Empatična prodaja 

Nove perspektive prodaje

 

 

 

09:00 

– 09:45 

Uvod 

Upoznavanje sa timom i agendom 

Očekivanja učesnika 

Lični izazovi u prodaji (grupna diskusija) 

 

09:45 

– 10:45 

Samo-

menadžiranje 

Značaj SM u svakodnevnom poslovanju 

Emocije i upravljanje emocijama (SVESNOST, EGO, 
EMPATIJA, STRAH, STRES, MOTIVACIJA) 

 

10:45 

– 11:00 

Kafe pauza

 

 

11:00 

– 11:30 

Sta je prodaja? 

Empatična prodaja 

Dali ste 

rođeni prodavac? 

 

 

PUT KUPCA 

 

11:30 

– 13:15 

Korak 1 

– Kontakt sa kupcem 

Psihologija karaktere 

Govor tela (signali koje saljemo) 

 

13:15 

– 14:00 

Ručak

 

 

14:00 

– 15:15 

Korak 2 

– Identifikovanje potrebe 

Asertivna 

(empatična) komunikacija 

Aktivno 

slušanje 

Moćna pitanja 

 

15:15 

– 15:30 

Kafe pauza

 

 

15:30 

– 16:15 

Korak 3 

– Prezentacija proizvoda    

Prodaja benefita (FAB model) 

Odgovoranje na primedbe kupca 

 

16:15 

– 16:45 

Korak 4 

– Zatvaranje prodaje 

Tehnike zatvaranja prodaje 

Vezana / 

Ukštena prodaja 

 

16:45 

– 17:00 

Zatvaranje programa 

Pitanja i odgovori 

 
 
 
 
 
 

 

       Edukativni centar Finesa 



Kralja Milutina 46 



Beograd 



+38111 2645122, +381 64 6454856 

www.finesa.edu.rs

 

E

M

O

C

IJ

E

 U

 P

R

O

C

E

S

U

 P

R

O

D

A

J

E