Ιερή δήλωση ενεργοποίησης και εφαρμογής του Άρθρου 120 και 
καταγγελία κατά των από 24/11/2011 διαπραχθέντων:
Α. Του κακουργήματος της κατ’ επανάληψιν βίαιης κατάλυσης του 
Συντάγματος,
Β. Της παράλειψης διώξεων του διαρκούς κακουργήματος της 
εσχάτης προδοσίας,
Γ. Της εν μέσω κατοχής και εκ μέρους των πολιτικών ή των όποιων 
άλλων υπευθύνων, απόπειρας να κάνουν αλλαγές και αναθεωρήσεις 
στο Ελληνικό Σύνταγμα.

 

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ-ENOΡΚΗ-ΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, προς όλα τα Σώματα Ασφαλείας και προς τον κάθε Πολίτη, 

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 45, 46, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Ημερομηνία:     …......     ...….    2016

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ :  

Προς και διά του Αστυνομικού Τμήματος ........................

υπόψιν Αξιωματικού Υπηρεσίας και Ανακριτικού υπαλλήλου.                               
Όνομα:

 …………………………………………

Επώνυμο: 

……………………………………..

Όνομα Πατρός: 

……………………………                                                                               

Όνομα Μητρός:

 ……………………………

Διεύθυνση: 

……………………………………

Περιοχή:

 ……………………………………….

Τ.Κ.: 

………………………………………………

Α.Φ.Μ. : 

…………………………………………

Αρ. Ταυτ.:

 ……………………………………...

Αρχή Έκδοσης: 

………………………………

Ημερ. Έκδοσης: 

……………………………

Ημ. Γεννήσεως: 

…………………………….

Ιθαγένεια: 

……………………………………….

Θρήσκευμα: 

……………………………………

Ζητώ να ενημερώσετε πάσα εισαγγελία και αρχή που λαμβάνει δικόγραφο ανάλογο 
ετούτου, να μην το αρχειοθετεί, καθώς όπως άλλωστε κι εσείς γνωρίζετε, ότι η ενέργεια 
αυτή αρχειοθέτησης του συγκεκριμένου δικογράφου αποτελεί εκτός των άλλων και 
ξεκάθαρη εχθρική ενέργεια κατά της πατρίδας, συνέργεια σε βίαιη κατάλυση του 
Συντάγματος και απόπειρα, της οποίας μάλιστα ο φυσικός αυτουργός, εκτός των όσων ο 
νόμος προβλέπει, διώκεται και από το Άρθρο 120 του Συντάγματος. Δηλαδή διώκεται 
ακαριαία και με οποιοδήποτε μέσο από τους ίδιους τους πολίτες
.                

Συμπληρωματική και σχετική των κάτωθι καταγγελιών: 

α) 

Της από 05/05/2012 και υπ. αριθμόν 9009|20|27 κατάθεσης-δήλωσης-αίτησης-

καταγγελίας κατά της Κυβέρνησης και όλων των κομμάτων για συναυτουργία και συνέργεια 
σε εσχάτη προδοσία.

[1]

β) 

Την ένσταση κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών 2015, που έχει κατατεθεί στο 

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στις 19/01/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 17, όπου σύμφωνα 
με αυτήν οι Έλληνες Πολίτες για δεύτερη φορά (μετά την ανακοίνωση από την έδρα της 
Bουλής της δικογραφίας για εσχάτη προδοσία) κατήγγειλαν και καταδίκασαν για 
συναυτουργία και συνέργεια σε εσχάτη προδοσία όλους τους πολιτικούς αλλά και όλους 
όσους συμμετείχαν ως υποψήφιοι οι οποίοι εν μέσω κατοχής και εσχάτης προδοσίας κατ’ 
εξακολούθηση και κατ’ επανάληψη αποπειράθηκαν με δόλο και πρόθεση να διεξάγουν 
εκλογές με απώτερο σκοπό να νομιμοποιήσουν την κατοχή στην Ελλάδα. 

γ) 

Την από 14/09/2015 και υπ. Αριθ. 9009|20|34. Καταγγελία-εφαρμογή του Άρθρου 120, 

κατά παντός υποψηφίου και ψηφοφόρου συμμετέχοντα σε κατοχικές εκλογές στις 
20/09/2015. 

δ) Συμπληρωματική και σχετική 

με την από τις (................................) και με αρ. 

Πρωτ. (..................................)

Αναφορά-Δήλωση-Καταγγελία-Εφαρμογή του Άρθρου 

120 υπόψιν όλων των Δημάρχων, όλων των υπευθύνων, όλων των πολιτών, κατά 
του (λαθρο)

μεταναστευτικού,  που σας έχω καταθέσει και που της οποίας το περιεχόμενο

βεβαιώνει αφενός,  ότι αποκλειστικά προς όφελος της πατρίδας και του Συντάγματος είναι 
που εφαρμόζω στην πράξη το Άρθρο 120 του Συντάγματος και όχι για προσωπικά οικονομικά
ή άλλα οφέλη, αφετέρου και κυρίως βεβαιώνει ότι οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον 
μου είναι εχθρική ενέργεια κατά της πατρίδας τού Συντάγματος και του λαού.

