НОРМАТИВИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗВАНИЯ 

КАНДИДАТ МАЙСТОР НА СПОРТА (КМС) ПО СТРЕЛБА С ЛЪК 

 И МАЙСТОР НА СПОРТА (МС) ПО СТРЕЛБА С ЛЪК 

 

КМС 

 

МС 

 

ФИТА 

Ол.Стил 

Ол.Стил 

Жени 

70/60/50/30м 

1200    

1240    

Мъже 

90/70/50/30м 

1210    

1260    

 

 

КМС 

КМС 

МС 

МС 

  

2X70 

Ол.Стил 

Компаунд 

Ол.Стил  Компаунд 

Жени 

  

600    

620    

Мъже 

  

615    

640    

 

 

КМС 

КМС 

МС 

МС 

  

2X50 

Ол.Стил 

Компаунд 

Ол.Стил  Компаунд 

Жени 

  

  

640    

660 

Мъже 

  

  

660    

680 

 

 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА

: Званието-КМС има давност в срок от 2 години от датата на покриване. 

(Протокол №12/27.11.2012г. т.4) 
 

ЗАБЕЛЕЖКА:

 Нормативите са приети на заседание на УС с Протокол №1/12.01.2013г. т.4.