Ngày 29 tháng 3, 2016 

Thông Báo Ngày Thọ Bát Quan Trai Tại Chùa Linh-Sơn Austin, TX  

Ngày 1 – 2 tháng 4, 2016 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính thưa quí Phật tử, 

     Nhằm mục đích tạo duyên cho Phật tử trong việc tu tập, ngày thọ bát quan trai trong tháng tư 2016, sẽ 
được tổ chức tại Chùa Linh-Sơn Austin, TX, dưới sự hướng dẫn của Ni Sư Thích Nữ Như Huệ theo ngày 
giờ được ấn định như sau: 

 

  Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016 
  

7g00 tối: 

Lễ truyền giới 

 

 

 

Khai kinh, niệm Phật 

 

9g00 tối: 

Chỉ tịnh (nghỉ đêm) 

  Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016 

5g00 sáng: 

 

Thức chúng   

6g00 – 7g00 sáng: 

Công phu khuya 

 

7g00 – 8g00 sáng: 

Điểm tâm 

8g30 – 9g3 0 sáng: 

Tụng kinh, niệm Phật 

9g30 – 10g45 sáng: 

NS Như Huệ chia sẻ sự tu tập qua pháp thoại, pháp đàm

 

11g00 – 12g00 trưa:  Tiến linh (cầu siêu) 
12g00 – 1g00 trưa: 

Thọ trai (Phạn thực kinh hành) 

1g00 – 2g00 trưa: 

Chỉ tịnh (nghỉ trưa) 

2g00 – 3g00 chiều: 

Tụng kinh, niệm Phật 

3g00 – 4g30 chiều:

 

NS Như Huệ chia sẻ sự

 

tu tập qua pháp thoại, pháp đàm

 

5g00 chiều: 

 

Lễ xả giới - Hoàn mãn 

 

  

     Nhân đây xin được giới thiệu đôi dòng tiểu sử của Ni Sư Thích Nữ Như Huệ. Ni Sư xuất gia từ thuở ấu 
thời khi năm lên tám tại Ni Viện Kiều Đàm, Cố Đô Huế, Việt-Nam. Ni Sư tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm 
tại Huế, và cũng đã từng theo học các trường Phật Học Viện Phật Giáo. Ni Sư đã tốt nghiệp Thạc & Tiến 
Sĩ ngành Văn Hóa & Nhân Chủng Học, và thông thạo ngoại ngữ, Anh ngữ và Quan Thoại. Tâm nguyện 
của Ni Sư là trợ duyên và tạo phương tiện cho đại chúng hành trì giáo pháp của Như Lai.   

     Kính mong quí Phật tử thu xếp thời giờ đến tham dự ngày ngày thọ bát quan trai.  Kính chúc quý Phật 
tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường.

  

 

Chùa Linh-Sơn Austin, TX  
Kính thông báo & kính mời. 

Linh-Son Buddhist Association of Austin, Texas 

4604 Duval Road, Austin, Texas 78727 - Phone: (512) 794-8998 

19904 Apple Springs Dr., Leander, TX 78641 - Phone: (512) 259-2615 

 

 

Chùa Linh-Sơn