Προς πάσα αρμόδια εισαγγελία και αρχή

Και προς:
1.
 Όλα τα σώματα ασφαλείας, το Δικαστικό Σώμα, τους υπαλλήλους της Εφορίας, του 
Σ.Δ.Ο.Ε και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ενημερωθούν ότι από 
σήμερα και στο εξής οφείλουν να εξετάζουν τις εντολές που λαμβάνουν 
και να 
κρίνουν οι ίδιοι κατά πόσο θα τις εκτελέσουν, τις αγνοήσουν, καταδικάσουν ή και 
καταγγείλουν και εκείνες και τους εντολείς των. 
Καθώς από σήμερα ενημερώνονται και επίσημα, ότι αφενός η Ελλάδα βρίσκεται υπό 
κατοχή
, αφετέρου δε και κυρίως για το γεγονός ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη, έχει εις 
βάρος υπουργών μελών της κυβέρνησης, σχηματίσει από τις 24/11/2011, 
δικογραφία για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας

Και ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι αλλά και οι συνεργοί δια της σιωπής και υπόθαλψης του 
εν λόγω εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας, είναι συγχρόνως οι εντολείς των σωμάτων 
ασφαλείας, του Δικαστικού Σώματος, της Δ.Ο.Υ και λοιπών κρατικών μηχανισμών, οι οποίοι 
μάλιστα υπηρετούν θεσμούς, ασκούν καθήκοντα στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας 
τάξης, Οικονομικών και άλλων, είναι με τη σφραγίδα της Δικαιοσύνης αναξιόπιστοι.

Από σήμερα λοιπόν, ενημερώνεστε και επισήμως, για το ότι οι διωκόμενοι με την 
προαναφερθείσα δικογραφία υπηρετούν θεσμούς, ασκούν καθήκοντα σε καίριες θέσεις στα 
υπουργεία Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών και έχουν κριθεί προδήλως 
αλλά και νομίμως αναξιόπιστοι. 
(έτσι ακριβώς όπως αναλύεται λεπτομερώς και με 
πραγματικά περιστατικά στην παρούσα καταγγελία).

Επειδή οι διαταγές που δίνονται προς την Αστυνομία, προς το Δικαστικό Σώμα και προς τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς προέρχονται από αναξιόπιστους (συνεργούς δια της σιωπής 
των στην προδοσία και κατηγορούμενους εσχάτης προδοσίας
), ο αστυνομικός, ο 

[2]

δικαστικός υπάλληλος, πολιτικός ή ο εφοριακός, στο εξής οφείλει προηγουμένως να 
τις εξετάζει ο ίδιος και να αποφασίζει ο ίδιος για το εάν τις θεωρεί εκτελέσιμες ή όχι 
σεβόμενος πάντα εμάς τους Έλληνες πολίτες που αντιστεκόμαστε στον εχθρό, δεν 
συγκαλύψαμε εσχάτη προδοσία, δεν καταπατήσαμε το Σύνταγμα και που 
βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα αντιστεκόμενοι στην κατοχή, και που σας 
καταθέσαμε εγκαίρως και εμπρόθεσμα τούτη εδώ την Ιερή Δήλωση της 
εφαρμογής του άρθρου 120, και προπάντων σεβόμενοι το άρθρο 120 παράγραφος
2 και ότι αυτό ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ!

2. Την κάθε Εισαγγελία

3. Την Δ.Ο.Υ, την κάθε αρμόδια Εθνική και Διεθνή Αρχή της προστασίας των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του Πολίτη, καθώς επίσης και όλων των Εκλογοδικείων. 

4. Προς επίσημη ενημέρωση όλων των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων, πως 
όλοι οι ανώτεροι-ανώτατοι Αξιωματικοί, ενσυνείδητα έχουν καταπατήσει τον Όρκο τους, από
τις 24/11/2011 έως και σήμεραΘα θεωρηθούν εχθροί εάν δεν σταματήσουν άμεσα να 
υπακούουν στις εντολές των Πολιτικών προϊσταμένων των, οι οποίοι από τις 24/11/2011 
κατηγορούνται επίσημα από την Ελληνική Δικαιοσύνη για το κακούργημα της εσχάτης 
προδοσίας, επίσης άμεσα να σταματήσουν να υπακούουν στις εντολές συνεργών 
δια της σιωπής και της υπόθαλψης στην εσχάτη προδοσία. Καθώς βάσει του 
εθνικού και διεθνούς δικαίου,
 οι κατηγορούμενοι και οι δια της σιωπής συνεργοί των
πολιτικοί 
ως επίορκοι αυτού του κακουργήματος, της εσχάτης προδοσίας και της 
παραβίασης καθήκοντος, έχουν βάσει του Συντάγματος καταπατήσει τον Όρκο, 
έχουν συνεργήσει στην βίαιη κατάλυση του Συντάγματος δια της σιωπής των. Με 
την νέα τους ιδιότητα αυτή των κατηγορούμενων και ενόχων για εσχάτη προδοσία
έχουν χάσει την ιδιότητα που είχαν ως προϊστάμενοι των Ενόπλων Δυνάμεων.

5. Προς Στρατοδικεία.

