικές δυνάμεις, συνέχισε ενσυνείδητα, κακουργηματικά και με δόλο να συγκαλύπτει, να αποσιωπά και να 
υποθάλπει δικογραφία επίσημα ανακοινωμένη από την έδρα της Βουλής στις 24/11/2011 η οποία ισχύει σε βάρος 173 
βουλευτών-πολιτικών, αν και γνώριζε η κυρία Β. Θάνου μέσω της από 11/08/2015 με αρ. πρωτ. 1016/92/266 επιστολής μας, 
ότι έχει διαπραχτεί παράλειψη διώξεων εσχάτης προδοσίας. Αντί να ζητήσει άμεσα την άρση βουλευτικής ασυλίας όλων των
κατηγορουμένων ή να παραπέμψει την δικογραφία στην τακτική Δικαιοσύνη ή ακόμη και σε στρατοδικεία, προκειμένου να 
εκδικαστεί, εκείνη από την θέση της υπηρεσιακής πρωθυπουργού, επέλεξε να συνεχίσει να αποσιωπά και να υποθάλπει την
συγκεκριμένη δικογραφία, προσπαθώντας με την ΤΑΚΤΙΚΗ αυτήν της ΣΙΩΠΗΣ, να νομιμοποιήσει την προδοσία και την 
κατοχή στην Ελλάδα και να κατοχυρώσει συνταγματικά τον εχθρό. 
Δεδομένου ότι εχθρός, είναι ο οποιοσδήποτε τον συμφέρει η παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας και η 
υπόθαλψη της εν λόγω ανακοινωθείσας από τη Βουλή δικογραφίας, καθώς επίσης εχθρός είναι ο οποιοσδήποτε τον 
συμφέρει και η υπόθαλψη των όσων εγώ και οι συμπολίτες μου έχουμε καταθέσει εντός της Ιερής Δηλώσεως εφαρμογής του
Άρθρου 120. 
Καταγγέλλω, καταμηνύω και καταδικάζω για συνέργεια σε εθνοκτονία-γενοκτονία και προδοσία κατά της χώρας, τον όποιον 
με την σιωπή του συνεργεί στην παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας.
Επίσης καταμηνύω όλους, όσους διατέλεσαν πολιτικοί του Ελληνικού Κοινοβουλίου από τις 24/11/2011 έως και σήμερα 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που την ίδια χρονική περίοδο διατέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας.

[8/14]

Τους καταμηνύω γιαεγκληματική παράλειψη άσκησης των εισαγγελικών καθηκόντων της Βουλής, στην εξέταση της δικογραφίας 
για εσχάτη προδοσία κατά των μελών της, που εκκρεμεί στην Βουλή από την 24/11/2011 (ΠΚ 239 παρ. β’) και συνέργειας, εκ 
παραλείψεως, σε εσχάτη προδοσία (ΠΚ 45, 46, 134, 120 παρ. 3 Σύνταγμα), κατά πλασματική συρροή υπέρ της τελευταίας. 
Η αδικαιολογήτως μακρά μέχρι τώρα καθυστέρηση της προόδου της υπόθεσης αυτής στην Βουλή, υποδηλώνει, από μέρους
των όποιων υπεύθυνων (πολιτικών αλλά και πολιτών) δόλο κωλυσιεργίας της, η οποία μπορεί να δώσει την δυνατότητα 
στους κατηγορούμενους να διαφύγουν στο εξωτερικό και το σημαντικότερο, 
επιτρέπει την συνεχιζόμενη διάπραξή της ως 
διαρκούς κακουργήματος και καταδικάζει την Ελλάδα σε μια κατάσταση νομιμοποιημένης, δια της ενόχου σιωπής των, 
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ από ξένες δυνάμεις

