Ja

nua

ri

DINSDAG

  

3

DINSDAG

  

10

DINSDAG

  

17

DINSDAG

  

24

DINSDAG

  

31

MAANDAG

  

2

MAANDAG

  

9

MAANDAG

  

16

MAANDAG

  

23

MAANDAG

  

30

WOENSDAG

  

4

WOENSDAG

  

11

WOENSDAG

  

18

WOENSDAG

  

25

DONDERDAG

  

5

DONDERDAG

  

12

DONDERDAG

  

19

DONDERDAG

  

26

VRIJDAG

  

6

VRIJDAG

  

13

VRIJDAG

  

20

VRIJDAG

  

27

ZATERDAG

  

7

ZATERDAG

  

14

ZATERDAG

  

21

ZATERDAG

  

28

ZONDAG

 

8

ZONDAG

 

15

ZONDAG

 

22

ZONDAG

 

29

Feb

ru

ari

DINSDAG

  

7

DINSDAG

  

14

DINSDAG

  

21

DINSDAG

  

28

MAANDAG

  

6

MAANDAG

  

13

MAANDAG

  

20

MAANDAG

  

27

WOENSDAG

  

1

WOENSDAG

  

8

WOENSDAG

  

15

WOENSDAG

  

22

DONDERDAG

  

2

DONDERDAG

  

9

DONDERDAG

  

16

DONDERDAG

  

23

VRIJDAG

  

3

VRIJDAG

  

10

VRIJDAG

  

17

VRIJDAG

  

24

ZATERDAG

  

4

ZATERDAG

  

11

ZATERDAG

  

18

ZATERDAG

  

25

ZONDAG

 

5

ZONDAG

 

12

ZONDAG

 

19

ZONDAG

 

26

Ju

ni

WOENSDAG

  

7

WOENSDAG

  

14

WOENSDAG

  

21

WOENSDAG

  

28

DINSDAG

  

6

DINSDAG

  

13

DINSDAG

  

20

DINSDAG

  

27

DONDERDAG

  

1

DONDERDAG

  

8

DONDERDAG

  

15

DONDERDAG

  

22

VRIJDAG

  

2

VRIJDAG

  

9

VRIJDAG

  

16

VRIJDAG

  

23

ZATERDAG

  

3

ZATERDAG

  

10

ZATERDAG

  

17

ZATERDAG

  

24

ZONDAG

  

4

ZONDAG

  

11

ZONDAG

  

18

ZONDAG

  

25

MAANDAG

 

5

MAANDAG

 

12

MAANDAG

 

19

MAANDAG

 

26

Ok

to

ber

ZATERDAG

  

7

ZATERDAG

  

14

ZATERDAG

  

21

ZATERDAG

  

28

VRIJDAG

  

6

VRIJDAG

  

13

VRIJDAG

  

20

VRIJDAG

  

27

ZONDAG

  

1

ZONDAG

  

8

ZONDAG

  

15

ZONDAG

  

22

MAANDAG

  

2

MAANDAG

  

9

MAANDAG

  

16

MAANDAG

  

23

DINSDAG

  

3

DINSDAG

  

10

DINSDAG

  

17

DINSDAG

  

24

WOENSDAG

  

4

WOENSDAG

  

11

WOENSDAG

  

18

WOENSDAG

  

25

DONDERDAG

 

5

DONDERDAG

 

12

DONDERDAG

 

19

DONDERDAG

 

26

Ap

ril

VRIJDAG

  

7

VRIJDAG

  

14

VRIJDAG

  

21

VRIJDAG

  

28

DONDERDAG

  

6

DONDERDAG

  

13

DONDERDAG

  

20

DONDERDAG

  

27

ZATERDAG

  

1

ZATERDAG

  

8

ZATERDAG

  

15

ZATERDAG

  

22

ZONDAG

  

2

ZONDAG

  

9

ZONDAG

  

16

ZONDAG

  

23

MAANDAG

  

3

MAANDAG

  

10

MAANDAG

  

17

MAANDAG

  

24

DINSDAG

  

4

DINSDAG

  

11

DINSDAG

  

18

DINSDAG

  

25

WOENSDAG

 

5

WOENSDAG

 

12

WOENSDAG

 

19

WOENSDAG

 

26

Au

gus

tus

MAANDAG

  

7

MAANDAG

  

14

MAANDAG

  

21

MAANDAG

  

28

ZONDAG

  

6

ZONDAG

  

13

ZONDAG

  

20

ZONDAG

  

27

DINSDAG

  

1

DINSDAG

  

8

DINSDAG

  

15

DINSDAG

  

22

WOENSDAG

  

2

WOENSDAG

  

9

WOENSDAG

  

16

WOENSDAG

  

23

DONDERDAG

  

3

DONDERDAG

  

10

DONDERDAG

  

17

DONDERDAG

  

24

VRIJDAG

  

4

VRIJDAG

  

11

VRIJDAG

  

18

VRIJDAG

  

25

ZATERDAG

 

5

ZATERDAG

 

12

ZATERDAG

 

19

ZATERDAG

 

26

De

cem

ber

Ma

ar t 

DINSDAG

  

7

DINSDAG

  

14

DINSDAG

  

21

DINSDAG

  

28

MAANDAG

  

6

MAANDAG

  

13

MAANDAG

  

20

MAANDAG

  

27

WOENSDAG

  

1

WOENSDAG

  

8

WOENSDAG

  

15

WOENSDAG

  

22

WOENSDAG

  

29

DONDERDAG

  

2

DONDERDAG

  

9

DONDERDAG

  

16

DONDERDAG

  

23

DONDERDAG

  

30

VRIJDAG

  

3

VRIJDAG

  

10

VRIJDAG

  

17

VRIJDAG

  

24

VRIJDAG

  

31

ZATERDAG

  

4

ZATERDAG

  

11

ZATERDAG

  

18

ZATERDAG

  

25

ZONDAG

 

5

ZONDAG

 

12

ZONDAG

 

19

ZONDAG

 

26

Jul

i

VRIJDAG

  

7

VRIJDAG

  

14

VRIJDAG

  

21

VRIJDAG

  

28

DONDERDAG

  

6

DONDERDAG

  

13

DONDERDAG

  

20

DONDERDAG

  

27

ZATERDAG

  

1

ZATERDAG

  

8

ZATERDAG

  

15

ZATERDAG

  

22

ZATERDAG

  

29

ZONDAG

  

2

ZONDAG

  

9

ZONDAG

  

16

ZONDAG

  

23

ZONDAG

  

30

MAANDAG

  

3

MAANDAG

  

10

MAANDAG

  

17

MAANDAG

  

24

MAANDAG

  

31

DINSDAG

  

4

DINSDAG

  

11

DINSDAG

  

18

DINSDAG

  

25

WOENSDAG

 

5

WOENSDAG

 

12

WOENSDAG

 

19

WOENSDAG

 

26

No

vem

ber

 

DINSDAG

  

7

DINSDAG

  

14

DINSDAG

  

21

DINSDAG

  

28

MAANDAG

  

6

MAANDAG

  

13

MAANDAG

  

20

MAANDAG

  

27

WOENSDAG

  

1

WOENSDAG

  

8

WOENSDAG

  

15

WOENSDAG

  

22

WOENSDAG

  

29

DONDERDAG

  

2

DONDERDAG

  

9

DONDERDAG

  

16

DONDERDAG

  

23

DONDERDAG

  

30

VRIJDAG

  

3

VRIJDAG

  

10

VRIJDAG

  

17

VRIJDAG

  

24

ZATERDAG

  

4

ZATERDAG

  

11

ZATERDAG

  

18

ZATERDAG

  

25

ZONDAG

 

5

ZONDAG

 

12

ZONDAG

 

19

ZONDAG

 

26

M

ei

ZONDAG

  

7

ZONDAG

  

14

ZONDAG

  

21

ZONDAG

  

28

ZATERDAG

  

6

ZATERDAG

  

13

ZATERDAG

  

20

ZATERDAG

  

27

MAANDAG

  

1

MAANDAG

  

8

MAANDAG

  

15

MAANDAG

  

22

MAANDAG

  

29

DINSDAG

  

2

DINSDAG

  

9

DINSDAG

  

16

DINSDAG

  

23

DINSDAG

  

30

WOENSDAG

  

3

WOENSDAG

  

10

WOENSDAG

  

17

WOENSDAG

  

24

WOENSDAG

  

31

DONDERDAG

  

4

DONDERDAG

  

11

DONDERDAG

  

18

DONDERDAG

  

25

VRIJDAG

 

5

VRIJDAG

 

12

VRIJDAG

 

19

VRIJDAG

 

26

Se

pt

em

ber

 

DONDERDAG

  

7

DONDERDAG

  

7

DONDERDAG

  

14

DONDERDAG

  

14

DONDERDAG

  

21

DONDERDAG

  

21

DONDERDAG

  

28

DONDERDAG

  

28

WOENSDAG

  

6

WOENSDAG

  

6

WOENSDAG

  

13

WOENSDAG

  

13

WOENSDAG

  

20

WOENSDAG

  

20

WOENSDAG

  

27

WOENSDAG

  

27

VRIJDAG

  

1

VRIJDAG

  

1

VRIJDAG

  

8

VRIJDAG

  

8

VRIJDAG

  

15

VRIJDAG

  

15

VRIJDAG

  

22

VRIJDAG

  

22

VRIJDAG

  

29

VRIJDAG

  

29

ZATERDAG

  

2

ZATERDAG

  

2

ZATERDAG

  

9

ZATERDAG

  

9

ZATERDAG

  

16

ZATERDAG

  

16

ZATERDAG

  

23

ZATERDAG

  

23

ZATERDAG

  

30

ZATERDAG

  

30

ZONDAG

  

31

ZONDAG

  

3

ZONDAG

  

3

ZONDAG

  

10

ZONDAG

  

10

ZONDAG

  

17

ZONDAG

  

17

ZONDAG

  

24

ZONDAG

  

24

MAANDAG

  

4

MAANDAG

  

4

MAANDAG

  

11

MAANDAG

  

11

MAANDAG

  

18

MAANDAG

  

18

MAANDAG

  

25

MAANDAG

  

25

DINSDAG

 

5

DINSDAG

 

5

DINSDAG

 

12

DINSDAG

 

12

DINSDAG

 

19

DINSDAG

 

19

DINSDAG

 

26

DINSDAG

 

26

ZATERDAG

  

29

ZONDAG

  

30

VRIJDAG

  

30

DONDERDAG

  

29

WOENSDAG

  

30

DONDERDAG

  

31

DINSDAG

 

29

MAANDAG

  

30

DINSDAG

  

31

ZONDAG

  

29

ZONDAG

  

1

tweeduizendzeventien