7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού 

ATHENS VIDEO DANCE PROJECT 2017 

27, 28, 29 & 30 Απριλίου, 2017 

 
                      Σε συνεργασία µε το Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

 

 

Το  ATHENS  VIDEO  DANCE  PROJECT  έχει  τη  χαρά  να  διοργανώνει  για  7η  χρονιά  το  Διεθνές  Φεστιβάλ 
Ταινιών Χορού 
ATHENS VIDEO DANCE PROJECT (AVDP).  To 7o AVDP θα λάβει χώρα στην Αθήνα, σε 
συνεργασία µε το  Θέατρο  της  Ανωτάτης  Σχολής  Καλών  Τεχνών  τον  Απρίλιο  του  2017. Μία τετραήµερη 
κινηµατογραφική και χορευτική πρόταση για το κοινό, µε συµµετοχές από 36 διαφορετικές χώρες. Ταινίες και 
ντοκιµαντέρ  χορού,  παραστάσεις  χορού,  πολυµεσικές  δράσεις,  performances,  εκθέσεις  φωτογραφίας  και 
εργαστήρια videodance, χορού και παραστατικών τεχνών.

 

 

Στο AVDP 2017 θα παρουσιαστούν περισσότερα από 150 videodance έργα µικρού και µεσαίου µήκους και 15 
ταινίες χορού. 
Τα έργα µοιρασµένα σε έξι κατηγορίες (OFFICIAL SHORTS, MEDIUMS, FRESH, FILM LOOK, 
DOC, SPECIALS) προσφέρουν στο κοινό µία πλούσια γεύση από ελληνικές και ξένες δηµιουργίες στο χώρο 
του videodance.  Παράλληλα, στο πλαίσιο των διακρατικών συνεργασιών µε άλλα φεστιβάλ το πρόγραµµα θα 
εµπλουτίσουν Εxchange  Screenings  από  6  διεθνή  φεστιβάλ: το CINEDANS (Amsterdam), το L'Alternativa 
(Festival  de  Cine  Independiente  de  Barcelona),  το  LOIKKA  (Helsinki),  το  COORPI  (Torino),  το 
DesArts//DesCines (Saint-Étienne) και το SinemaDansAnkara (Ankara). 
 
Η έναρξη του φεστιβάλ σηµατοδοτείται στις 27  Απριλίου µε το ειδικό αφιέρωµα US-and-THE  OTHERS  που 
αφορά  το  ζήτηµα  της  ετερότητας.  Ποιοι  είναι  ΟΙ  ΑΛΛΟΙ  και  ποιοι  οι  ΕΜΕΙΣ;  Πότε  η  ποικιλοµορφία  είναι 
πλεονέκτηµα  ή  µειονέκτηµα  και  πότε  τίθεται  σε  κίνδυνο;  Το  αφιέρωµα  είναι  µε  ελεύθερη  είσοδο  και 
περιλαµβάνει προβολές ταινιών χορού, φωτογραφικό υλικό και διαλέξεις από Έλληνες και ξένους δηµιουργούς 
και  ειδικούς  των  κοινωνικών  επιστηµών.  Το  αφιέρωµα  US-and-THE  OTHERS  υλοποιείται  στο  πλαίσιο  του 
Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  "Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναµικού,  Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου 
Μάθηση"
  και  συγχρηµατοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταµείο  και  από  εθνικούς  πόρους.Πρόκειται 
ουσιαστικά  για  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  του  ΕΣΠΑ  που  ασχολείται  µε  την  εκπαίδευση  και  την 
απασχόληση.  Μερικοί  από  τους  στόχους  της  προσπάθειας  αφορούν  στην   ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  των 
ικανοτήτων  του  ανθρώπινου  δυναµικού  της  χώρας,  βελτίωση  της  ποιότητας  της  εκπαίδευσης,  της  Διά  Βίου 
Μάθησης,  της  ευαισθητοποίησης  για  την  περιβαλλοντική  εκπαίδευση,  στη  σύνδεση  της  εκπαίδευσης  µε  την 
αγορά  εργασίας,  ενδυνάµωση  της  κοινωνικής  συνοχής  και  της  κοινωνικής  ένταξης  ευάλωτων  κοινωνικά 
οµάδων  (ΕΚΟ).  Η  εκδήλωση  πραγµατοποιείται  στο  πλαίσιο  των  επετειακών  εκδηλώσεων  για  τα  60  χρόνια 
του  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού  Ταµείου
  και  παράληλλα  συµµετέχει  στις  δράσεις  της  πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία επικοινωνίας  Η  Ευρώπη  στην  περιοχή  µου  2017 (Europe in my Region), η οποία στοχεύει να 
ενθαρρύνει τους πολίτες να δουν και να µάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην περιοχή τους.

