Καταγγελία , εφαρμογή του Αρθρου 120, δήλωση – απειλή. 

Προς και δια του αστυνομικού τμήματος (.............................) 

Ημερομηνία ........

 Προς διευθύνσεις Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. 

Υπόψιν 
α) Πάσας αρμόδιας εισαγγελίας και αρχής

 

β) Του κάθε πολίτη και όλων των σωμάτων ασφαλείας

 Τούτη η Αναφορά-Δήλωση-

Καταγγελία-Εφαρμογή του Άρθρου 120 υπόψιν όλων των Δημάρχων, όλων των 

υπευθύνων, όλων των πολιτών, κατά του λαθρομεταναστευτικού και της βίαιης 

κατάλυσης του Συντάγματος (σχετικό 1) η οποία έχει από τις (...............) και με αρ. 

Πρωτ.(..............) κατατεθεί στην αστυνομία και στο Δήμο (..............................) και 

έχει ήδη γίνει αποδεκτή από την Ελληνική δικαιοσύνη, αφορά άμεσα και όλους τους 

εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει όπως βλέπετε (τόσες .........) υπογραφές πολιτών 

μεταξύ των οποίων είναι και οι υπογραφές των γονέων και κηδεμόνων των 

μαθητών που φοιτούν στο γυμνάσιο, λύκειο , δημοτικό , στο οποίο εσείς 

εργάζεσθε . 

Παρακαλώ όπως την κοινοποιήσετε και ενημερώσετε όλους τους εκπαιδευτικούς 

υπαλλήλους σας και ειδικότερα όσους έχετε υπόνοιες ότι τούτη την περίοδο κατοχής 

της χώρας προπαγανδίζουν και ενεργούν υπέρ του λαθρομεταναστευτικού 

εφαρμόζοντας επίσης αντισυνταγματικές εγκυκλίους του υπό κατοχή υπουργείου 

παιδείας όπως κατάργηση προσευχής, έπαρσης της σημαίας και ένταξης 

λαθρομεταναστών στα σχολεία, συνεργούν σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος και 

στην γενοκτονία των Ελλήνων (βλέπε σχετικό 1). Ενημερώστε τους (όπως άλλωστε 

οφείλουν από το νόμο και το Σύνταγμα να γνωρίζουν), ότι απειλούνται άμεσα από το 

Άρθρο 120 του Συντάγματος με αυτοδικία, ακόμη και με εκτέλεση όσοι συνεργούν 

στη βίαιη κατάλυσή του έτσι όπως περιγράφεται αναλυτικά εντός τούτου του 

δικογράφου (σχετικό 1). Αυτά, μπορεί να τους τα επιβεβαιώσει η οποιαδήποτε 

εισαγγελία. Σας επισυνάπτω 

Σχετικό 1 Αναφορά-Δήλωση-Καταγγελία-Εφαρμογή του Άρθρου 120 υπόψιν όλων 

των Δημάρχων, όλων των υπευθύνων, όλων των πολιτών, κατά του 

λαθρομεταναστευτικού και της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος 

Αιτείται αντίγραφο της παρούσης