6.Κάθε Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Κύριε Εισαγγελέα, ζητώ να αφαιρεθεί άμεσα το όνομά μου από τα τηρούμενα 
βιβλία των καλπών έτους 2012 και να διαγραφεί εκείνη η συγκεκριμένη 
συμμετοχή μου. Την ανακαλώ. Και δηλώνω ότι το αφαιρώ εγώ με την παρούσα 
επίσημη δήλωσή μου. 
Καταγγέλλω 
εκείνες τις εκλογές του 2012 και επίσης ανακαλώ τη συμμετοχή που είχα σε 
αυτές, όπως αντιστοίχως καταγγέλλω και ανακαλώ για τους ίδιους λόγους τις βουλευτικές 
εκλογές που έγιναν στις 25/01/2015 αλλά και το Δημοψήφισμα που έγινε στις 05/07/2015. 
Και Δηλώνω, ότι και στις 6 Μαΐου 2012, στις 17 Ιουνίου 2012, στις 25 Ιανουαρίου 2015, στις 
05 Ιουλίου 2015 και στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 αλλά και σε όσες εκλογές-δημοψηφίσματα 
έγιναν ή πρόκειται να γίνουν τούτη την περίοδο της Βίαιης συνεχόμενης Κατάλυσης του 
Συντάγματος και πριν ξεκινήσουν διώξεις για το έγκλημα της Εσχάτης Προδοσίας, εγώ και οι 
συμπολίτες μου εξαπατηθήκαμε, λαμβάνοντας μέρος σε δημοψήφισμα και εκλογές 
κατοχικές, εγκληματικές και παράνομες, διεθνώς καταδικαστέες και άκυρες, που είχε στήσει 

[3]

ο εχθρός με δόλιες διαδικασίες μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. 
Δηλώνω, ότι συμφωνώ απόλυτα με όλους τους συμπολίτες μου εκείνους οι οποίοι 
διαμαρτυρήθηκαν στις 6 Μαΐου 2012, στις 17 Ιουνίου 2012, στις 25 Ιανουαρίου 2015, στις 05 
Ιουλίου 2015 και στις 20 Σεπτεμβρίου 2015 δια της αποχής των από τη διεξαγωγή των 
κατοχικών και παράνομων εκλογών και δημοψηφίσματος. Συμφωνώ επίσης με εκείνους τους 
συμπολίτες μου οι οποίοι είχαν στις 5/5/2012, καταθέσει προς τις εισαγγελικές αρχές την υπ’ 
αριθμόν 9009|20|27 δήλωση-αίτηση-καταγγελία & στις 19/01/2015 με αρ. Πρωτ. 17 (ΑΕΔ) 
αντιστοίχως. Στις οποίες και εγώ από σήμερα είμαι συγκαταγγέλλων και σας τις 
ξανακαταθέτω εδώ τώρα.
Οι εκλογές και το δημοψήφισμα σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία 
παραθέτω, ήταν εθνικώς και διεθνώς παράνομες, άκυρες και καταδικαστέες.

Κύριε Εισαγγελέα: Όπως γνωρίζετε, η παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της 
προδοσίας, εκ των πραγμάτων συνιστά κατοχή! 
Και ότι σε καιρούς κατοχής (όπως και επί Γερμανικής κατοχής του 1940) και 
καθ΄όλη τη διάρκεια της κατοχής, οι υποχρεώσεις της υπό κατοχής χώρας, ως 
προς τις διεθνείς συμβάσεις που είχε πριν την κατοχή ή κατά τη διάρκεια της 
κατοχής υπογράψει, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο, παύουν να 
ισχύουν. Και εχθρός της πατρίδας είναι ο οποιοσδήποτε ισχυρίζεται κάτι 
διαφορετικό.

Κύριε Εισαγγελέα, σας ανακοινώνω, όπως άλλωστε και το Σύνταγμα με 
υποχρεώνει να πράξω,
 πως από σήμερα όχι μόνον σταματώ να αναγνωρίζω την Βουλή και 
την κυβέρνηση ως νόμιμη Βουλή και κυβέρνηση της Ελλάδας, αλλά και ότι εκ του 
Συντάγματος δικαιούμαι και παράλληλα υποχρεούμαι να ενεργήσω εναντίον των με 
οποιοδήποτε μέσο. Αφού, υπό τον ζυγό και την κατοχή της κομματοκρατίας και όλων των 
πολιτικών κομμάτων, εγώ και οι συμπολίτες μου πλέον φοβόμαστε, μήπως είμαστε τα 
επόμενα θύματα αυτοκτονιών από χρέη ή θύματα από οποιαδήποτε άλλη αιτία προερχόμενη 
από την υποδούλωση την οποία καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε και ορκιζόμαστε ότι θα 
την πολεμήσουμε με οποιοδήποτε δυνατό η αδύνατο μέσο. 

Ενώ, στη συνείδηση εμού και των συμπολιτών μου, ο κάθε ένας εξ αυτών -όλων των 
πολιτικών- δια της υπεκφυγής του να προσφερθεί και να υπογράψει πρώτος προς την 
συμπλήρωση των εν λόγω 30 υπογραφών, ευθύνεται για τις μέχρι στιγμής αυτοκτονίες 
συμπολιτών μου από χρέη, αφού δια της ενσυνείδητης παραλείψεως του, ως εχθρός του λαού 
και της πατρίδας πλέον, κανείς εκ των βουλευτών του κοινοβουλίου, ακόμη και τώρα 
μετεκλογικά δεν έχει κάνει κάποια δήλωση και να πει ότι προσφέρει την υπογραφή του προς
τη συμπλήρωση των 30 υπογραφών που απαιτούνται
 προκειμένου να αρθούν οι 
ασυλίες των 173 βουλευτών που κατηγορούνται για εσχάτη προδοσία από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη, ή και να ασκηθούν διώξεις εναντίον όλων των πολιτικών που έχουν εμπλακεί σε 
σκάνδαλα (τακτική δικαιοσύνη, εισαγγελικές διώξεις) και που έχουν καταπατήσει τον 
ΟΡΚΟ, παραβιάζοντας το Σύνταγμα, εκτελώντας ενσυνείδητα εντολές του εχθρού, και 
φέρνοντας εν μέσω κατοχής, δια της βίας και παρανόμως στη Βουλή προς ψήφιση, 
απορριπτέα και καταδικαστέα από το Σύνταγμά μας, κατοχικά νομοσχέδια. Διασύροντας και 
απαξιώνοντας δια της εγκληματικής των εκείνης σιωπής και με τον πιο χυδαίο και 