 

 

Στις  28,  29  και  30  Απριλίου  θα  πραγµατοποιηθούν  παραστάσεις  χορού  και  πολυµέσων  από 
καταξιωµένους και νέους καλλιτέχνες στο χώρο του χορού, του video και των εικαστικών και από σπουδαστές 
Ανώτερων Επαγγελµατικών Σχολών Χορού (Ακτίνα, Ραλλού Μάνου, Βασιλική Μαρούλη, Μοριάνοβα-Τράστα, 
Άννα  Πέτροβα  -  Μάρω  Μαρµαρινού).  Σε  µία  audio  visual  dance  performance  θα  ταξιδέψουν  το  κοινό  ο 

Παντελής  Μάκκας,  η  Άννα  Παγκάλου,  η  Μαριέλα  Νέστορα  και  ο  Νέστορας  Κοψίδας  µε  το  έργο  Black  Leg
Έπειτα,  “µεταξύ  ψυχής  και  σάρκας,  Έρωτος  και  Ψυχής”  η  οµάδα  Wang  Ramirez  µε  την  υποστήριξη  του 
Γαλλικού  Ινστιτούτου  Ελλάδος,  θα  παρουσιάσει  το  ντουέτο  ΑΡ  15.  Ένα  ντουέτο  µε  δυναµική,  ταχύτητα  και 
πάθος,  βασισµένο  στο  χορό  και  τις  πολεµικές  τέχνες  και  µε  βραβεία  όπως  το  New  York  Bessie  Award  for 
Outsatnding Performance 2013 έρχεται από τη Γαλλία για µία και µοναδική παράσταση (29/4). 
 
Τρία  εργαστήρια  µε  θέµα  τους  τον  αυτοσχεδιασµό  και  τη  σύνθεση,  την  τέχνη  του  videodance  και  την 
performance  θα  λάβουν  χώρα  από  τις  22  έως  και  τις  30  Απριλίου  στα  πλαίσια  του  AVDP.edu.  Oι 
συµµετέχοντες θα παρουσιάσουν δείγµα των εργαστηρίων κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

 

 

Αναλυτικά: 

 

VIDEODANCE  WORKSHOP:  MEETING  POINTS  µε  την  Χρυσάνθη  Μπαδέκα   |  Εντατικό  εργαστήριο 
videodance στις 29 & 30 Aπριλίου (11:00-16:00). 
Πληροφορίες: 

chr.badeka@gmail.com

 

 
PROMENADE.lab  µε  την  Ελισάβετ  Πλιακοστάθη  |  Αυτοσχεδιασµός  &  σύνθεση  >  κίνηση,  ήχος,  λόγος, 
εικαστικά από τις 23 έως και τις 26 Απριλίου (11:00-14:00). 
Πληροφορίες: 

elipliako@gmail.com

 

 

PERFORMANCE.lab  µε  τον  Γιάννη  Καρούνη  |  Θέµα  -  Performance  -  Εικαστικός  χώρος  -  Περιβάλλον  - 
Κοστούµι - Διάρκεια - Κοινό, από τις 22 έως και τις 26 Απριλίου (11.00 - 14.00).

