УПИСНИЦА ЗА НЕДЕЉНУ ШКОЛУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЦРКВЕНО-ШКОЛСКЕ 

ОПШТИНЕ ЊУЈОРК ЗА 2017/18 ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

 

Име и презиме ђака: _________________________________________________________________  

Име и презиме родитеља: ____________________________________________________________ 

   

Предшколски програм: програм се састоји од једног школског часа српског језика једном 

 

недељно.  Школарина за полугодиште износи $200.   

 

Допунску српску школу: програм се састоји од три школска часа српског језика, историје, 
географије и културе једном недељно.  Школарина за полугодиште износи $400. 

 
 

Деца која похађају школу српског језика, похађају и часове веронауке у склопу школе. 

 

 

Часови веронауке: часови се одржавају једном недељно у трајању од једног школског часа.  
Часови веронауке су бесплатни. 

 

 

 

Програм за старију децу и одрасле: програм се састоји од два школска часа српског језика 

 

и граматике једном недељно.  Школарина за  полугодиште износи $300.   

 
У плану је настава недељом с почетком у 12:30, по распореду који ће бити накнадно објављен. 

________________________________________________________________________ 

Молимо  Вас  да  попуните  следеће  информације  за  нове  ђаке  или  ако  нам  нисте  доставили  све 
информације или је дошло до измена. 

Датум рођења детета : _________________   

Да ли је дете крштено:   Да    Не 

Моје дете (заокружите тачан опис):  (1) разуме и (2) говори српски језик, и зна да (3) чита и (4) пише 
ћирилицу / латиницу. 

Телефон: ___________________________________ 

Адреса: ________________________________________________________________ 

Електронска пошта: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

 

Молимо Вас да нам попуњену пријаву и формуларе доставите до 4. јуна.  Све уплате се врше чеком 
насловљеним  на  Цркву  Светог  Саве  с  назнаком  “за  часове  српског  језика”  до  почетка  школске 
године који је планиран за 10. септембар 2017. године.