[4]

προκλητικό τρόπο, την Ελληνική Δικαιοσύνη και τις Ελληνικές Εισαγγελικές Αρχές, που 
τόλμησαν τούτη την περίοδο κατοχής και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, να 
διατυπώσουν κατηγορίες εις βάρος πολιτικών και δικογραφία για το ειδεχθές εκείνο 
κακούργημα της Εσχάτης Προδοσίας-προδοσίας της χώρας ή και άλλες κατηγορίες εις βάρος
των που οι οποίες συνιστούν αξιόποινες πράξεις.
Ενώ αλήθεια είναι ότι, στις περιπτώσεις βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, στο άρθρο 120 
παράγραφος 2, το ίδιο το Σύνταγμά μας, επιβάλλει σε όλους τους πολίτες (και στους 
δικαστικούς) την ανυπακοή των νόμων που δεν είναι σύμφωνοι με αυτό! 

Και ειδικότερα μας επιβάλει να καταπολεμήσουμε αυτούς τους απορριπτέους νόμους, 
αλλά επίσης να πολεμήσουμε με οποιοδήποτε μέσο και ως εχθρό της πατρίδας μας, 
τον όποιον φυσικό-ηθικό αυτουργό θα επιχειρήσει να επιβάλει την εφαρμογή των.

Άρθρο 120 Παράγραφος 2.
O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση 
στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των 
Ελλήνων
.

Επίσης θέλω να επισημάνω και να καταδικάσω το γεγονός, ότι τουλάχιστον όλοι όσοι 
διετέλεσαν πολιτικοί από τις 24/11/2011 έως και σήμερα, από κοινού συνεχίζουν να 
αποκρύπτουν, συγκαλύπτουν και υποθάλπτουν το γεγονός ότι έχει από την έδρα της Βουλής 
ανακοινωθεί εσχάτη προδοσία, υποθάλπτουν επίσης ότι διεπράχθη παράλειψη διώξεων 
εσχάτης προδοσίας, ότι η παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας 
συνιστά επίσημη κατοχή από ξένες εχθρικές δυνάμεις και ότι η κατοχή της χώρας 
συνιστά επίσης και βίαιη κατάλυση του Συντάγματος! 
Καθώς αλήθεια είναι, ότι από τις 24/11/2011 έως και σήμεραπολλοί εκ των πολιτικών μιλούν
για προδοσία, αλλά ωστόσο ούτε μία επερώτηση δεν έχει κανείς εξ αυτών καταθέσει στη 
Βουλή, αλλά ούτε και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν έχει γίνει ποτέ έως τώρα κάποια 
ανακοίνωση από κανέναν των, για εκείνο το μείζον θέμα, της δικογραφίας που έχει η 
δικαιοσύνη σχηματίσει και την κακουργηματική παράλειψη διώξεων.
Διότι ακόμη και με το Άρθρο 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπου σε περιόδους 
ειρήνης και δημοκρατίας, για αυτεπαγγέλτως διωκόμενα ποινικά αδικήματα και κυβερνητικά
εγκλήματα όπως είναι αυτό της Εσχάτης Προδοσίας, επιλαμβάνεται και ξεκινά η ποινική 
διαδικασία έγκαιρα και δεν χρειάζεται η άδεια της Βουλής. Το γεγονός ότι δεν έχει 
ξεκινήσει, επιβεβαιώνει και τεκμηριώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται επίσημα υπό την 
κατοχή του εχθρού και ότι οφείλουμε να αντισταθούμε με κάθε μέσο.

Δηλώνω προς την εφορία, προς κάθε ενδιαφερόμενη αρχή και προς κάθε φυσικό 
πρόσωπο 
που υπηρετεί ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι από σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια 
που η Πατρίδα μου, το Σύνταγμα, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη τελούν υπό την κατοχή του
εχθρού και της κομματοκρατίας, δεσμεύομαι να πολεμήσω μέχρι τελικής πτώσης τον 
όποιο φυσικό ή ηθικό, Δικαστικό ή αστυνομικό όργανο θα αποπειραθεί ή σκεφθεί
τούτη την περίοδο κατοχής  και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος
 να επιβάλλει σε 
μένα ή τους συμπολίτες μου την εφαρμογή των νόμων εκείνων που έχουν θεσπιστεί ή 
εφαρμόζονται εν μέσω κατοχής από επίορκους νομοθέτες πολιτικούς και κατηγορούμενους 
από την Δικαιοσύνη για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας αλλά και από νομοθέτες-
πολιτικούς που δια της σιωπής των συγκάλυψαν, την εν λόγω και από 24/11/2011 

[5]

ανακοινωθείσα από την έδρα της Βουλής, δικογραφία εσχάτης προδοσίας.                     
Δηλαδή, από νομοθέτες ένοχους ήδη από το άρθρο 120 για συνέργεια σε εσχάτη 
προδοσία, 
που οι οποίοι συγκάλυψαν και υπέθαλψαν την εν λόγω δικογραφία που 
ανακοινώθηκε στις 24/11/2011 από την έδρα της Βουλής, δηλαδή από όλους τους μέχρι 
στιγμής πολιτικούς, και που συνέργησαν στην κακουργηματική παράλειψη διώξεων 
προδοσίας με σκοπό τη νομιμοποίηση της κατοχής της Πατρίδας μας και της Δικαιοσύνης.

