РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА  

ОТ МФВС ЗА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2010 Г.

 

 

 
 

 
 
Забележка:  Схемата  на  разпределението  на  финансовите  средства  от  МФВС  е  приета  на 
заседание  на  Управителния  съвет  на  БФСЛ,  проведено  в  гр.София  на  22.02.2011г.,  с 
Протокол №2., т.7 от дневният ред. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

 

Регистр. 

№ НР при 

МФВС 

 

Наименование на СК 

по съдебно решение 

 

Седалище 

гр. / с 

 

Област 

Сума за 

тримесечие в 

лева 

Сума за 

2011г.,  

в лева 

1.  1-060-002 

СК “ Антибиотик “ 

Разград 

Разград 

1861,00 

7443,00 

2.  1-060-003 

СКСЛ “ Динамикс “ 

Силистра 

Силистра 

771,00 

3082,00 

3.  1-060-004 

СКСЛКА  “Етър – 78 “  

В. Търново 

В. Търново 

2700,00 

10801,00 

4.  1-060-007 

СК “ Робин Худ “ 

София 

София 

764,00 

3057,00 

5.  1-060-014 

АКСЛ „ Атила „  

Пловдив 

Пловдив 

928,00 

3714,00 

6.  1-060-015 

СКСЛ „Херос „  

Казанлък 

Стара 
Загора 

632,00 

2529,00 

7.  1-060-017 

СК „ Габарит „ 

София 

София 

645,00 

2581,00 

8.  1-060-018 

СК “ Джамбо-2006 “ 

Русе 

Русе 

2772,00 

11090,00 

9.  1-060-019 

СК „Йотов Арчъри 
Академи” 

Разград 

Разград 

1853,00 

7413,00 

10.  1-060-021 

Сдружение „Стрела” 

Варна 

Варна 

598,00 

2393,00 

11.  1-060-022 

СКСЛКА „Банкя 78” 

София 

София 

1084,00 

4335,00 

12.  1-060-024 

СК „Стрелците от 
Мечковец” 

с. Брястово 

Хасково 

141,00 

562,00 

 

 

 

 

 

ОБЩО: 

 

14750,00 

 

59000,00