Στην περίπτωση αυτή, τουλάχιστον τα 300 μέλη της Βουλής, καθίστανται και υπαίτια 
Κακουργηματικής Κατάχρησης Εξουσίας, δια της παράβασης των άρθρων 239 παρ. Β και 27, 15. ΠΚ.
Έχω επίσης να προσθέσω ότι:
Η δόλια κωλυσιεργία της προόδου της δικογραφίας για εσχάτη προδοσία που από το 2011 εκκρεμεί στη Βουλή, συνιστά και 
αληθή σωρευτική συνέργεια αυτών και σε ΔΙΑΡΚΗ διάπραξη κι εγκαθίδρυση κατάστασης Εσχάτης Προδοσίας της Ελλάδας 
(ΠΚ 45, 46, 134) δεδομένου ότι η Εσχάτη Προδοσία είναι Διαρκές Κακούργημα (Συντ. 97, 120, 684/1975 Ολ. Α.Π.)
. Με την 
παράλειψη των και την κακουργηματική αυτή σιωπή των 300 βουλευτών της Βουλής, του κάθε πολιτικού αλλά και του κάθε άλλου 
υπεύθυνου, οι εν λόγω κατηγορούμενοι και άπαντες οι βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου, συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις 
προδοτικές διατάξεις του 1ου, 2ου, 3ου Μνημονίου και 1ης, 2ης, 3ης Δανειακής Σύμβασης (ΠΚ 134), καταδικάζοντας έτσι την 
Ελλάδα σε μια ουσιαστική και διαρκή κατάσταση Εσχάτης Προδοσίας και Κατοχής της και τον Λαό σε έναν αργό 
βασανιστικό βιολογικό, ηθικό και εθνικό θάνατο.
Ζητώ την άμεση διαβίβαση της Δικογραφίας στην Τακτική Δικαιοσύνη και στα Στρατοδικεία. Στρέφομαι κατά των νυν και 
πρώην 300 βουλευτών του Ελληνικού κοινοβουλίου, 
κατά όσων συμμετείχαν στις εν μέσω κατοχής και βίαιης κατάλυσης του 
Συντάγματος εκλογές, οι οποίες έγιναν στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 και στρέφομαι επίσης κατά όλων των πολιτικών για 
κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας (ΠΚ 239) και Συνέργεια σε Εσχάτη Προδοσία (ΠΚ 45,46, 134) και για απόπειρα  
εγκαθίδρυσης  και νομιμοποίησης  της κατοχής στη χώρα  φανερώνοντας  οι ίδιοι ότι κινούνται πλέον εχθρικά κατά του 
Συντάγματος, του Κυρίαρχου Λαού και του Έθνους  καθώς όπως είναι σε όλους μας γνωστό, προσπάθησαν τούτη την  
περίοδο βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος και κατοχής της χώρας να θέσουν θέμα αναθεώρησης του Συντάγματος . 
    Τα εγκλήματα για τα οποία τους καταμηνύω είναι απόπειρα, προδοσία κατά της χώρας, γενοκτονία, απόπειρα αφανισμού του 
Ελληνικού γένους.  Καθώς επίσης τους καταμηνύω για απόπειρα διασυρμού και απαξίωσης της Ελληνικής Δικαιοσύνης και των 
Θεσμών. 
     Τα εγκλήματα τελέστηκαν στην Ελλάδα στις χρονικές περιόδους που σας αναφέρω παρακάτω και δράστες είναι: Οι Πρόεδροι 
της Δημοκρατίας, οι αρχηγοί όλων των κομμάτων καθώς επίσης και όλοι οι βουλευτές-υπουργοί του Ελληνικού κοινοβουλίου που 
διετέλεσαν ως πολιτικοί από τις 24/11/2011 έως και σήμερα. 

Προς το παρόν σας ζητώ να ενημερώσετε όλους τους εισπρακτικούς μηχανισμούς του κράτους καθώς επίσης και τις τράπεζες, ότι 
προσωρινά για όσο διάστημα τελεί η Πατρίδα υπό  κατοχή  και μέχρι να τελεσιδικήσει η εσχάτη προδοσία που εκρεμμοδικεί και να 
επανέλθει η συνταγματική ομαλότητα στη χώρα, να σταματήσουν να βεβαιώνουν φόρους, οφειλές ή να κάνουν έλεγχο κεφαλαίου 
στις καταθέσεις τις δικές μου ή συμπολιτών μου οι οποίοι σας έχουμε καταθέσει την εν λόγω ιερή δήλωση εφαρμογής του 
άρθρου 120 και που επισήμως βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα για την υπεράσπιση του Συντάγματος και την αποτίναξη 
της κατοχής της χώρας μας. Σε αντίθετη περίπτωση οι όποιες ενέργειες εις βάρος εμού και των συμπολιτών μου θα 
αντιμετωπιστούν ακαριαία ως εχθρικές προς την πατρίδα και όπως το Άρθρο 120 επιτάσσει. 
       Και επίσης σας ζητώ να προχωρήσετε άμεσα σε αποφάσεις και σε ενέργειες οι οποίες αποβλέπουν, όχι στην τιμωρία 
των ενόχων τόσο, όσο στην απευθείας αποκατάσταση της τιμής και της αξιοπρέπειας των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων

και προπάντων, στην αποκατάσταση της τιμής και της αξιοπρέπειας του Όρκου με τον οποίον οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν 
δεσμευθεί απέναντι σε μένα και τους συμπολίτες μου 
να φυλλάτουν την πατρίδα και τα σύνορά της και να μην εκτελούν εντολές 
κατηγορουμένων για εσχάτη προδοσία (δηλαδή, εντολές επίσημα αναξιόπιστων πολιτικών). 
Και αυτό, προκειμένου να 
νομιμοποιηθούν οι συγκροτήσεις των δικαστηρίων ώστε να μπορούν έκτοτε να δικάζουν νόμιμα.  Καθώς τώρα, ως έχει η 
κατάσταση, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να υποχρεούνται στην εκτέλεση εντολών οι οποίες προέρχονται από κατηγορούμενους
από εσάς την Δικαιοσύνη για εσχάτη προδοσία ή από βουλευτές ήδη ενόχους για το κακούργημα της συγκάλυψης, 
αποσιώπησης και υπόθαλψης της εν λόγω δικογραφίας, η πατρίδα τελεί υπό επίσημη κατοχή.
Και σε περιόδους κατοχής όπως είναι ετούτη που διανύουμε τώρα στην Ελλάδα, τα δικαστήρια στερούνται νομιμότητας 
συγκρότησής των εάν εκείνα δέν ενεργούν σύμφωνα με το ακροτελευτιο αρθρο του Συντάγματος ( δηλαδή, το άρθρο 120).

Από σήμερα λοιπόν ενημερώνεστε και επισήμως για το ότι οι διωκόμενοι βουλευτές για την προαναφερθείσα δικογραφία 
υπηρετούν θεσμούς, ασκούν καθήκοντα σε καίριες θέσεις και έχουν κριθεί από εσάς την Ελληνική Δικαιοσύνη, προδήλως αλλά 
και νομίμως αναξιόπιστοι.

[9/14]

Ένεκα των ανωτέρω αλλά και σύμφωνα με τον νόμο 3528 του 2007, στο ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 26 της 9/2/2007  Τεύχος Πρώτο, 
στο μέρος Β’ που αφορά τις υποχρεώσεις, τους περιορισμούς, τα κωλύματα και την Αστική Ευθύνη τους, αναφέρονται επί 
λέξει τα κάτωθι: 
Άρθρο 24. 
Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του κράτους, 
υπηρετεί μόνο το λαό και οφείλει  πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση 
στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
Άρθρο 25.

1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη Συνταγματικότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. 
2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί 

παράνομη οφείλει πριν την εκτελέσει, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση.  
Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν. 

3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική η παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει 

χωρίς αναβολή.

4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εκτελούμενη ενεργεία, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η 

θεώρηση του, οφείλει να την διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν το παραλείψει, θεωρείται ότι 
προσυπέγραψε η θεώρησε.  Ως εκ τούτου, αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια για την οποία είναι 
αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρησή του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. 

Και επειδή οι διαταγές-εγκύκλιοι που δίνονται προς τα σώματα ασφαλείας, προς το Δικαστικό σώμα, προς τη Δ.Ο.Υ, προς 
ελεγκτικούς και εισπρακτικούς μηχανισμούς και σε άλλες υπηρεσίες προέρχονται από αναξιόπιστους και κατηγορούμενους 
εσχάτης προδοσίας
, ο υπάλληλος και το όργανο στο εξής και έως ότου τελεσιδικήσει η εσχάτη προδοσία και επανέλθει η 
συνταγματική ομαλότητα, οφείλει προηγουμένως να τις εξετάζει ο ίδιος και να αποφασίζει για το αν τις θεωρεί εκτελέσιμες ή 
όχι. 
Εάν δηλαδή η διαταγή-εγκύκλιος σχετίζεται με την κατάλυση του Συντάγματος και την προδοσία της χώρας και αναλόγως την 
περίπτωση, να μην την εκτελέσει, να την καταγγείλει ή να προβεί με την απόλυτη συμπαράσταση μας, στη σύλληψη του 
εντολέα του ή ακόμη και την εκτέλεσή του. 
Σεβόμενος πάντα τους πολίτες, εμάς  δηλαδή που αντιστεκόμαστε στον εχθρό, που δεν συγκαλύπτουμε εις βάρος της 
Πατρίδας και της Δικαιοσύνης εσχάτη προδοσία, δεν καταπατήσαμε το Άρθρο 120 του Συντάγματος και που βρισκόμενοι σε 
διαρκή ετοιμότητα σας καταθέσαμε εγκαίρως και εμπρόθεσμα τούτη εδώ την Ιερή Δήλωση της εφαρμογής του άρθρου 120 
την οποία προσάπτουμε, επικαλούμαστε και εφαρμόζουμε.
Και προπάντων σεβόμενοι το άρθρο 120 παράγραφος 2 και ότι αυτό ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ.

Κύριε Εισαγγελέα ένα ζωντανό παράδειγμα-συνέπεια της εν λόγω παράλειψης διώξεων εσχάτης προδοσίας-προδοσίας της 
χώρας, είναι η παρακάτω νομιμοποίηση γενοκτονίας της χώρας.
Σας αναφέρω λοιπόν ανάγλυφη ζωντανή απόπειρα νομιμοποίησης της γενοκτονίας του Λαού μας, συνέπεια της προδοσίας και της 
συνεχόμενης παράλειψης διώξεων.  Γνωρίζοντας πλέον οι προδότες πολιτικοί ότι δεν θα διωχθούν και δεν θα καταδικαστούν από την
Δικαιοσύνη προχώρησαν την Δευτέρα 14/01/2013 να νομιμοποιήσουν εθνοκτονία-γενοκτονία. Συγκεκριμένα προχώρησαν εκ του 
ασφαλούς με κύρωση της ΠΝΠ (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)
με την οποία υποθηκεύεται το Ελληνικό Κράτος  στους 
δανειστές.(ΘΕΣΜΟΙ). 
Εφόσον κυρώθηκε η ΠΝΠ, το σύνολο της κρατικής περιουσίας της Ελλάδας τίθεται στη διάθεση των ξένων δανειστών σε 
περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των δανείων και οι δανειστές θα έχουν τη δυνατότητα να κατάσχουν 
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που κατέχει το Δημόσιο και η Τράπεζα της Ελλάδας.
Η επίμαχη διάταξη είχε περιληφθεί στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ. 
240/2012) που τροποποιεί τους κανόνες της δανειακής σύμβασης, και με αυτήν ορίζεται ότι «ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος, ούτε 
η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή 
για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης-συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο 
βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση τροποποίησης». Κακουργηματικά ενσωματώνεται δηλαδή στο εθνικό δίκαιο ο 
όρος  πως όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Eλληνικού κράτους και τα πάσης φύσεως ιδιοκτησιακά δικαιώματα του 
υπόκεινται σε κατάσχεση.
Η κύρωση της παραπάνω ΠΝΠ, στις 14.01.2013, είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα 
και καταλύει το Δημοκρατικό Πολίτευμα της 
χώρας, καθόσον προσβάλλει ευθέως θεμελιώδεις αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 2 και 134α' -περ. (στ) Π.Κ. 
Η αλλοίωση/κατάργηση/απενεργοποίηση του Πολιτεύματος αποτελεί ΕΣΧΑΤΗ 
ΠΡΟΔΟΣΙΑ που είναι ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ 
και, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/2012 

[10/14]