Αναλόγως δεσμεύομαι, ότι θα καταπολεμήσω ως εχθρούς όλους τους τοπικούς φορείς και
Δημάρχους εκείνους, που οι οποίοι ετούτη την περίοδο κατοχής της χώρας μου και 
επικαλούμενοι την ικανοποίηση των φιλανθρωπικών των ορέξεων ή νόμους 
κατοχικούς, κονδύλια, επιδοτήσεις ή διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικές οδηγίες, οι 
οποίες μάλιστα είναι παράνομες και άκυρες λόγω της κατοχής της χώρας, 
προχωρούν στις κατά τόπους περιοχές των σε έγκριση εγκατάστασης λαθρομεταναστών-
προσφύγων, ή όπως αλλιώς θέλετε ονομάστε τους, ασκώντας ψυχολογική βία στους Δημότες 
και κατοίκους των Δήμων των, συνεργώντας σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος και 
καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα. 

Καθώς έχω διαπιστώσει κ. Εισαγγελέα, ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν παίρνουν θέση επί 
του θέματος, δεν μιλούν, δεν αντιδρούν, επειδή φοβούνται γνωρίζοντας ότι οι συνωμότες 
(που πληρώνονται μάλιστα και από τις ΜΚΟ για να εγκρίνουν εγκατάσταση 
λαθρομεταναστών) είναι πολλοί και βρίσκονται σε διοικητικές θέσεις.
Κύριε Εισαγγελέα, σας ανακοινώνω πως δεν αναγνωρίζω την νυν Κυβέρνηση ως την 
νόμιμη Κυβέρνηση της Ελλάδος. Ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν αναγνωρίζω καμία απόφαση της,
κανένα ψήφισμα της και καμία εξουσία της, αλλά όλα όσα απορρέουν από εκείνη, τα 
καταδικάζω και τα καθιστώ εχθρικά, αναγνωρίζοντάς τα ως εχθρική εισβολή. Και περιττό να 
σας πω, ότι κούρεμα καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών που 
βρίσκονται επισήμως σε άμυνα υπέρ της Πατρίδος και του Συντάγματος, σημαίνει 
πόλεμος.
Εμπρόθεσμα, σας ανακοινώνω επίσης, ότι την κυβέρνηση που έχει προκύψει από τις 
παράνομες εκλογές στις 6 Μαΐου 2012, και όσες κυβερνήσεις προέκυψαν από κατοχικές 
εκλογές που έγιναν έως και σήμερα, όχι μόνο δεν τις αναγνωρίζω αλλά τις καταγγέλλω όλες 
τις κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα, τα οποία συμμετείχαν σε εκλογές που είναι διεθνώς 
παράνομες και κυρίως εχθρικές προς την Πατρίδα μου και τους συμπολίτες μου, για 
σύσταση, συναυτουργία, απόπειρα και από κοινού δράση. Καθώς ενήργησαν με δόλο και 
πρόθεση, με σκοπό να βλάψουν ανεπανόρθωτα την Πατρίδα μου τους συμπολίτες μου και 
εμένα τον ίδιο. 

Επίσης τους καταγγέλλω για προσχεδιασμό, ενορχήστρωση εκλογών προδοτικών 
και παράνομων τόσο κατά τον Εθνικό όσο και κατά τον Διεθνή νόμο.                     
Επίσης: Καταγγέλλουμε, καταδικάζουμε και καταμηνύουμε για Άμεση Συνέργεια 
και τους Ιερωμένους
 αυτούς συγκεκριμένα που δια του σφετερισμού της ιερής των θέσεως
και καταχραζόμενοι την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών που είχαν απέναντι στην θέση 
που εκείνοι υπηρετούν και στο Ελληνικό Σύνταγμα της Ελλάδος, συνέργησαν άμεσα με τους 
άνω υπόπτους για εσχάτη προδοσία πολιτικούς και οι οποίοι ενσυνείδητα και εν γνώση της 
ποινικά κολάσιμης πράξης των, που με δόλο ενώπιον Θεού διέπραξαν δια του μυστηρίου της 

[6]

Ορκωμοσίας.  Ατίμασαν το μυστήριο της ορκωμοσίας, ορκίζοντας την παράνομη 
κυβέρνηση που είχε συσταθεί από ποινικά διωκόμενους και κατηγορούμενους από την 
Ελληνική Δικαιοσύνη για εσχάτη προδοσία και η οποία δεν είχε ποτέ την Λαϊκή εντολή να 
κυβερνήσει, -Κυβέρνηση Παπαδήμου- ενώ συγχρόνως σχεδιάζουν να επαναλάβουν την ίδια 
ποινικά κολάσιμη πράξη, επίσης με δόλο και πρόθεση να νομιμοποιήσουν κυβερνήσεις δια 
της ορκωμοσίας, μάλιστα τη στιγμή που και ο Όρκος, είχε στις 24/11/2011 καταπατηθεί 
επίσημα τουλάχιστον από τις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ παράλληλα οι ίδιοι, επίσης 
εσκεμμένα, απέφυγαν τα καθάρματα 
να καταγγείλουν το εν λόγω κακούργημα της 
παράλειψης διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας. Ενώ όφειλαν πρώτοι να αντιδράσουν 
και τουλάχιστον να το καταγγείλουν! 
Κύριε εισαγγελέα, σας στέλνω αυτή την δήλωση-καταγγελία-αίτηση για να σας 
ενημερώσω ότι, ως Έλλην πολίτης, όχι μόνον δεν αποδέχομαι την παράδοση της Εθνικής 
Κυριαρχίας της χώρας μου αλλά σας ενημερώνω επίσης ότι θα πολεμήσω με οποιοδήποτε 
μέσο το όποιο κάθαρμα που με τις πράξεις του ή την ενσυνείδητη απραξία του, συνεργεί σε 
αυτήν την παράδοση. Καμία κυβέρνηση -και ειδικά μία ΜΗ νόμιμα εκλεγμένη- δεν έχει το 
δικαίωμα να μου αφαιρέσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που μου παρέχει το 
Σύνταγμα της Ελλάδας.                                                                                                                       
Σας καταθέτω εδώ κ. Εισαγγελέα, σχετικό απόσπασμα των πρακτικών της Βουλής στην 
σελίδα 1985 στις 24/11/2011 το οποίο και επικαλούμαι:
Διεβιβάσθη στη Βουλή από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης διαφάνειας και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ανακοινώθηκε από τον τότε αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Β. Αποστολάτο, ο 
οποίος από την έδρα της Βουλής είπε τα εξής: “Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, έχω την 
τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε στη Βουλή σύμφωνα µε το άρθρο 86 του 
Συντάγματος και του Ν.3126/2003 ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει, 
δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης”.

Η άνω δικογραφία αφορά εσχάτη προδοσία. 
Είναι μείζονος σημασίας καθώς αφενός σχετίζεται με ποινές τρις ισόβιας κάθειρξης
αφετέρου, η κακουργηματική αποσιώπηση και η συγκάλυψή της, είναι απόπειρα 
νομιμοποίησης της προδοσίας και της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, 
αλλά 
προπάντων της κατοχής της χώρας από ξένες εχθρικές δυνάμεις. 

Και ποινικές διώξεις ακόμη μέχρι και σήμερα, για το εν λόγω κακούργημα και λόγω κατοχής 
της χώρας, δεν έχουν ξεκινήσει. Ενώ όλοι όσοι έχουμε εκλογικά δικαιώματα, όχι μόνον 
οφείλουμε να γνωρίζουμε αλλά οφείλουμε επιπλέον και τουλάχιστον να 
αντιδράσουμε για την κακουργηματική αυτή παράλειψη και απόπειρα. 

Καθώς η εσχάτη προδοσία και ειδικότερα η παράλειψη διώξεων της, συνιστά κατοχή, 
εγκυμονεί εθνοκτονία-γενοκτονία και θέτει σε άμεσο και διαρκή κίνδυνο την ασφάλεια της 
χώρας, του κάθε πολίτη και της οικογένειάς του. 

Καταγγέλλω, καταμηνύω και καταδικάζω για προσχεδιασμό, απόπειρα και 
συνέργεια σε εθνοκτονία-γενοκτονία, σε προδοσία κατά της χώρας και σε βίαιη 
κατάλυση του Συντάγματος, 
τον όποιον με την σιωπή του ή με τις πράξεις του συνεργεί 
στην παράλειψη αυτή των διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας.

[7]

Επίσης: Σύμφωνα με την υποχρέωση που το Άρθρο 120 του Συντάγματος επιβάλλει σε όλους
τους πολίτες να προασπίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο το Σύνταγμα, οφείλω να αντισταθώ 
μέχρι τελικής πτώσης σε αυτήν την μη νόμιμη κυβέρνηση και τους συνεργούς της, οι οποίοι 
είναι τα μέλη όλων των εντός και εκτός Βουλής κομμάτων, κινημάτων και λοιπών κομματικών
μορφωμάτων ή πολιτικών φορέων, Μ.Κ.Ο και οργανισμών. Έτσι, σας ενημερώνω πως από 
σήμερα και μέχρι την διεξαγωγή νόμιμων εκλογών αλλά και μέχρι να ξεκινήσουν διώξεις για 
το έγκλημα της προδοσίας, προχωρώ στις παρακάτω δράσεις:

• 

Καταγγέλλω, καταμηνύω και καταδικάζω όλους τους Ανώτερους Αξιωματικούς 

Ενόπλων Δυνάμεων: 
1. Για καταπάτηση του Όρκου που έχουν δώσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων, να 
φυλλάτουν πίστη στην Πατρίδα, να προστατεύουν το Λαό, να υπακούουν στο Σύνταγμα και 
τους νόμους που συμφωνούν με αυτό
, να μην υπακούουν σε εντολές επίορκων που 
γνωρίζουν ότι εις βάρος των, έχει ανακοινωθεί πως είναι κατηγορούμενοι για Εσχάτη 
Προδοσία, όπως δημοσίως και επισήμως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Δικαιοσύνη αλλά 
και από την έδρα της Ελληνικής Βουλής. 
Το γνωρίζουν τουλάχιστον από την 24/11/2011 ότι αυτές οι εντολές πλέον πηγάζουν από τον 
εχθρό της πατρίδας και δίνονται σε Αξιωματικούς από επίσημα και με τη σφραγίδα της 
Δικαιοσύνης κατηγορούμενους για εσχάτη προδοσία.