 

Πληροφορίες: 

video.saltator@gmail.com

 

 
Στις  27  Απριλίου  (στις  22:30,  είσοδος  ελεύθερη)  στα  πλαίσια  του  αφιερώµατος  US-and-THE  OTHERS,  η 
βραδιά  θα  κλείσει  µε  το  Bath  People,  µια  ταινία/ντοκιµαντέρ  που  έρχεται  ως  Exchange  Screening  από  το 
L’ALTERNATIVA  Film  Festival  της  Βαρκελώνης  και  αφορά  τα  τελευταία  δηµόσια  λουτρά  στο  Τορίνο.  Οι 
ιστορίες  και  οι  συγκρούσεις  ρέουν  όπως  το  νερό  πάνω  στο  σώµα  των  λουοµένων.  Στις  28  Απριλίου  (στις 
22:15) το ντοκιµαντέρ Mr. Gaga παρουσιάζει το έργο του χορογράφου και καλλιτεχνικού διευθυντή της οµάδας 
χορού Batsheva, Ohad Naharin, που επαναπροσδιόρισε τη γλώσσα του µοντέρνου χορού. Στις 29 Απριλίου, 
(στις 22:15, είσοδος ελεύθερη) η βραδιά τελειώνει µε το Oscara  (ταινία σε επανάληψη από το αφιέρωµα US-
and-THE OTHERS),  ένα έργο που εξετάζει θέµατα όπως η παράδοση και η ελευθερία, η γη και η γλώσσα, η 
δηµιουργία  και  οι  συµβάσεις,  η  ιστορία  και  το  µέλλον.  Eνώ  για  τους  λάτρεις  του  γνωστού  χορογράφου  και 
σκηνοθέτη  Wim  Vandekeybus,  το  ντοκιµαντέρ  WIM  θα  προβληθεί  στις  30  Απριλίου  (στις  22:15) 
παρουσιάζοντας στιγµές από τη ζωή και το έργο του µέσα από την κινηµατογραφική µατιά της αδερφής του και 
filmaker Lut Vandekeybus, φωτίζοντας το δυναµικό, ποιητικό και σύνθετο κόσµο του χορογράφου.

 

 

Εισιτήρια 
27 Απριλίου: 
Αφιέρωµα US-and-THE OTHERS: Είσοδος Ελεύθερη

 

28, 29, 30 Απριλίου:  
Ταινίες του αφιερώµατος US-and-THE OTHERS: Είσοδος Ελεύθερη 
Υπόλοιπες προβολές 5€ | παραστάσεις 5€

 

Aνώτατη Σχολή Καλών Τεχνών | Πειραιώς 256

 

 

Όλο  το  πρόγραµµα  µπορούν  να  το  παρακολουθήσουν  οι  φοιτητές  της  Ανωτάτης  Σχολής  Καλών 
Τεχνών  δωρεάν  µε  την  επίδειξη  της  φοιτητικής  τους  ταυτότητας.  Ακόµα,  όλοι  οι  καλλιτέχνες 
(δηµιουργοί) που συµµετέχουν στο φεστιβάλ έχουν είσοδο ελεύθερη. Τέλος, για όλες τις ηµέρες (27, 
28, 29, 30 Απριλίου) όλοι οι χώροι της Α.Σ.Κ.Τ. είναι προσβάσιµοι σε ΑµεΑ. 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Το αφιέρωµα US-and-THE  OTHERS υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από εθνικούς πόρους.Πρόκειται 
ουσιαστικά  για  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  του  ΕΣΠΑ  που  ασχολείται  µε  την  εκπαίδευση  και  την  απασχόληση.  Μερικοί  από  τους 
στόχους της προσπάθειας αφορούν στην  ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας, βελτίωση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης, της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, στη σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά οµάδων 
(ΕΚΟ). Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 
και παράληλλα συµµετέχει στις δράσεις της πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας  Η Ευρώπη στην περιοχή µου 2017 (Europe in my 
Region),  η  οποία  στοχεύει  να  ενθαρρύνει  τους  πολίτες  να  δουν  και  να  µάθουν  περισσότερα  για  τα  έργα  που  συγχρηµατοδοτεί  η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους.