ПРОГРАМА ЗА  8  МИ ТУРНИР  "ОГНЕНИ СТРЕЛИ"  13.05.2017Г., ГР.СОФИЯ

Дата: 10 май'2017г.

Брой участници по възрастови групи и категории

BS-11

7

DM-14

7

RCM

5

1/4

Отбори RCM:

0

ИЗГОТВИЛ: КАЛИНКА ИВАНОВА

GS-11

4

DW-14

13

RCW

5

1/4

Отбори RCW:

1

общо:

11

общо:

20

CCM

2

Смесен отбор:

1

общо:

12

09.30ч.

до

09.50ч.
09.55ч.

до

10.00ч.
10.05ч.

до

12.20ч.

12.40ч.

13.00ч.

                                  Загрявка на кадети и кадетки

до

13.20ч.

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

13.30ч.

                                  Квалификации на кадети и кадетки компаунд (2х 50м) и рекърв  (2 х 60м)

до

15.30ч.

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

15.50ч.

1/4 фин. кадети 

1/4 фин. кадетки 

16.10ч.

16.30ч.

 финал  бронз

16.50ч.

 финал  злато

Алтернативна стрелба

17.10ч.

Алтернативна стрелба

17.30ч.

Забележка: Моля  ръководителите на отбори да обърнат внимание,  че състезанието ще започне в 09:30ч.

ГЛАВЕН СЪДИЯ

 1/2 финал кадетки рекърв

финал бронз

1

2

3

4

 НАГРАЖДАВАНЕ НА ДЕЦА ДО 11 И 14Г.

2

3

4

5

6

1

ABC

ABC

ABC

ABC

ОТКРИВАНЕ НА 8 МИ ТУРНИР "ОГНЕНИ СТРЕЛИ" - 2017

10

11

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

4

5

6

7

ABC

ABC

 Загрявка на деца до 11 и 14г.

9

ABC

2

ABC

финал злато

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

НАГРАЖДАВАНЕ НА КАДЕТИ И КАДЕТКИ И ЗАКРИВАНЕ НА ТУРНИРА

6

7

8

3

4

Квалификации на деца до 11г. (2 х 20м)  и на деца до 14г. (2 х 30м)

10

11

5

1

1

2

3

8

9

1/2 финал кадети рекърв

5

6