2. Για συνέργεια σε εσχάτη προδοσία και σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος καθώς 
επίσης και για απόπειρα.

3. Για απάτη και ληστρική κλοπή του ιδρώτα-πλούτου του δικού μου, όπως και όλων 
των φορολογούμενων συμπολιτών μου ο οποίος από τις 24/11/2011 έως και σήμερα, 
εξακολουθεί να τους συντηρεί στην επιβίωση των, μέσω των μηνιαίων απολαβών των, αφού 
εγώ και οι συμπολίτες μου, αλλά και η Δικαιοσύνη, τους θεωρούμε επικίνδυνους πλέον 
για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συνόρων της Πατρίδας μας.

Ενώ, εγώ και οι συμπολίτες μου απαιτούμε από τους ανώτερους και ανώτατους Αξιωματικούς
των Ενόπλων Δυνάμεων, να μας παραδώσουν εγκαίρως τον οπλισμό και το 
εθνόσημο. 
Καθώς επίσης να μας επιστραφούν οι φόροι που έχουμε από τις 24/11/2011 έως 
και σήμερα πληρώσει για τις μηνιαίες απολαβές των. 

Επίσης, όπως άλλωστε και εκ του Συντάγματος οφείλω να πράξω για όσο διάστημα η χώρα 
τελεί υπό κατοχή, δεν αναγνωρίζω καμία χρηματική οφειλή προς το κράτος που να την 
διαχειρίζεται αυτή η μη νόμιμη κυβέρνηση-Βουλή. 
Έτσι, σταματώ να πληρώνω οποιοδήποτε φόρο, είτε έμμεσο είτε άμεσο. Δεν 
αναγνωρίζω καμία οικονομική υποχρέωση προς δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία που να τελεί 
υπό τις οδηγίες της ανωτέρω Προδοτικής Κυβερνήσεως-Βουλής ή κάθε άλλης μορφής 
προδοτικής συγκυβέρνησης. Δεν αναγνωρίζω καμία απόφαση εκτελεστικής αρχής που να 
τελεί υπό τις οδηγίες της, ειδικά όσον αφορά κατασχετές διαθέσεις.

[8]

Κύριε Εισαγγελέα, δηλώνω προς πάσα αρμόδια αρχή, και προς κάθε ΔΟΥ, ότι από σήμερα 
και μέχρι να τελεσιδικήσει η εκδίκαση της δικογραφίας που εκκρεμεί κατά των πολιτικών για
το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας-προδοσίας της χώρας και μέχρι να αποκατασταθεί 
πλήρως η τιμή και η αξιοπρέπεια των ιερών δεσμεύσεων -Όρκου- που θεσμοθετημένα και 
ανέκαθεν οι Ένοπλες Δυνάμεις και η πολιτεία οφείλουν και υποχρεούνται να τηρούν 
απέναντι σε μένα και τους συμπολίτες μου αλλά και μέχρι να απαντήσουν όλοι οι υπεύθυνοι 
που απέκρυψαν και αποσιώπησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τις 24/11/2011 έως και 
σήμερα τα όσα εγώ και οι συμπολίτες μου καταγγέλλουμε με τούτη την ιερή δήλωση-
καταγγελία-εφαρμογή του άρθρου 120 του Συντάγματος, σταματώ να πληρώνω 
οποιονδήποτε φόρο ή οφειλή προς δημόσιο ή οφειλή προς τις τράπεζες.                                

Ενώ, δηλώνω ότι όσα πληρώνω στο υπό κατοχή δημόσιο από τις 24/11/2011 έως και σήμερα, 
τα πληρώνω εκβιαζόμενος και υπό την απειλή των κατασχέσεων των 
περιουσιακών μου στοιχείων. 
Και ότι μετά την αποκατάσταση της έννομης τάξης θα τα 
ζητήσω πίσω εντόκως και μετά της ηθικής βλάβης που έχω από τις 24/11/2011 έως και 
σήμερα υποστεί. 
                                                                                                                                                               
Οι παραπάνω δράσεις μου θα γίνουν λόγω της κατοχής της οποίας εγώ οι 
συμπολίτες μου και η πατρίδα μου βρισκόμαστε, αλλά και από το καθήκον που 
μου επιβάλλει το Άρθρο 120 του Συντάγματος και προπάντων η ανθρώπινη 
συνείδησή μου.

Επίσης για κάθε δικαστική υπόθεση, καταγγελία ή νομική πράξη που αφορά εμένα ή που 
τυχόν θα προκύψει μελλοντικά, ζητώ εν ονόματι του Συντάγματος να ενσωματώνεται και
να συνεκδικάζεται ως αναπόσπαστο κομμάτι τούτης της αναφοράς αναγγελίας που σας 
καταθέτω σήμερα.

Κύριε Εισαγγελέα, καταγγέλλω για δόλο και πρόθεση όλους τους υπεύθυνους, οι οποίοι 
εξακολουθούν μέχρι και σήμερα δια της εγκληματικής των σιωπής να υποθάλπτουν και να 
αποκρύπτουν κακουργήματα που έχουν τελεσθεί κατά της πατρίδας και του λαού και που τα 
οποία εγώ και οι συμπολίτες μου καταθέτουμε, καταγγέλλουμε, καταμηνύουμε και 
καταδικάζουμε εντός τούτης της ιερής δηλώσεως-καταγγελίας.

Ενώ από την ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη απαιτούμε εγώ και συμπολίτες μου, βάσει 
Συντάγματος, την άμεση αναγνώριση πως καμία ευθύνη δεν έχουμε για τις επιπτώσεις αυτών
των πράξεων, απαιτούμε επίσης την διαγραφή οποιασδήποτε τυχόν ποινής και προστίμου 
μας έχει επιβληθεί εν καιρώ κατοχής, δηλαδή από τις 24/11/2011 έως και σήμερα.
                                                                                                                                                      

Επίσης καταγγέλλω και καταδικάζω το κατοχικό, παράνομο στημένο και απαράδεκτο 
σκέλος των εθνικών εκλογών, όπου στα ψηφοδέλτια των οποίων παρανόμως εγκληματικά και
δολίως βρίσκονταν ονόματα πολιτικών οι οποίοι κατηγορούνται επίσημα από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη για εσχάτη προδοσία και άλλων πολιτικών ή υποψηφίων που οι οποίοι έχουν 
αποσιωπήσει και υποθάλψει την άνω δικογραφία εσχάτης προδοσίας. 

Δεν αναγνωρίζουμε τις εκλογές, ούτε ως νόμιμες και ούτε ως έγκυρες.

[9]

Σας καταθέτω πραγματικά περιστατικά τα οποία συνιστούν αξιόποινες πράξεις που σε 
περιόδους ειρήνης, δημοκρατίας και ευνομίας, οι εισαγγελικές αρχές επιλαμβάνουν και 
ασκούν ποινικές διώξεις άμεσα κατά κάθε υπεύθυνου και ανεξάρτητα εάν εγώ και οι 
συμπολίτες μου υποβάλουμε μηνύσεις ή όχι.

Υπενθυμίζω δε, ότι όλοι οι ενεργοί πολίτες που έχουν εκλογικά δικαιώματα, υποχρεούνται 
από το Σύνταγμα και το Νόμο, αλλά προπάντων από την ανθρώπινη υπόστασή των, να 
γνωρίζουν ότι διεπράχθησαν αξιόποινες πράξεις όπως το κακούργημα της παράλειψης 
διώξεων εσχάτης προδοσίας και της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος. Και επομένως, τώρα
που έχουν και επισήμως ενημερωθεί, πρέπει τουλάχιστον να καταγγείλουν κι αυτοί τα όσα 
σχετικά με την προδοσία και τη βίαιη κατάλυση του Συντάγματος εγώ και οι συμπολίτες μου 
καταθέτουμε στην παρούσα Δήλωση-Καταγγελία-Εφαρμογή του Άρθρου 120 του 
Συντάγματος, ειδάλλως αποδέχονται δια της κακουργηματικής των σιωπής την προδοσία 
κατά της χώρας συνεργώντας παράλληλα και σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος. Επίσης 
βάσει και του Άρθρου 136 ΠΚ 

(αλλά και του Άρθρου4 παρ. 3 του Συντάγματος όπου χάνουν 

και την Ιθαγένειά των σε περίπτωση που συνεργήσουν σε υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά 
συμφέροντα, όπως η Έσχατη Προδοσία)

, ζητώ τουλάχιστον να τους αφαιρεθούν άμεσα τα 

πολιτικά τους δικαιώματα.

ΚΑΘΩΣ   ΕΚΤΟΣ   ΤΩΝ  ΑΛΛΩΝ,   ΒΑΣΕΙ  ΤΩΝ  ΑΡΘΡΩΝ   36   ΚΑΙ   40                      
ΤΟΥ  ΚΩΔΙΚΑ  ΠΟΙΝΙΚΗΣ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ :
                                                                                                                                                           
Άρθρο 36
.-ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ. 
Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από 
αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη .
Στην προκειμένη περίπτωση, η αξιόποινη πράξη και μάλιστα με τελεσίδικη απόφαση που 
εμπίπτει στο άρθρο 120, είναι η συγκάλυψη εσχάτης προδοσίας και η κακουργηματική 
παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας.

Άρθρο 40ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ 
1. Ακόμα και οι ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το 
νόμο, αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την 
αναγγείλουν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο.       
2. Στην αναφορά ή την προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που 
αφορούν την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.
3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας έχει ξεχωριστά την 
υποχρέωση αυτή.                                                                                                                                    

Στην προκείμενη (για τον αρ. 1) περίπτωση, εκτός των όσων καταγγέλλουμε, ως ενεργοί 
πολίτες οι οποίοι και ασκούμε τα εκλογικά μας δικαιώματα κατά συνείδηση, υποχρεούμεθα
από το Σύνταγμα και το Νόμο, να αντιληφθούμε εγκαίρως ότι έχουν διαπραχθεί 
αξιόποινες πράξεις αλλά και εγκαίρως να τις καταγγείλουμε σε ανακριτικό υπάλληλο. 
Δηλαδή υποχρεούμαστε από τον νόμο να γνωρίζουμε, ότι έχει από την έδρα της Βουλής 
ανακοινωθεί δικογραφία εσχάτης προδοσίας και παράλληλα διεπράχθη κακουργηματική 
παράλειψη διώξεων των εγκλημάτων προδοσίας που αναφέρονται εντός της δικογραφίας. 
Υποχρεούμαστε επίσης να καταγγείλουμε σε ανακριτικό υπάλληλο ότι το γεγονός αυτό 

[10]